ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
279466
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


События //  Бібліотека - виробництву  //  Цветная металлургия
Бібліографічний список до тематичної добірки «Кольорова металургія» №2, 2019 р.
26.06.19

Бібліографічний список до тематичної добірки

«Кольорова металургія» №2, 2019 р.

УДК 620.2

      Високоентропійні AlСоFеСrVNi та AlСоFеСrVTi сплави, отримані механічним легуванням і наступним спіканням / В. В. Чернявський, О. I. Юркова, В. В. Кушнір, О. В. Степанов //Металознавство та обробка металів. - 2018. - №4. - C. 35-42. - Библиогр.: 6 назв.

     Методом механічного легування і наступного спікання отримані високоентропійні AlСоFеСrVNi та AlСоFеСrVTi сплави, які знаходяться в наноструктурному стані і складаються з ОЦК твердого розчину і незначної кількості ГЦК твердого розчину.

УДК 669.01

      Вплив високодисперсного модифікатора на структуру та властивості нікелевого сплаву СМ88У / А. Д. Зайченко, О. О. Жданов, А. С.Торпаков, О. М. Сизоненко //Металознавство та обробка металів. - 2018. - №4. - C. 55-58. - Библиогр.: 4 назв.

     В роботі показано можливість виготовлення модифікатора для жароміцного нікелевого сплаву СМ88У методом високовольтного електричного розряду (ВЕР).

УДК 669

М54      Исследование кинетики образования интерметаллидных у-TiAl сплавов при нестационарных температурных условиях / Жеманюк П.Д, Белоконь Ю.А., Чейлитко А.А. та ін. //Металургія : наукові праці ЗДІА. - Запоріжжя: ЗДІА. , 2018. - №1(39). - C. 74-78. - Бібліогр.: 15 назв

     На основе экспериментальных методов исследования кинетики взаимодействия интерметаллидных сплавов в условиях самораспространяющегося высокотемпературного синтеза получены аналитические уравнения температурно-временных зависимостей образования интерметаллидов в системе Ti-Al и их энергии активации.

УДК 669.71

      Корозійна поведінка квазікристалічних сплавів Аl - Сu - Fе та Аl - Ni - Fе у розчинах кислот / О. В. Сухова, В. А. Полонський, К. В. Устінова, М. В. Берун //Металознавство та обробка металів. - 2018. - №4. - C. 19-26. - Библиогр.: 12 назв.

     Досліджено структуру сплавів Аl63Сu25Fе12,Аl72Fе15Nі13 та Аl71,6 Ni25Fe5, в яких утворюються різні за типом квазікристалічні фази, відповідно ікосаедрична фаза та декагональна фаза.

УДК 669.046

     Кузнецова Т.Л. Особенности выплавки многокомпонентных ниобиевых сплавов системы Nb-Ti-Al, легированных Cr, Zr, Mo, Si / Т.Л. Кузнецова, Н.П. Бродниковский, Н.А. Крапивко //Процессы литья. - 2018. - №6. - C. 55-63. - Библиогр.: 5 назв.

     Приведена методика аналитического прогнозирования технологии выплавки многокомпонентных сплавов ниобия, основанная на взаимосвязи между физико-химическими, теплофизическими свойствами и особенностями рафинирования сплавов.

УДК 669

М54       Нанопорошки твердосплавних композицій подвійних карбідів молібдену та вольфраму / Малишев В., Габ А., Шахнін Д. та ін. //Металургія : наукові праці ЗДІА. - Запоріжжя: ЗДІА. , 2018. - №1(39). - C. 86-93. - Бібліогр.: 8 назв

     Здійснено теоретичне обгрунтування реалізації методу високотемпературного електрохімічного синтезу нанорозмірних порошків подвійного карбіду молібдену та вольфраму. Реалізовано синтез нано-розмірних порошків подвійного карбіду молібдену і вольфраму та твердосплавних композицій на його основі з металами тріади заліза з вольфраматно-молібдатно-карбонатних розплавів.

УДК 669.2/.8

     Ночовная Н.А. Особенности формирования структуры высокопрочного псевдо в-титанового сплава ВТ47 в процессе упрочняющей термической обработки / Ночовная Н.А., Ширяев А.А., Давыдова Е.А. //Металлург. - 2018. - №3. - C. 77-83. - Библиогр.: 17 назв.

     Приведены актуальные сведения об особенностях формирования характерных для высоколегированных титановых сплавов дефектов сруктуры-зон, свободных от выделении а-фазы.

УДК 669.71

     Плешаков Е. I. Щодо стану гармонізації українських технічних стандартів в галузі алюмінієвої продукції з міжнародними та європейськими стандартами / Е. I. Плешаков, Л. I. Богун, С. Г. Швачко //Металознавство та обробка металів. - 2018. - №4. - C. 43-54. - Библиогр.: 16 назв.

     Проаналізовано злиті, які вносяться у позначення марок алюмінію, ливарних та деформівних алюмінієвих сплавів відповідно до Закону України "Про стандартизацію". Охарактеризовано структуру й зміст чинних Національних стандартів, в тому числі гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами, узгодження чинних стандартів, терміни їх дії, перспективи застосування та розвитку.

УДК 669

М54      Пошук оптимальної форми передньої стінки анодного контейнера рафінувального електролізера для виробництва порошків титану / Лукошніков А.І., Лукошніков І.Є., Нестеренко Т.М. та ін. //Металургія : наукові праці ЗДІА. - Запоріжжя: ЗДІА. , 2018. - №1(39). - C. 62-67. - Бібліогр.: 10 назв

     Виконано дослідження розподілу струму по поверхні анодів різної форми, які працюють у парі з катодом прямокутного та квадратного поперечного перерізу, під час електролітичного рафінування низькосортного губчастого титану ТГ-Тв. Запропоновано форми передніх стінок анодного контейнера, що забезпечують рівномірніший розподіл по ним струму.

УДК 669.721

      Приготовление магниевого сплава МЛ5 из лома с использованием обработки расплава плазменной струей / А.В. Наривский, Ю.В. Моисеев, В.А. Туник и др. //Процессы литья. - 2018. - №6. - C. 3-7. - Библиогр.: 4 назв.

     Приведены технология приготовления из низкосортной шихты магниевого сплава МЛ5 и результаты исследования влияния глубинной плазменной обработки на структуру отливок.

УДК 669

М54  Прогнозирование взаимодействия металлов VI-В группы и их соединений с компонентами вольфраматно-карбонатных расплавов / Габ А.И., Шахнин Д.Б., Малышев В.В. та ін. //Металургія : наукові праці ЗДІА. - Запоріжжя: ЗДІА. , 2018. - №1(39). - C. 79-85. - Бібліогр.: 23 назв

  Выполнены термодинамические расчеты возможных реакций взаимодействия металлов VI-В группы, их оксидов и карбидов с вольфраматно-карбонатными расплавами. Рассмотрена термодинамика равновесных (обратимых) систем с электродами из металлов VI-В группы и их карбидов.

УДК 621.365.5

      Процесс получения вторичных цветных сплавов с использованием индукционной плавки / А.М. Верховлюк, П.В. Русаков, В.Л. Лахненко и др. //Процеси лиття. - 2019. - №2. - C. 40-48. - Библиогр.: 14 назв.

     Рассмотрена конструкция печи, которая позволяет осуществлять плавку, дисперсный помол тугоплавких соединений, а также в режиме помольной экстракции отделять тяжелые металлы, содержащиеся в стеклах отработанных электронных приборов и различных видах хрустальных стекол.

УДК 620.10

П78     Роїк Т. Структура та триботехнічні властивості композитів на основі шліфувальних відходів алюмінієвого сплаву  / Т. А. Роїк, В. Г. Олійник, Ю. Ю. Віцюк //Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій, Ч.1 : матеріали VI міжнародної конференції (13-15 вересня, 2018, Вінниця). - Вінниця: ВНТУ. , 2018. - C. 56-57

УДК 669.2/.8

     Сергеева А.М. Технология совмещения вертикального непрерывного литья алюминиевых сплавов с одновременной их деформацией / Сергеева А.М., Ловизин Н.С., Соснин А.А. //Металлург. - 2018. - №3. - C. 72-76. - Библиогр.: 16 назв.

     Рассмотрена технология, совмещающая процесс непрерывного вертикального литья металлов с одновременной их деформацией, описан принцип работы устройства, реализующего такую технологию.

УДК 669

М54  Современное состояние и прогноз развития мировой титановой промышленности на период до 2026 года  / Колобов Г.А., Печерица К.А., Осипенко А.В., Бубинец А.В. //Металургія : наукові праці ЗДІА. - Запоріжжя: ЗДІА. , 2018. - №1(39). - C. 5-9. - Бібліогр.: 9 назв

     Описано современное состояние мировой титановой промышленности с указанием мощностей по производству губчатого титана по странам-производителям и отдельным компаниям. Рассмотрена ситуация с международной торговлей губчатым титаном, указаны основные экспортеры и импортеры. Представлен прогноз развития мирового титанового рынка на период до 2026 года.

[Назад]

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn