ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
266520
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


События //  Нові надходження
Март 2020.
31.03.20

Март 2020.

Геология

5550 СП  Г12    Гаврилів, Л.І. Кайнозойські дайки Аргентинських островів (Західна Антарктида): склад, умови утворення та геологічні співвідношення  : Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.г.н. : Спец. 04.00.01 - загальна та регіональна геологія / Л.І. Гаврилів. - Київ: КНУ, 2019. - 20 c.

50 З-41  Збірник наукових праць Українського державного геологорозвідувального інституту. № 1-2. - К: УкрДГРІ, 2019. - 158 c.

Горное дело.

622.323 К82    Кривошеєв, В.Т. Літолого-палеографічні карти турнейських і візейських продуктивних горизонтівДніпровсько-Донецької западини та прогноз нафтогазоносності / В.Т. Кривошеєв, В.В. Макогон, Є.З. Іванова. - К: УкрДГРІ, 2019. - 260 c.

622.33 Р17   Развитие научных основ повышения устойчивости горных выработок шахт Западного Донбасса : монография / В.И. Бондаренко, А.В. Мартовицкий, И.А. Ковалевская, В.Г. Черватюк. - Дн-ськ: ТОВ "ЛізуновПрес", 2010. - 340 c.

622 С91  Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва : Науково-виробничий журнал : Вип. 1(23)/2019. - Кременчук: КНУ, 2019. - 152 c.

622.323 K65         Kopey B.V. Eguipment for development of offshore petroleum deposits : textbook / Kopey B.V. - Iv.-Fr.: IFNTUOG, 2018. - 523 c.

Интеллектуальная собственность

62.08 СП В85    Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності : ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (24 травня, 2019). - К: НДІІВ, 2019. - 146 c.

62.08 СП О-92          Охорона та захист інтелектуальної власності  в інноваційній діяльності в умовах євроінтеграційних процесів : Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21 березня 2019 р.) / НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. Секція №2. - К: ФОП Кравченко Я.О., 2019. - 166 c.

62.08 СП Р64   Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності: збірник типових форм договорів та коментар до них. - К: Інтерсервіс, 2018. - 96 c.

681.51 С13       Сагайда, П.І. Компоненти комп'ютерних систем інтелектуальної обробки даних на основі категоріально-онтологічних моделей : монографія / П.І. Сагайда, А.А. Зорі. - Краматорськ: ДДМА, 2019. - 159 c.

62.08 СП С89      Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності: теорія і практика : Науково-практичний збірник. Вип. 5. - К: Інтерсервіс, 2019. - 100 c.

Коррозия

620.197 П78       Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів. - Львів, 2018. - 346 c.  - ( Фізио-хімічна механіка матеріалів Спец випуск 12 )

Машиностроение

621.01 В75       Воробйов, М.С. Сучасне підґрунтя вдосконалення теорії механізмів : монографія / М.С. Воробйов, Д.П. Прокопенко. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019

621.771 Д70    Дослідження процесів виготовлення плющеної стрічки та її використання для електроконтактного наплавлення : монографія / С.М. Грибкова, О.В. Бережна, Е.П. Грибков, В.Д. Кассов. - Краматорськ: ДДМА, 2018. - 163 c.

621.9 П59      Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент - техника и технология его изготовления и применения : сборник научных трудов. Вып. 22. - К: ИСМ, 2019. - 529 c.

Металлургия.

669 В38  Вестник Приазовского государственного технического университета : сборник научных трудов. № 36. - Мариуполь: ПДТУ, 2018. - 238 c.  - ( Сер. Технічні науки )

669 В38  Вестник Приазовского государственного технического университета : сборник научных трудов. № 37. - Мариуполь: ПДТУ, 2018. - 226 c.  - ( Сер. Технічні науки )

669.295 Т45    Титан 2018. Производство и применение в Украине : сборник трудов Международной конференции (11-13 июня, 2018, Киев) / под ред. С.В. Ахонина. - К: МА "Сварка", 2018. - 168 c.

Строительство

624.014 Б61         Билык, А.С. Сталь в реконструкции зданий : монография / А.С. Билык. - Киев: УЦСБ, 2016. - 167 c.

624.014 Л81       Лоусон Марк Стальные конструкции в архитектуре / М. Лоусон, А. Билык. - К: УЦСС, 2018. - 136 c.

Физика

53 В74  Вопросы атомной науки и техники : № 2(108). - Харьков: ХФТИ, 2017. - 214 c.  - ( Сер. Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. Вып. 109 )

53 В74  Вопросы атомной науки и техники : № 5(123). - Харьков: ХФТИ, 2019. - 200 c.  - ( Сер. Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. Вып. 109 )

Экономика

334 СП А66       Андрощук, Г.О. Інноваційні адитивні технології 3D-друку : економіко-правовІ аспекти регулювання / Г.О. Андрощук, Л.І. Работягова. - К: Інтерсервіс, 2018. - 100 c.

 

 

[Назад]

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2022
Design and programming by Lemaryn