ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
275959
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


События //  Нові надходження
Сентябрь 2019
30.09.19

Сентябрь 2019

Автореферат диссертации

331.4  СП Б86        Бочковський, А.П. Наукові основи управління ризиками виникнення професійних небезпек : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня д.т.н. : Спец.05.26.01 - Охорона праці / А.П. Бочковський. - Дніпро: Дніпровська політехніка, 2019. - 20 c.

669.187  СП В58 Власов, А.О. Вдосконалення механічної системи електродотримачів дугової сталеплавильної печі для зменшення вібрацій електродів : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.05.08 - Машини для металургійного виробництва / А.О. Власов. - Дніпро: НМетАУ, 2019. - 20 c.

621.7 СП К48 Клемешов, Є.С. Розвиток теоретичних та технологічних основ металозаощаджувального процесу кування шатунної шийки великогабаритних колінчастих валів : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.03.05 - Процеси та машини обробки тиском / Є.С. Клемешов. - Дніпро: НМетАУ, 2019. - 20 c.

669.162  СП К55   Кобиш, О.І. Автоматизація процесу керування групою повітрянагрівачів доменної печі на основі нечіткої логіки : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.13.07 - Автоматизація процесів керування / О.І. Кобиш. - Дніпро: Дніпровська політехніка, 2019. - 20 c.

622.277 СП К56     Ковров, О.С. Управління зсувонебезпечністю природних схилів та техногенних укосів з неоднорідною структурою в мінливих геокліматичних умовах : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня д.т.н. : Спец.05.15.09 - Геотехнічна і гірнича механіка / О.С. Ковров. - Дніпро: Дніпровська політехніка, 2019. - 20 c.

622.33  СП Н63  Ніколайчук, Ю.В. Розроблення теоретичних основ використання показника температури займання в якості експрес-оцінки марочної  належності вугілля : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.17.07 - Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів / Ю.В. Ніколайчук. - Дніпро: НМетАУ, 2019. - 20 c.

69.18 СП  П12        Павлов, С.М. Розробка ресурсоефективної технології обробки сталі на установці ківш-піч на основі обгрунтованого розташування донних фурм : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.16.02 - Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / С.М. Павлов. - Дніпро: ІЧМ, 2019. - 20 c.

658  СП Ш36   Шейкус, А.Р. Автоматичне керування оптимальними статичними режимами процесів реактифікації з використанням рухливих керуючих впливів : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.13.07 - Автоматизація процесів керування / А.Р. Шейкус. - Дніпро: Дніпровська політехніка, 2019. - 20 c.

620.10  СП  Я16       Явір, К.Б. Деградаця і стабілзація модифікованого кам'яновугільного пеку як основи композиційних матеріалів : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.17.07 - Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів / К.Б. Явір. - Дніпро: НМетАУ, 2019. - 20 c.

Библиотечное дело

025 Б59  Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : ІІІ Науково-практична інтернет-конференція (22-20 жовтня 2018 р.). - Харків: НБ ХНМУ, 2018. - 120 c.

Вычислительная техника

681.3 Г44     Гетьман, І.А. Технології захисту інформації : посібник / І.А. Гетьман, О.В. Алтухов. - Краматорськ: ДДМА, 2018. - 120 c.

681.3 J29      JAVA программування. Структури, об'экти, дані : навчальний посібник. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. - 292 c.

Геология

550.4 Г36      Геохімія та рудоутворення : щорічник. Вип. 39. - К: ІГМР, 2018. - 116 c.

Горное дело

622 В53  Вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць. Вип. 46 : +ЭБ. - Кривий Ріг: КНУ, 2018. - 248 c.

622 В53  Вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць. Вип. 47 : ЭБ. - Кривий Ріг: КНУ, 2018. - 175 c.

622.323 К92         Купер, І.М. Фізика нафтового і газового пласта : підручник / І.М. Купер, А.В. Угриновський. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. - 448 c.

622.7  Н34      Научные основы и практика переработки руд и техногенного сырья : материалы XXIII Международной научно-технической конференции (10 - 13 апреля, 2018) : ЭБ. - Екатеринбург: Форт Диалог-Исеть, 2018. - 480 c.

622 П78  Проблеми гірничої технології : збірник наукових праць / за ред. - Покровськ: ДВНЗ "ДонНТУ", 2018. - 220 c.

Математика

51  М74  Моделирование систем и процессов : учебник : ЭБ. - М: Юрайт, 2019. - 450 c.

Машиностроение

621.793  А42         Аксенов, Д.С. Плазменные фильтры / Д.С. Аксенов, И.И. Аксенов, В.А. Белоус. - Харьков: ХФТИ, 2018. - 248 c.

621 В38  Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Збірник наукових праць. №1(43). - Краматорськ: ДДМА, 2018. - 264 c.

621.4 В88      Вугільна теплоенергетика: шляхи реконструкції та розвитку : ХІІ Міжнародна науково-практична конференція : збірник наукових праць. - К: ТОВ Гнозіс, 2017. - 110 c.

621.8  З-91   Зубарев, Ю.М. Технологическое обеспечение надежности эксплуатации машин : учебное пособие : ЭБ / Ю.М. Зубарев. - издание 2, стереотипное. - СПб, М. Краснодар: Лань, 2018. - 318 c.

621.97 О-23    Обработка материалов давлением: Сборник научных трудов № 2 (47). - Краматорск: ДГМА, 2018. - 220 c.

621  О-75  Основы технологии машиностроения: курс лекций : ЭБ / В.В. Морозов, В.А. Тимирязев, А.А. Кутин, А.Г. Схиртладзе. - Владимир: ВолГУ, 2016. - 200 c.

621.311 Т33 Теоретичні та прикладні основи економічного, екологічного та технологічного функціонування об'єктів енергетики / за ред. А.О. Запорожця. - К, 2017. - 312 c.

621.311 Т34   Теплофизика ресурса ядерных энергоустановок: монография. - Чернобыль: ИПБ АЭС, 2017. - 624 c.  - (Сер. Теплофизика атомных электротанций)

Металлургия

669  В38  Вестник Приазовского государственного технического университета : сб. научн. трудов. № 37 : ЭБ. - Мариуполь: ПДТУ, 2018. - 278 c.  - ( Сер. Технічні науки )

669 Г85 Гринев, А.Ф. Производство. Наука. Экономика : [монография] / А.Ф. Гринев. - Дніпро: Нова ідеологія, 2018. - 536 c.

621.791 К65  Контроль якості зварювання. Т.1. Неруйнівні методи контролю : навчальний посібник. - Кам'янське: ДДТУ, 2018. - 240 c.

621.791 К65   Контроль якості зварювання. Т.2.Руйнівні методи контролю : навчальний посібник. - Кам'янське: ДДТУ, 2018. - 154 c.

669 М54  Металлургия:  Сборник научных трудов Запорожской гос. инж. академии, Вып.2(40): = наукові праці Запорізької державної інженерної академії+ЭБ. - Запоріжжя: ЗДІА, 2018. - 132 c.

669.2/.8 М54   Металургія рідкісних металів : підручник. - Харків: Друкарня Мадрид, 2019. - 162 c.

669.162 С30     Семенов, Ю.С. Діагностика та управління доменною плавкою в змінних паливно-сировинних умовах / Ю.С. Семенов, Є.І. Шумельчик, В.В. Горупаха. - Дніпро: Домінанта Прінт, 2018. - 260 c.

669.78 С50       Сміян, О.Д. Водень і руйнування металу об'єктів тривалої експлуатації / О.Д. Сміян; за ред. В.В. Панасюка. - К: Наукова думка, 2018. - 344 c.

669  С71  Спеціальна металургія: вчора, сьогодні, завтра : матеріали XVIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (23 квітня 2019) : ЭБ. - Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. - 330 c.

Нефтепродукты

665.5 Н34      Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 1 (17). - Івано-Франківськ: ІНФТУНГ, 2018. - 60 c.  - (Сер. Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості)

Организация производства

658  Б83  Боровська, Т.М. Тематичні моделі функціонування і розвитку виробничих систем на базі методології оптимального агрегування : монографія / Т.М. Боровська. - Вінниця: ВНТУ, 2018.- 308 c.

658(06) С83     Стратегія і механізм регулювання промислового розвитку : збірник наукових праць. - К: ІЕП НАНУ, 2017. - 164 c.

Охрана труда

331.4  К71    Косолапова, Н.В. Охрана туда : учебник : ЭБ / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. - М: КНОРУС, 2016. - 182 c

331.4 П78  Проблеми охорони праці в Україні. Вип. 34 : збірник наукових праць. - К: ДУ "ННДІПБОП", 2018. - 194 c.

Право

34 СП Н35 Національна політика розвитку інтелектуального капіталу з позиції глобалізації економіки та механізм її правового забезпечення  : монографія. - К: Інтерсервіс, 2018. - 382 c.

34 СП Р45    Реформування патентного законодавства: етика, мораль, право : збірник наукових праць науково-практичної конференції. - К: Інтерсервіс, 2018. - 100 c.

Статистика

31  Д58  Довкілля України за 2017 рік : статистичний збірник : ЭБ. - К: ДССУ, 2018. - 225 c.

Строительство

697 В29  Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : науково-технічний збірник. Вип. 24 / гол. редактор Е.С. Малкін. - К: КНУБА, 2018. - 60 c.

69 С86  Строительство, материаловедение, машиностроение=Будівництво, матеріалознавство, машинобудування : Сб. научных трудов. Вып.  104 / Под ред. В. И. Большакова. - Дн-ск: ГВУЗ "ПГАСиА", 2018. - 232 c.  - (Сер. Стародубовские чтения 2018)

Экономика

338  Е45  Економіка, підприємництво, менеджмент: сучасний стан і обриси майбутнього : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (23 квітня, 2019) : ЭБ. - Дніпро: НМетАУ, 2019. – 398 с.

338 М74  Моделювання економіки України в умовах глобалізаційних викликів: монографія / А.О. Касич. - Кременчук: Кременчуцька міська друкарня, 2018. - 240 c.

 

[Назад]

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn