ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


События //  Нові надходження
Июль 2019
31.07.19

Июль 2019

Автореферат диссертации

621.7 СП Б81    Бондаренко, С.В. Обгрунтування та розробка технології валкового розливу - прокатки штаб з забезпеченням змінних за шириною параметрів : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.03.05 - процеси та машини обробки тиском / С.В. Бондаренко. - Дніпро: НМетАУ, 2018. - 20 c.

658 СП В55       Вишневська, К.В. Оцінювання та механізм адаптації за постіндустріальних умов діяльності підприємства : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.екон.н. : Спец.08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / К.В. Вишневська. - К: ІЕП, 2018. - 20 c.

658 СП Г60       Голівер, В.П. Оцінка якості корпоративного управління в акціонерних товариствах : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.екон.н. : Спец.08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / В.П. Голівер. - Кривий Ріг: КНУ, 2018. - 20 c.

658 СП І-18     Іваненко, Л.В. Оцінювання людського капіталу як домінанти зростання доданої вартості підприємства : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.екон.н. : Спец.08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Л.В. Іваненко. - К: ІЕП, 2018. - 20 c.

621.74 СП К17    Калашнікова, А.Ю. Удосконалення технологічних процесів одержання виливків з модифікованих зносостійких чавунів для металургійної та гірничорудної промисловості : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.16.04 - ливарне виробництво / А.Ю. Калашнікова. - Одеса: НУ "ОМА", 2018. - 20 c.

334.75 СП К60     Колєдіна, К.О. Економічна оцінка інноваційного розвитку промислових підприємств : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.екон.н. : Спец.08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / К.О. Колєдіна. - К: ІЕП, 2018. - 20 c.

669.18 СП К72   Костецький, Ю.В. Наукові і теоретичні основи інтенсифікації і контролю процесів рафінування залізовуглецевих розплавв від мд та сірки : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня д.т.н. : Спец.05.16.02 - металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / Ю.В. Костецький. - Дніпро: НМетАУ, 2018. - 20 c.

629.12 СП К90    Кулаков, М.О. Розробка способу вибору маневру розходження зміною швидкостей суден при їх зовнішньому управлінні : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.22.13 - навігація та управління рухом / М.Л. Кулаков. - Одеса: НУ "ОМА", 2018. - 20 c.

622.7 СП  К96     Кушнарьова, Т.О. Розробка технологічних способів застосування слабкоспікливого вугілля для розширення сировинної бази коксування : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.17.07 - хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів / Т.О. Кушнарьова. - Дніпро: НМетАУ, 2018. - 20 c.

622.271 СП С60     Літвінов Ю.І. Технологічні засади розкриття та розробки горизонтальних кар'єрних полів при обмеженому порушенні природних ресурсів : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.15.03 - відкрита розробка родовищ корисних копалин / Ю.І. Літвінов. - Дніпро: Дніпровська політехніка, 2018. - 20 c.

629.12 СП  М13     Мазур, О.М. Підвищення ефективності експлуатації балатоцільового судна допоміжного флоту на водних шляхах України : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.22.20 - експлуатація та ремонт засобів транспорту / О.М. Мазур. - Одеса: НУ "ОМА", 2018. - 20 c.

621.771 СП М15    Макеєва, Г.С. Розробка основ технології прокатки алюмінієвих штаб з армуванням сталевою сіткою для конструкційних виробів з прогнозованими механічними властивостями : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.03.05 - процеси та машини обробки тиском / Г.С. Макеєва. - Дніпро: НМетАУ, 2018. - 20 c.

621.9 СП С31    Сеник, А.А. Технологічне забезпечення виготовлення згортних втулок підвищеної точності форми і якості : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.02.08 - технологія машинобудування / А.А. Сеник. - Тернопіль: ТНТУ, 2018. - 20 c.

621.74 СП С60        Солоненко, Л.І. Теоретичні та технологічні основи виготовлення виливків з алюмінієвих сплавів в екологічно безпечні низькотемпературні кварцові форми : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.16.04 - ливарне виробництво / Л.І. Солоненко. - Дніпро: НМетАУ, 2018. - 20 c.

331.4 СП С77     Стасевич, Р.К. Розвиток науково-технічних основ керування безпекою технологічних процесів вилучення та утилізації вуглеводневих газів : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня д.т.н. : Спец.05.26.01 - охорона праці / Р.К. Стасевич. - Дніпро: ІГТМ, 2018. - 20 c.

669.168 СП Ш95      Шуваєв, С.П. Розробка, освоєння і впровадження технології виробництва марганцевого агломерату та марганцевих феросплавів з використанням концентрату високо інтенсивної магнітної сепарації шламу : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.екон.н. : Спец.05.16.02 - металургія чорних і кольорових металів і спеціальних сплавів / С.П. Шуваєв. - Дніпро: НМетАУ, 2018. - 20 c.

574 СП Ю64       Юрас, Ю.І. Підвищення рівня екологічної безпеки туристичних дистанцій шляхом удосконалення методології поводження з відходами (на прикладі Івано-Франківської області) : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.21.06.01 - екологічна безпека / Ю.І. Юрас. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. - 20 c.

Горное дело

622.272 Г36    Геотехническая механика : Межведомственный сборник научных трудов. Вып. 135. - Дніпро: ИГТМ  НАН Украины, 2017. - 278 c.

622.272 Г36     Геотехническая механика : Межведомственный сборник научных трудов. Вып. 136. - Дніпро: ИГТМ  НАН Украины, 2017. - 238 c.

622.272 Т38    Технологический регламент крепления и охраны выемочных выработок на пологих пластах. - Дн-ск: ЛизуновПресс, 2013. - 106 c.

Машиностроение

621.3 Б68     Блінов, І.В. Теоретичні та практичні засади функціонування конкурентного ринку електроенергії / І.В. Блінов. - К: Наукова думка, 2015. - 216 c.

621.3 Б81     Бондаренко, Є.А. Професійний ризик електротравматизму в електроустановках надвисокої напруги : монографія / Є.А. Бондаренко. - Вінниця: ВНТУ, 2014. - 216 c.

621.7 К65      Контроль состояния химических источников тока / В.А. Дзензерский, С.В. Плаксин, Н.Е. Житник, О.И. Ширман. - К: Наукова думка, 2014. - 132 c.

621.793 О-62        Оптимизация технологии нанесения покрытий по критериям прочности и износостойкости / Б.А. Ляшенко и др.. - К: Институт проблем прочности, 2010. - 194 c.

621.315 П37         Плаксин, С.В. Физические основы построения быстродействующих информационно-управляющих систем на базе полупроводниковых элементов с горячими электронами / С.В. Плаксин. - Севастополь: Вебер, 2006. - 320 c.

Металлургия

621.771 Г91      Грушко, О.В. Холодне гнуття товстолистових заготовок з малопластичних металів : монографія / О.В. Грушко, Т.І. Молодецька. - Вінниця: ВНТУ, 2014. - 144 c.

621.791 К30   Кафедра "Оборудование и технология сварочного производства" им. профессора В.М. Карпенко. Годы становления и развития. - Краматорск: ДГМА, 2017. - 310 c.

621.74  Л64       Литво. Металургія - 2018 : Материалы XІІІ  Международной научно-практической конференции (22-24 травня, 2018, Запоріжжя) : ЭБ / пд заг. ред. Пономаренка О.і.. - Запоріжжя: АА ТАНДЕМ, 2018. - 328 c.

669.01 Т76    Трощенко, В.Т. Механика рассеянного усталостного повреждения металлов и сплавов / В.Т. Трощенко, Л.А. Хамаза. - К: Институт проблем прочности, 2016. - 414 c.

Экология

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Європейська інтеграція : № 2. Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті. - К: ВЕЛ, 2018. - 24 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Європейська інтеграція : № 4. Директива ЄС щодо всеохоплюючого запобігання і контролю забруднень. - К: ВЕЛ, 2018. - 22 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Охорона навколишнього середовища : № 1. Проблеми питання розвитку заповдної справи в Україні. - К: ВЕЛ, 2018. - 36 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Стан навколишнього середовища : № 3. Сучасний стан та проблеми поводження з відходами в Україні. - К: ВЕЛ, 2018. - 28 c.

574 Б59  Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги. Сер. Стан навколишнього середовища : № 5. Стратегія сталого розвитку України до 2030 року (проект). - К: ВЕЛ, 2018. - 45 c.

574 Э40  Экологический инжиниринг в градостроительстве : учебное пособие. - Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2015. - 278 c.

Экономика

338.24 В42        Відновлення Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат  пріоритетні напрями державної політики : національна доповідь. - К: НАНУ, 2015. - 208 c.

338.45 П81     Промисловість України 2014-2016: невикористані можливості, шляхи відновлення, модернізації та сучасної розбудови : наукова доповідь.-К: ІН-т економіки промисловості, 2017. -     554 c.

Строительство

624.9 В58     Власенко, А.М. Моделювання високотемпературного руйнування залізобетонних конструкцій : монографія / А.М. Власенко, С.В. Риндюк. - Внниця: ВНТУ, 2014. - 108 c.

Нефтегазовое производство

665.5 Ф50      Фізико-хімічні та експлуатаційні властивості товарних нафтопродуктів : навчальний посібник. - Львів: Львівська політехніка, 2015. - 244 c.

Интеллектуальная собственность

62.08 СП К20           Капіца, Ю.М. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: формування, інститути, напрями розвитку / Ю.М. Капіца. - К: Академперіодика, 2017. - 660 c.

Виды транспорта

629.19 К45       Кифоренко, Б.Н. Сингулярные оптимальные управления в механике космического полета / Б.Н. Кифоренко. - К: Наукова думка, 2017. - 194 c.

629.4 С40      Системы управления и энергообеспечения магнитолевитирующего траспорта / В.А. Дзензерский и др.. - К: Наукова думка, 2014. - 274 c.

Организация производства

658 С32 Сердюк, О.О. Розроблення проектних документів систем автоматизації : навчальний посібник / О.О. Сердюк, А.В. Шишкін. - Краматорськ: ДДМА, 2017. - 104 c. .

Энергетика

620.4 Э65   Энерго- и ресурсосбеоегающие технологии в энергетике и энергомашиностроении / под ред. А.А. Тарелина. - К: Наукова думка, 2017

Деформация твердого тела

539 Б73 Богданов, В.Л. Основи експериментальних методів механіки деформівного твердого тіла : навчальний посібник / В.Л. Богданов, Я.О. Жук, О.С. Богданова. - К: Академперіодика, 2016. - 280 c.

 

 

[Назад]

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn