ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
266520
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


События //  Нові надходження
Декабрь 2019
28.12.19

Декабрь 2019

Автореферат диссертации

574 СП Б43 Бєлобородова, М.В. Організаційно-економічне забезпечення екологічної відповідальності промислових підприємств : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 08.00.06 - Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / М.В. Бєлобородова. - Дніпро: Дніпровська політехніка, 2019. - 20 c.

622.272 СП М18   Малашкевич, Д.С. Обгрунтування параметрів конструктивно-технологічної схеми селективного відпрацювання пластів із залишенням породи у виробленому просторі (на прикладі шахт Західного Донбасу) : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.02 - підземна розробка родовищ корисних копалин / Д.С. Малашкевич. - Дніпро: Дніпровська політехніка, 2019. - 20 c.

622.8 СП М38       Машурка, С.В. Геомеханічне обгрунтування параметрів комбінованого кріплення і способу охорони виробок, що використовують повторно в складних гірничо-геологічних умовах : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.09 - геотехнічна і гірнича механіка / С.В. Машурка. - Дніпро: Дніпровська політехніка, 2019. - 20 c.

622.25 СП П80  Прокудін, О.З. Параметри технології зведення та конструкції комбінованого кріплення капітальних виробок шахт при активізації геотехнічних факторів : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.04 - Шахтне і підземне будівництво / О.З. Прокудін. - Дніпро: Дніпровська політехніка, 2019. - 20 c.

Горное дело

622  В85  Вскрытие выбросоопасных угольных пдастов проходческими комбайнами : монография / С.П. Минеев и др.. - Днепр-Киев: ИГТМ НАНУ, 2018. - 134 c.

622.7 З-41    Збагачення корисних копалин : науково-технічний збірник : вип. 72(113). - Дн-ськ: Дніпровська політехніка, 2019. - 153 c.

Интеллектуальная собственность

62.08 СП В48      Винаходи та інновації : винахідники України - еліта держави. Т.V / ред. М.А. Серб. - К: Логос Україна, 2018. - 156 c.

Материаловедение и нанотехнологии

620.10 К33       Кєуш, Л. Нанотехнології в нафтогазовій промисловості : монографія / Л. Кєуш, А. Коверя. - Дніпро: Ліра, 2019. - 140 c.

620.10 Н25        Наноматериалы и нанотехнологии : учебник. - Запорожье: АО "Мотор Сич", 2014. - 208 c.

620.1  Ф94      Фундаментальное и прикладное материаловедение : труды VI Международной школы-конференции : ЭБ. - Барнаул: АтлГТУ, 2019. - 222 c.

620.10 Ю16       Юдин, Ю.В. Организация и математическое планирование эксперимента : учебное пособие : ЭБ / Ю.В. Юдин, М.В. Майсурадзе, Ф.В. Водолазский. - Екатеринбург: Изд. Урал. ун-та, 2018. - 124 c.

Менеджмент

658.5  Б59     Бившева, Л.О. Менеджмент : практикум / Л.О. Бившева, О.О. Кондратенко, Є.В. Мироненко. - Краматорськ: ДДМА, 2018. - 62 c.

Металлургия

669.14 Б48       Березовская, В.В. Коррозионно-стойкие стали и сплавы : учебное пособие : ЭБ / В.В. Березовская. - Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2019. - 248 c.

621.74 Л52       Леушина, И.В. Инновации в литейном производстве : учебное пособие на немецком языке : ЭБ / И.В. Леушина, В.Д. Белов. - М: МИСиС, 2014. - 285 c.

669 М54  Металургійна кухня: Метінвест, 2019. - 116 c.

669 М54  Металлургическая кухня: Метинвест, 2019. - 116 c.

669 T44  The Steelmaker's kitchen: Метінвест, 2019. - 116 c.

669.162 Т33   Теорія та практика процесів модифікації сировини при виробництві доменного коксу поліпшеної якості : монографія / А.Г. Старовойт, Є.І. Малий, М.С. Чемеринський, М.А. Старовойт. - Харків: НМетАУ, 2019. - 184 c.

621.791 С42         Скальський, В.Р. Основи механіки руйнування для зварювальників : навчальний посібник / В.Р. Скальський, В.В. Божидарник, І.Я. Долинська. - Луцьк: ЛНТУ, 2014. - 356 c.

Наука

001 Н34  Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 15. - К: ВД "Академперіодика", 2018. - 104 c.

001 П75  Прикарпатський вісник НТШ. Число. № 2(46). - Івано-Франківськ: ІФОНТ ім. Шевченка, 2018. - 242 c.

Нефтепереработка

665.5 Н34      Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип.1(19). - Івано-Франківськ: ІНФТУНГ, 2019. - 188 c.  - ( Сер. Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості )

Организация производства

658 В75 Воробьева, И.П. Экономика и организация производства : учебное пособие : ЭБ / И.П. Воробьева, О.С. Селевич. - М: Юрайт, 2019. - 192 c.

Программировние

681.3 Ч-50   Черткова, Е.А. Программная инженерия.  Визуальное моделирование программных систем : учебник для СПО : ЭБ / Е.А. Черткова. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - М: Юрайт, 2019. - 147 c.

Строительство

624.13 К78       Кравець, С.В. Машини для прокладання підземних комунікацій (наукові основи створення) : підручник / С.В. Кравець, А.А. Нечидюк, О.В. Косяк. - Рівне: НУВГП, 2018. - 270 c.

Химия

54 О-75  Основы химической технологии : ЭБ / Ю.В. Попов и др. - Волгоград: ВолгГТУ, 2019. - 208 c.

 

 

 

[Назад]

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2022
Design and programming by Lemaryn