Список знайдених записів в каталогі : 292 700

1 2 3 4 5 9 757
УДК 622.33 СП

   Стаднічук, М.М. Обгрунтування параметрів та умов застосування засобів охорони дільничних віробок вугільних шахт: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец. 05.15.09 - геотехнічна і гірнича механіка / М.М. Стандічук.-Дніпро: ІГТМ,2023.-28 c.
Цена: Б.ц.

Шахти
622.33

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

    Металлургия: Сборник научных трудов Запорожской гос. инж. академии, Вып.1: наукові праці Запорізької державної інженерної академії:ЭБ.-Запоріжжя: ЗДІА,2023.-92 c.
Цена: б.ц.

Металургія
669(06)+669.1(06)+669.2/.8(06)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 62

    Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету. №1 (42): ЭБ.-Кам'янське: ДДТУ,2023.-187 c.
Цена: б.ц.

Техніка в цілому
62(06)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 62

    Наукові нотатки. Вип. 75: міжвузівський збірник (за галузями знань "Фізико-математичні науки" тв "Технічні науки"): ЭБ.-Луцьк: ЛНТУ,2023.-269 c.
Цена: б.ц.

Техніка в цілому
62(06)+53(06)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.18

   Патент№ 120485. Україна. МКИ C21D 6/00. Спосіб виробництва листової сталі з пластичністю.- / АРСЕЛОРМІТТАЛ; Іунґ Тьєрі, Петіґан Жерар, Стодт Йонас.-№ a 2018 12099.-Заявл. 22.05.2017; Опубл. 10.12.2023 // Промислова власність. Офіційний бюлетень.-2023-№23Спосіб виробництва листової сталі з пластичністю, наведеною двійникуванням, підданої холодній прокатці, поверненню і нанесенню покриття, що включає послідовні стадії, приведені в патенті.
Сталеплавильне виробництво
621.774

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.18

   Патент№ 127037. Україна. МКИ C21D 9/50. Спосіб виробництва листової сталі з попередньо нанесеним покриттям.- / АРСЕЛОРМІТТАЛ; Шміт Франсіс, Бернарді Кентен.-№ a202002429.-Заявл. 19.15.2018; Опубл. 23.03.2023 // Промислова власність. Офіційний бюлетень.-2023-№13Спосіб виробництва листової сталі з попередньо нанесеним покриттям, який включає послідовні стадії, приведені в патенті.
Сталеплавильне виробництво
621.774

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 620.1

    Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: Збірник наукових праць: Т.21. Вип. 2.-К: РВВ ІМФ,2023.-233-475 c.
Цена: 200 грн.

Нанотехнології
620.1(06)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 620.1

    Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології: Збірник наукових праць: Т.21. Вип. 1.-К: РВВ ІМФ,2023.-232 c.
Цена: 200 грн.

Нанотехнології
620.1(06)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 622

    Збірник наукових праць Національного гірничого університету. № 72.-Дніпро: НТУ "Дніпровська політехніка",2023.-294 c.
Цена: 250 грн.

Гірнича справа
622(06)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

    Вопросы атомной науки и техники=Питання атомної науки і техніки: № 4(146).-Харьков: ХФТИ,2023.-200 c.-( Сер. Плазмова електроніка і нові методи прискорення. Вип.13 )
Цена: 200 грн.

Фізика
53+533.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 665.5

   Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Вип.1(27).-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2023.-154 c.
Цена: 200 грн.

Нафтопереробка
665.5

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 62

    Науковий вісник Донецького національного технічного університету: Всеукраїнський науковий збірник. Вип 1(10).-Луцьк: ДНТУ,2023.-178 c.
Цена: 200 грн.

Техніка в цілому
62

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.18

   Патент№ 127232. Україна. МКИ В23К 9/18. Спосіб електродугового високошвидкісного наплавлення високовуглецевих сталей з попереднім і супутнім підігріваннями і термічною обробкою після наплавлення.- / ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ; Щетинін Сергій Вікторович, Щетиніна Віра Іванівна.-№ a 2020 08400.-Заявл. 28.12.2020; Опубл. 14.06.2023 // Промислова власність. Офіційний бюлетень.-2023-№24Спосіб електродугового високошвидкісного наплавлення високовуглецевих сталей з попереднім і супутнім підігріваннями і термічною обробкою після наплавлення, відрізняється тим, що наплавлення здійснюють на низькому наплавному струмі, величину якого встановлюють залежно від швидкості наплавлення і діаметра електрода відповідно до виразу, приведеного в патенті.
Сталеплавильне виробництво
621.774

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 338:574

    Методологічні засади сталого господарювання: CD / за ред. М.А. Хвесика.-К: ІЕП НАНУ,2023
Цена: б.ц.

Сталий розвиток
338:574+574:338

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.18

   Патент№ 127233. Україна. МКИ В23К 9/18. Спосіб електродугового наплавлення чавуну з попереднім і співпадаючим підігрівами і термічною обробкою після наплавлення.- / ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ; Щетинін Сергій Вікторович, Щетиніна Віра Іванівна.-№ a202008401.-Заявл. 28.12.2020; Опубл. 14.06.2023 // Промислова власність. Офіційний бюлетень.-2023-№24Спосіб електродугового наплавлення чавуну з попереднім співпадаючим підігрівами і термічною обробкою після наплавлення, відрізняється тим, що високошвидкісне наплавлення здійснюють хромонікелевим зварювальним дротом Св06Х19Н9Т з таким складом, мас. %: вуглець - до 0,08, кремній - 0,4-1,0, марганець - 1,0-2,0, хром - 18-20, нікель - 8-10 і титан - 0,5-1,0, при низькій ефективній потужності дуги, величину якої встановлюють залежно від швидкості наплавлення відповідно до виразу, приведеного в патенті.
Сталеплавильне виробництво
621.774

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621

    Машинобудування: збірник наукових праць. №31: ЭБ / Українська інженерно-педагогічна академія.-Харків: УІПА,2023.-118 c.
Цена: б.ц.

Машинобудування
621(06)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

    Металлургия и термическая обработка металлов. Т.2 (97): ЭБ,2022
Цена: б.ц.

Металургія
669(06)+621.78(06)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 316

   Гаращук, О.В. Інноваційний компонент соціальної безпеки: ЭБ / О.В. Гаращук.-Чернигів: ПАТ "ПВК "Десна",2022.-160 c.
Цена: б.ц.

Соціологія
316

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 016:669

    Зот Ілліч Некрасов: бібліографічний покажчик.-Дніпро: ДЗ "ЦДНТБ ГМК України",2022.-26 c.
Цена: б.ц.

Металургія
016:669

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.18

   Патент№ 125090. Україна. МКИ C25D3/58. Спосіб електроосадження мультишарового мідно-олов'яного покриття з електроліту / НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" НТУ "ХПІ"; Майзеліс Антоніна Олександрівна .-№ a201910881.-Заявл. 2019.08.06; Опубл. 2021.02.10 // Промислова власність. Офіційний бюлетень.-2022-№1Спосіб електроосадження мультишарового мідно-олов'яного покриття з електроліту, відрізняється тим, що покриття електроосаджують у пірофосфатнотрилонатному електроліті при відношенні молярної концентрації трилону Б до сумарної концентрації іонів металів 0,45-0,55, та потенціал осадження переключають зі значення Е1 в діапазоні -0,93…-0,95 В до значення E2 в діапазоні -1,18…-1,2 В.
Сталеплавильне виробництво


Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.18

   Патент№ 125158. Україна. МКИ C22C5/56. Холоднокатана і термооброблена листова сталь / АРСЕЛОРМІТТАЛ; Цзун Коралі, Цзун Корали .-№ a202003658.-Заявл. 2018.12.18; Опубл. 2022.01.05 // Промислова власність. Офіційний бюлетень.-2022-№3Холоднокатана і термооброблена листова сталь, одержана зі сталі, яка має наведений далі хімічний склад, приведенний в патенті
Сталеплавильне виробництво


Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.18

   Патент№ 125188. Україна. МКИ В22F3/26. Спосіб виготовлення композиційних матеріалів. / НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ СІКОРСЬКОГО"; Мініцький Анатолій Вячеславович .-№ a202000660.-Заявл. 2010.02.04; Опубл. 2021.08.04 // Промислова власність. Офіційний бюлетень.-2022-№4Спосіб виготовлення композиційних матеріалів, який відрізняється тим, що пористі каркаси виготовляють з композиційних матеріалів на основі заліза та формують статичним пресуванням або селективним лазерним плавленням, як просочувальний матеріал використовують алюміній або сплави на його основі, а під корекцією тиску розуміють створення градієнта тиску шляхом застосування форвакуумного насоса.
Сталеплавильне виробництво


Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.18

   Патент№ 125195. Україна. МКИ В22F3/26. Спосіб виготовлення композиційних матеріалів. / НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ СІКОРСЬКОГО"; Мініцький Анатолій Вячеславович .-№ a202000660.-Заявл. 2010.02.04; Опубл. 2021.08.04 // Промислова власність. Офіційний бюлетень.-2022-№4Спосіб виготовлення композиційних матеріалів, який відрізняється тим, що пористі каркаси виготовляють з композиційних матеріалів на основі заліза та формують статичним пресуванням або селективним лазерним плавленням, як просочувальний матеріал використовують алюміній або сплави на його основі, а під корекцією тиску розуміють створення градієнта тиску шляхом застосування форвакуумного насоса.
Сталеплавильне виробництво


Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.18

   Патент№ 125195. Україна. МКИ С23С2/02. Спосіб виготовлення оцинкованої і відпаленої листової сталі / НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ СІКОРСЬКОГО"; Запіко Альварес Давід .-№ a202003387.-Заявл. 2018.10.19; Опубл. 2020.08.25 // Промислова власність. Офіційний бюлетень.-2022-№4Спосіб виготовлення оцинкованої і відпаленої листової сталі, який включає одержання листової сталі, яка характеризується таким хімічним складом, при вираженні у масових відсотках: 0,05 С 0,20, 1,5 Mn 3,0, 0,10 Si 0,45, 0,10 Сr 0,60, Al 0,20, V.
Сталеплавильне виробництво


Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 338

   Дзьоба, О.Г. Соціальна безпека в умовах реалізації стратегії сталого розвитку України / Дзьоба О.Г., Кінаш І.П., Ставнича Н.І.-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2022.-184 c.
Цена: 150 грн.

Економіка України
338:574+574:338

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 681.3

    Групова динаміка ефективних команд розробників / М.С. Пасєка та ін.-Ів.-Фр.: ІФНТУНГ,2022.-302 c.
Цена: 150 грн.

Информационные технологии
004

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 4И(Англ.)

   Hrybinyk, Yu. Academsc writing: handbook / Yu.I. Hrybinyk, T.M. Halai. P. 1.-Iv.-Fr.: IFNTUOG,2022.-126 c.
Цена: 50 грн.

Мовазнавство
811.111(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.1

   Сігарьов, Є.М. Основи металургії чавуну і сталі: навчальний посібник / Є.М. Сігарьов, М.А. Кащеєв, Г.Ю. Крячко.-Кам'янське: ДДТУ,2022.-274 c.
Цена: 150 грн.

Чорна металургія
669.1(07)+669.162(07)+669.184(07)+669.18(07)+669.14(07)+669.18.046.51(07)+621.365.5(07)+621.74(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 62.08 СП

    Цифрова трансформація та цифрова економіка в умовах воєнного стану: аспекти інтелектуальної власності: збірник матеріалів V Всеукраїнськоїнауково-практичної конференції з проблем економіки інтелектуальної власності: ЭБ.-К,2022
Цена: б.ц.

Интеллектуальная собственность
62.08

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 62.08 СП

    Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (26 квітня 2022 р., Київ): ЭБ.-К: КПІ,2022
Цена: б.ц.

Интеллектуальная собственность
62.08:34

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


1 2 3 4 5 9 757