Історична довідка

Державний заклад «Центральна державна науково-технічна бібліотека гірничо-металургійного комплексу України» (ДЗ “ЦДНТБ ГМК УКРАЇНИ”) створена за наказом Міністерства чорної металургії України 11 січня 1955 роки як технічна бібліотека і в 1959 році перетворена в науково-технічну бібліотеку в складі Будинки науково-технічної пропаганди на правах самостійного відділу. У грудні 1997 року бібліотека отримала статус юридичної особи і державний рівень.

Основними завданнями бібліотеки були і залишаються:

– збереження та поповнення національного бібліотечного фонду з металургії та гірничої справи;

– Сприяння економічному, науково-виробничому та соціально-культурному

 розвитку, забезпечення інформаційних потреб користувачів;

– Координаційна  та  методична допомога  науково-технічним бібліотекам  галузі;

– Створення  єдиного  електронного  банку даних  з металургії в Україні.

Ці завдання виконуються шляхом бібліотечно-бібліографічного обслуговування наукових, інженерно-технічних працівників, студентів та інших фахівців – від робітника до міністра, всіх зацікавлених в інформації користувачів.

Створений унікальний фонд по чорній металургії та суміжних галузях промисловості – єдиний за кількістю і якістю в Україні. Він налічує понад 1,5 млн. прим. науково-технічної літератури. Це книги, періодичні видання, патентна та нормативно-технічна документація (каталоги, державні стандарти України, міждержавні стандарти; керівні документи; кошторисні, будівельні та санітарні норми і правила, норми і розцінки, і т. п.).

Абоненти ДЗ «ЦДНТБ ГМК України» активно використовують фонди і послуги бібліотеки: копіювання, сканування документів, отримання видань по МБА та ін.

ДЗ “ЦДНТБ ГМК України” – регіональний центр міжбібліотечного обслуговування та єдиний в країні державний депозитарій по металургії.

ДЗ «ЦДНТБ ГМК України» є методичним і координаційним центром для науково-технічних бібліотек галузі.

В рамках «Національної системи електронного інформаційного бібліотечного ресурсу» ДЗ«ЦДНТБ ГМК України» впровадила в роботу автоматизовану бібліотечно-інформаційну систему, метою і завданням якої є:

– скорочення трудовитрат на виконання технологічних операцій, пов’язаних c комплектуванням, веденням фонду і БД, довідково-бібліографічним забезпеченням користувачів системи;

– скорочення терміну пошуку та отримання інформації;

– забезпечення оперативного доступу в БД ЦДНТБ ГМК України; та ін.

weЬ-сторінка в інтернеті: www.cgntb.dp.ua

Велике коло питань, які стоять перед бібліотекою, вирішує працездатний і дружний колектив кваліфікованих співробітників з багатим досвідом роботи в галузі бібліотечної справи. Очолює ЦДНТБ ГМК України Перепелиця Ірина Григорівна, вимогливий до себе і оточуючих керівник.

Інформація про ДЗ «ЦДНТБ ГМК України» занесена в «Енциклопедію Сучасної України».

Наша адреса: 49009, м. Дніпро, вул. Вернадського, 23 (колишня Дзержинського) ДЗ «ЦДНТБ ГМК України».

е-mail: bibliot@ukr.net.