Список знайдених записів в каталогі : 293 365

1 2 3 4 5 9 779
УДК 512

   Троцько, В.В. Теорія алгоритмів: навчально-метолдичний посібник: ЭБ / В.В. Троцько.-К: Крок,2023.-123 c.
Цена: б.ц.

Алгебра
512(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 62.08 СП

    Право, інтелектуальна власність, креативні індустрії: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 травня 2023 р., Київ): ЭБ / зв ред. А.С. Штефан.-К: Інтерсервіс,2023.-188 c.
Цена: б.ц.

Интеллектуальная собственность
62.08+347.78.04

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 62.08 СП

    Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (26.04. 2023 р., Київ): ЭБ / упоряд. В.В. Дмитренко.-К: КПІ,2023.-335 c.
Цена: б.ц.

Интеллектуальная собственность
62.08+347.78.04

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 62.08 СП

    Удосконалення законодавства та механізму реалізації захисту прав інтелектуальної власності в умовах післявоєнного відновлення України: збірник наукових праць за матеріаліми V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (23-24 березня, 2023, м. Київ): ЭБ / за ред. О.О. Штефан.-К: НДІІВ НАПрН України,2023.-276 c.
Цена: б.ц.

Интеллектуальная собственность
62.08(06)+347.78.04(06)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 94

   Корешков, О. Мій тато повернувся з війни / Олександр Корешков.-Миколаїв: SPRING,2023.-40 c.
Цена: б.ц.

Історія України
94(477)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 001

    Наука та виробництво: Міжвузівський тематичний збірник наукових праць: Маріуполь - Краматорськ - Харків - Запоріжжя - Київ - Дніпро. Вип. 25: ЭБ.-Маріуполь: ДВНЗ "ПДТУ",2023.-167 c.
Цена: б/ц

Наука
001(06)+658(06)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 681.5

   Богданова, Л.М. Методи та системи штучного інтелекту: навчальний посібник / Л.М. Богданова В.Л. Аносов.-Краматорськ: ДДМА,2023.-123 c.
Цена: 200 грн.

Штучний інтелект
681.51(07)+004(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 001

    Наука та виробництво: Міжвузівський тематичний збірник наукових праць: Маріуполь - Краматорськ - Харків - Запоріжжя - Київ - Дніпро. Вип. 23: ЭБ.-Маріуполь: ДВНЗ "ПДТУ",2023.-167 c.
Цена: б/ц

Наука
001(06)+658(06)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 001

    Наука та виробництво: Міжвузівський тематичний збірник наукових праць: Маріуполь - Краматорськ - Харків - Запоріжжя - Київ - Дніпро. Вип. 24: ЭБ.-Маріуполь: ДВНЗ "ПДТУ",2023.-167 c.
Цена: б/ц

Наука
001(06)+658(06)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.1

   Кравченко, В.П. Автоматизація технологічних процесів і виробництв у чорній металургії: навчальний посібник: +ЭБ / В.П. Кравченко.-Одеса: Олді,2023.-276 c.
Цена: 300 грн.

Чорна металургія
669.1-52(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 338

   Романчук, Я. Новий Захід. Українська мрія: навчальний / Я. Романчук.-Харків: LiteraNova,2023.-672 c.
Цена: 350 грн.

Економіка України
338(477)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

    Вопросы атомной науки и техники=Питання атомної науки і техніки: № 3(145).-Харьков: ХФТИ,2023.-176 c.-( Сер. Ядерно-фізичні дослідження. Вип.79 )
Цена: 200 грн.

Фізика
53+533.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 622.33 СП

   Стаднічук, М.М. Обгрунтування параметрів та умов застосування засобів охорони дільничних віробок вугільних шахт: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец. 05.15.09 - геотехнічна і гірнича механіка / М.М. Стандічук.-Дніпро: ІГТМ,2023.-28 c.
Цена: Б.ц.

Шахти
622.33

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

    Металлургия: Сборник научных трудов Запорожской гос. инж. академии, Вып.1: наукові праці Запорізької державної інженерної академії:ЭБ.-Запоріжжя: ЗДІА,2023.-92 c.
Цена: б.ц.

Металургія
669(06)+669.1(06)+669.2/.8(06)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 62

    Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету. №1 (42): ЭБ.-Кам'янське: ДДТУ,2023.-187 c.
Цена: б.ц.

Техніка в цілому
62(06)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 62

    Наукові нотатки. Вип. 75: міжвузівський збірник (за галузями знань "Фізико-математичні науки" тв "Технічні науки"): ЭБ.-Луцьк: ЛНТУ,2023.-269 c.
Цена: б.ц.

Техніка в цілому
62(06)+53(06)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.18

   Патент№ 120485. Україна. МКИ C21D 6/00. Спосіб виробництва листової сталі з пластичністю.- / АРСЕЛОРМІТТАЛ; Іунґ Тьєрі, Петіґан Жерар, Стодт Йонас.-№ a 2018 12099.-Заявл. 22.05.2017; Опубл. 10.12.2023 // Промислова власність. Офіційний бюлетень.-2023-№23Спосіб виробництва листової сталі з пластичністю, наведеною двійникуванням, підданої холодній прокатці, поверненню і нанесенню покриття, що включає послідовні стадії, приведені в патенті.
Сталеплавильне виробництво
621.774

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.18

   Патент№ 127037. Україна. МКИ C21D 9/50. Спосіб виробництва листової сталі з попередньо нанесеним покриттям.- / АРСЕЛОРМІТТАЛ; Шміт Франсіс, Бернарді Кентен.-№ a202002429.-Заявл. 19.15.2018; Опубл. 23.03.2023 // Промислова власність. Офіційний бюлетень.-2023-№13Спосіб виробництва листової сталі з попередньо нанесеним покриттям, який включає послідовні стадії, приведені в патенті.
Сталеплавильне виробництво
621.774

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 620.1

    Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: Збірник наукових праць: Т.21. Вип. 2.-К: РВВ ІМФ,2023.-233-475 c.
Цена: 200 грн.

Нанотехнології
620.1(06)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 620.1

    Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: Збірник наукових праць: Т.21. Вип. 1.-К: РВВ ІМФ,2023.-232 c.
Цена: 200 грн.

Нанотехнології
620.1(06)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 622

    Збірник наукових праць Національного гірничого університету. № 72.-Дніпро: НТУ "Дніпровська політехніка",2023.-294 c.
Цена: 250 грн.

Гірнича справа
622(06)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

    Вопросы атомной науки и техники=Питання атомної науки і техніки: № 4(146).-Харьков: ХФТИ,2023.-200 c.-( Сер. Плазмова електроніка і нові методи прискорення. Вип.13 )
Цена: 200 грн.

Фізика
53+533.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 665.5

   Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Вип.1(27).-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2023.-154 c.
Цена: 200 грн.

Нафтопереробка
665.5

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 62

    Науковий вісник Донецького національного технічного університету: Всеукраїнський науковий збірник. Вип 1(10).-Луцьк: ДНТУ,2023.-178 c.
Цена: 200 грн.

Техніка в цілому
62

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.18

   Патент№ 127232. Україна. МКИ В23К 9/18. Спосіб електродугового високошвидкісного наплавлення високовуглецевих сталей з попереднім і супутнім підігріваннями і термічною обробкою після наплавлення.- / ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ; Щетинін Сергій Вікторович, Щетиніна Віра Іванівна.-№ a 2020 08400.-Заявл. 28.12.2020; Опубл. 14.06.2023 // Промислова власність. Офіційний бюлетень.-2023-№24Спосіб електродугового високошвидкісного наплавлення високовуглецевих сталей з попереднім і супутнім підігріваннями і термічною обробкою після наплавлення, відрізняється тим, що наплавлення здійснюють на низькому наплавному струмі, величину якого встановлюють залежно від швидкості наплавлення і діаметра електрода відповідно до виразу, приведеного в патенті.
Сталеплавильне виробництво
621.774

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 338:574

    Методологічні засади сталого господарювання: CD / за ред. М.А. Хвесика.-К: ІЕП НАНУ,2023
Цена: б.ц.

Сталий розвиток
338:574+574:338

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.18

   Патент№ 127233. Україна. МКИ В23К 9/18. Спосіб електродугового наплавлення чавуну з попереднім і співпадаючим підігрівами і термічною обробкою після наплавлення.- / ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ; Щетинін Сергій Вікторович, Щетиніна Віра Іванівна.-№ a202008401.-Заявл. 28.12.2020; Опубл. 14.06.2023 // Промислова власність. Офіційний бюлетень.-2023-№24Спосіб електродугового наплавлення чавуну з попереднім співпадаючим підігрівами і термічною обробкою після наплавлення, відрізняється тим, що високошвидкісне наплавлення здійснюють хромонікелевим зварювальним дротом Св06Х19Н9Т з таким складом, мас. %: вуглець - до 0,08, кремній - 0,4-1,0, марганець - 1,0-2,0, хром - 18-20, нікель - 8-10 і титан - 0,5-1,0, при низькій ефективній потужності дуги, величину якої встановлюють залежно від швидкості наплавлення відповідно до виразу, приведеного в патенті.
Сталеплавильне виробництво
621.774

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621

    Машинобудування: збірник наукових праць. №31: ЭБ / Українська інженерно-педагогічна академія.-Харків: УІПА,2023.-118 c.
Цена: б.ц.

Машинобудування
621(06)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

   Патент№ 126626. Україна. МКИ С22С 38/02. Прокатний валок.- / ІНЖЕНЕРНИЙ ІНСТИТУТ ЗАПОРІЗЬКОГО; Огінський Йосип Кузьмич, Таратута Костянтин Васильович, Востоцький Сергій Миколайович та ін..-№ a201904296.-Заявл. 22.04.2019; Опубл. 04.01.2023 // Промислова власність. Офіційний бюлетень.-2023-№1Прокатний валок, відрізняється тим, що внутрішня розпірна конічна втулка містить додатково заплечик, виконаний з боку заплечика зовнішньої розпірної конічної втулки, кожна втулка містить щонайменше два рівновіддалені поздовжні пази, виконані з боку їх конусних поверхонь, а на внутрішній втулці між заплечиками встановлене щонайменше одне обмежувальне кільце.
Металургія
621.774

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 550

    Довідник (кадастр) фізичних параметрів гірських порід Українського щита за високих тисків і температур.-К: Наукова думка,2023.-282 c.
Цена: 400 грн.

Геологія
550(039)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


1 2 3 4 5 9 779