Нормативні акти України в бібліотечній галузі Закони УкраїниПро авторське право і суміжні права http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12Про бібліотеки і бібліотечну справу http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-врПро інноваційну діяльність http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15Про інформацію http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12Про концепцію Національної програми інформатизації http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/75/98-врПро культуру http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17Про науково-технічну інформацію http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3322-12Про наукову і науково-технічну діяльність http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19Про національну програму інформатизації http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-врПро обов’язковий примірник документів http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-14 Укази та розпорядження Президента УкраїниПро встановлення Всеукраїнського дня бібліотек http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/471/98Про деякі заходи щодо популяризації класичної української літератури та збереження літературної і культурної спадщини http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/260/2009Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/490/2000 Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів УкраїниПро затвердження Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи “Бібліотека – XXI” http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/956-2011-пПро затвердження Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/259-2003-рПро затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1271-2011-пПро затвердження Положення про про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/326-2004-пПро затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/84-2005-пПро мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/510-97-пПро порядок доставляння обов’язкових примірників документів http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/608-2002-пПро схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи “Бібліотека – XXI” http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1579-2009-рПро утворення Державної патентної бібліотеки http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1215-2002-п Нормативні акти міністерств і відомств УкраїниПро затвердження Порядку внесення електронних наукових фахових видань до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт http://www.spfu.gov.ua/ru/documents/3193.htmlПро затвердження Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботиПро організацію мережевого інформаційного забезпечення наукових дослідженьТипові правила користування бібліотеками в Україні http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0449-99