Список знайдених записів в каталогі по тематичній підбірці "Бібліотечна справа" : 1 063

1 2 3 36
УДК 025

    Бібліотека у сучасному інформаційному просторі: проблеми та перспективи (до 100 річчя бібліотеки Унівеситету Ушинського): тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної бібліотечної конференції (17 листопада, 2022, Одеса): ЭБ / упоряд. О.П. Спасскова.-Одеса: ПНПУ,2023.-175 c.
Цена: б.ц.

Бібліотечна справа
025

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 883

   Лощинська Н. Україномовні е-бібліотеки в сучасному Інтернет-просторі / Н. Лощинська //Бібліотечний вісник.-2021.-№1.-c.3-12.- Библиогр.: 11 назв.Наголошується на необхідності розроблення комплексної системи нормативно-методичного забезпечення створення масштабних цифрових бібліотечних ресурсів, гармонізованих з міжнародними стандартами.
Бібліотечна справа
883

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 02

   Тарасюк Т. Бібліотека - особливе місце, місце особливих людей! / Т. Тарасюк //БібліоСвіт.-2021.-№1.-c.6-9Інтерв’ю з директором Державної бібліотеки України для юнацтва, кандидатом педагогічних наук, доцентом Георгієм Саприкіним
Бібліотечна справа
02

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 02

   Паянок Н. Чому варто читати? / Н. Паянок //БібліоСвіт.-2021.-№1.-c.67-72Читання… читання є визначальним щодо освіченості, обізнаності, вміння використовувати прочитані твори у повсякденному житті, в навчанні, роботі, самоосвіті, у спілкуванні з близькими.
Бібліотечна справа
02

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 02

   Паянок Н. Молодь, допоможіть з'ясувати: карантин - крах усіх планів чи нові можливості?(За результатами Всеукраїнського опитування) / Н. Паянок //БібліоСвіт.-2021.-№1.-c.73-76Бібліотеки перейшли на новий рівень функціонуван- ня – проводяться відеоконференції урізноманітнюють послуги книжкові клуби, записуються та транслюються історії, проводять вебінари та онлайн-консультації.
Бібліотечна справа
02

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 02

   Войцеховська М. Інтелектуальні бібліоігри як ефективний засіб організації дозвілля молоді (З досвіду роботи Рівненської обласної бібілотеки для молоді) / М. Войцеховська //БібліоСвіт.-2021.-№2.-c.21-26Бібліотеки стають багатофункціональними установами і інноваційний розвиток є визначальною особливістю їх діяльності. Успішною може бути тільки та бібліотека, яка обирає інноваційний шлях розвитку, розширює діапазон послуг та швидко змінюється відповідно до викликів сьогодення.
Бібліотечна справа
02

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 02

   Тимочко О. Пошуки нових форм та методів обслуговування читачів (З досвіду роботи Рівненської обласної бібліотеки для молоді) / О. Тимочко //БібліоСвіт.-2021.-№2.-c.27-33.- Библиогр.: 5 назв.Головною метою усіх інновацій, що впроваджуються в бібліотеці є ефективне, комфортне та якісне обслуговування користувачів.
Бібліотечна справа
02

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 021

   Шемаєва Г. В. Проєктно-орієнтоване професійне спілкування як умова розвитку бібліотечного комунікативного середовища / Г. В. Шемаєва, Н. Г. Грабар //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія..-2021.-№1.-c.5-11.- Библиогр.: 14 наим.Дослідження пов’язане з висвітленням особливостей професійного проєктноорієнтованого спілкування на основі зарубіжного досвіду.
Бібліотечна справа
021

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 021

   Фліпова Л. Я. HR-менеджмент як сучасний напрям інформаційно-документної діяльності / Л. Я. Фліпова, Д. І . Галенко //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія..-2021.-№1.-c.21-27. - Библиогр.: 12 наим.Метою роботи є розкриття поняття HR-менеджменту та його взаємозв’язків з напрямом інформаційно-документної діяльності в сучасних умовах цифровізації суспільства.
Бібліотечна справа
021

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 021

   Ковальська Л. А. Комунікативні особливості функціонування документально-інформаційного ресурсу / Л. А. Ковальська //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія..-2021.-№1.-c.27-34. - Библиогр.: 16 наим.У дослідженні документально-інформаційних ресурсів як відображення часу та простору розкрито їх комунікаційні зв’язки, схему акту соціальної комунікації, які детерміновані наявністю комуніканта, реципієнта, повідомлення, каналу, зворотного зв’язку, документної форми комунікаційного акту спровокованих метою, мотивами і засобами.
Бібліотечна справа
021

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 004

   Касьян В. В. Менеджмент веб-контенту як сучасний поліфункціональний напрям інформаційно-комунікативної діяльності / В.В. Касьян //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія..-2021.-№1.-c.57-63. - Библиогр.: 25 наим.Метою дослідження є окреслення основних концептів у галузі менеджменту веб-контенту та виявлення основних складових функціональної діяльності у цій сфері.
Бібліотечна справа
004

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 004

   Матвієнко О. В. Менеджер цифрових трансформацій у сфері бібліотечно-інформаційної та архівної діяльності: галузева спеціалізація / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія..-2021.-№2.-c.14-22. - Библиогр.: 15 наим.Менеджер цифрових трансформацій з освітою за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» – це фахівець із спеціальною підготовкою у предметній області(бібліотечна, архівна справа), компетентний у проектній діяльності із цифрових трансформацій, має сформовану цифрову культуру та розвинену «цифрову сприйнятливість», здатний ефективно брати участь у розробці та реалізації стратегії цифрової трансформації та проектах цифрового розвитку.
Бібліотечна справа
004

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 004

   Вовк Н. С. Позиціонування бібліотеки у молодіжному інтернет-середовищі / Н. С. Вовк, С. В. Жаворонко //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія..-2021.-№2.-c.23-32. - Библиогр.: 17 наим.Метою роботи є вивчення організаційних аспектів рекламно-інформаційного представлення діяльності сучасних публічних бібліотек у мережі інтернет.
Бібліотечна справа
004

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 017

   Веремчук О. В. Бібліотечні онлайн-каталоги: еволюція технологій / О. В. Веремчук, Л. Ф. Трачук //Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія..-2021.-№2.-c.42-50. - Библиогр.: 23 наим.Еволюційним вирішенням цієї проблеми може бути реконструкція автоматизованих бібліотечноінформаційних систем шляхом зміни їх архітектури на таку, що орієнтована на користувача.
Бібліотечна справа
017

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 026.06

   Вдовіна О.О. Хмарні технології у бібліотечній діяльності / О.О. Вдовіна //ХІІ Львівський міжн. бібліот. форум «Бібліотека – вимір незалежності».-2021.-c.23-25. - Бібліогр.: 7 назвДослідження різних аспектів використання хмарних технологій у бібліотечній діяльності знаходиться у полі наукових інтересів вітчизняних дослідників.
Бібліотечна справа
026.06

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 378.6

   Давидова І.О. Інформаційно-когнітивна динаміка бібліотечної освіти в умовах незалежної України / І.О. Давидова //ХІІ Львівський міжн. бібліот. форум «Бібліотека – вимір незалежності».-2021.-c.5-8Когнітивні трансформації фахової освіти в умовах незалежної України мають чіткий вектор розвитку від диференціації до інтеграції.
Бібліотечна справа
378.6

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 378.477

   Кропочева Н.М. Контент- аналіз як дієвий інструмент підготовки науково-допоміжних бібліографічних покажчиків / Н.М. Кропочева //ХІІ Львівський міжн. бібліот. форум «Бібліотека – вимір незалежності».-2021.-c.38-41В статті розглянули контент-аналіз як основний метод проведення бібліографічних досліджень у руслі становлення наукової зацікавленості щодо структуризації процесу поширення наукової інформації, постійного вдосконалення технологій продукування і генерації контенту та впровадження нових методів, що підвищуватимуть пошукову активність бібліотечних фахівців і користувачів
Бібліотечна справа
378.477

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 02:35.071.6

   Шум Л.В. Як громада може впливати на розвиток бібліотек: створення піклувальних рад / Л.В. Шум //ХІІ Львівський міжн. бібліот. форум «Бібліотека – вимір незалежності».-2021.-c.41-43Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" №5002 вперше в історії розвитку українських бібліотек пропонує поняття Піклувальної ради (стаття 19). Згідно із законопроєктом, засновник бібліотеки може створити піклувальну раду бібліотеки як дорадчий колегіальний орган, основним завданням якого є сприяння розвитку бібліотеки.
Бібліотечна справа
02:35.071.6

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 026

    Розділ 3. ХІІ Львівський міжнародний бібліотечний форум: підсумки. //ХІІ Львівський міжн. бібліот. форум «Бібліотека – вимір незалежності».-2021.-c.44-56Представлені підсумки бібліотечного форуму з усіх питань, що обговорювалися.
Бібліотечна справа
026

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 025

    Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення : Матеріали ІІ міжнарод. наук.-практ. конференції (6-9 жовтня 2020 р., м. Київ): ЭБ.-К: НТБ ім. Г.І. Денисенка; УБА,2020.-52 c.
Цена: Б.ц.

Бібліотечна справа
025

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 025.3

   Онищенко О. Адаптація бібліотек до "життя в цифрі" / О. Онищенко //Бібліотечний вісник.-2020.-№1.-c.3-8У статті окреслено завдання, які ставить перед бібліотечною галуззю цифрова епоха.
Бібліотечна справа
025.3

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 026

   Вергунов В. Оцифрування бібліотечного фонду Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України: пріоритетний напрям його збереження та репрезентації / В. Вергунов //Бібліотечний вісник.-2020.-№1.-c.9-13.- Библиогр.: 9 назв.У статті наголошується на важливості упровадження цифрових технологій у практичну діяльність вітчизняних бібліотек.
Бібліотечна справа
026

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 004.7

   Гах І. Перспективи розвитку мультимедійних технологій у бібліотечних мережах / І.Гах //Бібліотечний вісник.-2020.-№2.-c.10-16. - Библиогр.: 15 назв.У статті проаналізовані мультимедійні технології в бібліотечних мережах з інтеграцією послуг, стандарти та протоколи передавання даних у них, ефективність використання ресурсів у мультимедійних бібліотечних мережах.
Бібліотечна справа
004.7

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 021.1

   Давидова А. Формування навичок та вмінь з інформаційної грамотності у користувачів Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна / А. Давидова, Г. Штан //Бібліотечний вісник.-2020.-№3.-c.33-38. - Библиогр.: 15 назв.Зазначається, що проблемою, яку необхідно вирішити, є незадовільний рівень навичок як студентів, так і аспірантів та деяких викладачів у галузі користування бібліотечними ресурсами, науково-довідковим апаратом та спеціалізованими базами даних.
Бібліотечна справа
021.1

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 027.7

   Байрамова К. Коли бібліотека стає територією натхнення / К. Байрамова, В.Маліновська //Бібліотечний вісник.-2020.-№3.-c.42-44Розглядаються особливості культурно-просвітницької роботи сучасної бібліотеки в умовах закладу вищої освіти.
Бібліотечна справа
027.7

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 021.6

   Павловська М. Професійні контакти бібліотекарів Кракова, Катовіце, Харкова: соціокультурний аспект / М. Павловська //Бібліотечний вісник.-2020.-№3.-c.51-54У публікації висвітлюються питання співпраці університетських бібліотек Кракова і Харкова.
Бібліотечна справа
021.6

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 001.89

   Самохіна Н. Бібліотечна фахова періодика України в цифрових наукових комунікаціях / Н. Самохіна, Л. Кудименко, О. Мартинюк //Бібліотечний вісник.-2020.-№1.-c.33-39.- Библиогр.: 18 назв.У статті виокремлено принципи формування переліку наукових журналів НАН України з метою їх глибшої інтеграції в міжнародний наукометричний простір.
Бібліотечна справа
001.89

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 025.3

   Федушко С. Е-бібліотеки Канади і Словенії / С. Федушко, Ю. Сєров //Бібліотечний вісник.-2020.-№2.-c.3-9.- Библиогр.: 21 назв.У статті аналізується досвід упровадження та розвитку електронних бібліотек у Канаді і Словенії.
Бібліотечна справа
025.3

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 004.7

   Гах І. Перспективи розвитку мультимедійних технологій у бібліотечних мережах / І. Гах //Бібліотечний вісник.-2020.-№2.-c.3-9.- Библиогр.: 15 назв.У статті проаналізовані мультимедійні технології в бібліотечних мережах з інтеграцією послуг, стандарти та протоколи передавання даних у них, ефективність використання ресурсів у мультимедійних бібліотечних мережах.
Бібліотечна справа
004.7

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 027.7

   Байрамова К. Коли бібліотека стає територією натхнення / К. Байрамова, В. Малиновська //Бібліотечний вісник.-2020.-№2.-c.42-44.- Библиогр.: 15 назв.У публікації на прикладі Центральної наукової бібліотеки ХНУ імені В. Н. Каразіна розглядаються особливості культурнопросвітницької роботи сучасної бібліотеки в умовах закладу вищої освіти.
Бібліотечна справа
027.7

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


1 2 3 36