ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
283091
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


События //  Нові надходження
Лютий 2021
01.03.21

Лютий 2021

Будівництво

691 Д24 Дворкін, Л.Й. Властивості мінеральних будівельних матеріалів : навчальний посібник / Л.Й. Дворкін. - Рівне: НУВГП, 2019. - 424 c.

624.01 З-41      Збірник наукових праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського : Вип. 23 / Під ред. О.В. Шимановського. - К: Сталь, 2019. - 146 c.

624.01 З-41      Збірник наукових праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського : Вип. 24 / Під ред. О.В. Шимановського. - К: Сталь, 2019. - 168 c.

Вогнетриви

666.76 З-41      Збірник наукових праць ВАТ "УкрНДІВогнетривів ім. А.С. Бережного". Наукові дослідження з вогнетривів та технічної кераміки : № 119. - Харків: ПАТ "УкрНДІ вогнетривів", 2019. - 168 c.

Газопроводи

662.9 Т66     Тревого, І.С. Геодезичний контроль деформацій споруд магістральних газопроводів : монографія / І.С. Тревого, Є.Ю. Ільків, Д.В. Кухтар. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. - 182 c.

Гірниче виробництво

622 З-41  Збірник наукових праць НГУ. № 59 : наукові праці. - Дн-ськ: НГУ, 2019. - 172 c.

622.24 К65       Копей, Б.В. Основи надійності нафтогазових машин та обладнання : навчальний посібник / Б.В. Копей, С.І. Гладкий. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. - 304 c.

622.323 О-75        Основи нафтогазової справи / В.С. Білецький, В.М. Орловський, В.І. Дмитренко, А.М. Похилко. - Вид. друге, виправлене та доповнене. - Львів: Новий Світ 2000, 2018. - 312 c.

622.33 П42        Повышение безопасности ведения горных работ при подземной разработке рудных месторождений : монография / под ред. В.И. Бузило. - Дніпро: Журфонд, 2019. - 204 c.

622 С91  Сучані ресурсозберігаючі технології гірничого виробництва : збірник наукових праць. Вип. 2(24). - Кременчук: КДУ, 2019. - 118 c.

622.7 Т38      Техніка та технологія збагачення корисних копалин. Ч.1. Підготовчі процеси / В.С. Білецький, Т.А. Олійник, В.О. Смирнов, Л.В. Скляр. - Кривий Ріг: Вид. ФОП Чернявський Д.О., 2019. - 200 c.

622 Ф50  Физико-технические проблемы горного производства : сборник научных трудов : вып. 21 / Институт физики горных процессов НАНУ. - Донецк: ИФГП, 2019. - 176 c.  

622 Ф50  Физико-технические проблемы горного производства : сборник научных трудов : вып. 22 / Институт физики горных процессов НАНУ. - Донецк: ИФГП, 2020. - 204 c.

622 Ч-46 Череватський, Д.Ю. Вугільні гетерархії: теорія та практика трансформації галузі : монографія / Д.Ю. Череватський. - К: ІЕП НАНУ, 2020. - 288 c.

Економіка

338 Е45  Економічні науки : збірник наукових праць. Вип. 16(64) / ред. Т.В. Божидарик та ін. - Луцьк: ЛНТУ, 2019. - 176 c.  - ( Сер. Економічна теорія та економічна історія )

330 І-58  Інвестиційна активність підприємств з виробництва продукції з високою доданою вартстю в умовах обмежених ринків: парадигма та механізми забезпечення : монографя / Н.Ю. Брюховецька та ін.. - К: ІЕП НАНУ, 2019. - 388 c.

334 І-71  Інституціональна модель інноваційної економіки : колективна монографія. - К: ІЕП, 2019. - 327 c.

339.9 О-16    Облік, аналіз і контроль в умовах міжнародного співробітництва : колективна монографія. - Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. - 204 c.

334 Р83 Рудь, Н. Економіка та організація інноваційної діяльності : підручник / Н. Рудь, Гордійчук, А. - Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. - 446 c.

338 С53 Снігова, О.Ю. Управління структурними змінами в старопромислових регіонах України : монографія / О.Ю. Снігова. - К: КНЕУ, 2020. - 552 c. .

338 С69  Соціальні та трудові чинники сталого економічного зростання: можливості й механізми активізації : монографія / О.Ф. Новікова та ін. - К: ІЕП НАНУ, 2020. - 463 c.

338 Х19 Хандій, О. Соціальні ресурси розвитку економіки: важелі державного регулювання : монографія / О. Хандій. - К: ІЕП НАНУ, 2019. - 436 c.

338 Ш95 Шубалий, О.М. Економічне стимулювання комплексної переробки природних ресурсів у регіоні : монографія / О.М. Шубалий, П.М. Косінський. - Луцьк: ЛНТУ, 2019. - 208 c.

Екологія

574 Е45  Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць. Вип. 32. - К: ІТГІП, 2019. - 106 c.

574 О-15 Обиход, Г.О. Екологічна безпека сталого розвитку : монографія / Г.О. Обиход. - К: ДУ ІЕПСР НАНУ, 2019. - 344 c.

Інтелектуальна власність

62.08 СП А66           Андрощук, Г.О. Інтлектуальна власність у науково-технічній сфері. Методи та принципи вартісної оцінки / Г.О. Андрощук, С.А. Давимука. - К: Парламентське виробництво, 2014. - 304 c.

62.08 СП П35            Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць. Вип. 16. - К: Інтерсервіс, 2019. - 133 c.

Композиційні матеріали

620.10 Т35        Терморозширений графіт та його композити (англ.) / Ю.І. Семенцов, С.Л. Рево, К.О. Іваненко, С. Хамамда. - К: Академперіодика, 2019. - 224 c.

Машинобудування

621.73 А50       Алиев, И.С. Методы расчета процессов горячего пластического деформирования и совершенствование технологий ковки крупных поковок : монография / И.С. Алиев, Я.Г. Жбанков. - Краматорск: ДГМА, 2020. - 192 c.

621.31 Г54        Глосарій технічних термінів у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії. - Львів: Вид. Львівської політехніки, 2019. - 210 c.

621 О-75  Основи творення машин : підручник / М.Я. Бучинський, О.В. Горик, А.М. Чернявський, С.В. Яхін. - Харків: НТМТ, 2017. - 448 c.

621 Т33  Теорія механізмів технологічних машин : підручник / С.В. Попов, М.Я. Бучинський, С.М. Гнітько, А.М. Чернявський. - Харків: НТМТ, 2019. - 268 c.

Металургія

669.184 Г51         Гичев, Ю.А. Технологическое : монография / Ю.А. Гичев, А.Г. Величко, А.Ю. Вулых. - Дніпро: Юрсервіс, 2019. - 220 c.

669.162 О-62       Оптимизация шихтоподачи доменных печей / В.П. Иваненко и др. - Днепр: НМетАУ, 2019. - 216 c.

669.184 С34         Сігарьов, Є.М. Основи проектування конвертерних цехів. Ч.1 : навчальний посібник / Є.М. Сігарьов, А.Г. Чернятевич, Г.Ю. Крячко. - Кам'янське: ДДТУ, 2020. - 228 c.

Наука

001 Н34  Наука та виробництво : Міжвузівський тематичний збірник наукових праць: Маріуполь - Краматорськ - Харків - Запоріжжя - Київ - Дніпро. Вип. 19. - Маріуполь: ДВНЗ "ПДТУ", 2018. - 340 c.

001 Н34  Наука та виробництво : Міжвузівський тематичний збірник наукових праць: Маріуполь - Краматорськ - Харків - Запоріжжя - Київ - Дніпро. Вип. 20. - Маріуполь: ДВНЗ "ПДТУ", 2019. - 290 c.

001 Н34  Наука та виробництво : Міжвузівський тематичний збірник наукових праць: Маріуполь - Краматорськ - Харків - Запоріжжя - Київ - Дніпро. Вип. 21. - Маріуполь: ДВНЗ "ПДТУ", 2019. - 260 c.

Нафта

665.5 Н34      Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 2(47). - Івано-Франківськ: ІНФТУНГ, 2019. - 74 c.

Обчислювальна техніка

681.3 К57     Когутяк, М.І. Мікропроцесорні технічні засоби автоматизації. Ч.2. FBD - програмування PLC / М.І. Когутяк. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. - 190 c.

Організація виробництва

658 М55  Механізм забезпечення ефективної діяльності підприємств: контрольно-аналітичний аспект : колективна монографія. - Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. - 116 c.

658 С76 Станковська, І.М. Управління конкурентоспроможністю : навчальний посібник / І.М. Станковська. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. - 198 c.

Очищення від пилу

628.5 Д66     Домнічев, М.В. Обгрунтування використання розчину природного бішофіту для обробки пилячих поверхонь / М.В. Домничев, О.В. Нестеренко, О.Ю. Близнюкова. - Кривий Ріг: Сінєльніков Д.А., 2020. - 112 c.

Право

34 СП П68      Правопорушення авторських прав як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності. - К: Інтерсервіс, 2019. - 270 c.

34 СП Ф33     Федорова, Н.В. Телеформат як об'єкт права інтелектуальної власності : монографія / Н.В. Федорова. - К: Інтерсервіс, 2019. - 220 c.

Фізика

53 В74  Вопросы атомной науки и техники : № 1(125). - Харьков: ХФТИ, 2020. - 240 c.  - ( Сер. Вакуум, чистые материалы, сверхпроводники. Вып. 23 )

53 В74  Вопросы атомной науки и техники : № 2(126). - Харьков: ХФТИ, 2020. - 167 c.  - ( Сер. Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. Вып. 116 )

[Назад]

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn