Список знайдених записів в каталогі по тематичній підбірці "Металофізика" : 789

1 2 3 27
УДК 53

   Карнаухов І.М. Зонна структура Діракових матеріалів із Габбардовою взаємодією / І.М. Карнаухов, К.Г. Левчук //Металофізика та новітні технології.-2022.-№5.-c.565-585. - Бібліогр.: 17 назвВивчено поведінку електронної рідини, визначеної на гексагональній і трикутній гратницях з Габбардовим відштовхуванням у випадку напівзаповненої зони.
Металофізика
53

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

   Смирнова Н.А. Розмірні залежності Гамакерова параметра та вільної енергії Ван-дер-Ваальсової взаємодії для системи двох сферичних металевих наночастинок / Н.А. Смирнова, А.В. Коротун, І.М. Тітов //Металофізика та новітні технології.-2022.-№5.-c.587-599. - Бібліогр.: 18 назвВ рамках моделю Друде для діелектричної функції та з урахуванням об'ємного та поверхневого механізмів релаксації одержано вирази для розмірних залежностей Гамакерова параметра та вільної енергії Ван-дер-Ваальсової взаємодії сферичних металевих наночастинок.
Металофізика
53

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

   Каленюк А.О. Характеристики Джозефсонових контактів Nb/Al/AlOx/Nb, сформованих за спрощеною методикою / А.О. Каленюк, А.П. Шаповалов //Металофізика та новітні технології.-2022.-№10.-c.1239-1253. - Бібліогр.: 18 назвВ роботі представлено дві спрощені та наближені до стандартної напівпровідникової КМОН технології виготовлення плівкових ніобійових Джозефсонових переходів з діелектричним прошарком з оксиду алюмінію, які здійснені без використання дорогих прецизійних за глибиною щавлення.
Металофізика
53

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

   Засимчук О.Е. Утворення впорядкованих структур з вакансій у двовимірній прямокутній пластині / О.Е. Засимчук, В.І. Засимчук, О.С. Гаценко //Металофізика та новітні технології.-2022.-№10.-c.1335-1346. - Бібліогр.: 10 назвВивчено умови виникнення впорядкованого розподілу концентрації вакансій у двовимірній прямокутній пластині.
Металофізика
53

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.01

   Дворниченко А.В. Вплив дифузії адатомів між шарами на струтурування зростаючої тонкої плівки під час конденсації / А.В. Дворниченко, В.О. Харченко, Н.М. Манько //Металофізика та новітні технології.-2021.-№3.-c.289-304. - Библиогр.: 50 назв.Проведено теоретичні дослідження процесів формування та росту поверхневих структур адсорбату при конденсації з газової фази в рамках моделі реакційно-дифузійного типу.
Металофізика
669.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.01

   Герцрікен Д.С. Дифузійні процеси в міді під дією електричних розрядів у постійному магнітному полі / Д.С. Герцрікен, Н.В. Зайцева, В.Ф. Мазанко //Металофізика та новітні технології.-2021.-№3.-c.305-317. - Библиогр.: 5 назв.Вивчено вплив постійного магнітного поля в процесі електроіскрової обробки у повітрі на дифузію і фазоутворення в діамагнятним матеріалах.
Металофізика
669.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.01

    Вплив ультразвукової кавітаційної обробки на мікромеханічні властивості аморних стопів / Т.Л. Цареградська, І.В. Плющай, В.В. Козаченко та ін. //Металофізика та новітні технології.-2021.-№3.-c.329-337. - Библиогр.: 11 назв.Експериментально досліджено вплив ультразвукової кавітаційної обробки на мікромеханічні властивості аморфного стопу Fe76Ni4Si6B14.
Металофізика
669.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.01

   Коршак В.Ф. Знеміцнення метастабільних евтектичних стопів за повторного навантажування в області мікропластичності / В.Ф. Коршак, Р.І. Воронцова, Ю.І. Бойко //Металофізика та новітні технології.-2021.-№3.-c.339-354. - Библиогр.: 22 назв.Досліджено вплив мікропластичної деформації на характеристики міцності евтектичного стопу Sn-38% мас. Pb.
Металофізика
669.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.01

    Нові потрійні функціональні стопи титану / М.Б. Бабанли, В.С. Гусейнов, С.С. Гусейнов та ін. //Металофізика та новітні технології.-2021.-№3.-c.367-381. - Библиогр.: 31 назв.В роботі досліджено вплив легування Станумом в кількості х=1-8% ваг. на механічну поведінку в умовах одновісного розтягу стопів потрійної системи Ti-12%Mo-xSn, що піддані комплексній термомеханічній обробці.
Металофізика
669.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.01

    Етапи 75-річного розвитку та напрями дослідженьІнституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України / О.М. Івасишин, Є.Г. Лень, В.В. Лізунов та ін. //Металофізика та новітні технології.-2021.-№4.-c.435-454. - Библиогр.: 1 назв.Дано історичний нарис створення й основних етапів розвитку Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, якому наприкінці 2020 року виповнилось 75 років.
Металофізика
669.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.01

    Електрохемічні характеристики модифікованих аморфних стопів у нітратній кислоті / О.М. Герцик, Т.Г. Гула, М.О. Ковбуз, Н.Л. Пандяк //Металофізика та новітні технології.-2021.-№4.-c.455-463. - Библиогр.: 14 назв.Оцінено корозійну тривкість стрічкових аморфних стопів у водних розчинах 0,05 та 0,1 М нітратної кислоти.
Металофізика
669.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.01

    Енергоефективність електрофізичних методів диспергування та електрохемічного розчинення деяких металів / С.М. Захарченко, Н.А. Шидловська, А.О. Перекос, М.Ф. Захарченко //Металофізика та новітні технології.-2021.-№4.-c.465-487. - Библиогр.: 36 назв.Для 16 металів розраховано мінімальні теоретично можливі питомі витрати енергії на одержання їх порошків електрофізичними методами.
Металофізика
669.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.01

    Вплив ультразвукової обробки у кульовому млині високодисперсних порошкових сумішей міді з марганцем та алюмінієм на їх структуру та магнетні властивості / А.О. Перекос, Б.М. Мордюк, В.З. Войнаш та ін. //Металофізика та новітні технології.-2021.-№4.-c.489-503. - Библиогр.: 23 назв.Досліджено вплив ультразвукової обробки у кульовому млині на фазово-структурні характеристики та магнетні властивості високодисперсних порошкових сумішей міді з алюмінієм та марганцем.
Металофізика
669.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.01

    Формування фазового складу і магнетні властивості у надтонких плівках FePb-Au під час відпалів у вакуумі водню / М.Н. Шаміс, П.В. Макушко, І.Д. Бєсєдін та ін. //Металофізика та новітні технології.-2021.-№4.-c.505-517. - Библиогр.: 17 назв.У роботі досліджено вплив середовища термічної обробки на перебіг процесів фазоутворення у нанорозмірних плівках FePb з додатковим шаром Au.
Металофізика
669.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.01

   Яровицин О.В. Вимоги до граничної відносної концентрації домішок Оксигену та Нітрогену у приповерхневих шарах присадного порошку ЖС32 для мікроплазмового натоплення / О.В. Яровицин, А.В. Микитчик //Металофізика та новітні технології.-2021.-№4.-c.519-540. - Библиогр.: 19 назв.Запропоновано використовувати методику рентген-спектрального мікроаналізу.
Металофізика
669.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.01

   Максимова С.В. Вплив Со на структуру і механічні властивості лютованих з'єэднань ковар-неіржавка сталь / С.В. Максимова, П.В. Ковальчук, В.В. Воронов //Металофізика та новітні технології.-2021.-№4.-c.553-566. - Библиогр.: 11 назв.У роботі наведено результати досліджень впливу кобальту на структуру та механічні властивості лютованих різнорідних з'єднань ковар (29НК)-неіржавка сталь (12Х18Н10), що одержані шляхом вакуумного лютування із застосуванням лютців системи Cu-Mn-Co.
Металофізика
669.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.01(09)

   Лізунов В.В. До 80-річчя члена-кореспондента НАН України В.Б. Молодкіна / В.В. Лізунов, В.А. Татаренко //Металофізика та новітні технології.-2021.-№4.-c.575-578
Металофізика
669.01(09)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.01

   Житлухіна О.С. Аналіз аномальних заглиблень в диференціальній провідності гетероструктур на основі напівпровідників / О.С. Житлухіна //Металофізика та новітні технології.-2021.-№5.-c.579-591. - Библиогр.: 21 назв.Виявлено, що фізична природа аномальних заглиблень в спектрах диференціальної провідності гетероструктур на основі надпровідних металів пов'язана з наявністю на їх поверхні нанорозмірного шару з частково або повністю подавленим параметром порядку.
Металофізика
669.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.01

    Термічно-індуковані фазові перетворення і магнітні властивості нанорозмірних плівкових композицій і Pt/Au/Fe / І.А. Владимирський, Я.Д. Мамчур, А.П. Бурмак, С.М. Волошко //Металофізика та новітні технології.-2021.-№5.-c.593-611. - Библиогр.: 27 назв.Досліджено закономірності перебігу дифузійних процесів і контрольованого ними формування фазового складу в двошаровій плівковій системі Pt(15 нм)/Fe(15 нм) до та після додавання проміжного шару Au(10 нм) внаслідок термічної обробки у вакуумі в температурному інтервалі 215-550С.
Металофізика
669.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.01

    Отримання та структурно-морфологічні характеристики поруватих наносистем Zn/ZnO та Zn/ZnO/NiO / Г.С. Корнющенко, С.Т. Шевченко, В.В. Наталіч, В.І. Перекрестов //Металофізика та новітні технології.-2021.-№5.-c.613-627. - Библиогр.: 31 назв.У роботі викладено технологічні умови формування двошарових і тришарових поруватих систем Zn/ZnO та Zn/ZnO/NiO.
Металофізика
669.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.01

    Фізико-математичне моделювання процесу формування градієнтних метастабільних модифікацій навуглецьованих шарів конструкційних сталей / О.П. Чейлях, Н.Є. Мак-Мак, Я.О. Чейлях та ін. //Металофізика та новітні технології.-2021.-№5.-c.629-653. - Библиогр.: 33 назв.Розроблено алгоритм причинно-наслідкових зв'язків фізико-хімічних і структурних факторів з формуванням навуглецьованих метастабільних шарів та властивостей конструкційних сталей в процесі їх еволюції.
Металофізика
669.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.01

    Вплив високочастотної ударної обробки на механічні властивості та фрактографію поверхні розриву аморфної стрічки / М.О. Васильєв, В.М. Шиванюк, Б.М. Мордюк та ін. //Металофізика та новітні технології.-2021.-№5.-c.655-671. - Библиогр.: 63 назв.Досліджено вплив високочастотної ударної обробки на механічні характеристики швидкозагартованої аморфної стрічки нового класу FINEMET, яка містить фосфор.
Металофізика
669.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.01

    Експериментальна оцінка впливу конструктивних і режимних чинників на динаміку сталевого бурильного інструмкента / В.М. Мойсишин, М.В. Л,исканич, Л.В. Борисевич та ін. //Металофізика та новітні технології.-2021.-№5.-c.689-712. - Библиогр.: 88 назв.Встановлено імперичну залежність між коливаннями сталевого бурильного інструменту та його конструктивними і режимними чинниками.
Металофізика
669.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.01

    Керування параметрами кристалічної гратниці металу зварних з'єднань, виконаних під водою / С.Ю. Максимов, О.О. Прилипко, О.М. Берднікова та ін. //Металофізика та новітні технології.-2021.-№5.-c.713-723. - Библиогр.: 15 назв.Проведені дослідження підтвердили ефективність використання зовнішнього електромагнетного впливу в умовах зварювання під водою для підвищення механічних властивостей металу шва.
Металофізика
669.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.01

    Одержання та фізичні властивості покриттів системи (CrCoNiFeTi)C / Г.С. Корнющенко, В.І. Перекрестов, Ю.О. Космінська, А.С. Домник //Металофізика та новітні технології.-2021.-№6.-c.725-740. - Библиогр.: 19 назв.Запропоновано нову методику одержання покриттів системи (CrCoNiFeTi)C шляхом йонного розпорошення стрижня, що складений із шайб відповідних металів і вуглецю.
Металофізика
669.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.01

   Аджамський С.В. Дослідження впливу технологічних параметрів на якість об'ємних зразків, виготовлених з Inconel718 методомвибіркового лазерного топлення / С.В. Аджамський, Г.А. Кононенко //Металофізика та новітні технології.-2021.-№6.-c.741-752. - Библиогр.: 14 назв.Метою роботи є встановлення впливу рівня питомої об'ємної енергії і способу його забезпечення на поруватість і мікроструктуру з жароміцного стопу Inconel718.
Металофізика
669.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.01

   Мєшков Ю.Я. Холодноламкість сталей в умовах концентрації напружень (Повідомлення 1) / Ю.Я. Мєшков, К.Ф. Сорока //Металофізика та новітні технології.-2021.-№6.-c.781-796. - Библиогр.: 14 назв.У роботі представлено феноменологічну модель в'язко-крихкого переходу у сталях, викликано дією низьких температур і концентраторів напружень.
Металофізика
669.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.01

    Взаємодія міді з вуглецем за високоінтенсивних впливів / Д.С. Герцрікен, Н.В. Зайцева, В.Ф. Мазанко, Д.В. Миронов //Металофізика та новітні технології.-2021.-№6.-c.797-817. - Библиогр.: 15 назв.Вивчено взаємодію нерозчинного в рівноважних умовах Карбону з міддю у разі магнетно-імпульсної дії і обробки вибухом, які здійснювали за різними схемами.
Металофізика
669.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.01

    Неоднорідне впорядкування кисневих вакансій в ітрій -барієвому купраті / В.В. Шамаєв, О.С. Житлухіна, Н.М. Залуцька, К.О. Очкан //Металофізика та новітні технології.-2021.-№6.-c.819-830. - Библиогр.: 16 назв.На прикладі ітрій-барієвого купрату показано, що полярна природа складних оксидів перехідних металів призводить до перерозподілу концентрвації кисневих вакансій поблизу їхньої поверхні.
Металофізика
669.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.01

   Спольнік О.І. Визначення тиску в бульбашках гелію та поверхневої енергії нікелю методом феромагнетного резонансу / О.І. Спольнік, А.Ю. Гайдусь, Л.М. Каліберда //Металофізика та новітні технології.-2021.-№6.-c.843-851. - Библиогр.: 47 назв.Роботу присвячено експериментальному дослідженню теоретичних положень щодо впливу пор, оточених полями пружних деформацій, на щирину лінії феромагнетнонго резонансу.
Металофізика
669.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


1 2 3 27