Відділ наукової обробки літератури ДЗ «ЦДНТБ ГМК України»

Здійснює:

–          обробку та облік нових надходжень в автоматизованому режимі, розподіл і передачу в структурні підрозділи;

–          веде контроль стану обліку бібліотечного фонду, збереження фонду в процесі його використання та інвентаризації фондів бібліотеки;

–          веде каталоги і картотеки;

–          надає методичну допомогу бібліотекам НТБ галузі в організації книжкового фонду та його вивчення, збереження, перерозподілу, проведення планових перевірок фонду (інвентаризацій).

Пропонує користувачам:

* Ознайомлення з умовами користування бібліотекою і запис індивідуальних читачів;

* Ознайомлення та консультації  по роботі з каталогами та картотеками бібліотеки;

* Консультації з проблем бібліографічного опису, класифікації видань і організації каталогів;

Надає послуги:

* Консультування по використанню довідково-пошукового апарату;

* Систематизації згідно Таблиць УДК дипломних, кандидатських та інших робіт;

* Складання списків використаної літератури до дипломних, кандидатських і ін. Робіт, рефератів згідно ДСТУ 7.1-2007;

* Підбір інформації з необхідної тематики з використанням довідково-пошукового апарату і з використанням комп’ютерної бази даних.

До послуг користувачів:

* Довідково-пошуковий апарат бібліотеки в складі:

* Алфавітного каталогу;

* Систематичного каталогу;

* Алфавітно-предметного покажчика до систематичного каталогу;

* Каталогу літератури українською мовою;

* Нумераційного каталогу державних і міждержавних стандартів;

* Каталогу каталогів;

* Алфавітного каталогу перекладів;

* Каталогу авторефератів дисертацій;

* Картотек державних і іноземних періодичних видань;

* Картотеки нових надходжень;

* Допоміжної картотеки нових надходжень за назвами видань;

* Картотеки адрес видавництв;

* Цілого ряду довідників і словників.

Платні послуги:

* Складання каталогів на документацію і книги для власників великих домашніх бібліотек і ділових людей.

* Переклад літератури з англійської / німецької мови на українську / російську мову