Список знайдених записів в каталогі : 292 844

1 2 3 9 762
УДК 025

    Бібліотека у сучасному інформаційномй просторі: проблеми та перспективи (до 100 річчя бібліотеки Унівесчитету Ушинського): тнзи доповідей Всеукраїнської науково-практичної бібліотечної конференції (17 листопада, 2022, Одеса): ЭБ / упоряд. О.П. Спасскова.-Одеса: ПНПУ,2023.-175 c.
Цена: б.ц.

Бібліотечна справа
025

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

    Инвестиционное проектирование в металлургическом производстве: практикум: ЭБ.-Гомель: ГГТУ,2023.-57 c.
Цена: б.ц.

Металургія
669(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74:004

    Компьютерные технологии проектирования литейных и металлургических процессов: учебно-методическое пособие: ЭБ.-Гомель: ГГТУ,2023.-194 c.
Цена: б.ц.

Металургія
621.74:004(07)+669:004(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621

    Расчеты приспособлений на точность: пособие: ЭБ.-Минск: БНТУ,2023.-48 c.
Цена: б.ц.

Машинобудування
621(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621

   Реут, Л.Е. Кручение. Расчеты на прочность и жесткость при кручении: учебное пособие: ЭБ / Л.Е. Реут.-Минск: БНТУ,2023.-79 c.
Цена: б.ц.

Машинобудування
621(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74 СП

   Солоненко, Л.І. Теоретичні та технологічні основи паро-мікрохвильового структурування піщано-рідкоскляних сумішей для виготовлення виливків: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н.: Спец. 05.16.04 - Ливарне виробництво / Л.І. Солоненко.-Дніпро: УДУНТ,2023.-40 c.
Цена: Б.ц.

Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.771 СП

   Гнуш, В.І. Оцінка технічного стану базових конструкцій пресо-прокатного устатковання після довготривалої експлуатації: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец. 05.05.08 - Машини для металургійного виробництва / В.І. Гануш.-Дніпро: УДУНТ,2023.-28 c.
Цена: Б.ц.

Прокат
621.771

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

   Сігарьов, Є.М. Технології ресурсосбереження в металургії. Ч.2. : навчальний посібник / Є.М. Сігарьов, О.А. Чубіна.-Кам'янське: ДДТУ,2023.-244 c.
Цена: 200 грн.

Металургія
669:658.567(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.771

   Максименко, О.П. Основи калібровки прокатних валків / О.П. Максименко, М.М. Штода, О.В. Нікулін.-Кам'янське: ДДТУ,2023.-156 c.
Цена: 150 грн.

Прокат
621.771.07

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

    Концепція сталого розвитку металургії України. Стан, досвід, перспективи / Л. Тубольцев, А. Пригунова, А. Нарівський, В. Петренко.-Дніпро,2023.-364 c.
Цена: 250 грн.

Металургія
669(477)+338:574(477)+574:338(477)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 004

   Балабан, С.М. Інженерна графіка та CAD системи. Ч.1. Основи нарисної геометрії: навчальний посібник: ЭБ / С.М. Балабан.-Тернопіль: ТНТУ,2023.-204 c.
Цена: б.ц.

Графіка, гравюра
004.924(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

    Обгрунтування Концепції сталого розвитку металургії України / Л. Тубольцев, А. Пригунова, А. Нарівський, В. Петренко //Концепція сталого розвитку металургії України. Стан, досвід, перспективи.-Дніпро.,2023.-c.11-43
Металургія
669(477)+338:574(477)+574:338(477)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

    Сучасний стан чорної металургії України та світу / Л. Тубольцев, А. Пригунова, А. Нарівський, В. Петренко //Концепція сталого розвитку металургії України. Стан, досвід, перспективи.-Дніпро.,2023.-c.44-83
Металургія
669(477)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

    Металургійні процеси / Л. Тубольцев, А. Пригунова, А. Нарівський, В. Петренко //Концепція сталого розвитку металургії України. Стан, досвід, перспективи.-Дніпро.,2023.-c.84-114
Металургія
669(477)+669.162(477)+669.13(477)+669.18(477)+621.771(477)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

    Особливості розвитку металургії України / Л. Тубольцев, А. Пригунова, А. Нарівський, В. Петренко //Концепція сталого розвитку металургії України. Стан, досвід, перспективи.-Дніпро.,2023.-c.115-218
Металургія
669(477)+669:338(477)+669.1(477)+669:574(477)+621.311(477)+669:331.4

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

    Продукція чорної металургії України / Л. Тубольцев, А. Пригунова, А. Нарівський, В. Петренко //Концепція сталого розвитку металургії України. Стан, досвід, перспективи.-Дніпро.,2023.-c.219-236
Металургія
669(477)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

    Технологічний рівень металургійного виробництва / Л. Тубольцев, А. Пригунова, А. Нарівський, В. Петренко //Концепція сталого розвитку металургії України. Стан, досвід, перспективи.-Дніпро.,2023.-c.237-267
Металургія
669(477)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

    Теоретичні аспекти розроблення Концепції розвитку металургії / Л. Тубольцев, А. Пригунова, А. Нарівський, В. Петренко //Концепція сталого розвитку металургії України. Стан, досвід, перспективи.-Дніпро.,2023.-c.268-305
Металургія
669(477)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

    Етапи структурних реформ в металургії / Л. Тубольцев, А. Пригунова, А. Нарівський, В. Петренко //Концепція сталого розвитку металургії України. Стан, досвід, перспективи.-Дніпро.,2023.-c.306-354
Металургія
669(477)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 316

    Ціннісно-нормативні виміри антидискримінаційного моделювання в соціальних системах : монографія: ЭБ / за ред. Н.Д. Світайло.-Суми: СумДУ,2023.-215 c.
Цена: б.ц.

Соціологія
316

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

   Ковальов, І.О. Інтегральний курс механіки рідини й газу: навчальний посібник: ЭБ / І.О. Ковальов.-Суми: СумДУ,2023.-399 c.
Цена: б.ц.

Механіка
53(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.9

   Кушніров, П.В. Моделювання мехатронної ковальсько-пресової системи: навчальний посібник: ЭБ / П.В. Кушніров, А.В. Євтухов, І.М. Дегтярьов.-Сум: СумДУК,2023.-134 c.
Цена: б.ц.

Механічна обробка
621.9(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 347 СП

    Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (26.04.2023, Київ): ЭБ.-упоряд. В.В. Дмитренко.-К: КПІ,2023.-335 c.
Цена: б.ц.

Авторське право
347.78.01+62.08

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

    Вопросы атомной науки и техники: Вып. 1(143).-Харьков: ХФТИ,2023.-140 c.-( Сер. Физика плазмы. Вып.29 )
Цена: 200 грн.

Фізика
53+533.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 94

    ЦУКР.-Суми,2023.-120 c.
Цена: 100 грн.

Історія України
94(477)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 94

   Мероник, Андрій 24.02 / Андрій Мероник.-видання 3, пеероблене.-Чернівці: КНИГИ-ХХІ,2023.-344 c.
Цена: 300 грн.

Історія України
94(477)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

   Крячко, Г.Ю. Конструкції металургійних агрегатів. Конструкції коменних печей: монографія: +ЭБ / Г.Ю. Крячко, Є.М. Гірагьов.-Кам'янське: ДДТУ,2023.-276 c.
Цена: 300 грн.

Доменне виробництво
669.162.21

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.2/.8 СП

   Кімстач, Т.В. Дослідженя та розробка олов'яно-алюмінієвої бронзи з підвищеними ливарними, триботехнічними та корозійними властивостями: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец. 05.16.01 - Металознавство та термічна обробка металів / Т.В. Кімстач.-Дніпро: ІЧМ,2023.-28 c.
Цена: Б.ц.

Кольорова металургія
669.2/.8+669.35

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 528 СП

   Віват, А.Й. Удосконалення геодезичних методів підвищення точночті вимірювань в інженерно-геодезичних роботах: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец. 05.24.01 - Геодезія, фотограмметрія та картографія / А.Й. Віват.-Львів: Львівська політехніка,2023.-28 c.
Цена: Б.ц.

Геодезія
528

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

   Крячко, Г.Ю. Профіль доменної печі / Г.Ю. Крячко, Є.М. Сігарьов //Конструкції металургійних агрегатів. Конструкції доменних печей.-Кам'янське.,2023.-c.8-65; Бібліогр.: 70 назв.
Цена: 300 грн.

Доменне виробництво
669.162.21

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


1 2 3 9 762