Список знайдених записів в каталогі по тематичній підбірці "Ливарне виробництво" : 5 316

1 2 3 4 178
УДК 621.74

   Фон Прусс М.А. Основні тенденції розвитку вторинного алюмінієвого виробництва / М.А. Фон Прусс //Литво. Металургія. 2022: матеріали XVIII Міжнародної наук.-практ. конф. (4-6 жовтня 2022 р., м. Харків-м. Київ).-Харків.,2022.-c.140-142. - Бібліогр.: 5 назвДля забезпечення конкурентоспроможності та стимулювати виробництво в Україні й економічний ринок необхідно зіграти свою роль в переході ливарних підприємств на алюміній.
Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.2/.8

   Цір Т.Г. Технологія реолиття як спосіб боротьби з гарячими тріщинами у сплаві ВАЛ10 / Т.Г. Цір //Литво. Металургія. 2022: матеріали XVIII Міжнародної наук.-практ. конф. (4-6 жовтня 2022 р., м. Харків-м. Київ).-Харків.,2022.-c.142-144У роботі досліджено технологічні умови отримання виливків без гарячих тріщин методом реолиття.
Ливарне виробництво
669.2/.8

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.2/.8

    Модифікування сплаву ВАЛ10 вібруючим кристалізатором у поверхневих шарах розплаву / В.Ю. Шейгам, А.Г. Пригунова, М.В. Кошелєв та ін. //Литво. Металургія. 2022: матеріали XVIII Міжнародної наук.-практ. конф. (4-6 жовтня 2022 р., м. Харків-м. Київ).-Харків.,2022.-c.144-146У роботі досліджено можливість управління структурою виливка із високоміцного сплаву ВАЛ10 через відкриту поверхню надливу із застосуванням кристалізатора.
Ливарне виробництво
669.2/.8

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.745

   Марукович Е.И. Наноструктурная кристаллизация литейных сплавов / Е.И. Марукович, В.Ю. Стеценко, А.В. Стеценко //Литье и металлургия.-2022.-№3.-c.13-19. -- Бібліогр.: 10 назвПоказано, що кристалізація ливарних сплавів є наноструктурним процесом.
Ливарне виробництво
621.745

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.745

   Иоффе М.А. Применение статистических методов управления качеством чугунных отливок при массовом бережливом производстве с синергетическим подходом / М.А. Иоффе, Р.Д. Фарисов //Литье и металлургия.-2022.-№3.-c.20-26. - Бібліогр.: 9 назвЗ метою своєчасного та повного виявлення всіх випадків виникнення браку в масовому чавуноливарному виробництві пропонується застосування статистичного аналізу всього технологічного процесу з використанням інструментів якості, адаптованих до умов масового чавуноливарного виробництва, заснованих на принципах бережливості.
Ливарне виробництво
621.745

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.745

   Марукович Е.И. Наноструктурная перекристаллизация железоуглеродистых сплавов / Е.И. Марукович, В.Ю. Стеценко, А.В. Стеценко //Литье и металлургия.-2022.-№3.-c.27-29. - Бібліогр.: 5 назвПоказано, що перекристалізація залізовуглецевих сплавів є наноструктурним процесом.
Ливарне виробництво
621.745

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.745

   Андрушевич А.А. Усадочные явления в силуминах при обработке модификаторами длительного действия / А.А. Андрушевич, М.А. Садоха //Литье и металлургия.-2022.-№3.-c.30-35. - Бібліогр.: 8 назвРозглянуто вплив різних добавок, що модифікують, на усадочну пористість силумінів і герметичність виливків.
Ливарне виробництво
621.745

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

   Марукович Е.И. Кинетика затвердевания стальной отливки при вертикальном непрерывном литье / Е.И. Марукович, Е.Б. Демченко //Литье и металлургия.-2022.-№3.-c.36-39. - Бібліогр.: 5 назвЗапропоновано методику, що дозволяє розрахувати значення питомого теплового потоку в заданому діапазоні значень технологічних параметрів лиття та гранично допустимої товщини кірки виливки на виході з кристалізатора.
Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

   Демченко Е.Б. Основные принципы разработки технологии непрерывного литья машиностроительных заготовок / Е.Б. Демченко, Е.И. Марукович //Литье и металлургия.-2022.-№3.-c.48-52. - Бібліогр.: 10 назвПоказано, що при розробці технології безперервного лиття необхідно вирішити ряд завдань, пов'язаних з пошуком оптимального варіанту технології, створенням спеціального обладнання для розширення номенклатури заготовок, що відливаються, і з розрахунком оптимальних параметрів.
Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

   Марукович Е.И. Растворение водорода в металлах и литейных сплавах / Е.И. Марукович, В.Ю. Стеценко, А.В. Стеценко //Литье и металлургия.-2022.-№3.-c.53-57. - Бібліогр.: 12 назвЯкщо в ливарних сплавах присутні елементи, які розпушують оксидні плівки на поверхнях, то розчинність водню збільшується. Прикладом може бути магній в алюмінієвих сплавах. Теж стосується елементів, які краще адсорбують водень, ніж основа сплаву.
Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

   Лазаренков А.М. Применение виртуальных контейнеров Docker для запуска сервисов / А.М. Лазаренков, М.А. Садоха, Т.П. Кот //Литье и металлургия.-2022.-№3.-c.112-115. - Бібліогр.: 8 назвНаведено результати оцінки зорових умов на робочих місцях різних ділянок ливарних цехів у порівнянні з допустимими значеннями та показано необхідність розрахунку передбачуваної освітленості на стадії реконструкції або проектування ливарних цехів.
Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

   Лазаренков А.М. Экспертная оценка эффективности мероприятий по улучшению условий труда в литейных цехах / А.М. Лазаренков, М.А. Садоха, Т.П. Кот //Литье и металлургия.-2022.-№3.-c.116-121. - Бібліогр.: 17 назвДано експертну оцінку ефективності заходів щодо поліпшення умов праці в ливарних цехах з використанням методики комплексної оцінки.
Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

   Лазаренков А.М. Исследование воздушной среды рабочих зон литейных цехов при современных технологиях изготовления стержней и форм / Лазаренков А. М., Садоха М.А. //Литье и металлургия.-2022.-№3.-c.122-126. - Бібліогр.: 6 назвРозглянуто сучасні технології виготовлення стрижнів та форм з використанням холоднотвердіючих сумішей.
Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

   Дан Л.О. Аналіз технологічних параметрів виготовлення литих композиційних матеріалів з матрицею з легких сплавів / Дан Л.О., Трофімова Л.О. //Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Технічні науки.-2022.-№Вип. 44.-c.10-19. - Бібліогр.: 35 назвВ статті розглянуті та проаналізовані основні складові технології виготовлення литих композиційних матеріалів на основі легких сплавів - алюмінію та магнію. Особлива увага приділена вибору: матричного сплаву, типу, розмірів та кількості армуючих часток, а також термочасових і кінетичних параметрів процесу.
Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.746

    Розрахунок розмірів надливної частини злитків із сталей 40ХЛ та Х12МЛ при застосуванні газодинамічного впливу та електрошлакового обігріву / В.Ю. Селівьорстов, Т.В. Селівьорстова, К.А. Зеленський, Л.Х. Іванова //Системні технології.-2022.-№3.-c.87-103. - Бібліогр.: 12 назвПриведені результати аналітичних досліджень щодо використання методики розрахунку розмірів надливів циліндричних виливків із сталей 40ХЛ та Х12МЛ масою 200-16000 кг і діаметром 0,25-0,7 м, що твердіють в металевій формі (виливниці) при електрошлаковому обігріві розплаву та створенні понадатмосферного газового тиску в надливній частині.
Ливарне виробництво
621.746

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

   Сюань Міньтао. Чисельне дослідження впливу турбулентного теплообміну гетерофазної зони на ріст оболонки злитку / Міньтао Сюань, Мин Чен //ISIJ International. Vol. 62.-2022.-№1.-c.142-148.- Бібл.: 33 назви. - Текст англ.У даній роботі запропоновано використання критерію Пекле гетерофазної зони для аналізу впливу турбулентного теплообміну на ріст оболонки в цій зоні та визначення меж зони динамічного впливу струменю.
Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

   Хорошилов О.М. Вивчення паралельних процесів, які виникають у безперервно литій заготівці під час її твердіння / О.М. Хорошилов, О.С. Подоляк, О.І. Пономаренко //Металофізика та новітні технології.-2022.-№2.-c.175-190. - Бібліогр.: 15 назвУ статті наведено результати дослідження паралельних процесів, що відбуваються у заготівці під час зміни технологічних параметрів безперервного лиття.
Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

   Ян К. Вплив співвідношень Al2O3/SiO2 та BaO/Al2O3 на реологічну та кристалізаційну поведінку ливарних шлаків на основі CaO-BaO-Al2O3 / К. Ян, К. Ванг, Ш. Ванг та ін. //ISIJ International, т. 62.-2022.-№6.-c.1116-1125.- Бібл.:45 назв - Текст англ.В даній роботі досліджені особливості реології та процесу кристалізації ливарних шлаків на основі CaO-BaO-Al2O3, шляхом вимірювання співвідношення в'язкості та температури та фіксації етапів кристалізації під час безперервного процесу охолодження від 1300 до 600 °C із застосуванням модифікованої конфокальної скануючої лазерної мікроскопії.
Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

   Патент№ 125088. Україна. МКИ В22С 1/18. Застосування в ливарному виробництві покриття, яка містить кислоту.- / ХЮТЕНЕС-АЛЬБЕРТУС ХЕМІШЕ ВЕРКЕ; Андертен Сабріна Марія, Зеєґер Клаус, Люстіґ Хрістіан та ін.-№ a201908428.-Заявл. 20.12.2017; Опубл. 05.01.2022 // Промислова власність. Офіційний бюлетень.-2022-№2Застосування в ливарному виробництві покриття, яка містить кислоту, відрізняється тим, що компонент включає одну або кілька кислот, які вибрані із групи, яка складається з неорганічних і органічних кислот, де органічні кислоти переважно вибирають із групи, яка складається з моно-, ди- і трикарбонових кислот, переважно моно-, ди- і трикарбонові кислоти, які є твердими при 25 °C і 1013 мбар, більш переважні лимонна кислота і щавлева кислота.
Ливарне виробництво
621.774

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.743

    Формирование прочности литейного стержня из смесей со связующим на основе неорганических солей / Леушин И.О., Грачев А.Н., Леушина Л.И., Марков А.И. //Теория и технология металлургического производства.-2021.-№1.-c.36-40. - Библиогр.: 11 назв.В статье рассмотрены механизмы упрочнения литейного стержня из солевой смеси, а также основные виды внешних воздействий на формирование прочности стержня.
Ливарне виробництво
621.743

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

    Кінетика сушіння кварцового піску та його сумішей мікрохвильовим випормінюванням / Л.І. Солоненко, С.І. Реп'ях, К.І. Узлов та ін. //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2021.-№1.-c.68-77. - Библиогр.: 20 назв.; Текст англМета. Дослідження кінетики та встановлення механізму сушіння мікрохвильовим випромінюванням кварцового піску та його сумішей з силікатом натрію в середовищі обмеженої кількості водяної пари.
Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

    Режим деформації в стані холодної прокатки труб для забезпечення необхідної текстури сплаву ТІ-ЗА1-2.5У / С. В. Пилипенко, В. У. Григоренко, В. А. Козечко, О. О. Богданов //Науковий вісник Національного гірничого університету.-2021.-№1.-c.78-83. - Библиогр.: 20 назв.; Текст англМета. Забезпечення умов деформації для отримання необхідної текстури труб зі сплаву Ti-3A1-2.5V на основі вибору раціональних значень параметрів калібрування інструменту — калібрів і оправок при холодній пільгерній прокатці труб для необхідного розподілу Q-фактора уздовж конуса деформації.
Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 629.4

   Мазур В.Л. Порівняння чавунних і композиційних з чавунними вставками гальмових колодок для рухомого складу залізниці / В.Л. Мазур, В.Л. Найдек, Є.С. Попов //Метал та лиття України.-2021.-№2.-c.80-89. - Библиогр.: 11 назв.Перспективним напрямом удосконалення якості чавунних гальмових колодок є впровадження технології їх виробництва з частково графітизованого чавуну.
Ливарне виробництво
629.4

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74 СП

   Скідін І.Е. Технологічні основи поверхневого легування виливків шляхом одержання функціональних шарів із термітних= розплавів: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступеня к.т.н.: Спеціальність: 05.16.04 - Ливарне виробництво / І.Е. Скідін.-К: ФТІМС НАНУ,2021.-20 c.
Цена: Б.ц.

Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

    Формирование напряжений изгиба в бочке биметаллического прокатного валка при его термообработке / Зарицкий Б.Б., Савинов А.С., Феоктистов Н.А. и др. //Теория и технология металлургического производства.-2021.-№3.-c.30-34. - Библиогр.: 5 назв.В статье рассматривается частный случай напряженного состояния тела двуслойного прокатного валка при термообработке.
Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

    Перспективні технології, матеріали і обладнання в ливарному виробництві: матеріали VIІІ Міжнародної науково-технічної конференції 21-24 вересня 2021 р.-Краматорськ: ДДМА,2021.-160 c.
Цена: 100 грн.

Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

   Терещенко А.В. Установление истинных причин возникновения дефектов для обеспечения качества непрерывнолитой заготовки и горячекатаной продукции на всех стадиях технологической цепочки ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" / А.В. Терещенко, И.А. Ковалева //Литье и металлургия.-2021.-№3.-c.35-39. - Библиогр.: 3 назв.Анализируя металлографические исследования дефектов и технологию производства исследуемой марки стали 30MnB4, установлено, что дефекты образованы в результате механического повреждения непрерывнолитой заготовки в районе тянуще-правильного агрегата. Причина образования дефекта - попадание окалины на направляющие ролики.
Ливарне виробництво
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.742

   Солоненко Л.І. Вплив піщано-рідкоскляних форм, структурованих паромікрохвильовим затвердінням, на пригар і шорсткість поверхні виливків / Л.І. Солоненко, С.І. Реп'ях, О.П. Білий //Метал та лиття України.-2021.-№3.-c.50-61. - Бібліогр.: 19 назв.Метою цієї роботи є вивчення впливу піщано-рідкоскляних форм, структурованих за способом паро-мікрохвильового затвердіння (ПМЗ-процес), на пригар і шорсткість виливків.
Ливарне виробництво
621.742

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 681.3

   Дорошенко В.C. Методи «цифровізації» ливарно-металургійного виробництва: віртуальний інжиніринг, цифровий двійник, адитивні технології / В.C. Дорошенко //Метал та лиття України.-2021.-№3.-c.62-66. - Бібліогр.: 8 назв.Розглянуто поняття «віртуального інжинірингу» як сучасного трактування проєктування і пусконалагодження процесу, в тому числі лиття металу.
Ливарне виробництво
681.3

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.754

    Рідкофазна обробка кондукційним струмом ливарного силуміну АК7пч з підвищеним вмістом заліза / В.М. Цуркін, А.В. Іванов, О.О. Жданов та інщ. //Метал та лиття України.-2021.-№3.-c.67-78. - Бібліогр.: 28 назв.Мета роботи – визначити основні фактори елекстрострумової обробки розплаву доевтектичного силуміну з підвищеним вмістом Fe задля забезпечення такої морфології його фаз, яка не занижує показники механічних властивостей виливка.
Ливарне виробництво
621.754

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


1 2 3 4 178