Список знайдених записів в каталогі по тематичній підбірці "Наплавлення" : 414

1 2 3 14
УДК 621.791

   Лебедєв В.О. Вивчення особливостей механізованого електродугового наплавлення з періодичною зміною режимів процесу / Лебедєв В.О., Тіщенко В.О., Бриков М.М. //Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.-2022.-№1.-c.62-69. - Бібліогр.: 6 назв У процесі досліджень із застосуванням електродугового наплавлення електродним порошковим самозахисним дротом в узагальненому вигляді отримано залежності вмісту вуглецю, хрому, бору, ширини, посилення й проплавлення поперечного перерізу від частоти й скважності модуляції параметрів електродугового процесу. Розроблено методику математичного опису впливу модуляції на хімічний склад і форму наплавленого валика.
Наплавлення
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

   Парахнєвич Є.М. Фактори впливу на якість зони сплавлення основного і наплавленого металу електрошлаковим наплавленням / Є.М. Парахнєвич, Є.І. Івахненко, Д.В. Копан //Литво. Металургія. 2022: матеріали XVIII Міжнародної наук.-практ. конф. (4-6 жовтня 2022 р., м. Харків-м. Київ).-Харків.,2022.-c.115-117. - Бібліогр.: 5 назвВсі перелічені фактори (особливо режими наплавлення і хімічний склад флюсу) в комплексі впливають на якість зони сплавлення основного і наплавленого металу при електрошлаковому відновленні деталей рухомого складу електровозів.
Наплавлення
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

    Імпульсно-дугове наплавлення корозійнотривких аустенітно-мартенситних сталей / Ю.М. Кусков, Х.Р. Задорожна, В.Д. Макаренко та ін. //Фізико-хімічна механіка матеріалів, т. 58.-2022.-№1.-c.29-34. - Бібліогр.: 13 назвПодано результати корозійних випробувань аустенітно-мартенситної сталі, наплавленої на зразки зі сталі 40Х під шаром флюсу АН-26 порошковим дротом ПД-Нп-30Х22МН діам. 2,2 mm в один шар з перекриттям валиків на 50% за двох режимів подачі в зварювальну ванну (0,5 і 0,7 Hz).
Наплавлення
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

    Обгрунтування вибору матеріалів для наплавлення на основі фрактографічного аналізу втомних зламів / І.О. Рябцев, А.А. Бабінець, О.З. Студент та ін. //Фізико-хімічна механіка матеріалів, т. 58.-2022.-№1.-c.119-126. - Бібліогр.: 24 назвФрактографічно проаналізовано вплив типу матеріалів для одно- і багатошарового наплавлення зразків на їх схильність до експлуатації за багатоциклової втоми.
Наплавлення
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

   Гринь О.Г. Багатокритеріальний аналіз наплавочних матеріалів для відновлення і зміцнення деталей / Гринь О.Г., Трембач І.О. //Обробка матеріалів тиском = Materials working by pressure.-Краматорськ.,2022.-№1(51).-c.196-203. - Бібліогр.: 12 назвЗроблено аналіз сучасних матеріалів та систем легування для наплавлення інструменту, що зазнає тертя металу об метал при наявності удару. Визначено оптимальну системи легування, що забезпечить підвищення зносостійкості при відновленні та зміцненні деталей, які зазнають удару з тертям металевих робочих поверхонь.
Наплавлення
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

    Получение электрошлаковой наплавкой и переплавом дисперсно-упрочненного композита однородного химического состава / Ю.М. Кусков, О.Г. Кузьменко, И.П. Лентюгов и др. //Сталь.-2021.-№2.-c.21-26. - Библиогр.: 29 назв.Рассмотрены процессы, происходящие при электрошлаковых технологиях получения композиционного материала с использованием в качестве армирующих присадок дискретных частиц относительно большого размера (дробь, сечка проволоки, стружка). Показана возможность формирования наплавленного композита в случае применения частиц, металл которых по химическому составу соответствует металлу матрицы.
Наплавлення
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

    Прогнозування кінетики температурних полів і напружено-деформованого стану різнорідних виробів, отримуваних методом пошарового формування / О.В. Махненко, О.С. Міленін, О.А. Великоіваненко та ін. //Автоматичне зварювання.-2021.-№1.-c.3-8. - Бібліогр.: 12 назвВ даній роботі досліджено особливості кінетики температурного поля та напружено-деформованого стану різнорідних конструкцій в процесі багатошарового наплавлення на прикладі балкових конструкцій таврового профілю, виготовлених за допомогою технології xBeam 3D Metal Printer.
Наплавлення
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

   Косторной О.С. Наплавлення деталей розвантажувального пристрою відцентрових насосів / О.С. Косторной, М.О. Лактіонов, К.Ю. Холоша //Автоматичне зварювання.-2021.-№2.-c.43-46. - Бібліогр.: 6 назвУ даній роботі представлено способи підвищення зносостійкості поверхонь, що сполучаються між щілинними кільцями, шляхом наплавлення на них покриттів композиційного сплаву, армованого карбідами вольфраму (реліту). Показано переваги та недоліки електродугового, плазмово-порошкового та пічного наплавлення щілинних кілець, а також відзначено істотне поліпшення процесу при заміні колотого реліту на сферичний.
Наплавлення
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

    Гігієнічні характеристики повітря робочої зони при дуговому зварюванні міді та її сплавів: огляд / О.М. Безушко, О.Г. Левченко, Т.Б. Майданчук та ін. //Автоматичне зварювання.-2021.-№2.-c.47-51. - Бібліогр.: 13 назвПриведено літературний огляд шкідливих речовин, що утворюються під час дугового зварювання міді та її сплавів. Розглянуто літературні дані про дослідження виділень зварювальних аерозолів при зварюванні міді та мідних сплавів.
Наплавлення
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

    Втомна довговічність зразків зі сталі 40Х після зносостійкого наплавлення з підшаром з низьковуглецевої сталі / І.О. Рябцев, В.В. Книш, А.А. Бабінець, С.О. Соловей //Автоматичне зварювання.-2021.-№3.-c.3-9. - Бібліогр.: 18 назвДосліджено опір втомному руйнуванню сталі 40Х після зносостійкого наплавлення порошковим дротом ПП-Нп-25Х5ФМС з підшаром з низьковуглецевого пластичного матеріалу, сформованим дротом Св-08А.
Наплавлення
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

    Получение электрошлаковой наплавкой биметаллических армирующих элементов для упрочнения изделий горно-металлургического комплекса / Ю.М. Кусков, В.А. Жданов, В.Н. Проскудин, А.В. Нетяга //Сталь.-2021.-№4.-c.15-17. - Библиогр.: 7 назв.Показаны преимущества получения биметаллических (многослойных) армирующих элементов, предназначенных для локального упрочнения наиболее изнашиваемых изделий горно-металлургического комплекса, способом электрошлаковой наплавки в токоподводяшем кристаллизаторе с использованием в качестве наплавочных материалов дискретной присадки (дроби). Предложены технологические способы выполнения наплавок, обеспечивающие каче-ственное соединение основного и наплавленного металлов либо последовательно наплавляемых слоев с различными теплофизическими свойствами.
Наплавлення
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

   Шевчук Д.М. Повышение износостойкости ножевых валов из стали 40Х ручной дуговой наплавкой / Д.М. Шевчук, С.В. Давыдов, Д.А. Болдырев //Сталь.-2021.-№4.-c.29-30. - Библиогр.: 11 назв.Рассмотрено влияние технологических режимов ручной дуговой наплавки на формирование износостойких поверхностей ножевых валов из стали 40Х для оборудования при производстве древесной стружки.
Наплавлення
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

    Розрахунок залишкового напружено-деформованого стану наплавлених сталевих тонколистових пластин / І.К. Сенченков, І.О. Рябцев, О.П. Червінко, А.А. Бабінець //Автоматичне зварювання.-2021.-№5.-c.51-55. - Бібліогр.: 7 назвРозроблено скінченно-елементну методику розрахунку та досліджено напружено-деформований і мікроструктурний стан при одно- та двошаровому наплавленні пластин товщиною 3 мм зі сталі Ст3 дротами Св-Х19Н18Г6М3В2, ПП-Нп-25Х5ФМС і Св-08А. Проведено розрахунки НДС, мікроструктурного стану і формозміни пластин при наплавленні за умов гладкого опирання.
Наплавлення
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

    Відновлення зношених косозубих великомодульних шестерень електрошлаковим наплавленням / С.М. Козулін, І.І. Личко, С.С. Ковальчук та ін. //Автоматичне зварювання.-2021.-№6.-c.44-50. - Бібліогр.: 10 назвВикладені результати експериментальних досліджень, виконаних з метою розробки високопродуктивної технології, устаткування і спеціального технологічного оснащення для відновлення зношених зубів великомодульних косозубих шестерень електрошлаковим наплавленням (ЕШН).
Наплавлення
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

    Металлургические особенности ремонтной плазменной наплавки магниевых сплавов / Никулин Р.Г., Щицын Ю.Д., Кривоносова Е.А. и др. //Металлург.-2021.-№12.-c.47-54. - Библиогр.: 19 назв.В данной работе представлены результаты исследования формирования структуры и свойств изделий из высокопрочного легкого сплава МЛ5 системы магний-алюминий-марганец-цинк с использованием плазменной наплавки током обратной полярности в ремонтной технологии.
Наплавлення
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

    Упрочнение деталей металлургического оборудования плазменной наплавкой в среде азота / Малушин Н.Н., Мартюшев Н.В., Валуев Д.В. и др. //Металлург.-2021.-№12.-c.93-99. - Библиогр.: 20 назв.В статье приведены сравнительные исследования остаточных напряжений, формируемых наплавкой поверхностного слоя проволокой из сталей ЗХ2В8, 4Х4В10Ю и Р18Ю. По итогам работы показано, что многослойная наплавка и добавка в состав наплавочной проволоки феррохрома и титана позволяет получить металл, не склонный к образованию трещин в состоянии, близком к закаленному металлу.
Наплавлення
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

    Втомна довговічність зразків зі сталі 40Х після зносостійкого наплавлення з підшаром з низьколегованої сталі / В.В. Книш, С.О. Соловей, І.О. Рябцев, А.А. Бабінець //Автоматичне зварювання.-2021.-№8.-c.3-8. - Бібліогр.: 16 назвДосліджено опір втомному руйнуванню багатошарового матеріалу, зносостійкий шар якого наплавлений порошковим дротом ПП-Нп-25Х5ФМС з підшаром з низьколегованого матеріалу, наплавленого дротом ПП-Нп-12Х1МФ.
Наплавлення
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

    Вплив поздовжнього керуючого магнітного поля на ефективність процесу дугового наплавлення / О.Д. Размишляєв, М.В. Агєєва, О.Г. Білик, Е. Халед //Автоматичне зварювання.-2021.-№8.-c.9-13. - Бібліогр.: 25 назвОгляд літературних даних показав, що для підвищення ефективності процесів при дуговому наплавленні та зварюванні застосовують поздовжнє магнітне поле (ПДМП).
Наплавлення
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

    Розробка технології наплавлення робочого шару змінного складу на обтискні прокатні валки / Л.К. Лещинський, В.П. Іванов, В.М. Матвієнко та ін. //Автоматичне зварювання.-2021.-№8.-c.14-17. - Бібліогр.: 9 назвПоказано, що розробка технології наплавлення на обтискні валки робочого шару змінного по довжині бочки складу і механічних властивостей дозволяє звести до мінімуму нерівномірність зносу, особливо на ділянці з його найбільшою глибиною.
Наплавлення
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

   Бабінець А.А. Класифікація способів модифікування та мікролегування наплавленого металу: огляд / А.А. Бабінець, І.О. Рябцев //Автоматичне зварювання.-2021.-№9.-c.3-11. - Бібліогр.: 33 назвВиконано літературний огляд основних способів модифікування та мікролегування наплавленого металу.
Наплавлення
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

   Бабінець А.А. Вплив модифікування та мікролегування на структуру та властивості наплавленого металу : огляд / А.А. Бабінець, І.О. Рябцев //Автоматичне зварювання.-2021.-№10.-c.3-11. - Бібліогр.: 28 назвНа основі літературних даних показано вплив модифікування та мікролегування бором, титаном, вольфрамом, цирконієм, ітрієм та ін. на структуру, механічні та експлуатаційні властивості наплавленого металу.
Наплавлення
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

    Комбинированная наплавка проволокой, содержащей нанопорошок вольфрама / Е.А. Зернин, Н.А. Козырев, В.И. Данилов, М.А. Кузнецов //Металлургия: технологии, инновации, качество ("Металлургия - 2021") : тр. XXII Международной науч.-практ. конф.: в 2-х ч. Ч. 2.-Новокузнецк.,2021.-c.4 - 10.- Библиогр.: 18 назв.В работе приведена схема наплавки высокопрочных слоёв, рассмотрены основные принципы проектирования и изготовления проволоки с нанопорошком вольфрама для дуговой наплавки, проанализирована микроструктура и свойства высокопрочного наплавленного слоя.
Наплавлення
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

    Комплексные технологии упрочнения деталей горно -металлургического оборудования на основе плазменной наплавки в среде азота / Н.Н. Малушин, В.Е. Громов, Д.А. Романов и др. //Металлургия: технологии, инновации, качество ("Металлургия - 2021") : тр. XXII Международной науч.-практ. конф.: в 2-х ч. Ч. 2.-Новокузнецк.,2021.-c.28 - 33.- Библиогр.: 10 назв.Для повышения твердости деталей горно - металлургического оборудования применены комплексные технологии упрочнения: плазменная наплавка в защитнолегирующей среде азота, высокотемпературный отпуск, азотирование и ультразвуковая упрочняющая обработка, дополнительный высокотемпературный отпуск в процессе эксплуатации и повторная наплавка изношенного слоя.
Наплавлення
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

    Исследование структуры и свойств наплавленного металла порошковой проволочной системы Fe-C-Si-Мn-Сr- W-V-Ti / Н.В. Кибко, Н.А. Козырев, А.А. Усольцев и др. //Металлургия: технологии, инновации, качество ("Металлургия - 2021") : тр. XXII Международной науч.-практ. конф.: в 2-х ч. Ч. 2.-Новокузнецк.,2021.-c.36 - 41.- Библиогр.: 9 назв.В работе приведены результаты исследования влияния титана, введенного в состав порошковой проволоки системы Fe-C-Si-Мn-Сr-W-V, на структуру и свойства наплавленного ею слоя.
Наплавлення
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

    Повышение надежности и долговечности деталей металлургического оборудования работающего в условиях интенсивного износа путем наплавки / А.А. Усольцев, Н.А. Козырев, А.Р. Михно и др. //Металлургия: технологии, инновации, качество ("Металлургия - 2021") : тр. XXII Международной науч.-практ. конф.: в 2-х ч. Ч. 2.-Новокузнецк.,2021.-c.74 - 80.- Библиогр.: 10 назв.Установлено влияние увеличения содержания титана на твердость, износостойкость, и структуру наплавленного слоя.
Наплавлення
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

    Совершенствование технологии наплавки порошковой проволоки прокатных валков / С.А. Полегешко, Л.А. Казарян, А.А. Комаров и др. //Металлургия: технологии, инновации, качество ("Металлургия - 2021") : тр. XXII Международной науч.-практ. конф.: в 2-х ч. Ч. 2.-Новокузнецк.,2021.-c.80 - 87.- Библиогр.: 10 назв.Проведена наплавка образцов с использованием порошковых проволок изучаемого состава, изучена наплавленная область под металлографическом микроскопом.
Наплавлення
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 608

    Модифицирование 3D принтера для изготовления металлических материалов по технологии проволочно-дугового аддитивного производства / Е.О. Розенштейн, Б.В. Гомзяков, К.А. Осинцев, С.В. Коновалов //Металлургия: технологии, инновации, качество ("Металлургия - 2021") : тр. XXII Международной науч.-практ. конф.: в 2-х ч. Ч. 2.-Новокузнецк.,2021.-c.87 - 90.- Библиогр.: 10 назв.В данной работе 3D принтер, печатающий пластиком по технологии моделирования методом послойного наплавления, был модифицирован для печати металлом по технологии проволочно-дугового аддитивного производства
Наплавлення
608

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 622.24

    Застосування способу зварювання тертям з перемішуванням для наплавлення мідних кристалізаторів / М.А. Полещук, В.І. Зеленін, А.Ю. Тунік та ін. //Інструментальне матеріалознавство : зб. наук. пр.-2021.-№Вип. 24.-c.424-430. - Бібліогр.: 5 назвРозроблено технологію наплавлення мідних кристалізаторів способом тертя з перемішуванням (НТП), що дозволяє наплавляти на кристалізатори мідь з наступним нанесенням зносостійкого металевого покриття.
Наплавлення
622.24

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

    Использование СMT-наплавки для аддитивного формирования заготовок из титановых сплавов / Щицын Ю.Д., Кривоносова Е.А., Трушников Д.Н. и др. //Металлург.-2020.-№1.-c.63-68. - Библиогр.: 16 назв.В данной работе представлены результаты исследования аддитивного формирования изделий из высокотехнологичного жаропрочного сплава 2В системы Ti-Al—V с использованием наплавки плавящимся электродом в защитном газе в импульсном режиме с холодной подачей материала (CMТ Advanced).
Наплавлення
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

    Чисельне прогнозування стану балкових виробів різної товщини при пошаровому формуванні електронно-променевим наплавленням / О.C. Міленін, О.А. Великоіваненко, С.С. Козлітіна та ін. //Автоматичне зварювання.-2020.-№1.-c.15-24. - Бібліогр.: 11 назвРозроблено комплекс математичних моделей і засобів їх комп'ютерної реалізації для чисельного прогнозування кінетики температурних полів, фазового та структурного станів, механічних напружень і деформацій при пошаровому формуванні типових виробів зі сплавів на основі титану.
Наплавлення
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


1 2 3 14