Список знайдених записів в каталогі по тематичній підбірці "Авторське право" : 52

1 2
УДК 347 СП

    Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (26.04.2023, Київ): ЭБ.-упоряд. В.В. Дмитренко.-К: КПІ,2023.-335 c.
Цена: б.ц.

Авторське право
347.78.01+62.08

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 347 СП

    Юридична відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності: матеріально-правовий та процесуально-правовий аспект: колективна монографія: ЭБ.-за наук. ред. Н.М. Мироненко.-К: Інтерсервіс,2022.-252 c.
Цена: б.ц.

Авторське право
347.78.01+62.08

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 347 СП

    Економіко-правові проблеми інтенсифікації сфери інтелектуальної власності України під впливом нових викликів розвитку неоекономіки: монографія: ЭБ / за ред. О.Б. Бутнік-Сіверського.-К: Інтерсервіс,2022.-470 c.
Цена: б.ц.

Авторське право
347.78.01+62.08

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 608

   Мироненко І.Є. Особливості правової охорони та використання науково-технічного перекладу як об'єкту авторського права / І.Є. Мироненко, Є.С. Швець, Т.С. Новородовська //Металургійна та гірничорудна промисловість.-2021.-№2.-c.20-29. - Бібліогр.: 13 назвУ статті проаналізовано наукові та нормативно-правові джерела з питань перекладу як об’єкту авторського права. Розглянуто вимоги, які висуваються до науково-технічного перекладу.
Авторське право
608

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 62.08 СП

    Питання інтелектуальної власності: збірник наукових праць. Вип.19. Ч.1.Правова охорона інтелектуальної власності в умовах євроінтеграційних прцесів: ЭБ.-К: Інтерсервіс,2021.-96 c.
Цена: б.ц.

Авторське право
62.08+347.78.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 34 СП

   Дроб'язко, В.С. Історичні та теоретично-практичні аспекти становлення і розвитку міжнародної системи охорони суміжних прав: ЭБ / Дроб'язко, В.С..-К: Інтерсервіс,2021.-102 c.
Цена: б.ц.

Авторське право
347.78.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 34 СП

    Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності: теорія і практика. Вип. 7: науково-практичний збірник: ЭБ.-К: Інтерсервіс,2021.-164 c.
Цена: б.ц.

Авторське право
347.78.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 34 СП

    Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності: збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції: ЭБ.-К: КПІ,2021.-193 c.
Цена: б.ц.

Авторське право
347.78.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 34 СП

   Дорошенко, О.Ф. Методичні рекомендації з проведення судових експертиз та експертних досліджень промислових зразків: науково-практичне видання: ЭБ / О.Ф. Дорошенко.-К: Інтерсервіс,2021.-56 c.
Цена: б.ц.

Авторське право
347.78.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 34 СП

    Інтелектуальна власність як складова система забезпечення національної безпеки : збірник матеріалів IІІ Міжнародної науково-практичної конференції Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об'єктів інтелектуальної власності (18 березня 2021 р., Київ): ЭБ.-К: КПІ,2021
Цена: б.ц.

Авторське право
347.78.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 34 СП

    Інтелектуальна власність як складова система забезпечення національної безпеки : збірник матеріалів IІІ Міжнародної науково-практичної конференції Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об'єктів інтелектуальної власності (18 березня 2021 р., Київ). Т.2: ЭБ.-К: КПІ,2021
Цена: б.ц.

Авторське право
347.78.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 62.08 СП

    Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності: теорія і практика. Вип. 6: науково-пратичний збірник.-К: Інтерсервіс,2020.-110 c.
Цена: 180 грн.

Авторське право
62.08+347.78.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 62.08 СП

    Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності: Всеукраїнська науково-практична конференція / О.П. Орлюк.-К: Інтерсервіс,2020.-176 c.
Цена: 190 грн.

Авторське право
62.08+347.78.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 62.08 СП

    Питання інтелектуальної власності. Юрисдикційна форма захисту авторського права і суміжних прав. Вип. 17: збірних наукових праць.-К: Інтерсервіс,2020.-96 c.
Цена: 160 грн.

Авторське право
62.08(06)+347.78.01(06)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 62.08 СП

   Бутнік-Сіверський, О.Б. Тінізація економіки та інтелектуальної економіки як загроза національній безпеці країни та їх детінізація: +ЭБ / О.Б. Бутнік-Сіверський, В.О. Петренко.-К: Інтерсервіс,2020.-108 c.
Цена: 170 грн.

Авторське право
62.08

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 62.08 СП

   Зайківський, О.Б. Інтелектуальна власність у сфері безпеки і оборони України: збірних наукових праць: +ЭБ / О.Б. Зайківський.-К: Інтерсервіс,2020.-458 c.
Цена: 220 грн.

Авторське право
62.08(06)+347.78.01(06)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 347.78.01 СП

   Штефан А.С. Актуальні проблеми авторського права в Україні: практикум: ЭБ / А.С. Штефан.-К: Інтерсервіс,2020
Цена: б.ц.

Авторське право
347.78.01(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 34 СП

   Зайківський, О.Б. Інтелектуальна власність у сфері безпеки і оборони України: збірник ннаукових праць: ЭБ / О.Б. Зайківський.-К: Інтерсервіс,2020
Цена: б.ц.

Авторське право
347.78.01(06)+358.2(06)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 34 СП

    Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об'єктів інтелектуальної власності. Секція 2, Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав в сфері інтелектуальної власності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Інтернет-міст Кіїв-Дніпро: ЭБ.-К: КНУ,2020
Цена: б.ц.

Авторське право
347.78.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 34 СП

    Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як рідстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності: збірник матеріалів науково-практичної конференції (10.12.2019, м.Київ): ЭБ / О.П. Орлюк.-К: Інтерсервіс,2020
Цена: б.ц.

Авторське право
347.78.10

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 68.02 СП

    Порушення прав промислової власності в Україні: монографія: +ЭБ / Н.М. Мироненко, Алла Дідук, Оксана Кашинцева, Олена Чомахашвілі, Андрій Шабалін.-К: Інтерсервіс,2019.-268 c.
Цена: 240 грн.

Авторське право
62.08+347.78.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 34

   Бутнік-Сіверський О. Порушення авторського права внаслідок вчинення плагіату / О. Бутнік-Сіверський, О. Деркач, К.Зеров та ін. //Правопорушення авторських прав якпідстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності.-Інтерсервіс.,2019.-c.15-24Викладане дозволяє визначити ознаки плагіату, які відрізняють його від інших видів порушень авторського права.
Авторське право
34

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 34

   Бутнік-Сіверський О. Порушення авторського права внаслідок вчинення піратства / О. Бутнік-Сіверський, О. Деркач, К.Зеров та ін. //Правопорушення авторських прав як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності.-Інтерсервіс.,2019.-c.24-39Проведенний аналіз кваліфікуючих ознак піратства підтверджує перехід розуміння цього терміна від видового поняття до родового.
Авторське право
34

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 34

   Бутнік-Сіверський О. Порушення немайнових прав автора / О. Бутнік-Сіверський, О. Деркач, К.Зеров та ін. //Правопорушення авторських прав як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності.-Інтерсервіс.,2019.-c.41-60Проведен аналіз кваліфікуючих ознак піратства, в результаті якого відбувається порушення прав суб'єктів цього права.
Авторське право
34

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 34

   Бутнік-Сіверський О. Порушення немайнових прав на фотографічні твори / О. Бутнік-Сіверський, О. Деркач, К.Зеров та ін. //Правопорушення авторських прав як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності.-Інтерсервіс.,2019.-c.61-79На основі проведеного аналізу судової практики Європейського Союзу і України можна стверджувати, що українськими судами фреймінг та гіперпосилання визначаються порушеннями авторського права, що значною мірою суперечить практиці Європейськоко суду справедливості.
Авторське право
34

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 34

   Бутнік-Сіверський О. Порушення прав на телеформат / О. Бутнік-Сіверський, О. Деркач, К.Зеров та ін. //Правопорушення авторських прав як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності.-Інтерсервіс.,2019.-c.80-97Важливе значення для цивільно-правової відповідальності має її форма, під якою розуміються форми додаткових обтяжень, що накладаються на правопорушника.
Авторське право
34

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 34

   Бутнік-Сіверський О. Розмежування неправомірного і правомірного використання твору без згоди автора / О. Бутнік-Сіверський, О. Деркач, К.Зеров та ін. //Правопорушення авторських прав як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності.-Інтерсервіс.,2019.-c.98-108Таким чином, у разі виникнення між сторонами спору можливі випадки, коли є необхідність розмежування використання нетворчих об'єктів, що не охороняються авторським правом, або творів, що стали суспільним надбанням.
Авторське право
34

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 34

   Бутнік-Сіверський О. Проблеми виявлення і припинення порушень, вчинюваних організаціями колективного управління майновими авторськими та суміжними правами. / О. Бутнік-Сіверський, О. Деркач, К.Зеров та ін. //Правопорушення авторських прав як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності.-Інтерсервіс.,2019.-c.109-124Підсумовуючи, можемо зазначити, що на сучасному етапі здійснення збору, розподілу та виплатим належної правовласникам винагороди відбувається вкрай неефективно і супроводжується цілим рядом порушень.
Авторське право
34

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 34

   Бутнік-Сіверський О. Непрямі порушення авторського права: судова практика США / О. Бутнік-Сіверський, О. Деркач, К.Зеров та ін. //Правопорушення авторських прав як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності.-Інтерсервіс.,2019.-c.125-137Розглянуто непрямі порушення авторського права в правовій системі США.
Авторське право
34

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 34

   Бутнік-Сіверський О. Адміністративна відповідальність за порушення авторських прав / О. Бутнік-Сіверський, О. Деркач, К.Зеров та ін. //Правопорушення авторських прав як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності.-Інтерсервіс.,2019.-c.138-159Вивод: адміністративна відповідальність за порушення авторського права наступає у випадку, коли зазначені дії не спричинили матеріальної шкоди у великому розмірі.
Авторське право
34

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


1 2