Список знайдених записів в каталогі : 292 700

1 2 3 4 9 757
УДК 669.162

   Крячко, Г.Ю. Фундамент доменної печі / Г.Ю. Крячко, Є.М. Сігарьов //Конструкції металургійних агрегатів. Конструкції доменних печей.-Кам'янське.,2023.-c.66-86; Бібліогр.: 9 назв.
Цена: 300 грн.

Доменне виробництво
669.162.21

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

   Крячко, Г.Ю. Металоконструкції доменних печей / Г.Ю. Крячко, Є.М. Сігарьов //Конструкції металургійних агрегатів. Конструкції доменних печей.-Кам'янське.,2023.-c.87-121; Бібліогр.: 13 назв.
Цена: 300 грн.

Доменне виробництво
669.162.21

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

   Крячко, Г.Ю. Системи охолодження і конструкції охолоджувальних приладів доменної печі / Г.Ю. Крячко, Є.М. Сігарьов //Конструкції металургійних агрегатів. Конструкції доменних печей.-Кам'янське.,2023.-c.122-161; Бібліогр.: 21 назв.
Цена: 300 грн.

Доменне виробництво
669.162.21

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

   Крячко, Г.Ю. Вогнетривний захист доменної печі / Г.Ю. Крячко, Є.М. Сігарьов //Конструкції металургійних агрегатів. Конструкції доменних печей.-Кам'янське.,2023.-c.162-186; Бібліогр.: 34 назв.
Цена: 300 грн.

Доменне виробництво
669.162.21

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

   Крячко, Г.Ю. Обладнання горна / Г.Ю. Крячко, Є.М. Сігарьов //Конструкції металургійних агрегатів. Конструкції доменних печей.-Кам'янське.,2023.-c.187-206; Бібліогр.: 9 назв.
Цена: 300 грн.

Доменне виробництво
669.162.21

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

   Крячко, Г.Ю. Завантажувальні пристрої доменних печей / Г.Ю. Крячко, Є.М. Сігарьов //Конструкції металургійних агрегатів. Конструкції доменних печей.-Кам'янське.,2023.-c.207-249; Бібліогр.: 22 назв.
Цена: 300 грн.

Доменне виробництво
669.162.21

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

   Крячко, Г.Ю. Вимірювальна техніка на доменній печі / Г.Ю. Крячко, Є.М. Сігарьов //Конструкції металургійних агрегатів. Конструкції доменних печей.-Кам'янське.,2023.-c.250-274; Бібліогр.: 22 назв.
Цена: 300 грн.

Доменне виробництво
669.162.21

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 625.2

   Бабаченко, О.І. Тріщиностійкість залізничних коліс / О.І. Бабасенко, Г.А. Кононенко.-К: Наукова думка,2023.-132 c.
Цена: 200 грн.

Колеса
625.2

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.9

    Реалізація технології селективного лазерного плавлення в Україні / С.В. Пджамський, Г.А. Кононенко, Р.В. Полольський, С.І. Бадюк.-К: Наукова думка,2023.-116 c.
Цена: 200 грн.


Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.14

   Філоненко, Н.Ю. Вплив однорідності розплавів на механічні та експлуатаційні властивості сталей та сплавів / Н.Ю. Філоненко, О.І. Бабаченко, Г.А. Кононенко.-Дніпро: Журфонд,2023.-288 c.
Цена: 300

Сплави
669.14

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 620.9

   Патент№ 152302. Україна. МКИ H02J50/10. Спосіб бездротового заряджання за допомогою системи. / ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ "КПІ" М. КИЄВА; Блощицин Михайло Сергійович.-№ u202202383.-Заявл. 2022.07.08; Опубл. 2023.01.11 // Промислова власність. Офіційний бюлетень.-2023-№2Спосіб бездротового заряджання за допомогою системи, відрізняється тим, що елемент приймання електромагнітної енергії знаходиться у точці фокусу феритового екрана, що забезпечує прийняття максимальної кількості випромінюваної енергії.
Альтернативні джерела енергії


Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.643

   Сердюк, М.Д. Технологічні розрахунки режимів роботи магістральних трубопроводів: навчальний посібник / М.Д. Сердюк, Н.В. Люта, О.М. Бортняк.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2023.-266 c.
Цена: 250 грн.

Трубопроводы
621.643(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 94

   Мироненко, О. У рлрелу немає ДНК : вірші / О. Мироненко.-Дніпро: Ліра,2023.-84 c.
Цена: 150 грн.

Історія
94+811.161.2

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

   Щербань, О.П. Міжфазний граничний коефіціент розподілу двокомпонентних металічних систем при кристалізації із розплаву: препринт / О.П. Щербань.-Харків: ХФТІ,2023.-34 c.
Цена: б.ц.

Металургія
669

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 334.75

    Підприємництво та торгівля: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023: CD.-Луцьк: ЛНТУ,2023
Цена: б.ц.

Бізнес
34.75

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.18

   Шаповалов, В.О. Позапічне оброблення сталі: способи, процеси, технології: підручник: ЭБ / В.О. Шаповалов, Ф.К. Біктагіров, В.Г. Могилатенко.-К: Хімджест,2023.-360 c.
Цена: б.ц.

Раптова обробка сталі
669.18.046.5(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 159.9

    Психологія стресу та стресових розладів: навчальний посібник: ЭБ / укл. О.Ю. Овчаренко.-К: Україна,2023.-266 c.
Цена: б.ц.

Психологія
159.9(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 550

   Михайлов, В.А. Стратегічні корисні копалини України та іх інвестиційна привабливість: монографія: ЭБ / В.А. Михайлов.-К: ВПЦ "Київський університет",2023.-256 c.
Цена: б.ц.

Геологія
550

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 512

   Троцько, В.В. Теорія алгоритмів: навчально-метолдичний посібник: ЭБ / В.В. Троцько.-К: Крок,2023.-123 c.
Цена: б.ц.

Алгебра
512(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 62.08 СП

    Право, інтелектуальна власність, креативні індустрії: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 травня 2023 р., Київ): ЭБ / зв ред. А.С. Штефан.-К: Інтерсервіс,2023.-188 c.
Цена: б.ц.

Интеллектуальная собственность
62.08+347.78.04

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 62.08 СП

    Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (26.04. 2023 р., Київ): ЭБ / упоряд. В.В. Дмитренко.-К: КПІ,2023.-335 c.
Цена: б.ц.

Интеллектуальная собственность
62.08+347.78.04

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 62.08 СП

    Удосконалення законодавства та механізму реалізації захисту прав інтелектуальної власності в умовах післявоєнного відновлення України: збірник наукових праць за матеріаліми V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (23-24 березня, 2023, м. Київ): ЭБ / за ред. О.О. Штефан.-К: НДІІВ НАПрН України,2023.-276 c.
Цена: б.ц.

Интеллектуальная собственность
62.08(06)+347.78.04(06)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 94

   Корешков, О. Мій тато повернувся з війни / Олександр Корешков.-Миколаїв: SPRING,2023.-40 c.
Цена: б.ц.

Історія України
94(477)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 001

    Наука та виробництво: Міжвузівський тематичний збірник наукових праць: Маріуполь - Краматорськ - Харків - Запоріжжя - Київ - Дніпро. Вип. 25: ЭБ.-Маріуполь: ДВНЗ "ПДТУ",2023.-167 c.
Цена: б/ц

Наука
001(06)+658(06)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 681.5

   Богданова, Л.М. Методи та системи штучного інтелекту: навчальний посібник / Л.М. Богданова В.Л. Аносов.-Краматорськ: ДДМА,2023.-123 c.
Цена: 200 грн.

Штучний інтелект
681.51(07)+004(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 001

    Наука та виробництво: Міжвузівський тематичний збірник наукових праць: Маріуполь - Краматорськ - Харків - Запоріжжя - Київ - Дніпро. Вип. 23: ЭБ.-Маріуполь: ДВНЗ "ПДТУ",2023.-167 c.
Цена: б/ц

Наука
001(06)+658(06)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 001

    Наука та виробництво: Міжвузівський тематичний збірник наукових праць: Маріуполь - Краматорськ - Харків - Запоріжжя - Київ - Дніпро. Вип. 24: ЭБ.-Маріуполь: ДВНЗ "ПДТУ",2023.-167 c.
Цена: б/ц

Наука
001(06)+658(06)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.1

   Кравченко, В.П. Автоматизація технологічних процесів і виробництв у чорній металургії: навчальний посібник: +ЭБ / В.П. Кравченко.-Одеса: Олді,2023.-276 c.
Цена: 300 грн.

Чорна металургія
669.1-52(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 338

   Романчук, Я. Новий Захід. Українська мрія: навчальний / Я. Романчук.-Харків: LiteraNova,2023.-672 c.
Цена: 350 грн.

Економіка України
338(477)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

    Вопросы атомной науки и техники=Питання атомної науки і техніки: № 3(145).-Харьков: ХФТИ,2023.-176 c.-( Сер.Ядерно-фызичны дослыдження.Вип.79 )
Цена: 200 грн.

Фізика
53+533.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


1 2 3 4 9 757