Список знайдених записів в каталогі по тематичній підбірці "Механіка" : 925

1 2 3 31
УДК 53

   Ковальов, І.О. Інтегральний курс механіки рідини й газу: навчальний посібник: ЭБ / І.О. Ковальов.-Суми: СумДУ,2023.-399 c.
Цена: б.ц.

Механіка
53(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 534.1

   Штанько П.К. Коливання математичного маятник з урахуванням обертання земної кулі / Штанько П.К., Рягін С.Л. //Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.-2022.-№1.-c.58-61. - Бібліогр.: 9 назвІз застосуванням диференційних рівнянь Лагранжа другого роду була розроблена модель математичного маятника, яка враховує обертання земної кулі навколо власної вісі та місце встановлення маятника.
Механіка
534.1

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 539.4

   Стащук М.Г. Мікротріщина на продовженні ядра дислокації / М. Г. Стащук //Фізико-хімічна механіка матеріалів, т. 58.-2022.-№2.-c.95-102. - Бібліогр.: 29 назвЗа розв’язком задачі теорії пружності для крайової дислокації з порожниною на її продовжені визначено напружено-деформований стан у твердому кристалічному тілі. Порожнину змодельовано мікротріщиною.
Механіка
539.4

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 539

   Шопа Т.В. Поперечні коливання ортотропної пластини з абсолютно жорсткими включеннями за врахування розподіленого навантаження на її поверхні / Т.В. Шопа, О.І. Тужеляк //Фізико-хімічна механіка матеріалів, т. 58.-2022.-№3.-c.105-111. - Бібліогр.: 11 назв.Побудовано розв’язок задачі про усталені поперечні коливання ортотропної пластини складної форми з множиною абсолютно жорстких включень різної конфігурації за врахування гармонічного в часі довільного розподіленого навантаження на поверхні пластини на основі непрямого методу граничних елементів з використанням послідовнісного подання функцій Гріна.
Механіка
539

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 539.3

   Гудрамович В.С. Міцність, надійність і ресурс конструкцій аерокосмічної техніки і енергетики / В.С. Гудрамович //Технічна механіка.-2021.-№2.-c.100-106. - Библиогр.: 36 назв.Наведено короткий огляд проведених досліджень в галузі конструкцій аерокосмічної техніки і енергетики по напряму досліджень Інституту технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агенства України.
Механіка
539.3

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 531

   Малышев, Л.Г. Механика и теория относительности. Задачи, их анализ и решение: практикум: ЭБ / Л.Г. Малышев, А.А. Повзнер; М-во науки и высш. обр. РФ.-Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та,2021.-144 c.
Цена: б.ц.

Механіка
531(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 539

   Ропай В.А. Універсальний метод розрахунку багатопрогінних балок / В.А. Ропай, Л.П. Теліпко, О.Д. Романюк //Збірник наукових праць ДДТУ.-2021.-№1(38).-c.40-47. - Бібліогр.: 3 назвУ даній роботі пропонується новий метод по розкриттю статичної невизначуванності багатопрогінних балок на підставі універсального рівняння пружної лінії балки.
Механіка
539

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 665.5

    Методичий підхід до дослідження механізму корозійного розтріскування трубої сталі при катодному захисті методом вольтамперометрії. / Ниркова Л.І., Осадчук С.О., Лісовий П.Е., Прокопчук С.М. //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 2(51).-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ.,2021.-c.7-15.-Библиогр.: 24 назвУ статті розроблено методичний підхід до експрес-оцінювання методом вольтамперометрії.
Механіка
665.5 665.5

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 665.5

   Шостаківський І.І. Обгрунтування діелектрометричного методу визначення змін трибологічних характеристик мастильних олив. / Шостаківський І.І., Харун В.Р. //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 2(51).-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ.,2021.-c.16-22.-Библиогр.: 4 назвУ статті на прикладі досліджень надано обгрунтування діелектрометричного методу визначення змін трибологічних характеристик мастильних олив.
Механіка
665.5 665.5

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 665.5

    Дослідження технології параметрів виготовлення армованих зубків шарошок бурових доліт. / Шуляр І.О., Кустов В.В., Борущак Л.О., Вірстюк А.Б. //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 2(51).-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ.,2021.-c.23-31.-Библиогр.: 15 назвУ статті проведено дослідження технології параметрів виготовлення армованих зубків шарошок бурових доліт
Механіка
665.5 665.5

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 665.5

   Тарельник Н.В. Новий спосіб відновлення зношених поверхонь сталевих деталей насосного обладнання атомних електростанцій. / Тарельник Н.В. //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 2(51).-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ.,2021.-c.32-39.-Библиогр.: 12 назвУ статті запропоновано новий спосіб відновлення зношених поверхонь сталевих деталей насосного обладнання атомних електростанцій.
Механіка
665.5 665.5

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 665.5

   Карабегович І. Сучасні тенденції застосування сервісних роботів для обслуговування, плаового технічного обслуговуваннята усунення неполадок в системах трубопроводів. / Карабегович І., Дашич П. //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 2(51).-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ.,2021.-c.40-46.-Библиогр.: 28 назвУ статті запропоновані сучасні тенденції застосування сервісних роботів для обслуговування, плаового технічного обслуговуваннята усунення неполадок в системах трубопроводів.
Механіка
665.5 665.5

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 665.5

    Використання комплексної дії для запобігання та ліквідації асфальтно-смоло-парафінових вікладів у стовбурі свердловини. / Копей І.Б., Сердюк В.Д., Дем'янчук Я.М., Лялюк М.Я. //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 2(51).-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ.,2021.-c.47-54.-Библиогр.: 8 назвУ статті розглянуто технологію використання комплексної дії для запобігання та ліквідації асфальтно-смоло-парафінових вікладів у стовбурі свердловини.
Механіка
665.5 665.5

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 665.5

   Паневник Д.О. Визначення характеристик струминного насоса при його асиметричному обертанні в свердлвині. / Паневник Д.О. //Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу : Вип. 2(51).-Івано-Франківськ: ІФНТУНГ.,2021.-c.55-65.-Библиогр.:16 назвУ статті визначенні характеристик струминного насоса при його асиметричному обертанні в свердлвині.
Механіка
665.5 665.5

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 531

   Березін, Л.М. Теоретична механіка. Ч.1. Статика, кінематика: навчальний посібник: ЭБ / Л.М. Березін.-К: Україна,2021.-142 c.
Цена: б.ц.

Механіка
531(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 531

   Приходько , В.П. Розмірне моделювання та аналіз технологічних процесів: навчальний посібник: ЭБ / В.П. Приходько,.-К: КПІ,2021.-249 c.
Цена: б.ц.

Механіка
531(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

   Гузь, А.Н. Восемь неклассических проблм механики разрушения / А.Н. Гузь.-К: Академпериодика,2020.-394 c.
Цена: 850 грн.

Механіка
539.3

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 531

   Подлєсний, С.В. Теоретична механіка. Статика: посібник / С.В. Подлєсний, В.М. Іскрицький.-Краматорськ: ДДМА,2020
Цена: 40 грн.

Механіка
531

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 531

   Подлєсний, С.В. Теоретична механіка. Кінематика: посібник / С.В. Подлєсний, В.М. Іскрицький.-Краматорськ: ДДМА,2020.-308 c.
Цена: 40 грн.

Механіка
531

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

   Гузь А.Н. Разделение на классические и неклассические проблемы механики разрушения / А.Н. Гузь //Гузь, А.Н. Восемь неклассических проблем механики разрушения.-К: Академпериодика.,2020.-c.25-44Рассмотрено: классические проблемы механики разрушения; неклассические проблемы механики разрушения; восемь неклассических проблем механики разрушения.
Механіка
53

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

   Гузь А.Н. Краткое изложение основ трехмерной линеаризированной теории устойчивости деформируемых тел (ТЛТУДТ) / А.Н. Гузь //Гузь, А.Н. Восемь неклассических проблем механики разрушения.-К: Академпериодика.,2020.-c.45-121Рассмотрено: становление трехмерной линеаризированной теории устойчивости деформируемых тел; классификацию подходов в трехмерной линеаризированной теории устойчивости деформируемых тел; о критериях устойчивости ТЛТУДТ; общие вопросы ТЛТУДТ.
Механіка
53

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

   Гузь А.Н. Разрушение в композитных материалах при сжатии вдоль армирующих элементов / А.Н. Гузь //Гузь, А.Н. Восемь неклассических проблем механики разрушения.-К: Академпериодика.,2020.-c.122-187Рассмотрено: общая концепция и основные направления исследований; анализ экспериментальных результатов по сжатию композитов; основные результаты второго направления.
Механіка
53

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

   Гузь А.Н. Модель коротких волокон в теории устойчивости и в механике разрушения композитных материалов при сжатии / А.Н. Гузь //Гузь, А.Н. Восемь неклассических проблем механики разрушения.-К: Академпериодика.,2020.-c.188-232Рассмотрено: экспериментальные результаты по потере устойчивости во внутренней структуре композитов при сжатии; случай коротких волокон; классификацию расчетных схем; антологии.
Механіка
53

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

   Гузь А.Н. Разрушение в виде смятия торцов при сжатии композитных материалов / А.Н. Гузь //Гузь, А.Н. Восемь неклассических проблем механики разрушения.-К: Академпериодика.,2020.-c.233-250Рассмотрено: экспериментальные исследования; теоретические исследования.
Механіка
53

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

   Гузь А.Н. Хрупкое разрушение материалов с трещинами с учетом действия начальных (остаточных) напряжений вдоль трещин / А.Н. Гузь //Гузь, А.Н. Восемь неклассических проблем механики разрушения.-К: Академпериодика.,2020.-c.251-277Рассмотрено: плоские и антиплоские статические задачи; критерии разрушения; пространственные статические задачи.
Механіка
53

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

   Гузь А.Н. Хрупкое разрушение в виде "размочаливания" при растяжении или сжатии композитных материалов вдоль армирующих элементов / А.Н. Гузь //Гузь, А.Н. Восемь неклассических проблем механики разрушения.-К: Академпериодика.,2020.-c.278-299Рассмотрено: экспериментальные исследования; объяснение механизма разрушения в виде "размолачивания"; о разработке основ механики композитов с искривленными структурами.
Механіка
53

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

   Гузь А.Н. Разрушение при сжатии вдоль параллельных трещин / А.Н. Гузь //Гузь, А.Н. Восемь неклассических проблем механики разрушения.-К: Академпериодика.,2020.-c.300-341Рассмотрено: результаты для однородных материалов с трещинами при хрупком и пластическом разрушениях; второй общий подход; результаты для слоистых композитов с трещинами в границах раздела при хрупком и пластическом разрушениях.
Механіка
53

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

   Гузь А.Н. Хрупкое разрушение материалов с трещинами при действии динамических нагрузок (с учетом контактного взаимодействия берегов трещин) / А.Н. Гузь //Гузь, А.Н. Восемь неклассических проблем механики разрушения.-К: Академпериодика.,2020.-c.342-362Рассмотрено хрупкое разрушение материалов с трещинами при действии динамических нагрузок.
Механіка
53

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 53

   Гузь А.Н. Разрушение тонкостенных тел с трещинами при растяжении в случае предварительной потери устойчивости / А.Н. Гузь //Гузь, А.Н. Восемь неклассических проблем механики разрушения.-К: Академпериодика.,2020.-c.354-362Представлены введение, постановка задач и методы исследования, и полученые результаты по теме разрушение тонкостенных тел с трещинами при растяжении в случае предварительной потери устойчивости.
Механіка
53

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 531.44

   Савельев А.Н. Оценка возможности реализации трибометаллургических технологий на меди / А.Н. Савельев, С.В. Полищук, А.Ю. Поданев //Вестник Сибирского государственного индустриального университета.-2019.-№2.-c.3-6. - Библиогр.: 10 назв.В результате исследований были выявлены структурные изменения в подповерхностной области, определена толщина получаемого слоя.
Механіка
531.44

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


1 2 3 31