ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
266520
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


События //  Новые поступления
Январь 2019
29.01.19

Январь 2019


Автореферат диссертации

574 СП Б39       Безсонов, Є.М. Визначення рівня екологічної безпеки регіону методом токсико-енергетичного відгуку біотичних компонентів водних екосистем : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.21.06.01 - екологічна безпека / Є.М. Безсонов. - Львів: НУ "Львівська політехніка", 2018. - 20 c.

622.271 СП В60 Вінівітін, Д.В. Оперативне планування і управлння гірничотранспортними роботами в залізорудному кар'єрі : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.15.03 - відкрита розробка родовищ корисних копалин / Д.В. Вінівітін. - Дніпро: НТУ "Дніпровська політехніка", 2018. - 20 c.

621.78 СП Д24       Двоєглазова, А.В. Удосконалення технології одержання комплексного флюсу на основі вапняку та залізовмісних матеріалів при їх спільній термічній обробці : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.16.02 - металургія чорних і кольорових металів та спецальних сплавів / А.В. Двоєглазова. - Дніпро: НМетАУ, 2018. - 20 c.

622.24 СП Д73     Дреус, А.Ю. Теплофізичні основи знеміцнення гірських порід при алмазному бурінні свердловин з імпульсним промиванням : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня д.т.н. : Спец.05.15.09 - Геотехнічна і гірнича механіка; 05.15.10 - Буріння свердловин / А.Ю. Дреус. - Дніпро: НТУ "Дніпровська політехніка", 2018. - 20 c.

621.867 СП Д79       Дубиняк, Т.С. Обгрунтування конструкцій та параметрів захисних механізмів гнучких гвинтових конвеєрів : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.05.05 - піднімально-транспортні машини / Т.С. Дубиняк. - Тернопіль: ТернНТУ, 2018. - 20 c.

621.867 СП З-24   Залуцький, С.З. Обгрунтування параметрів шнеків з робочою еластичною поверхнею для транспортування сільськогосподарських матеріалів : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.05.05 - піднімально-транспортні машини / С.З. Залуцький. - Тернопіль: ТернНТУ, 2018. - 20 c.

622.8 СП К49    Климеко, Д.В. Закономірності проявів і сейсмоакустичний прогноз газодинамичних явищ при відпрацюванні вугільних пластів : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.15.09 - Геотехнічна і гірнича механіка / Д.В. Клименко. - Дніпро: НТУ "Дніпровська політехніка", 2018. - 20 c.

574 СП М60       Миляник, О.В. Екологічно безпечне адсорбційне очищення промислових стоків від іонів купрупу та хрому : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.21.06.01 - екологічна безпека / О.В. Миляник. - Львів: НУ "Львівська політехніка", 2017. - 20 c.

658 СП О-76    Остап'юк, С.Д. Вдосконалення методології впровадження системи НАССР, як системи управлння якістю на молокопереробних підприємствах : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н.: Спец. 05.01.02 - стандартизация, сертифкація та метрологічне забезпечення / С.Д. Остап'юк. - Львів: НУ "Львівська політехніка", 2017. - 20 c.

621.867 СП П16  Паньків, В.Р. Обгрунтування параметрів гаинтового конвеєра з комьінованим робочим органом : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.05.05 - піднімально-транспортні машини / В.Р. Паньків. - Тернопіль: ТернНТУ, 2018. - 20 c.

 

622.24 СП П20     Патра, В.Д. Удосконалення технологій фізико-хімічного діяння на нафтовий поклад і привибійну зону свердловини : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.0515.06 - розробка нафтових і газових родовищ / В.Д. Патра. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. - 20 c.

622 СП Р49       Рижков, С.С. Сепараційні градієнтні аерозольні технології в енергетичних установках : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.05.03 - двигуни та енергетичні установки / С.С. Рижков. - Одеса: НУ "ОМА", 2018. - 20 c.

658 СП С36       Силенко, С.А. Антикризове управління промисловим підприємством в умовах невизначеності та ризику : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.екон.н. : Спец.08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / С.А. Силенко. - Кривий Ріг: ДВНЗ "КНУ", 2018. - 20 c.

622.75 СП Т35    Тернова, К.В. Обрунтування акустичного контролю дисперсності продуктів подріблення : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.15.08 - Збагачення корисних копалин / К.В. Тернова. - Дніпро: НТУ "Дніпровська політехніка", 2018. - 20 c.

621 СП Ф12  Фабрика, І.В. Управління експортним потенціалом підприємств машинобудівної галузі : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.екон.н. : Спец.08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / І.В. Фабрика. - Кривий Ріг: ДВНЗ "КНУ", 2018. - 20 c.

621 СП Ш36       Шебанов, А.М. Підвищення ефективності експлуатації судових двигунів шляхом удосконалення систем мащення циліндрів : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.05.03 - двигуни та енергетичні установки / А.М. Шебанов. - Одеса: НУ "ОМА", 2018. - 20 c.

Горное дело

622.33 З-36      Застосування публічно-приватного партнерства у сфері інноваційного розвитку вугільної промисловості : CD. - К: ІЕП, 2017

622.33 С76        Contiguous coal seam mining using powered ystem in terms of Lvov-Volyn coal field mines=Розробка зближених вугільних пластів механізованими комплексами в умовах шахт Львівсько-Волинського басейну : monograph / В.І. Бузило та ін.. - Lnepropetrovk: NMU, 2017. - 127 c.

Композиционные материалы

620.10 Е68    Епоксидні композити, модифіковані високочастотним імпульсним магнітним полем : монографія / А.В. Букетов, О.О. Сапронов та ін.. - Херсон: ХДМА, 2016. - 201 c.

620.1 О-61    Опір матеріалів і теорія споруд : науково-технічний збірник. Вип. 97. - К: КНУБА, 2016. - 228 c.

Математика

517.9 Р58     Ровенська, О.Г. Вибрані питання курсу. Диференціальні рівняння : навчальний посібник / О.Г. Ровенська, С.О. Колесников. - Краматорськ: ДДМА, 2017. - 50 c.

517.9 Р58     Ровенська, О.Г. Функцілнальний аналіз : навчальний посібник / О.Г. Ровенська. - Краматорськ: ДДМА, 2017. - 86 c.

 

Машиностроение

621.791 Н27          Напруження та деформації при зварюванні та паянні : підручник / Л.М. Лобанов, Г.В. Єрмолаєв та ін.. - Миколаїв: НУК, 2016. - 246 c.

621 П27  Перспективи розвитку торієвої сировинної бази ядерної енергетики України. - К: Наукова думка, 2017. - 269 c.

621.791 П79          Проектування технологічних процесів зварювального виробництва : навчальний посібник. - Краматорськ: ДДМА, 2017. - 102 c.

621.65/.68 Р41               Репінський, С.В. Керування регульованих насосів в гідроприводах, чутливих до навантаження : монографія / С.В. Репінський, Л.Г. Козлов, Ю.А. Бурєнніков. - Вінниця: ВНТУ, 2016. - 200 c.

621.314 Т35          Термоэкономическая диагностика и оптимизация парокомпрессорных термотрансформаторов / Ю.М. Мацевитый, Д.Х. Харлампиди, В.А.Тарасова, М.А. Кузнецов. - Харьков: ИПМ НАНУ, 2016. - 160 c.

Металлургия

621.762 Г85     Гринь, А.Г. Комплексное исследование характеристик порошковых проволок : учебное пособие / А.Г. Гринь, С.В. Жариков, А.А. Богуцкий. - Краматорск: ДГМА, 2016. - 128 c.

Наука

62 И62  Инженерия поверхности и реновация изделий : материалы 17-й Международной научно-технической конференции (29 мая - 02 июня, 2017 г., Одесса). - К: АТМ Украины, 2017. - 264 c.

62 Н34  Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 14. - К: ВД "Академперіодика", 2017. - 134 c.

Нефтегазовая промышленность

665.5 О-75    Основи нафтогазової справи / В.С. Білецький, В.М. Орловський, В.І. Дмитренко, А.М. Похилко. - Полтава; Київ: ПолтНТУ; ФОП Халіков Р.Х., 2017. - 312 c.

Организация производства

658 К30  Качество, стандартизация, контроль: теория и практика : материалы 16-й Международной научно-практической конференции (20-23 сентября, 2016 г., Одесса). - К: АТМ Украины, 2016. - 252 c.

658 К30  Качество, стандартизация, контроль: теория и практика : материалы 17-й Международной научно-практической конференции (04-08 сентября, 2017 г., Одесса). - К: АТМ Украины, 2017. - 212 c.

Физика

533.6 H99     Karintsev, I.B. Hydroaeroelasticity=Гідроаеропружність : texbook / I.B. Karintev, I.V. Pavlenko. - Sumy: Sumy State University, 2017. - 234 c.

Финансы

336.22 П78        Проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю та оподаткування : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (22-24 листопада, 2016, м. Дніпро). - Дніпро: НГУ, 2016. - 92 c.

Экология

574 П84  Процеси та апарати природоохранних технологій6 У 2 томах. Т.1 : підручник. - Суми: СумДУ, 2017. - 435 c.

574 П84  Процеси та апарати природоохранних технологій6 У 2 томах. Т.2 : підручник. - Суми: СумДУ, 2017. - 521 c.

574 Ф79  Формування системи механізмів управління природними ресурсами в умовах Євроінтергаційних процесів : CD / за заг. ред. М.А. Хвесика. - К: ДУ ЕПСР НАНУ, 2017. - 595 c.

Экономика

338 З-24 Залознова, Ю.С. Економічні та соціальні проблеми розвиткупромисловості : монографія / Ю.С. Залознова. - К: ІЕП НАНУ, 2017. - 288 c.

338.24 П22       Пашкевич, М.С. Наукові засади формування мереді опорних шкіл у регіонах України : монографія / М.С. Пашкевич, М.О. Харченко. - Дніпропетровськ: НГУ, 2016. - 150 c.

338 С69  Социокультурные факторы экономического развития : монография / под ред. А.Н. Пилипнко. - Днепр: НГУ, 2017. - 182 c.

 

[Назад]

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2019
Design and programming by Lemaryn