Список знайдених записів в каталогі по тематичній підбірці "Ливарне виробництво" : 5 319

1 2 3 178
УДК 621.74 СП

   Солоненко, Л.І. Теоретичні та технологічні основи паро-мікрохвильового структурування піщано-рідкоскляних сумішей для виготовлення виливків: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н.: Спец. 05.16.04 - Ливарне виробництво / Л.І. Солоненко.-Дніпро: УДУНТ,2023.-40 c.
Цена: Б.ц.

Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74 СП

   Лютий, Р.В. Теоретичні та технологічні основи створення екологічних фосфатних зв'язувальних матеріалів для ливарного виробництва: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н.: Спец. 05.16.04 - Ливарне виробництво / Р.В. Лютий.-К: ФТІМС,2023.-20 c.
Цена: Б.ц.

Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

   Фролова Л. Процедура пошуку оптимальних конструкторсько-технологічних рішень для забезпечення розмірної та геометричної точності виливків / Л. Фролова //Technology Audit and Production Reserves.-2023.-№1/1.-c.18-25.- Бібл.: 15 назв. - Текст англ.Об'єктом дослідження у роботі є технологія виготовлення фасонних виливків в разових піщаних формах. Запропоновано процедуру пошуку оптимальних конструкторсько-технологічних рішень з метою усунення браку виливків за розмірною та геометричною точністю.
Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

    Некоторые аспекты изготовления базовых деталей станков из модульных унифицированных отливок / С.С. Ткаченко, А.В. Янтовский, В.О. Емельянов, К.В. Мартынов //Литье и металлургия.-2022.-№2.-c.9-14. - Библиогр.: 8 назв.Показано можливості автоматизації та роботизації виготовлення уніфікованих литих заготовок для модульного складання базових деталей верстатів.
Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.14

   Марукович Е.И. Механизмы фазовых превращений в железе / Е.И. Марукович, В.Ю. Стеценко, А.В. Стеценко //Литье и металлургия.-2022.-№2.-c.15-17. - Библиогр.: 14 назв.Визначено молярну об'ємну енергію Гіббса та молярну граничну енергію заліза залежно від температури. Показано, що фазові перетворення у залозі відбуваються у термодинамічно рівноважних умовах. Показано, що перекристалізація заліза є переважно дифузним процесом.
Ливарне виробництво
669.14

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

   Садоха М.А. Применение литых деталей в машиностроении / М.А. Садоха, А.А. Андрушевич //Литье и металлургия.-2022.-№2.-c.18-22. - Библиогр.: 4 назв.Наведено відомості про обсяги виробництва виливків у різних країнах світу.
Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

   Тахеци И. Снижение тепловых потерь жидкого метала - залог эффективности литейного производства / И. Тахеци, В.В. Коробейников, С.С. Ткаченко //Литье и металлургия.-2022.-№2.-c.26-30. - Библиогр.: 3 назв.Показано, що найбільші втрати тепла металу відбуваються у ковші з моменту випуску його з печі до заливки. Наведено методи та обладнання для економії енергетичних витрат (газу, електроенергії) при виплавці та розливанні ливарних сплавів.
Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

   Лазаренков А.М. Исследование теплового фактора условий труда в литейном производстве / А.М. Лазаренков, И. А. Иванов, М. А. Садоха //Литье и металлургия.-2022.-№2.-c.123-129. - Библиогр.: 7 назв.Дано характеристику інфрачервоних випромінювань, їх вплив на організм людини. Наведено результати дослідження та розрахунків інтенсивності інфрачервоного (теплового) випромінювання на працюючих у ливарних цехах.
Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

   Лазаренков А.М. Исследование шумового фактора условий труда в литейном производстве / А.М. Лазаренков, М.А. Садоха //Литье и металлургия.-2022.-№2.-c.130-136. - Библиогр.: 13 назв.Наведено результати досліджень впливу шуму на працюючих у ливарному виробництві. Показано основні джерела шуму. Виконано оцінку шумового фактору різних професій ливарного цеху. Дано рекомендації щодо оцінки та обліку шуму при проектуванні нових та реконструкції діючих ливарних цехів.
Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

   Солоненко Л.І. Вимоїни на піщано-рідкоскляних формах та стрижнях, що структуровані в паро-мікрохвильовому середовищі / Л.І. Солоненко //Метал та лиття України.-2022.-№1.-c.54-61. - Бібліогр.: 16 назвМетою досліджень було з'ясування механізму виникнення дефекту вимоїна та шляхів попередження його виникнення на ливарних формах і стрижнях, що виготовляють шляхом паро-мікрохвильового затвердіння, з кварцово го піску, який плаковано рідким склом.
Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

    Прогресивна технологія виготовлення литих деталей щік полюса ротора гідрогенератора / А.Ш. Желяков, О.С. Бударін, В.С. Бондаренко та ін. //Метал та лиття України.-2022.-№1.-c.69-75. - Бібліогр.: 11 назвУ роботі запропоновано прогресивну технологію виробництва литих деталей щік полюса ротора гідрогенератора замість поковок.
Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

    Вплив модифікування високодисперсним карбідом кремнію на ливарні властивості вторинного сплаву системи Al-Si / М.М. Ямшинський, В.Ю. Селівьорстов,І.В. Лук'яненко, Б.В. Кивгило //Метал та лиття України.-2022.-№1.-c.77-83. - Бібліогр.: 18 назвВ роботі розглянуто вплив ультрадисперсного модифікатора SiC розміром часток до 200 нм на ливарні властивості вторинних алюмінієвих сплавів: рідкотекучість, лінійну та об’ємну усадки.
Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

   Смірнова Я.О. Мікроструктура та механічні властивості шаруватого литого композиту ВТ-6/Al / Я.О. Смірнова, І.М. Гурія //Метал та лиття України.-2022.-№1.-c.84-90. - Бібліогр.: 20 назвУ представленій роботі досліджено мікроструктуру межі взаємодії та механічну поведінку при розриванні композиту системи ВТ-6/Al, виготовленого рідкофазним ливарним методом.
Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

   Сіренко К.А. Коефіцієнти тертя між колесами залізничного транспорту і гальмовими колодками з чавуну та композиційного матеріалу: порівняльний аналіз / К.А. Сіренко //Метал та лиття України.-2022.-№1.-c.91-101. - Бібліогр.: 30 назвПроаналізовано коефіцієнт тертя на поверхні контакту гальмових колодок, виготовлених з чавуну та композиційних матеріалів (гумоазбестової чи гумобезазбестової суміші), і коліс залізничного рухомого складу.
Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

   Дорошенко В.С. Особливості конструювання моделей для їх 3D-друкування і наступної газифікації в ливарній формі / В.С. Дорошенко //Метал та лиття України.-2022.-№2.-c.54-58. - Бібліогр.: 7 назвДосліджено способи оптимізації і удосконалено процес лиття за моделями, що газифікуються (ЛГМ), з розробкою методів застосування для ЛГМ 3D-друкованих моделей.
Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

    Зв'язувальні матеріали для ливарних форм і стрижнів: проблеми і перспективи / Р.В. Лютий, В.Ю. Селівьорстов, В.Г. Іванов, М.М. Ямшинський //Метал та лиття України.-2022.-№2.-c.72-82. - Бібліогр.: 72 назвиУ статті представлено розширений аналітичний огляд більшості відомих зв’язувальних компонентів (ЗК) для виготовлення ливарних форм і стрижнів.
Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

    Інноваційна технологія виготовлення виливка лопаті робочого колеса радіально-осьової гідротурбіни / В.С. Бондаренко, О.М. Безвесільна, О.І. Пономаренко та ін. //Метал та лиття України.-2022.-№2.-c.96-102. - Бібліогр.: 16 назвМетою дослідження роботи є розробка прогресивної технології виливка лопаті робочого колеса гідротурбіни Дністровської гідроакумулювальної електростанції (ГАЕС).
Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

   Андерсон В,А. Досвід промислового освоєння технології ЛГМ в умовах дрібносерійного, багатономенклатурного, а також масового виробництва сталевих виливків / В.А. Андерсон //Литво. Металургія. 2022: матеріали XVIII Міжнародної наук.-практ. конф. (04-06 жовтня 2022 р., м. Харків-м. Київ).-Харків.,2022.-c.14-15У доповіді наводиться досвід освоєння ЛГМ на Харківському тракторному заводі.
Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

    Розробка технології термообробки для складно-профільної лотаті робочого колеса гідротурбіни / С.В. Артьомова, О.І. Пономаренко, О.С.Бударін та ін. //Литво. Металургія. 2022: матеріали XVIII Міжнародної наук.-практ. конф. (04-06 жовтня 2022 р., м. Харків-м. Київ).-Харків.,2022.-c.16В роботі відпрацьовано режим термічної обробки масивних виливків лопатей робочого колеса гідротурбіни «Дністровської ГАЕС» із сталі мартенситного класу CA-6NM.
Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

   Афтанділянц Є.Г. Моделювання густини ливарних сталей / Є.Г. Афтанділянц //Литво. Металургія. 2022: матеріали XVIII Міжнародної наук.-практ. конф. (04-06 жовтня 2022 р., м. Харків-м. Київ).-Харків.,2022.-c.17-20Для ефективного управління процесом отримання якісних виливків необхідно досліджувати вплив властивостей рідкого металу, теплофізичних умов тверднення і дисперсності дендритної структури на густину виливків.
Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

   Гнатуш В.А. Світовий ринок металевих виливків 2019-2020: країни, сплави / В.А. Гнатуш, В.С. Дорошенко //Литво. Металургія. 2022: матеріали XVIII Міжнародної наук.-практ. конф. (4-6 жовтня 2022 р., м. Харків-м. Київ).-Харків.,2022.-c.44-52. - Бібліогр.: 6 назвМетою статті є проведення аналізу статистичних даних, технічних та економічних оглядів стосовно виробництва металевого литва за 2019-2020 рр. в розрізі країн та сплавів, а також виявлення виробничих, споживчих та інноваційних трендів і прогнозування в короткотерміновій перспективі.
Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

    Інноваційна технологія виготовлення виливка щік полюса ротора гідрогенератора / А.Ш. Желяков, О.І. Пономаренко, О.С.Бударін та ін. //Литво. Металургія. 2022: матеріали XVIII Міжнародної наук.-практ. конф. (4-6 жовтня 2022 р., м. Харків-м. Київ).-Харків.,2022.-c.63-64У роботі запропоновано прогресивну технологію виробництва литих деталей щік полюса ротора гідрогенератора замість поковок.
Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

   Іванов В.Г. Використання екзотермічних і теплоізоліруючих матеріалів для підвищення ефективності живлення виливків / В.Г.Іванов, В.П. Каргинов, М. Міланов //Литво. Металургія. 2022: матеріали XVIII Міжнародної наук.-практ. конф. (4-6 жовтня 2022 р., м. Харків-м. Київ).-Харків.,2022.-c.66-67Використання екзотермічних і теплоізолюючих сумішей та виробів з них - вставок та рігелів дозволяє значно підвищити вихід придатного, зменшити витрату металу на застосування надливів, покращити живлення виливків, сприяє отриманню щільного герметичного металу без утворення усадкових дефектів і, таким чином, підвищити фізико-механічні і службові властивості виливків та зливків з різних сплавів.
Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

   Іванова Л.Х. Оброблення чавунного розплаву відходами магнітних сплавів / Л.Х. Іванова, Є.В. Колотило //Литво. Металургія. 2022: матеріали XVIII Міжнародної наук.-практ. конф. (4-6 жовтня 2022 р., м. Харків-м. Київ).-Харків.,2022.-c.68-70. - Бібліогр.: 3 назвиМетою досліджень була розробка способу обробки рідкого чавуну з застосуванням відходів магнітних сплавів (самарій-кобальтових сплавів), які містили модифікувальні та легувальні компоненти для забезпечення підвищення міцностних властивостей, в тому числі пластичних, чавунних виливків в литому стані.
Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.742

   Лютий Р.В. Газотвірна здатність та екологічність стрижневих сумішей з фосфатами кремнію, цирконію та алюмінію / Р.В. Лютий, М.В. Тишковець, Д.В. Люта //Литво. Металургія. 2022: матеріали XVIII Міжнародної наук.-практ. конф. (4-6 жовтня 2022 р., м. Харків-м. Київ).-Харків.,2022.-c.91-93. - Бібліогр.: 3 назвиРозглянуті газотвірна здатність та екологічність стрижневих сумішей з фосфатами кремнію, цирконію та алюмінію.
Ливарне виробництво
621.742

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

    Технологічні основи одержання литих конструкційних матеріалів на основі алюмінію, зміцнених тугоплавкими дисперсними реагентами, введеними у розплав в умовах комлексної МГД-плазмової дії / А.В. Нарівський, О.М. Смірнов, А.С. Затуловський та ін. //Литво. Металургія. 2022: матеріали XVIII Міжнародної наук.-практ. конф. (4-6 жовтня 2022 р., м. Харків-м. Київ).-Харків.,2022.-c.96-98В ході експериментальних досліджень було доведено, що комплексна МГД-плазмова обробка рідких алюмінієвих сплавів у ливарній магнітодинамічній установці дозволяє створити необхідні технологічні передумови щодо заміни традиційних процесів модифікування та легування сплавів на більш ефективні способи їх зміцнення, поліпшення структури і підвищення основних механічних, експлуатаційних та спеціальних характеристик литих виробів.
Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

    Вплив електромагнітних полів на поведінку рідкометалевого струменя у розливному стакані при переливі розплаву з проміжного ковша у кристалізатор МБЛЗ / О.М. Смірнов, О.П. Верзілов, А.Ю. Семенко та ін. //Литво. Металургія. 2022: матеріали XVIII Міжнародної наук.-практ. конф. (4-6 жовтня 2022 р., м. Харків-м. Київ).-Харків.,2022.-c.125-126Розроблено фізичну модель для вивчення поведінки струменя розплаву у системі «стакан-дозатор проміжного ковша - занурюваний стакан» в умовах накладення зовнішнього магнітного поля.
Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

   Солоненко Л.І. Структурування піщано-рідкоскляних сумішей мікрохвильовим випромінюваням / Л.І. Солоненко, С.І. Реп'ях, О.П. Білий //Литво. Металургія. 2022: матеріали XVIII Міжнародної наук.-практ. конф. (4-6 жовтня 2022 р., м. Харків-м. Київ).-Харків.,2022.-c.127-131. - Бібліогр.: 9 назвПМЗ-процес є способом структурування сумішей, який вирішує більшість проблем, що притаманні піщано-рідкоскляним сумішам. При цьому ПМЗ-процес не потребує використання додаткових технологічних добавок, має обмежений час структурування, одразу структуровані ливарні форми та стрижні придатні до збірки форм та заливання їх розплавом, а використану суміш можна використовувати як сировину для виробництва силікат-брили.
Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

   Солоненко Л.І. Нагрівання діелектричних матеріалів мікрохвильовим випромінюванням / Л.І. Солоненко //Литво. Металургія. 2022: матеріали XVIII Міжнародної наук.-практ. конф. (4-6 жовтня 2022 р., м. Харків-м. Київ).-Харків.,2022.-c.131-135. - Бібліогр.: 18 назвДійсна та уявна складові s залежні від температури та від частоти мікрохвильового випромінювання і ця залежність має складний характер, що підтверджується експериментальними даними, та потребує подальших досліджень для більшості матеріалів, які за технологічними умовами обробляють мікрохвильовим випромінюванням.
Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

   Солоненко Л.І. Спінювання силікату натрію плакованого кварцевого піску в паро-мікрохвильовому середовищі / Л.І. Солоненко //Литво. Металургія. 2022: матеріали XVIII Міжнародної наук.-практ. конф. (4-6 жовтня 2022 р., м. Харків-м. Київ).-Харків.,2022.-c.136-138Встановлений характер розподілу шарів піску - непряме свідчення існування етапу спінювання гідратованого силікату натрію.
Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


1 2 3 178