ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
275959
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


События //  Новые поступления
Октябрь 2019
31.10.19

Октябрь 2019

Авторефераты диссертаций

622.78 СП А35             Азарян, В.А. Технолого-теоретичні засади управління якістю залізовмісної сировини генералізованого комплексу рудопотоків гірничо-збагачувальних комбінатів : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.03 - відкрита розробка родовищ корисних копалин / В.А. Азарян. - Кривий Ріг: КНУ, 2019. - 20 c.

528 СП Г93       Губар, Ю.П. Геодезичне забезпечення та удосконалення методів і моделей оцінки нерухомості : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 05.24.04 - Кадастр і моніторинг земель / Ю.П. Губар. - Львів: Львівська політехніка, 2019. - 20 c.

622.32 СП Г54             Глонь, В.А. Особливості формування та прогнозування нафтогазоносності Сріблянського прогину комплексом структурно-термо-атмогеохімічних досліджень : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.геол.н. : Спец. 04.00.17 - геологія нафти і газу / В.А. Глонь. - К.: ІГеолН, 2019. - 20 c.

528 СП Д70       Доскіч, С.В. Комбінований розв'язок координат активних референцних GNSS станцій України : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 05.24.01 - геодезія, фотограмметрія та картографія / С.В. Доскіч. - Львів: Львівська політехніка, 2019. - 20 c.

528 СП І-18     Іванчук, О.М. Теоретичні та методологічні основи просторового моделювання мікроповерхонь об'єктів за даними цифрової рем-фотограмметрії : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 05.24.01 - геодезія, фотограмметрія та картографія / О.М. Іванчук. - Львів: Львівська політехніка, 2019. - 20 c.

622.8 СП З-47         Зебровський, В.В. Розвиток науково-технічних основ гідроімпульсної дії на викидонебезпечні вугільні пласти : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня д.т.н. : Спец.05.15.02 - Підземна  розробка родовищ корисних копалин / В.В. Зебровський. - Дніпро: ІГТМ, 2019. - 20 c.

674 СП К59       Козак, Р.О. Науково-технічні основи виготовлення деревинно-солом'яних плит : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня д.т.н. : Спец. 05.23.06 - технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини / Р.О. Козак. -Львів: НЛТУУ, 2019.-20 c.

550 СП К59       Козій, Є.С. Токсичні та потенційно токсичні елементи у вугільних пластах Павлоградсько-Петропавлівського району : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.геол.н. : Спец. 04.00.10 - геологія океанів і морів / Є.С. Козій. - К.: ІГеолН, 2019. - 20 c.

528 СП К66       Корлятович, Т.Ю. Оптимізація геодезичного моніторингу рівнів води на території Шацького національного природного парку : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 05.24.01 - геодезія, фотограмметрія та картографія / Т.Ю. Корлятович. - Львів: Львівська політехніка, 2019. - 20 c.

622.8 СП К75           Кочерга, В.М. Обгрунтування параметрів способу дегазації виїмкової дільниці з використанням свердловин  у неконтрольованих виробках : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец.05.15.09 - Геотехнічна і гірнича механіка / В.М. Кочерга. - Дніпро: ІГТМ, 2019. - 20 c.

528 СП П30       Петров, С.Л. Моніторинг вертикальних зміщень техногенно-навантажених територій геодезичними методами : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 05.24.01 - геодезія, фотограмметрія та картографія / С.Л. Петров. - Львів: Львівська політехніка, 2019. - 20 c.

550 СП Р15       Радковець, Н.Я. Еволюція осадових товщ Південно-Західного схилу Східноєвропейської платформи впродовж пізнього Протерозою-Фанерозою у зв'язку з їх потенційною нафтогазоносністю : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня д.т.н. : Спец.04.00.17 - геологія нафти і газу / Н.Я. Радковець. - К: ІГН, 2019. - 20 c.

656.6 СП С28     Северін, В.В. Розробка способу оцінки залежності безпеки судноводіння від точності проводки судна стислим маршрутом : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 05.22.13- навігація та управління рухом / В.В. Северін. - Одеса: НУ "ОМА", 2019. - 20 c.

622.6 СП С47  Сліденко, В.М. Розвиток наукових основ стабілізації ударно-хвильових процесів гідроімпульсних систем гірничих машин : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 05.22.13- навігація та управління рухом / В.М. Сліденко. - Дніпро: ІГТМ, 2019. - 20 c.

574 СП Ф19       Фалик, Т.С. Екологічні проблеми пивоварних виробництв та способи їх вирішення : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 21.06.01 - екологічна безпека / Т.С. Фалик. - Львів: Львівська політехніка, 2019. - 20 c.

004 СП Ш25       Шарипанов, А.В. Структурний метод обробки зображень і сигналів при змінній роздільній здатності : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / А.В. Шарипанов. - К.: ІПММС, 2019. - 20 c.

528 СП Ш59       Шило, Є.О. Моделювання трансформації фігури Землі і її впливу на геодинамічні процеси : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 05.24.01 - геодезія, фотограмметрія та картографія / Є.О. Шило. - Львів: Львівська політехніка, 2019. - 20 c.

550 СП Ш96       Шураєв, І.М. Палеоген-неогенові відклади Кримського континентального схилу : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.геол.н. : Спец. 04.00.10 - геологія океанів і морів / І.М. Шураєв. - К.: ІГеолН, 2019. - 20 c.

697 СП Я76       Яровий, С.М. Надійність металевих димових і вентиляційних труб та їх несучих веж : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня д.т.н. : Спец.05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди / С.М. Яровий. - Дніпро: ПДАБА, 2019. - 20 c.

Авторское право

34 СП А66     Андрощук, Г.О. Патентне право: міжнародно-прарове регулювання : монографія / Г.О. Андрощук, Л.І. Работягова. - К: Інтерсервіс, 2018. - 285 c.

62.08 СП А66    Андрощук, Г.О. Продовження строку дії патенту на винахід: міжнародний досвід правового регулювання / Г.О. Андрощук, Л.І. Работягова. - К: Інтерсервіс, 2018. - 128 c.

Вычислительная техника

681.3 І-62    Інженерна графіка : навчальний посібник. - Краматорськ: ДДМА, 2018. - 212 c.

Геология

532 В47  Вимірювання поверхневих властивостей на межах розділу фаз : у 2-х тт. Т.2. Методи обертової краплі, розгорнутого меніска, витягування тіл, вимірювання крайового кута замочування : монографія. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. - 406 c.

550 Л64  Літогенез осадових комплексів океану Тетіс. Карпатсько-Чорноморський сегмент. - К: Наукова думка, 2018. - 160 c.

550.4 П66      Пошукова та екологічна геохімія : щорічник. Вип. 1 (19). - К: ІГМР НАНУ, 2018. - 60 c.

550 П77 Приходько, М.Г. Геологічна будова Закарпатського прогину / М.Г. Приходько, Л.Д. Пономарьова. - К: УкрДГРІ, 2018. - 84 c.

Горное дело

622 З-41  Збірник наукових праць НГУ. № 56 : наукові праці. - Дніпро: Дніпровська політехніка, 2018. - 273 c.

622.6 Т65      Транспортні системи гірничих підприємств : навчальний посібник / З.Р. Маланчук, В.Я. Корнієнко, В.С. Сорока, О.Ю. Васильчук. - Рівне: НУВГП, 2018. - 190 c.

Защита материалов

620.179 Г93         Гудрамович, В.С. Методы голографической интерферометрии в механике неоднородных тонкостенных конструкций / В.С. Гудрамович, А.П. Дзюба, Ю.М. Селиванов. - Днепр: ЛИРА, 2017. - 286 c.

620.9 М80     Морозов, Ю.П. Добыча геотермальных ресурсов и аккумулирование теплоты в подземных горизонтах / Ю.П. Морозов. - К: Наукова думка, 2017. - 198 c.

620.1 Н25      Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : Збірник наукових праць : Т.16. Вип.3. - К: РВВ ІМФ, 2018. - 425-598 c.

Математика

519.8 В19     Васильєва, Л.В. Математичні методи дослідження операцій / Л.В. Васильева, М.П. Богдан. - Краматорськ: ДДМА, 2018. - 144 c.

519.6 Г67     Горбійчук, М.І. Математичні методи оптимізації : навчальний посібник / М.І. Горбійчук. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. - 302 c.

517.9 С82     Сторчай, В.Ф. Готуємось до олімпіади. Функціональні рівняння : навчальний посібник / В.Ф. Сторчай, Л.С. Коряшкина. - Дніпро: НТУ "ДП", 2018. - 146 c.

Машиностроение

621.313 З-12       Заблодський, М.М. Електричні машини змінного струму / М.М. Заблодський, Р.М. Чуєнко, В.В. Васюк. - К: ЦП "Компринт", 2018. - 514 c.

621.38 М84       Мосьпан, Д.В. Фізико-теоретичні основи конструювання електронної апаратури. Т.1 : навчальний посібник / Д.В. Мосьпан. - Кременчук: ТОВ "КМТ", 2018. - 240 c.

621.785 П37         Платонов, А.Н. Оптические спектры и окраска природных гранатов / А.Н. Платонов, М.Н. Таран. - К: Наукова думка, 2018. - 256 c.

621.311 П78          Проблеми безпеки атомних електростанцій  Чорнобиля : науково-технічний збірник. Вип. 31. - Чорнобиль: ІПБАЕ НАНУ, 2018. - 138 c.

621.74 Р28       Ращепкин, А.П. Электромагнитное силовое воздействие на жидкий металл в кристаллизаторах сортовых машин непрерывного литья заготовок / А.П. Ращепкин, И.П. Кондратенко, А.Н. Карлов. - К: Ин- электродинамики НАНУ, 2018. - 314 c.

Наука

001 Н34  Наука та виробництво : Міжвузівський тематичний збірник наукових праць: Маріуполь - Краматорськ - Харків - Запоріжжя - Київ - Дніпро. Вип. 18. - Маріуполь: ДВНЗ "ПДТУ", 2018. - 96 c.

001 П75  Прикарпатський вісник НТШ. Число. № 1(45). - Івано-Франківськ: ІФОНТ ім. Шевченка, 2018. - 240 c.

Нефтепереработка

665.5 Н34      Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 2 (45). - Івано-Франківськ: ІНФТУНГ, 2018. - 84 c.

Строительство

624.01 Г93       Гудрамович, В.С. Голографічне та акустико-емісійне діагностування неоднорідних конструкцій і матеріалів / В.С. Гудрамович, В.Р. Скальський, Ю.М. Селіванов. - Львів: Промтір-М, 2017. - 492 c.

624 Д44  Діагностика будівельних матеріалів, конструкційних елементів будинків і споруд та механічних систем неруйнівними методами на основі пружних хвиль / Л.М. Шутенко, Я.О. Сєріков та н.. - К: Техніка, 2009. - 262 c.

Экология

574 Ч-41 Челядин, Л.І. Екотехнології промислових об'єктів регіону : монографія / Л.І.Челядин. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. - 256 c.

Экономика

331.5 І-73    Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у територіальні громади: диагностика стану та механізми забезпечення : монографія. - К: ІЕП, 2018. - 244 c.

338 П78  Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році : аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України. - К: НІСД, 2018. - 688 c.

Языкознание

4И(англ) Ш37           Шевченко, О.П. Англійська мова для академічних цілей : посібник / О.П. Шевченко, Є.Д. Коротенко. - Краматорськ: ДГМА, 2018. - 136 c.

 

[Назад]

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2020
Design and programming by Lemaryn