ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


События //  Нові надходження
Июнь 2019
28.06.19

Июнь 2019

Автореферат диссертации

669.2/.8 СП Г68   Горда, Р.В. Сорбція благородних матеріалів на поверхні силікагелю та фітосорбентів з прищемленими тіосечованими групами : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.02.00.11 - колоїдна хімія / Р.В. Горда. - К: Ін-т біоколоїдної хімії, 2018. - 20 c.

622.4 СП Ж24      Жалілов, О.Ш. Обгрунтування параметрів взаємодії вентиляторів головного провітрювання і шахтної вентиляційної мережі, що реконфігурується : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.05.06 - гірничі машини / О.Ш. Жалілов. - Дніпро: НМетАУ, 2018. - 20 c.

622.339 СП К67    Корнієнко, В.Я. Розвиток наукових основ процесів видобутку і вилучення бурштину з природних та техногенних покрадів : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.15.09 - геотехнічна і гірнича механіка / В.Я. Корнієнко. - Дніпро: ІГТМ, 2018. - 20 c.

621.9 СП М30       Марчук, Н.М. Обгрунтування параметрів та синтез інструментів для оброблення різьбових отворів : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.03.01 - процеси механічної обробки, верстати та інструменти / Н.М. Марчук. - Тернопіль: ТНТУ, 2018. - 20 c.

621 СП М33          Матвіїв, Р.О. Переносні калібратори для оперативного контролювання характеристик засобів вимірювань : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Р.О. Матвіїв. - Львів: НУ "Львівська політехніка", 2018. - 20 c.

621.86 СП М48     Мельничук, А.Л. Обгрунтування конструкції та параметрів полого нахиленого гвинтового конвеєра з обертовим кожухом : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н.: Спец.0505.05 - п.іднімально-транспортні машина / А.Л. Мельничук. - Тернопіль: ТНТУ, 2018. - 20 c.

621.774 СП М57    Міщенко, О.В. Розвиток наукових основ методу прогнозування кінцевої поперечної різностінності труб зі сплавів на основі титану при багатопрохідній холодній прокатці для забезпечення регламентованої точності : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.03.05 - процеси та машини обробки тиском / О.В. Міщенко. - Дніпро: НМетАУ, 2018. - 20 c.

622.33 СП Н73        Новіков, Л.А. Обгрунтування параметрів безпечного функціонування дільничих дегазаційних трубопроводів вугільних шахт : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.26.01 - охорона праці / Л.А.  Новіков. - Дніпро: ІГТМ, 2018. - 20 c.

621.6 СП О-54         Олійніченко, Л.С. Змішення вібрацій осьових вентиляторів низького тиску балансуванням звичайної і аеродинамічної  неврівноваженостей : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.02.09 - динаміка і міцність машин / Л.С. Олійніченко. - Дніпро: НТУ "Дніпровська політехніка", 2018. - 20 c.

629.12 СП О-57      Омельченко, Т.Ю. Удосконалення алгоритмів управління процесом розходження суден : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.22.13 - навігація та управління рухом / Т.Ю. Омельченко. - Одеса: НУ "ОМА", 2018. - 20 c.

669.184 СП П64     Похвалітий, А.А. Удосконалення випуску сталі з конвертера з одночасним розкисленням шляхом використання вуглецевого потенціалу розплаву : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.16.02 - металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / А.А. Похвалітий. - Дніпро: НМетАУ, 2018. - 20 c.

574 СП С32       Середа, А.С. Двостадійне очищення інфільтратів сміттєзвалищ в аеробних лагунах та міських очисних спорудах : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.21.06.01 - екологічна безпека / А.С. Середа. - Львів: НУ "Львівська політехніка", 2018. - 20 c.

629.12 СП С35    Сікірін, В.Є. Оптимізація управління рухом судна за мінімум траєкторної похибки : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.22.13 - навігація та управління рухом / В.Є. Сікірін. - Одеса: НУ "ОМА", 2018. - 20 c.

001 СП Ф33       Федорова, Н.Є. Наука як фактор соціально-економічного розвитку суспільства : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Н.Є. Федорова. - Дніпро: НТУ "Дніпровська політехніка", 2018. - 20 с.

629.12 СП Х22    Харченко, Р.Ю. Гібрідні інтелектуальні мережі для судових систем мікроклімату : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.22.20 - експлуатація та ремонт засобів транспорту / Р.Ю. Харченко. - Одеса: НУ "ОМА", 2018. - 20 c.

662.9 СП Ю20     Юзевич, Л.В. Удосконалення нормативного забезпечення якості підземних газопроводів  : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Л.В. Юзевич. - Львів: НУ "Львівська політехніка", 2018. - 20 c.

Горное дело

622.272 Ф80       Форум гірників- 2016. Т.1. : матеріали Міжнародної конференції (5 жовтня - 8 жовтня, 2018 р., Дніпро). - Д: ДВНЗ "НГУ", 2016. - 272 c.

622.272 Ф80       Форум гірників- 2016. Т.2. : матеріали Міжнародної конференції  (5 жовтня - 8 жовтня, 2018 р., Дніпро). - Д: ДВНЗ "НГУ", 2016. - 272 c.

Машиностроение

621.97 О-23      Обработка материалов давлением : Сборник научных трудов № 1 (46). - Краматорск: ДГМА, 2018. - 212 c.

621.81 П25       Пенкин, Н.С. Гуммированные детали машин : ЭБ / Н.С. Пенкин, В.Г. Копченков, В.М. Сербин, А.Н. Пенкин. - М: Машиностроение, 2013. - 245 c.

 621.9 П59      Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент - техника и технология его изготовления и применения : сборник научных трудов № 21 / Институт сверхтвердых материалов НАНУ; гл. ред. В.З. Туркевич. - К: ИСМ, 2018. - 482 c.

Металлургия

669.162 І-66        Інноваційна технологія позапічної десульфурації залізовуглецевих розплавів : монографія / Л.С. Молчанов та ін. - Дніпро: Середняк Т.К., 2018. - 118 c.

Физика

53 В74  Вопросы атомной науки и техники : № 4(116). - Харьков: ХФТИ, 2018. - 328 c.  - ( Сер. Ядерно-физические исследования. Вып. 68 )

53 В74  Вопросы атомной науки и техники : № 5(117). - Харьков: ХФТИ, 2018. - 168 c.  - ( Сер. Ядерно-физические исследования. Вып. 68 )

 

[Назад]

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn