ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
266520
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
 


События //  Нові надходження
Березень 2021
31.03.21

Березень 2021

Вогнетриви

666.76 П76       Примаченко, В.В. Избранные научные труды : Т.1. Реология и структурообразование в огнеупорных вибролитых зернистых массах и суспензиях / В.В. Примаченко. - Харьков: Точка, 2020. - 368 c.

666.76 П76       Примаченко, В.В. Избранные научные труды : Т.2. Вибролитье огнеупоров / В.В. Примаченко. - Харьков: Точка, 2020. - 510 c.

Гірнича справа

622 Г51  Гірничий вісник : науково-технічний збірник: вип. 106. - Кривий Ріг: ДВНЗ "КНУ", 2019. -     78 c.

622 З-41  Збірник наукових праць НГУ. № 60 : наукові праці. - Дніпро: НГУ, 2020. - 248 c.

622.33 І-71      Інститут "Дніпродіпрошахт" і вугільна промисловість України. - Дніпропетровськ: Ліра ЛТД, 2006. - 336 c.

622 Н34  Наукові праці Донецького національного технічного університету. Вип. 1(21)-2(22). - Покровськ: ДонНТУ, 2019. - 92 c.  - ( Сер. Гірничо-електромеханічна. )

Екологія

574 Д66 Домнічев, М.В. Деякі сучасні питання безпеки життедіяльності / М.В. Домнічев. - Кривий Ріг: Сінельніков Д.А., 2020. - 108 c.

574 Е45  Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць. Вип. 33. - К: ІТГІП, 2020. - 132 c.

574 Е45  Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць. Вип. 34. - К: ІТГІП, 2020. - 124 c.

Економіка

334.75 Б75       Боднарук, І.Л. Основи оцінки бізнесу та нерухомості : навчальний посібник / І.Л. Боднарук, Л.Л. Перович. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. - 213 c.

338 Е45  Економічні науки : збірник наукових праць. Вип. 16(62) / ред. Н.С. Вавдіюк та н.. - Луцьк: ЛНТУ, 2019. - 176 c.  - ( Сер. Економіка та менеджмент )

339.9 М58      Міжнародна економічна безпека України: теорія, методологія, практика : Монографія. - Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. - 212 c.

Інтелектуальна власність

62.08 СП І-73          Інтелектуальна власність у сфері безпеки і оборони України : збірних наукових праць. - К: Інтерсервіс, 2020. - 458 c.

62.08 СП П35            Питання інтелектуальної власності. Юрисдикційна форма захисту авторського права і суміжних прав. Вип. 17 : збірних наукових праць. - К: Інтерсервіс, 2020. - 96 c.

68.02 СП П60            Порушення прав промислової власності України : монографія. - К: Інтерсервіс, 2019. - 268 c.

62.08 СП П60            Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності : Всеукраїнська науково-практична конференція. - К: Інтерсервіс, 2020. - 176 c.

62.08 СП  П78            Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності. - К: Інтерсервіс, 2020. - 278 c.

62.08 СП С89            Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності: теорія і практика. Вип. 6 : науково-пратичний збірник. - К: Інтерсервіс, 2020. - 110 c.

62.08 СП Т42            Тінізація економіки та інтелектуальної економіки як загроза національній безпеці країни та їх детінізація. - К: Інтерсервіс, 2020. - 108 c.

Конструкційні матеріали

620.10 Д93       Дьяченко, Ю.Г. Технологія конструкційних матеріалів : посібник / Ю.Г. Дьяченко. - Краматорськ: ДДМА, 2020. - 55 c.

Машинобудування

621.73 Б48       Бережна, О.В. Моделювання процесів електроконтактного наплавлення покриття різного функціонального призначення / О.В. Бережна, Е.П. Грибков, В.Д. Кассов. - Краматорськ: ДДМА, 2019. - 132 c.

621.34 І-73      Інтелектуальні методи та системи діагностування електроприводів / О.І. Шеремет, М.В. Івченков, М.В. Клімченкова,  Ю.А. Чепель. - Крааматорськ: ДДМА, 2020. - 183 c.

621.3 Ч-49   Чернихов, Ю.В. Очерки по истории электротехники / Ю.В. Чернихов. - Днепр: Лира, 2020. - 164 c.

Металургія

669 Б28 Баталкіна, В.І. Музей і школа  : Запорізький музей-галерея прикладної кераміки та живописної творчості Іллі та Олексія Бурлай / В. І. Баталкіна. - Дніпропетровськ-Запоріжжя: ЦРТ-ПРЕС, 2012. - 96 c.

669.01 Д93       Дьяченко, Ю.Г. Технологія металів і матеріалознавство  : посібник / Ю.Г. Дьяченко. - Краматорськ: ДДМА, 2020. - 75 c.

669.187 Е50          Електродугове наплавлення дисперсно-зміцнених композитних покриттів / Д.Л. Луцак та ін.; за ред. Л Шлапака. - Ів.-Фр.: ІФНТУНГ, 2019. - 151 c.

669.72 С72        Сплави на основі магнію для імплантантів при остеосинтезі / В.О. Богуслаєв та ін. - Запоріжжя: Мотор-Січ, 2020. - 127 c.

669.14 Ф62       Фірстов, Г.С. Високотемпературні сплави  з пам'яттю форми / Г.С. Фірстов.  - К: Наукова думка, 2019. - 198 c.

621.74  Ф50        Физико-химические проблемы в технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов : Международная научно-техническая конференция. К 110-летию А.С.  академика Бережного : тезисы докладов. - Харьков: ДІСА ПЛЮС, 2020. - 88 c.

Нанотехнології

620.1 Н25      Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : Збірник наукових праць : Т.18. Вип. 1. - К: РВВ ІМФ, 2020. - 216 c.

Наука

62 В53  Вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць : вип. 49. - Кривий Ріг: ДВНЗ КНУ, 2019. - 168 c.

62 Н34  Науковий вісник Донецького національного технічного університету : Всеукраїнський науковий збірник. Вип 1(2)-2(3). - Покровськ: ДВНЗ, 2019. - 100 c.

Нафта

665.5 Н34      Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 1(48). - Івано-Франківськ: ІНФТУНГ, 2020. - 102 c.

665.5 Н34      Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 1 (21). - Івано-Франківськ: ІНФТУНГ, 2020. - 212 c.

Очищення води

628.16 П93       Пшинко, Г. М. Наукові засади прогнозування поводження радіонуклідів у довкіллі та при дезактивації водних середовищ / Г. М. Пшинко, В. В. Гончарук. - Київ: Наукова думка, 2019. - 408 c.

Транспорт

656.1 М13     Мазилюк, П.В. Метод раціонального проїзду транспортними засобами регулюваних ділянок доріг / П.В. Мазилюк, О.П. Сітовський. - Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. - 188 c.

Фізика

536 Д79 Дубровський, В.В. Теплообмін між повітрям та плівкою рідини, що стікає по профільованій поверхні / В.В. Дубровський, О.М. Підвисоцький, О.А. Шрайбер. - К: Інститут загальної енергетики, 2018. - 78 c.

533.9 П30     Петров, С.В. Энергоэффективные пароплазменные технологии переработки отходов / С.В. Петров, В.А. Жовтянский. - К: Наукова думка, 2019. - 558 c.

53 В74  Вопросы атомной науки и техники : № 3(127). - Харьков: ХФТИ, 2020. - 190 c.  - ( Сер. Ядерно-физические исследования. Вып. 73 )

[Назад]

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2021
Design and programming by Lemaryn