Список знайдених записів в каталогі по тематичній підбірці "Механічна обробка" : 19

УДК 621.9

   Кушніров, П.В. Моделювання мехатронної ковальсько-пресової системи: навчальний посібник: ЭБ / П.В. Кушніров, А.В. Євтухов, І.М. Дегтярьов.-Сум: СумДУК,2023.-134 c.
Цена: б.ц.

Механічна обробка
621.9(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.914

   Пятых А. С. Исследование влияния зажимных патронов на устойчивость процесса фрезерования / А. С. Пятых, П. П. Шапарев //Вестник ИрГТУ.-2021.-№5.-c.549-558. - Библиогр.: 21 назв.Цель – исследовать влияние инструментального зажимного патрона на динамическую устойчивость процесса фрезерования концевой фрезой заготовки из алюминиевого деформируемого сплава В95пчТ2.
Механічна обробка
621.914

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.9

   Лавріненко, В.І. Алмазно-абразивна обробка: як подолати установлені міфи / В.І. Лавріненко.-К: Академперіодика,2021.-364 c.
Цена: 250 грн.

Механічна обробка
621.921

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.9

    Автоматическое управление процессами механической обработки: учебник: ЭБ / С.М. Братан, Е.А. Левченко, Н.И. Покинтелица, А.О. Харченко.-М: Вузовский учебник, ИНФРА-М,2018.-228 c.
Цена: б.ц.

Механічна обробка
621.9-52(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.9

   Боркун, А.І. Управлння виробництвом: підвищення ефективності механічної обробки поверхонь корпусних деталей з консольними елементами пониженої жорсткості: монографія / А.І. Боркун, В.О. Занора.-Черкаси: ЧДТУ,2017.-182 c.
Цена: 55 грн.

Механічна обробка
621.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.9

    Інтенсифікація процесів механічної обробки: монографія / за ред. В.Є. Карпуся.-Суми: СМУ,2012.-436 c.
Цена: 86 грн.

Механічна обробка
621.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.9

   Тарельник, В.Б. Сучасні методи формування поверхонь тертя деталей машин: монографія / В.Б. Тарельник, В.С. Марцинковський, Б. Антошевський.-Суми: МакДен,2012.-280 c.
Цена: 80 грн.

Механічна обробка
621.9+621.8

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.9

    Основи теорії інтенсивності формоутворення технологічних систем механічної обробки / В.Є. Карпусь, В.О. Іванов, О.В. Котляр та ін. //Інтенсифікація процесів механічної обробки : монографія / за ред. В.Є. Карпуся.-Суми: СМУ.,2012.-c.12-53Розглянуто: інтенсивність формоутворення як критерій ефективності технологічних систем; структуру показника інтенсивності формоутворення; методику дослідження інтенсивності формоутворення діючих технологічних систем; порівняльний аналіз інтенсивності формоутворення металорізальних верстатів для обробки корпусних деталей.
Механічна обробка
621.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.9

    Багатокритеріальна оптимізація технологічних систем / В.Є. Карпусь, В.О. Іванов, О.В. Котляр та ін. //Інтенсифікація процесів механічної обробки : монографія / за ред. В.Є. Карпуся.-Суми: СМУ.,2012.-c.54-122Розглянуто: основні положення системного підходу ДО аналізу технологічних систем; системні принципи структурно-параметричної оптимізації технологічних систем механообробки; систему критеріїв оптимальності; аналіз методів багатокритеріальної оптимізації технологічних процесів.
Механічна обробка
621.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.9

    Конструктивно-технологічні основи ефективного застосування комбінованих осьових інструментів / В.Є. Карпусь, В.О. Іванов, О.В. Котляр та ін. //Інтенсифікація процесів механічної обробки : монографія / за ред. В.Є. Карпуся.-Суми: СМУ.,2012.-c.123-159Розглянуто: аналіз конструкцій комбінованих осьових інструментів; точність обробки двоступінчастими свердлами; визначення режимів різання комбінованими осьовими інструментами; аналіз інтенсивності формоутворення отворів комбінованим осьовим інструментом.
Механічна обробка
621.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.9

    Підвищення ефективності обробки отворів на багатоцільових верстатах / В.Є. Карпусь, В.О. Іванов, О.В. Котляр та ін. //Інтенсифікація процесів механічної обробки : монографія / за ред. В.Є. Карпуся.-Суми: СМУ.,2012.-c.160-221Розглянуто: аналіз технологічних можливостей сучасних багатоцільових верстатів оправки для свердління отворів на верстатах із ЧПК; вибір режимів максимальної продуктивності свердління отворів на багатоцільових верстатах.
Механічна обробка
621.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.9

    Синтез технологічних компонувань багатоиоменклатурного агрегатного металорізального обладнання / В.Є. Карпусь, В.О. Іванов, О.В. Котляр та ін. //Інтенсифікація процесів механічної обробки : монографія / за ред. В.Є. Карпуся.-Суми: СМУ.,2012.-c.222-280Розглянуто: структуру гнучкості багатономенклатурного агрегатного металорізального обладнання; систему структурно-параметричного синтезу технологічних компонувань багатоиоменклатурного агрегатного металорізального обладнання; визначення оптимальних вихідних режимів багатоінструментної обробки комплектом різальних інструментів.
Механічна обробка
621.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.9

    Вибір оптимальних компонувань верстатних пристроїв для верстатів із ЧПК / В.Є. Карпусь, В.О. Іванов, О.В. Котляр та ін. //Інтенсифікація процесів механічної обробки : монографія / за ред. В.Є. Карпуся.-Суми: СМУ.,2012.-c.260-295Розглянуто: системи верстатних пристроїв для свердлильно- фрезерно-розточувальних верстатів з ЧПК; математичну модель вибору оптимальних компонувань верстатних пристроїв; синтез компонувань верстатних пристроїв.
Механічна обробка
621.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.9

    Конструктивно-технологічне забезпечення системи універсально-збірних переналагоджуваних пристроїв / В.Є. Карпусь, В.О. Іванов, О.В. Котляр та ін. //Інтенсифікація процесів механічної обробки : монографія / за ред. В.Є. Карпуся.-Суми: СМУ.,2012.-c.296-341Розглянуто: призначення і структура системи універсально- збірних переналагоджуваних пристроїв; вибір функціональних елементів універсально- збірних переналагоджуваних пристроїв при складанні компонувань ВП; конструкції елементів універсально-збірних переналагоджуваних пристроїв.
Механічна обробка
621.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.9

    Аналітичні дослідження точності універсально-збірних переналагоджуваних пристроїв / В.Є. Карпусь, В.О. Іванов, О.В. Котляр та ін. //Інтенсифікація процесів механічної обробки : монографія / за ред. В.Є. Карпуся.-Суми: СМУ.,2012.-c.342-401Розглянуто: верстатні пристрої для установлення корпусних деталей; верстатні пристрої для установлення валів.
Механічна обробка
621.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.9

    Експериментальне дослідження точності установлювальних елементів універсально-збірних переналагоджуваних пристроїв / В.Є. Карпусь, В.О. Іванов, О.В. Котляр та ін. //Інтенсифікація процесів механічної обробки : монографія / за ред. В.Є. Карпуся.-Суми: СМУ.,2012.-c.402-413Розглянуто: конструкція базуючої призми; дослідження похибки обробки валів на горизонтально-фрезерному верстаті; дослідження похибки обробки валів на вертикально-фрезерному верстаті.
Механічна обробка
621.9

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621,9

   Уткин Н.Ф. Приспособления для механической обработки: Для молодых рабочих.-Ленинград: Лениздат,1983.-176 c.
Цена: 0р,70к,
Уделено внимание вопросам точности обработки: приведены причины возникновения погрешности при базировании заготовок, координация инструмента и установке приспособлений на станке. Рассмотрены условия надёжного закрепления заготовок и конструкции зажимов. Даны примеры расчёта точности обработки, надёжности закрепления заготовок и экономической эффективности использования приспособлений.
Механічна обробка
621,9 У84

Инв.N :
50633а, 50632а, 50631а, 51231
Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621,9

   Дальский А.М. Механическая обработка материалов.-Москва: Машиностроение,1981.-264 c.
Цена: 0р,95к,

Механічна обробка
621,9 М55

Инв.N :
49989, 49988
Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621,91

   Орнис Н.М. Основы механической обработки металлов.-Москва: Машиностроение,1968.-228 c.
Цена: 0р,65к,
Приведены данные о технологичности конструкций деталей приборов, возможности и точности металлорежущего оборудования. Дано описание технологических процессов обработки на металлорежущих станках и прессах, групповой обработки деталей приборов, высокопроизводительных универсальных и специальных приспособлений. Изложены вопросы автоматизации производства.
Механічна обробка
621,91

Инв.N :
25841, 25842
Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад