Список знайдених записів в каталогі : 293 365

1 2 3 4 9 779
УДК 669

    Етапи структурних реформ в металургії / Л. Тубольцев, А. Пригунова, А. Нарівський, В. Петренко //Концепція сталого розвитку металургії України. Стан, досвід, перспективи.-Дніпро.,2023.-c.306-354
Металургія
669(477)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 316

    Ціннісно-нормативні виміри антидискримінаційного моделювання в соціальних системах : монографія: ЭБ / за ред. Н.Д. Світайло.-Суми: СумДУ,2023.-215 c.
Цена: б.ц.

Соціологія
316

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

   Ковальов, І.О. Інтегральний курс механіки рідини й газу: навчальний посібник: ЭБ / І.О. Ковальов.-Суми: СумДУ,2023.-399 c.
Цена: б.ц.

Механіка
53(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.9

   Кушніров, П.В. Моделювання мехатронної ковальсько-пресової системи: навчальний посібник: ЭБ / П.В. Кушніров, А.В. Євтухов, І.М. Дегтярьов.-Сум: СумДУК,2023.-134 c.
Цена: б.ц.

Механічна обробка
621.9(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 347 СП

    Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (26.04.2023, Київ): ЭБ.-упоряд. В.В. Дмитренко.-К: КПІ,2023.-335 c.
Цена: б.ц.

Авторське право
347.78.01+62.08

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

    Вопросы атомной науки и техники: Вып. 1(143).-Харьков: ХФТИ,2023.-140 c.-( Сер. Физика плазмы. Вып.29 )
Цена: 200 грн.

Фізика
53+533.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 94

    ЦУКР.-Суми,2023.-120 c.
Цена: 100 грн.

Історія України
94(477)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 94

   Мероник, Андрій 24.02 / Андрій Мероник.-видання 3, перероблене.-Чернівці: КНИГИ-ХХІ,2023.-344 c.
Цена: 300 грн.

Історія України
94(477)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

   Крячко, Г.Ю. Конструкції металургійних агрегатів. Конструкції доменних печей: монографія: +ЭБ / Г.Ю. Крячко, Є.М. Гірагьов.-Кам'янське: ДДТУ,2023.-276 c.
Цена: 300 грн.

Доменне виробництво
669.162.21

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.2/.8 СП

   Кімстач, Т.В. Дослідженя та розробка олов'яно-алюмінієвої бронзи з підвищеними ливарними, триботехнічними та корозійними властивостями: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец. 05.16.01 - Металознавство та термічна обробка металів / Т.В. Кімстач.-Дніпро: ІЧМ,2023.-28 c.
Цена: Б.ц.

Кольорова металургія
669.2/.8+669.35

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 528 СП

   Віват, А.Й. Удосконалення геодезичних методів підвищення точночті вимірювань в інженерно-геодезичних роботах: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец. 05.24.01 - Геодезія, фотограмметрія та картографія / А.Й. Віват.-Львів: Львівська політехніка,2023.-28 c.
Цена: Б.ц.

Геодезія
528

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

   Крячко, Г.Ю. Профіль доменної печі / Г.Ю. Крячко, Є.М. Сігарьов //Конструкції металургійних агрегатів. Конструкції доменних печей.-Кам'янське.,2023.-c.8-65; Бібліогр.: 70 назв.
Цена: 300 грн.

Доменне виробництво
669.162.21

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

   Крячко, Г.Ю. Фундамент доменної печі / Г.Ю. Крячко, Є.М. Сігарьов //Конструкції металургійних агрегатів. Конструкції доменних печей.-Кам'янське.,2023.-c.66-86; Бібліогр.: 9 назв.
Цена: 300 грн.

Доменне виробництво
669.162.21

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

   Крячко, Г.Ю. Металоконструкції доменних печей / Г.Ю. Крячко, Є.М. Сігарьов //Конструкції металургійних агрегатів. Конструкції доменних печей.-Кам'янське.,2023.-c.87-121; Бібліогр.: 13 назв.
Цена: 300 грн.

Доменне виробництво
669.162.21

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

   Крячко, Г.Ю. Системи охолодження і конструкції охолоджувальних приладів доменної печі / Г.Ю. Крячко, Є.М. Сігарьов //Конструкції металургійних агрегатів. Конструкції доменних печей.-Кам'янське.,2023.-c.122-161; Бібліогр.: 21 назв.
Цена: 300 грн.

Доменне виробництво
669.162.21

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

   Крячко, Г.Ю. Вогнетривний захист доменної печі / Г.Ю. Крячко, Є.М. Сігарьов //Конструкції металургійних агрегатів. Конструкції доменних печей.-Кам'янське.,2023.-c.162-186; Бібліогр.: 34 назв.
Цена: 300 грн.

Доменне виробництво
669.162.21

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

   Крячко, Г.Ю. Обладнання горна / Г.Ю. Крячко, Є.М. Сігарьов //Конструкції металургійних агрегатів. Конструкції доменних печей.-Кам'янське.,2023.-c.187-206; Бібліогр.: 9 назв.
Цена: 300 грн.

Доменне виробництво
669.162.21

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

   Крячко, Г.Ю. Завантажувальні пристрої доменних печей / Г.Ю. Крячко, Є.М. Сігарьов //Конструкції металургійних агрегатів. Конструкції доменних печей.-Кам'янське.,2023.-c.207-249; Бібліогр.: 22 назв.
Цена: 300 грн.

Доменне виробництво
669.162.21

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

   Крячко, Г.Ю. Вимірювальна техніка на доменній печі / Г.Ю. Крячко, Є.М. Сігарьов //Конструкції металургійних агрегатів. Конструкції доменних печей.-Кам'янське.,2023.-c.250-274; Бібліогр.: 22 назв.
Цена: 300 грн.

Доменне виробництво
669.162.21

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 625.2

   Бабаченко, О.І. Тріщиностійкість залізничних коліс / О.І. Бабасенко, Г.А. Кононенко.-К: Наукова думка,2023.-132 c.
Цена: 200 грн.

Колеса
625.2

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.9

    Реалізація технології селективного лазерного плавлення в Україні / С.В. Пджамський, Г.А. Кононенко, Р.В. Полольський, С.І. Бадюк.-К: Наукова думка,2023.-116 c.
Цена: 200 грн.


Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.14

   Філоненко, Н.Ю. Вплив однорідності розплавів на механічні та експлуатаційні властивості сталей та сплавів / Н.Ю. Філоненко, О.І. Бабаченко, Г.А. Кононенко.-Дніпро: Журфонд,2023.-288 c.
Цена: 300

Сплави
669.14

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 620.9

   Патент№ 152302. Україна. МКИ H02J50/10. Спосіб бездротового заряджання за допомогою системи. / ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ "КПІ" М. КИЄВА; Блощицин Михайло Сергійович.-№ u202202383.-Заявл. 2022.07.08; Опубл. 2023.01.11 // Промислова власність. Офіційний бюлетень.-2023-№2Спосіб бездротового заряджання за допомогою системи, відрізняється тим, що елемент приймання електромагнітної енергії знаходиться у точці фокусу феритового екрана, що забезпечує прийняття максимальної кількості випромінюваної енергії.
Альтернативні джерела енергії


Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.643

   Сердюк, М.Д. Технологічні розрахунки режимів роботи магістральних трубопроводів: навчальний посібник / М.Д. Сердюк, Н.В. Люта, О.М. Бортняк.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2023.-266 c.
Цена: 250 грн.

Трубопроводы
621.643(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 94

   Мироненко, О. У рлрелу немає ДНК : вірші / О. Мироненко.-Дніпро: Ліра,2023.-84 c.
Цена: 150 грн.

Історія
94+811.161.2

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

   Щербань, О.П. Міжфазний граничний коефіціент розподілу двокомпонентних металічних систем при кристалізації із розплаву: препринт / О.П. Щербань.-Харків: ХФТІ,2023.-34 c.
Цена: б.ц.

Металургія
669

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 334.75

    Підприємництво та торгівля: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023: CD.-Луцьк: ЛНТУ,2023
Цена: б.ц.

Бізнес
34.75

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.18

   Шаповалов, В.О. Позапічне оброблення сталі: способи, процеси, технології: підручник: ЭБ / В.О. Шаповалов, Ф.К. Біктагіров, В.Г. Могилатенко.-К: Хімджест,2023.-360 c.
Цена: б.ц.

Раптова обробка сталі
669.18.046.5(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 159.9

    Психологія стресу та стресових розладів: навчальний посібник: ЭБ / укл. О.Ю. Овчаренко.-К: Україна,2023.-266 c.
Цена: б.ц.

Психологія
159.9(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 550

   Михайлов, В.А. Стратегічні корисні копалини України та іх інвестиційна привабливість: монографія: ЭБ / В.А. Михайлов.-К: ВПЦ "Київський університет",2023.-256 c.
Цена: б.ц.

Геологія
550

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


1 2 3 4 9 779