ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
266520
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


События //  Нові надходження
Січень 2021
01.02.21

Січень 2021

Автореферат дисертації

004 СП Б37       Бєгун, В.В. Методологічні основи інформаційної технології управління безпекою на основі ризик-орієнтованого підходу : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / В.В. Бєгун. - К: ІПММС, 2020. - 20 c.

624.04 СП Д30   Демедецька, В.В. Обгрунтування параметрів трубчастого конвеєра із сепаруючим бункером : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.05.05 - піднімально-транспортні машини / В.В. Демедецька. - Дніпро: ПДАБА, 2020. - 20 c.

621.87 СП Д58     Довбиш, А.П. Обгрунтування параметрів трубчастого конвеєра із сепаруючим бункером : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.05.05 - піднімально-транспортні машини / А.П. Довбиш. - Тернопіль: ТНТУ, 2020. - 20 c.

662.74 СП З-41           Збиковський, Є.І. Обгрунтування ресурсозберігаючих  рецептур тампонажно-закладних суспензій на основі шлакових відходів для ліквідації техногенних пустот : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.17.07 - хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів / Є.І. Збиковський. - Дніпро: НМетАУ, 2019. - 20 c.

669.162 СП К28      Кассім, Д.О. Вдосконалення доменної технології за рахунок покращення якості шихтових матеріалів і газодинамічних умов роботи доменної печі : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.16.02 - Металургія чорних і кольорових метлів та спеціальних сплавів / Д.О. Кассім. - Дніпро: НМетАУ, 2020. - 20 c.

621.87 СП С48     Слободян, Л.М. Обгрунтування параметрів гвинтових завантажувачів сипких матеріалів : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.05.05 - піднімально-транпортні машини / Л.М. Слободян. - Тернопіль: ТНТУ, 2020. - 20 c.

669.162 СП С56    Сова, А.В. Удосконалення технології виробництва агломерату шляхом формування раціональної блокової структури на основі роздільної підготовки шихти та механічної обробки спечення : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.02 - Металургія чорних і кольорових метлів та спеціальних сплавів / А.В. Сова. - Дніпро: НМетАУ, 2020. - 20 c.

662.749 СП С65    Сорокін, Є.Л. Розвиток наукових основ внутрішньої будови та властивостей вугілля для розширення сировинної бази коксування : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.17.07 - хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів / Є.Л.Сорокін. - Дніпро: НМетАУ, 2020. - 20 c.

Геологія

550 Д18 Даниленко В.М. Володимир Іванович  Вернадський : Простір життя і думки / В.М. Даниленко. - К: Академперіодика, 2019. - 352 c.

Економіка

338 Г14    Гайдуцький, П. Біль за Україну / Павло Гайдуцький. - К: ТОВ "ДКС-центр", 2019. - 656 c.

338 К77    Крамарев, Г.В. Теоретичні аспекти забезпечення сталого розвитку промисловості України / Г.В. Крамарев. - Харків: ФОП "Лібуркіна Л.М.", 2019. - 560 c.

Кокс

622.74 У-31      Удосконалення обладнання та процесів вуглепідготовки і коксосортування металургійного виробництва / В.Й. Засельський, Д.В. Пополов, Г.Л. Зайцев, С.В. Білодіденко, Д.О. Кононов, І.В. Пелих. - Кривий Ріг: Вид. Роман Козлов, 2019. - 203 c.

Космос

629.19 A41       Alpatov, A.P. Contactless de-orbiting of space debris by the ion beam. Dynamics and Control = Безконтактне видалення космічного сміття іонним променем. Динаміка та керування / A.P. Alpatov, S.V. Khoroshylov, A.I. Maslova. - Kyiv: Akademperiodyka, 2019. - 170 c.

Машинобудування

621 В38  Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Збірник наукових праць. №1(45). - Краматорськ: ДДМА, 2019. - 250 c.

621 В38  Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Збірник наукових праць. №2(46). - Краматорськ: ДДМА, 2019. - 222 c.

621 М38  Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї - наука - виробництво : Матеріали ХVIII Міжнародної науково-практичної конференції. - Краматорськ: ДДМА, 2018. - 126 c.

Металургія

669.01 В53    Високочисті матеріали: отримання, застосування, властивість : матеріали доповідей 5-ї Міжнародної конференції, присвяченої пам"яті академика В.М. Ажажі(10-13 вересня, 2019, Харків) / ННЦ "Харьковский физико-технический институт"; ХНУ им. В.Н. Каразина. - Харьков: ННЦ "ХФТІ", 2019. - 117 c.

669 М54  Металургія : Наукові праці Інженерного інституту Запорізького національного університету. Вип. 1(1). - Запоріжжя: ЗНУ, 2019. - 136 c.

Наука

001 П75  Прикарпатський вісник НТШ. Число. № 1(53). - Івано-Франківськ: ІФОНТ ім. Шевченка, 2019. - 168 c.

001 У-45          Україна в європейському науково-освітньому та інноваційному просторі: концепція адаптації та інтеграції в умовах Угоди про асоціацію з Європейським Союзом : навчально-наукове видання / С.В. Іванов, В.І. Ляшенко, І.Ю. Підоричева та ін. - Київ: НАН України, ІЕП, 2018. - 331 c.

Фізика

531 В62 Водолазська, О.Г. Теоретична механіка. Динаміка. Аналітична механіка : навчальний посібник / О.Г. Водолазська, С.В. Подлєсний, В.М. Іскрицький. - Краматорськ: ДДМА, 2019. - 152 c.

531 В62 Водолазська, О.Г. Теоретична механіка. Динаміка. Динаміка механічної системи та твердого тіла  : навчальний посібник / О.Г. Водолазська, С.В. Подлєсний, В.М. Іскрицький. - Краматорськ: ДДМА, 2019. - 268 c.

[Назад]

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2022
Design and programming by Lemaryn