ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


События //  Нові надходження
Апрель 2019
26.04.19

Апрель 2019


Атомная энергетика

53 В74  Вопросы атомной науки и техники : № 6(112). - Харьков: ХФТИ, 2017. - 1098 c.  - ( Сер. Ядерно-физические исследования. Вып. 68 )

53 В74  Вопросы атомной науки и техники : № 1(1113). - Харьков: ХФТИ, 2018. - 230 c.  - ( Сер. Вакуум, чистые материалы, сверхпроводники. Вып. 21 )

53 В74  Вопросы атомной науки и техники : № 2(114). - Харьков: ХФТИ, 2018. - 140 c.  - ( Сер. Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. Вып. 106 )

621.311 П78          Проблеми безпеки атомних електростанцій  Чорнобиля : науково-технічний збірник. Вип. 30. - Чорнобиль: ІПБАЕ НАНУ, 2018. - 124 c.

621 B24 Baryakhtar, V.G. Nuclear Project: Pat and Present= Ядерний проект: минуле і сьогодення / V.G. Baryakhtar? Ya.T. Bykovski, I.V. Baryakhtar. - К: Академперіодика, 2018. - 66 c.

Геохимия

550.4 П66      Пошукова та екологічна геохімія : щорічник. Вип. 1 (18). - К: ІГМР НАНУ, 2017. - 60 c.

Горное дело

622.32 Г85       Грицишин, В.І. Петрофізична характеристика колекторів нафтових і газових родовищ Карпатського регіону  Дніпровсько-Донецької западини : посібник з фізичних властивостей / В.І. Грицишин. - Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2012. - 272 c.

622.37 М48       Мельничук, В.Г. Бурштин Полісся : довідник / В.Г. Мельничук, М.В. Криницька. - Рівне: НУВГП, 2018. - 237 c.

622.698 О-25        Обслуговування і ремонт газопроводів / Грудзь В.Я., Тимків Д.Ф., Михалків, В.Б., Костів В.В. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2009. - 712 c.

622.3 П16     Панченко, В.О. Гідравлічні машини і обладнання нафтових та газових комплексів : навчальний посібник / В.О. Панченко, А.А. Папченко. - Суми: СумДУ, 2018. - 228 c.

Интеллектуальная собственность

62.08 СП П60            Порушення прав інтелектуальної власності та боротьба з ними : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (07 грудня, 2017 р., м. Київ). - К: Інтерсервіс, 2018. - 68 c.

62.08 СП С47           Сліваненко, В.В. Міжнародно-правова та національна охорона об'єктів інтелектуальної власності у сфері охорони здоровья / В.В. Селіваненко. - К: Інтерсервіс, 2018. - 200 c.

 Металлургия

669 В38  Вестник Приазовского государственного технического университета : сб. научн. трудов. № 35. - Мариуполь: ПДТУ, 2017. - 278 c.  - ( Сер. Технічні науки )

621.039 К56         Ковтун, К.В. Критерии подобия процесса радиационного повреждения металлов тяжелыми ионами процессу нейтронного повреждения в активнй зоне ядерных реакторов деления : обзор / К.В. Ковтун, Б.А. Шиляев. - Харьков: ХФТИ, 2018. - 54 c.

669.18 С71        Спадкове модифікування сталі / С.Є. Кондратюк, Ж.В. Пархомчук, О.М. Стоянова, В.М. Щеглов. - К: Вид. Кравченко Я.О., 2018. - 130 c.

Нефтепереработка

665.5 Н34      Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 1(44). - Івано-Франківськ: ІНФТУНГ, 2018. - 89 c.

Огнеупоры

666.7 Т38      Технология и применение огнеупоров и технической керамики в промышленности : международная научно-техническая конференция (17-18 мая, 2018, Харьков): тезисы докладов. - Харьков: ДІСА ПЛЮС, 2018. - 50 c.

Строительство

624 Б90  Будівельне виробництво : міжвідомчий науково-технічний збірник : VI міжнародна науково-технічна конференція "Нові технології в будівництві" (24-26 травня, 2017, м. Київ). - К: НДІБВ, 2017. - 94 c.

Филосифия

1 Ф56  Філософські пошуки. Вип. 1. - Львів: ІФЛІС Ліга-Прес, 2018. - 122 c.

Экология

574 Е45  Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць. Вип. 2(26). - К: ІТГІП, 2018. - 188 c.

574 К33 Кєуш, Л.Г. Екологія та наноматеріали : монографія / Л.Г. Кєуш. - Дніпро: Ліра, 2018. - 110 c.

Экономика

334.75 Д29       Дєліні, М.М. Соціаьно-економічна відповідальність підприємництва: теорія, методологія, напрямки розвитку : монографія / М.М. Дєліні. - Краматорськ: ДДМА, 2017. - 451 c.

 

[Назад]

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn