Список знайдених записів в каталогі по тематичній підбірці "Композиційні матеріали" : 591

1 2 3 20
УДК 621.01

    Алюминиевые композиты на основе высокопрочного сплава В95, обработанного активированными дисперсными частицами / А. Т. Волочко, М. С. Ковалько, К. Б. Подболотов и др. //Литье и металлургия.-2022.-№2.-c.68-77. - Библиогр.: 17 назв.У роботі представлені результати досліджень з одержання композитів при обробці алюмінієвого розплаву на основі високоміцного сплаву В95. Наведено оцінку властивостей міцності одержуваних композитів від режимів активації шихти з дисперсними частинками і режимів термообробки матеріалу.
Композиційні матеріали
621.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.771

    Розробка та дослідження технології прокатки-з'єднання алюмінієвих армованих композитів з підвищеною здатністю до поглинання енергії удару і вогнетривкістю / Носко М.І., Фролов Я.В., Бобух О.С., Самсоненко А.А. //Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні : ІТММ 2022 : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. (Дніпро, 18 травня 2022 р.).-Дніпро.,2022.-c.46-48. - Бібліогр. : 1 назваВстановлено поведінку просічно-витяжної сітки з конструкційної сталі при склеюванні валками між двома алюмінієвими листами, розроблена і промодельована модель прокатки композиту, було проведено порівняння отриманих даних з експериментальними. Проведені випробування на ударний вигин та вогнетривкість.
Композиційні матеріали
621.771

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

    Особливості зміни структурно-фазового стану модифікованих ливарних in-situ композитів системи Al-Ni-La після високотемпературного відпалу / М.М. Ворон, А.В. Нарівський, К.В. Михалєнков, С.Л. Поливода //Литво. Металургія. 2022: матеріали XVIII Міжнародної наук.-практ. конф. (4-6 жовтня 2022 р., м. Харків-м. Київ).-Харків.,2022.-c.42-44. - Бібліогр.: 6 назвВ результаті досліджень встановлено, що ванадій є ефективним модифікатором для подрібнення структури ливарних in-situ композитів системи Al-Ni-La.
Композиційні матеріали
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 620.10

   Калиниченко А.С. Формирование переходной зоны "матричный сплав - упрочняющие гранулы" в процессе твердожидкого синтеза композиционного материала / А.С. Калиниченко, В.А. Калиниченко, В.Г. Лугин //Литье и металлургия.-2022.-№3.-c.96-100. - Бібліогр.: 3 назвиУ роботі розглядаються особливості формування перехідної зони між матричним сплавом та зміцнюючою фазою (чавунними гранулами) при синтезі композиційних ливарних матеріалів.
Композиційні матеріали
620.10

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.762

    Вплив високовольтного електророзрядного оброблення порошків на властивості металоматричних композитів системи Ті-ТіС / О.М. Сизоненко, П. Ташев, А.С. Торпаков та ін. //Фізико-хімічна механіка матеріалів, т. 58.-2022.-№2.-c.20-28. - Бібліогр.: 22 назвиДосліджено вплив режиму високовольтної електророзрядної обробки вихідної порошкової шихти у гасі та етиловому спирті на структуру, фазовий склад, твердість, мікротвердість, зносо- та корозійну стійкість металоматричних композитів системи Ті-ТіС, консолідованих методом іскрового плазмового спікання.
Композиційні матеріали
621.762

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 546

    Отримання водню гідролізом сумішей гідриду магнію з цитратною кислотою / В.В. Березовець, А.Р. Киця, Т.М. Засадний та ін. //Фізико-хімічна механіка матеріалів, т. 58.-2022.-№3.-c.66-71. - Бібліогр.: 13 назв.Досліджено вплив складу композита на швидкість і ступінь гідролізу MgH2 та оптимізовано його склад для використання в пристроях генерування водню. Проаналізовано вплив цитратної кислоти на гідроліз гідриду магнію.
Композиційні матеріали
546

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 620.2

   Тітов В.А. Розробка методу розрахунку кривих деформування волокнистих композиційних матеріалів з металевою матрицею / Тітов В.А., Назарук Т.О. //Обробка матеріалів тиском = Materials working by pressure.-Краматорськ.,2022.-№1(51).-c.55-60. - Бібліогр.: 5 назв.Розроблено метод побудови кривих деформування металевих композиційних матеріалів (КМ), які зміцнені безперервними круглими волокнами. Метод враховує механічні властивості структурних компонент (волокна і матриці), їх розміри та взаємне положення в КМ.
Композиційні матеріали
620.2

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 620.10

   Лузан С.О. Трибологічні властивості композиційного покриття Ni-Cr-B-Si-боровмісні дисперсні фази, одержаного дуговим натоплюванням, за абразивної дії та тертя ковзання / С.О. Лузан, В.А. Бантковський, А.С. Лузан //Металофізика та новітні технології.-2022.-№4.-c.531-546. - Бібліогр.: 11 назвПроведено порівняльну аналізу структурно-фазового стану, мікротвердості, зносостійкості та механізмів зношування при випробуваннях по закріпленому абразиву і нежорстко закріплених абразивних частках, а також в умовах тертя ковзання, натоплених дуговим способом покриттів композиційним матеріалом (КМ) на основі порошкового матеріалу системи Ni-Cr-B-Si, модифікованого матеріалом, що містить бориди Титану, Хрому, і одержаного з застосуванням процесу самопоширюваного високотемпературного синтезу.
Композиційні матеріали
620.10

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 620.10 СП

   Гречанюк І.М. Науково-технологічні засади створення нових композиційних матеріалів на основі нікелю, кобальту, титану й міді та новітнього електронно-променевого обладнання для їх отримання: Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н.: Спец. 05.02.01 - матеріалознавство / І.М. Гречанюк.-Київ: НАНУ Інститут проблем матеріалознавства,2021.-42 c.
Цена: Б.ц.

Композиційні матеріали
620.10

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 620.10 СП

   Островерх, А.С. Науково-технологічні засади створення шаруватих композитів для паливної та електролізної комірок з полімерним електролітом та зниженим вмістом благородних металів: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. д.т.н.: Спец. 05.02.01 - Матеріалознавство / Є.В. Солодкий.-К: ІПМ,2021.-41 c.
Цена: Б.ц.

Композиційні матеріали
620.10

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 620.10 СП

   Козирацький, Є.О. Відображення властивостей багатокомпонентних порошкових і композиційних матеріалів у керованих акустичних полях: Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н.: Спец. 05.02.01 - Матеріалознавство. Технічні науки (13 Механічна інженерія) / Є.О. Козирацький.-К: НАНУ ІПМ,2021.-24 c.
Цена: Б.ц.

Композиційні матеріали
620.10

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 620.10 СП

   Отиченко, О.М. Композиційний матеріал біомедичного призначення на основі біогенного гідроксиапатиту, модифікованого магнетитом: Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н.: Спец. 05.02.01 - Матеріалознавство. Технічні науки (13 Механічна інженерія) / О.М. Отиченко.-К: НАНУ ІПМ,2021.-26 c.
Цена: Б.ц.

Композиційні матеріали
620.10:61

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 620.1

    Получение и исследование структурных характеристик слоистых композитов на основе системы Fe-Al / Ф.И. Рудницкий, И.В. Рафальский, П.Е. Лущик и др. //Литье и металлургия.-2021.-№3.-c.97-105. - Библиогр.: 12 назв.Представлены результаты экспериментальных исследований структурных характеристик слоистых композитов на основе системы Fe-Al, полученных с использованием различных твердофазных методов деформирования материалов (гидроударной штамповки, поперечно-клиновой прокатки) и жидкофазного (металлургического) способа получения многослойных композитов.
Композиційні матеріали
620.1

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 620.10

    Исследование зависимости жаростойкости от концентрации стеклянного наполнителя в металлостеклянных композитах на основе никеля / Хлыбов А.А., Мальцев И.М., Беляев Е.С. и др. //Вестник МГТУ им. Г.И. Носова.-2021.-№2.-c.50-57. - Библиогр.: 14 назв.Статья представляет собой исследовательскую экспериментальную работу, проведенную с целью получения композиционного антифрикционного материала, обладающего повышенной жаростойкостью
Композиційні матеріали
620.10

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 620.01

    Получение алюмоматричного композиционного материала, упрочненного полыми керамическими микросферами / Романов А.Д., Романова Е.А., Чернышов Е.А. и др. //Металлург.-2021.-№3.-c.68-72. - Библиогр.: 20 назв.В работе представлены результаты исследования возможности упрочнения алюминиевого сплава полыми керамическими микросферами, в том числе с нанесенными покрытиями пиролитического хрома для увеличения адгезии расплава к микросфере.
Композиційні матеріали
620.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 620.01

    Експериментально-розрахункове дослідження процесу карбонізації низькощільних вуглецевих композитів за термохімічного змінювання їх компонентів / Скачков В.О., Карпенко Г.В., Нестеренко Т.М. та ін. //Металургія. - Вип. 1.-Запоріжжя.,2021.-c.45-52. - Бібліогр.: 10 назвВиконано експериментально-розрахункове дослідження параметрів процесу карбонізації нізькощільних вуглецевих композитів, а також низку фізико-механічних характеристик карбонізованих композитів.
Композиційні матеріали
620.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 620.01

   Манько Т.А. Декомпозиція шаруватих структур із композиційних матеріалів при формуванні поверхонь подвійної кривизни / Т.А. Манько, К.Г. Сєдачова, О.В. Літот //Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід : матеріали ІV Міжнародної конференції.-Дніпро-Гельсінкі.,2021.-c.211-212У роботі розглянуто реалізацію різних схем укладки наповнювача для конструкцій, що виготовляються методом мокрого намотування при збереженні ідентичних проектних параметрів та кутів армування.
Композиційні матеріали
620.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 620.1

    Направленное горячее изостатическое прессование композита ВТ6-SiC с элементами, изготовленными технологией селективного лазерного плавления / Гусейнов Э.Р., Петровский П.В., Травянов А.Я. и др. //Металлург.-2021.-№12.-c.55-60. - Библиогр.: 25 назв.В данной работе исследован процесс направленного горячего изостатического прессования (ГИП) композита ВТб-SiC. В результате исследования были установлены режимы ГИП и геометрические параметры оболочки, при которых обеспечивается равномерная консолидация матрицы из сплава ВТ6.
Композиційні матеріали
620.1

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 620.01

   Мовчан А.В. Влияние термоциклирования на формирование композиционных структур при науглероживании / Мовчан А.В., Черноиваненко Е.А. //Стратегія якості у промисловості і освіті : матеріали XVI Міжнародної конференції (2-5 червня 2021 р., Варна, Болгарія).-Дніпро - Варна.,2021.-c.104-107. - Бібліогр.: 4 назв
Композиційні матеріали
620.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 620.01

    Исследование структурных характеристик многослойных композитов, полученных с использованием листовых материалов на основе железа и алюминия / Ф.И. Рудницкий, И.В. Рафальский, П.Е. Лущик, А.И. Покровский //Металлургия : республ. межведом. сб. науч. тр.-Минск.,2021.-№Вып. 42.-c.191-206. - Библиогр.: 8 назв.Представлены результаты исследования структурных характеристик многослойных композитов, полученных с использованием листовых материалов на основе железа и алюминия с применением различных методов холодного деформирования пакетов листовых материалов (гидроударная штамповка, прессование с последующей термообработкой) и методом погружения пакетов листовых материалов в расплав алюминия с последующим затвердеванием расплава (металлургический метод получения).
Композиційні матеріали
620.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 620.01

   Лущик П.Е. Гибридные ударопрочные функциональноградиентные материалы на металлической основе / П.Е. Лущик, И.В. Рафальский //Металлургия : республ. межведом. сб. науч. тр.-Минск.,2021.-№Вып. 42.-c.225-233. - Библиогр.: 6 назв.Рассмотрены основные механизмы процессов получения гибридных ударопрочных функционально-градиентных композиционных материалов на металлической основе (ГФГММО).
Композиційні матеріали
620.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 620.01

   Голубцова Е. С. Разработка технологических принципов получения триботехнического материала на основе нитрида кремния / Е.С. Голубцова, М. Muller //Металлургия : республ. межведом. сб. науч. тр.-Минск.,2021.-№Вып. 42.-c.243-248. - Библиогр.: 3 назв.В работе рассмотрены этапы получения композиционного материала на основе нитрида кремния триботехнического назначения, обладающего достаточной плотностью, стойкостью к термоудару, прочностью при высоких температурах, износостойкостью и низкой склонностью к ползучести. Приведены результаты получения порошковой композиции, показавшие целесообразность проведения дальнейших исследований.
Композиційні матеріали
620.01

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 546.271

    Оценка температурного диапазона процесса синтеза порошкового композиционного материала В4С-CrВ2 / В.А. Шестаков, Т.С. Гудыма, Ю.Л. Крутский и др. //Металлургия: технологии, инновации, качество ("Металлургия - 2021") : тр. XXII Международной науч.-практ. конф.: в 2-х ч. Ч. 2.-Новокузнецк.,2021.-c.45 - 49.- Библиогр.: 9 назв.Керамика на основе карбида бора является перспективной для ряда промышленных применений.
Композиційні матеріали
546.271

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 622.24

    Зносостійкість полікристалів та композиту "алмаз - карбід вольфраму", спечених з порошків алмазу, синтезованих в системі Mg-Zn-C, під час точіння керна граніту / О.О. Бочечка, О.М. Ісонкін, О.І. Чернієнко та ін. //Інструментальне матеріалознавство : зб. наук. пр.-2021.-№Вип. 24.-c.265-271. - Бібліогр.: 8 назвПроведено дослідження зносостійкості отриманих зразків шляхом точіння ними циліндричного керна граніту Коростишівсько городовища X категорії буримості.
Композиційні матеріали
622.24

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 622.24

    Особливості структури композиту, отриманого в системі алмаз- TiNi3 шляхом термобаричного спікання / О.С. Осіпов, О.І. Биков, Д.А. Стратійчук та ін. //Інструментальне матеріалознавство : зб. наук. пр.-2021.-№Вип. 24.-c.271-277. - Бібліогр.: 11 назвВизначено, що масове співвідношення між алмазом і карбідом титану дорівнює 98:2. Встановлено, що в результаті структурних перетворень в області контактів алмазних частинок спостерігаються сильно дефектні фрагменти границь зерен. Мікроструктура композиту характеризується наявністю алмазного каркаса із міцним зв'язком між алмазними зернами.
Композиційні матеріали
622.24

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 622.24

    Особливості спікання та дослідження методами дта-тг аналізу композитів отриманих в системах cBN-MeSi2-(Al), де Me - V, Cr, Mo, W / Д.А. Стратійчук, В.З. Туркевич, К.В. Сліпченко та ін. //Інструментальне матеріалознавство : зб. наук. пр.-2021.-№Вип. 24.-c.278-288. - Бібліогр.: 19 назвІз використанням методів високотемпературного спікання в умовах високих тисків були досліджені особливості формування надтвердих композитів BL- групи в системах cBN-MeSi--(Al), де MS - жароміцні дисиліциди MoSi2, VSi2, CrSi2, WSi2.
Композиційні матеріали
622.24

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 622.24

    Оцінка залишкових термічних напружень в характерних елементах мікроструктури гетерофазних керамічних композитів / Н.В. Литошенко, І.В. Андреев, О.О. Матвійчук, О.В. Євдокімова //Інструментальне матеріалознавство : зб. наук. пр.-2021.-№Вип. 24.-c.391-400. - Бібліогр.: 14 назвЗавдання наукового дослідження полягає в тому, щоб оцінити рівень залишкових термічних напружень на міжфазних поверхнях багатокомпонентних керамічних композитних матеріалів з шаруватою структурою зміцнюючої фази.
Композиційні матеріали
622.24

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 622.24

    Вивчення впорядкованості графен-графанових металовмісних композиційних матеріалів, синтезованих при різних технологічних параметрах / Є.О. Пащенко, Д.О. Савченко, С.А. Кухаренко та ін. //Інструментальне матеріалознавство : зб. наук. пр.-Київ.,2021.-№Вип. 24.-c.458-464. - Бібліогр.: 7 назвВивчено умови і особливості утворення графен-графанових структур при отриманні металополімерів з метою спрямованого формування їх будови.
Композиційні матеріали
622.24

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 620.10

    Інтенсифікація процесів структурування епоксикомпозитів / Савчук П.П., Кашицький В.П. Боярська І.В., Матрунчик Д.М.-Луцьк: РВВ Луцького НТУ,2021.-160 c.
Цена: 150 грн.

Композиційні матеріали
620.10

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 620.10

   Щегольков А.В. Тепловыделения наномодифицированного композита на основе силикона с бинарным наполнителем УНТ-графит / Щегольков А.В., Ягубов В.С. //Вестник МГТУ им. Г.И. Носова.-2020.-№1.-c.40-48. - Библиогр.: 28 назв.Представлена методика изготовления силикона, модифицированного углеродными нанотрубками и графитом, а также технология фиксации электродов, предназначенных для подключения образцов саморегулируемых электронагревателей.
Композиційні матеріали
620.10

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


1 2 3 20