ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
266520
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


События //  Нові надходження
Январь 2020
31.01.20

Январь 2020

Горное дело

622.1 С27      Сдвижение земной поверхности на пластовых месторождениях Приднепровья : монография / Г.А. Антипенко, Г.Ф. Гаврюк, А.С. Кучин, В.А. Назаренко. - Дн-ск: НГУ, 2010. - 182 c.

622.77 С75       Стадник, О.С. Збагачуваність високозольного торфу : монографія / О.С. Стадник, В.О. Гнєушев. - Рівне: НУВГП, 2019. - 164 c.

622.75/.76 Т38     Техніка та технологія збагачення корисних копалин. Ч.3. Заключні процеси. - Кривий Ріг: КНУ, 2019. - 230 c.

Машиностроение

621 В12  Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку : матеріали XVII Міжнародної науково-технічної конференції. - Краматорськ: ДДМА, 2019. - 132 c.

621 П76  Приладобудування: стан і перспективи : XVIII Міжнародна науково-технічна конференція (15-16 травня. 2019, Київ) : збірник доповідей. - Київ, 2019. - 224 c.

621.31 Ф94        Функціональні матеріали для інноваційної енергетики : програма та тези конференції (13-15 травня. 2019, Київ). - Київ, 2019. - 134 c.

Металлургия

669.15 К12       Каверинська, В.В. Математичне моделювання і комп'ютерний аналіз процесів структуроутворення легованих сталей в ході фазових перетворень / В.В. Каверинська. - К: КІМ, 2019. - 210 c.

669.162  М92         Мучник, Д.А. Всокоэффективная внекамерная технология повышения качества кокса для доменной плавки / Д.А. Мучник, В.П. Лялюк. - Кривой Рог: ФО-П Чернявский Д.А., 2019. - 184 c.

669.2/.8 Ц27      Цветные металлы и сплавы : учебное пособие / Т.В. Мальцева, Н.Н. Озерец, А.В. Левина, Е.А. Ишина. - Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2019. - 180 c.

Нанотехнологии

681.5 Є-63   Єнікєєв, О.Ф. Покоординатне керування параметрами технологічних процесів на основі обробляння даних непрямих вимірювань : монографія / О.Ф. Єнікєєв. - Краматорськ: ДДМА, 2018. - 268 c.

625.2(085.5) СП К60   Колеса и ролики : каталог / Blickle. - К: ООО "ТД "Складская техника", 2018. - 2000 c.

620.1 Н25      Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : Збірник наукових праць : Т.17. Вип.1. - К: РВВ ІМФ, 2019. - 1-224 c.

Наука

001 Н34  Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 15. - К: ВД "Академперіодика", 2018. - 104 c.

001 П75  Прикарпатський вісник НТШ. Число. № 2(46). - Івано-Франківськ: ІФОНТ ім. Шевченка, 2018. - 242 c.

Организация производства

658 О-16  Обліково-аналітичне забезпчення сіб'єктів господарювання в умовах Євроінтеграції : колективна монографія : присвячується до 30-річчя Кафедри обліку і аудиту НУВГП. - Рівне: НУВГП, 2019. - 414 c.

531 П44 Подлєсний, С.В. Технічна механіка : збірник розрахунково-технічних завдань / С.В. Подлєсний, В.М. Іскрицький, Ю.С. Холодняк. - Краматорськ: ДДМА, 2019. - 140 c.

Строительная техника

624.13 К78       Кравець, С.В. Машини для прокладання підземних комунікацій (наукові основи створення) : підручник / С.В. Кравець, А.А. Нечидюк, О.В. Косяк. - Рівне: НУВГП, 2018. - 270 c.

Физика

53 Г16 Галущак, М.О. Курс фізики: Оптика. Квантова та атомна фізика : підручник / М.О. Галущак. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. - 296 c.

Философия

1 П31 Петрушенко В. Человек, взыскующий бытие : (Три разговора на важнейшие темы) / Виктор Петрушенко. - Львов: Магнолия 2006, 2019. - 180 c.

Химия

66 Т34  Теплометрия: теория, метрология, практика: (монография в 3 книгах) : Кн.1. Методы и средства измерения теплового потока / под ред. Т.Г. Грищенко. - К: ИТПФ, 2017. - 438 c.

66 Т34  Теплометрия: теория, метрология, практика: (монография в 3 книгах) : Кн.3. Теплометрическая аппаратура для решения прикладных задач. Т.1 / под ред. Т.Г. Грищенко. - К: ИТПФ, 2018. - 434 c.

664 Т50  Товарознавчий вісник. Вип. 12 : збірник наукових праць. - Луцьк: ЛНТУ, 2019. - 346 c.

Экология

574 В12     Важкі метали в об'єктах довкілля Київського мегаполісу / А.І. Самчук та ін. - К: Наш формат, 2019. - 164 c.

574 Е45  Екологістика, рециклінг і утилізація транспорту : навчальний посібник / С.В. Бойченко та ін. - К: Центр учбоівої літератури, 2019. - 266 c.

574 Е45  Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць : вип. 4(28). - К: ІТГІП, 2018. - 144 c.

574 Е45  Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць : вип. 5(29). - К: ІТГІП, 2019. - 100 c.

574 Е45  Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць : вип. 6(30). - К: ІТГІП, 2019. - 124 c.

Энергетика

53 В74  Вопросы атомной науки и техники : № 3(121). - Харьков: ХФТИ, 2019. - 146 c.  - ( Сер. Ядерно-физические исследования. Вып. 68 )

621.311 П78          Проблеми безпеки атомних електростанцій  Чорнобиля : науково-технічний збірник. Вип. 32. - Чорнобиль: ІПБАЕ НАНУ, 2019. - 116 c.

 

[Назад]

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2022
Design and programming by Lemaryn