ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


События //  Нові надходження
Август 2019
30.08.19

Август 2019

 

Альтернативные источники энергии

621.54 В42    Відновлювальна енергетика в аграрному виробництві : навчальний посібник / за ред. О.В. Скидана, Г.А. Голуба. - К; Житомир: НУБіП України, 2018. - 320 c.

620.9 М64     Мироненко, М.А. Управління енергетичним підприємством на основі принципів концепції ощадливого виробництва / М.А. Мироненко, О.В. Кириченко, С.О. Свіренко. - Дніпро: Ліра, 2018. - 100 c.

Аудит

336 Р36 Рекова, Н.Ю. Економічний аналіз та аудит результатів реалізацій політики фіскальної децентралізації: теоретико-методологічні підходи та розвиток в Україні : монографія / Н.Ю. Рекова. - Краматорськ: ДДМА, 2018. - 560 c.

Вычислительная техника

681.3 З-14   Загребельний, С.Л. Математичні розрахунки інженерних задач за допомогою програми SMATH STUDIO : навчальний посібник / С.Л. Загребельний, С.В. Малигіна, М.В. Брус. - Краматорськ: ДДМА, 2018. - 112 c.

681.3 І-85   Ісакова, Є.П. Cjmputers and Hrogramming : посібник / Є.П. Ісакова. - Краматорськ: ДДМА, 2019. - 184 c.

Геология

550 В26   Веклич, Ю.М. Геоеоловий морфо-літогенез та методологічні аспекти його дослідження / Ю.М. Веклич. - К: УкрДГРІ, 2018. - 254 c.

Горное дело

622 З-41  Збірник наукових праць НГУ. № 55 : наукові праці : ЭБ. - Дніпро: Дніпровська політехніка, 2018. - 412 c.

622.33 С56   Совершенствование функционирования угольных шахт: вентиляция, кондиционирование, дегазация, экология. - Дніпро: Журфонд, 2018. - 444 c.

622.272 Ш37    Шевченко, В.Г. Информационные системы безопасности и производительности подземных горных работ / В.Г. Шевченко, А.И. Слащев. - К: Наукова думка, 2018. - 286 c.

Инженерия поверхности

621 И62  Инженерия поверхности и реновация изделий : материалы 18 Международной научно-технической конференции (04-08 июня, 2018, Свалява) : Посвящается 90-летию со дня рождния д.т.н., профессора Э.В. Рыжова. - Киев: АТМ Украины, 2018. - 184 c.

Интеллектуальная собственность

62.08 СП А66      Андрощук, Г.О. Інтелектуальна власність в національних іноваційних системах : монографія / Г.О. Андрощук. - К: Інтерсервіс, 2018. - 364 c.

62.08 СП А66     Андрощук, Г.О. Патентні системи зарубіжних країн: структурований аналіз законодавства / Г.О. Андрощук, Л.І. Работягова. - К: Інтерсервіс, 2018. - 229 c.

62.08 СП  В85            Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності : І Всеукраїнська науково-практична конференція (18 травня, 2018). - К: НДІІВ, 2018. - 174 c.

62.08 СП  Д59      Договірні форми реалізації прав інтелектуальної власності на комерційні позначення / ред. Н.М. Мироненко. - К: Інтерсервіс, 2018. - 229 c.

62.08 СП  Д59   Договори щодо розпорядження майновими правами на об'єкти патентного права. Т.2 : монографія. - К: Інтерсервіс, 2018. - 202 c.

62.08 СП   З-58   Зеров, К.О. Особливості захисту авторських прав на твори, розміщені в мережі Інтернет  / К.О. Зеров. - К: Інтерсервіс, 2018. - 220 c.

62.08 СП  П20  Патентні системи та законодавство країн СНД, Балтії і Грузії. Ч.1 / Г.О. Андрощук укл. - К: Іетерсервіс, 2018. - 320 c.

62.08 СП П20   Патентні системи та законодавство країн СНД, Балтії і Грузії. Ч.2 / Г.О. Андрощук укл. - К: Інтерсервіс, 2018. - 150 c.

62.08 СП  П35   Питання ітелектуальної власності : збірник наукових праць. Вип. 15. - К: Інтерсервіс, 2018. - 146 c.

62.08 СП  П36   Пічкур, О. Порядок виконання операції щодо укладання ліцензійного договору / О. Пічкур. - К: Інтерсервіс, 2018. - 56 c.

34 СП С89  Судова експертиза інтелектуальної власності: нормативні та літературні джерела, практика проведення (1998-2008): науково-практичний збірник. - К: НДІ ІВ НАПрНУ, 2017. - 323 c.

62.08 СП Т33    Теоретичні та методичні засади визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на об'єкти інтелектуальної власності : науково-практичне видання. - К: Інтерсервіс, 2018. - 94 c.

Керамика

666.7 О-53   Олейник, Г.С. Структурообразование керамических материалов / Г.С. Олейник. - К: Наукова думка, 2018. - 350 c.

Магнитоэлектротранспорт

621.313  Д43         Дзензерский, В.А. Орбитальный фрагмент фотоэлектрического энергокомплекса / В.А. Дзензерский. - К: Наукова думка, 2018. - 324 c.

Машиностроение

621 В12  Важке машинобудування.  Проблеми та перспективи розвитку: матеріали XVI Міжнародної науково-технічної конференції. - Краматорськ: ДДМА, 2018. - 98 c.

621 Д46  Динамика, прочность и моделирование в машиностроении : тезисы докладов I Международное научно-технической конференции (10-14 сентября, 2018, Харьков). - Харьков, 2018. - 154 c.

621 М15 Макаренко, Н.О. Управління якістю продукції в інженерії поверхні  : навчальний посібник / Н.О. Макаренко, О.Г. Гринь. - Краматорськ: ДДМА, 2018. - 244 c.

Металлургия

669.1 Б79      Вадим Иванович Большаков : о нем. - Днипро: ИЧМ, 2018. - 212 c.

669.162 Л97    Лялюк В.П. Анализ и уточнение теоретических основ процессов горения топлива и движения газового потока в доменной печи / В.П. Лялюк. - Кривой Рог: ФЛ-П  Чернявский Д.А., 2018. - 300 c.

669.01 Н34        Наука про матеріали: досягнення та перспективи: У 2 томах. Т1 / за ред. Л.М. Лобанова та ін. - К: Академперіодика, 2018. - 652 c.

669.01 Н34        Наука про матеріали: досягнення та перспективи: У 2 томах. Т2 / за ред. Л.М. Лобанова та ін. - К: Академперіодика, 2018. - 394 c.

669.2/.8 С34           Сігарьов, Є.М. Практикум з дисципліни "Метлургія кольорових металів і сплавів" : навчальний посібник / Є.М. Сігарьов, М.А. Кащєєв. - Кам'янське: ДДТУ, 2018. - 114 c.

621.771 Ч-81     Чубенко, В.А. Дослідження об'ємноструктурних і енергетичних перетворень в сталях при прокатуванні : монографія / В.А. Чубенко, А.А. Хіноцька. - Кривий Ріг: ФО-П Чернявський Д.О., 2018. - 178 c.

669.162  T79      Tovarovskiy I. The philosophy of blast furnace melting and the technology of ironmaking = Философия плавки в доменной печи и технология производства чугуна : minimonograph / Tovarovskiy I.. - Dnipro, 2018. - 102 c.

Нанокристаллические материалы

620.10 Г93       Гугля, А.Г. Нанокристаллические материалы в альтернативной энергетике : обзор по источникам отечественной и зарубежной печати за 1975 - 2017 / А.Г. Гугля. - Харьков: ХФТИ, 2018. - 48 c.

620.1 Н25      Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : Збірник наукових праць : Т.16. Вип.2. - К: РВВ ІМФ, 2018. - 201-418 c.

Наука

62  М50  Менеджмент і презентація науково-освітніх результатів і методи дослідження й оброблення експериментальних даних : навчальний посібник.-Краматорськ: ДДМА, 2017.- 131 c.

Неразрушающий контроль

620.178 Д21     Дацишин, О.П. Контактна довговічність і руйнування елементів конструкцій за циклічного навантаження / О.П. Дацишин, В.В. Панасюк. - К: Наукова думка, 2018. - 288 c.

Нефтепродукты

665.5 Л63     Лісафін, В.П. Проектування та експлуатація об'єктів зберігання нафти і нафтопродуктів : навчальний посібник / В.П. Лісафін, Н.В. Люта. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. - 258 c.

Сверхтвердые материалы

621.921  Л13   Лавріненко, В.І. Надтверді матеріали : посібник для допитливих / Лавріненко, В.І.. - К: Академперіодика, 2018. - 336 c.

Стандартизация

658 К30  Качество, стандартизация, контроль: теория и практика : материалы 18-й Международной научно-практической конференции (03-08 сентября, 2018 г., Одесса). - К: АТМ Украины, 2018. - 136 c.

Финансы

336 Я77    Ярошевська, О.В. Механізм формування капіталу суб'єктів господарювання в умовах розвитку фондвого ринку України : монографія / О.В. Ярошевська. - Краматорськ: ДДМА, 2018. - 516 c.

Экология

574 Е45  Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць. Вип. 27. - К: ІТГІП, 2018. - 104 c.

 

[Назад]

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn