Список знайдених записів в каталогі по тематичній підбірці "Доменне виробництво" : 2 229

1 2 3 75
УДК 669.162

   Крячко, Г.Ю. Конструкції металургійних агрегатів. Конструкції доменних печей: монографія: +ЭБ / Г.Ю. Крячко, Є.М. Гірагьов.-Кам'янське: ДДТУ,2023.-276 c.
Цена: 300 грн.

Доменне виробництво
669.162.21

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

   Крячко, Г.Ю. Профіль доменної печі / Г.Ю. Крячко, Є.М. Сігарьов //Конструкції металургійних агрегатів. Конструкції доменних печей.-Кам'янське.,2023.-c.8-65; Бібліогр.: 70 назв.
Цена: 300 грн.

Доменне виробництво
669.162.21

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

   Крячко, Г.Ю. Фундамент доменної печі / Г.Ю. Крячко, Є.М. Сігарьов //Конструкції металургійних агрегатів. Конструкції доменних печей.-Кам'янське.,2023.-c.66-86; Бібліогр.: 9 назв.
Цена: 300 грн.

Доменне виробництво
669.162.21

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

   Крячко, Г.Ю. Металоконструкції доменних печей / Г.Ю. Крячко, Є.М. Сігарьов //Конструкції металургійних агрегатів. Конструкції доменних печей.-Кам'янське.,2023.-c.87-121; Бібліогр.: 13 назв.
Цена: 300 грн.

Доменне виробництво
669.162.21

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

   Крячко, Г.Ю. Системи охолодження і конструкції охолоджувальних приладів доменної печі / Г.Ю. Крячко, Є.М. Сігарьов //Конструкції металургійних агрегатів. Конструкції доменних печей.-Кам'янське.,2023.-c.122-161; Бібліогр.: 21 назв.
Цена: 300 грн.

Доменне виробництво
669.162.21

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

   Крячко, Г.Ю. Вогнетривний захист доменної печі / Г.Ю. Крячко, Є.М. Сігарьов //Конструкції металургійних агрегатів. Конструкції доменних печей.-Кам'янське.,2023.-c.162-186; Бібліогр.: 34 назв.
Цена: 300 грн.

Доменне виробництво
669.162.21

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

   Крячко, Г.Ю. Обладнання горна / Г.Ю. Крячко, Є.М. Сігарьов //Конструкції металургійних агрегатів. Конструкції доменних печей.-Кам'янське.,2023.-c.187-206; Бібліогр.: 9 назв.
Цена: 300 грн.

Доменне виробництво
669.162.21

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

   Крячко, Г.Ю. Завантажувальні пристрої доменних печей / Г.Ю. Крячко, Є.М. Сігарьов //Конструкції металургійних агрегатів. Конструкції доменних печей.-Кам'янське.,2023.-c.207-249; Бібліогр.: 22 назв.
Цена: 300 грн.

Доменне виробництво
669.162.21

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

   Крячко, Г.Ю. Вимірювальна техніка на доменній печі / Г.Ю. Крячко, Є.М. Сігарьов //Конструкції металургійних агрегатів. Конструкції доменних печей.-Кам'янське.,2023.-c.250-274; Бібліогр.: 22 назв.
Цена: 300 грн.

Доменне виробництво
669.162.21

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

   Кузнецов М.С. Макроструктура зламу проб доменного шлаку при виплавці чавуну з вдуванням пиловугільного палива / М.С. Кузнецов, Є.М. Сігарьов, Г.Ю. Крячко //Збірник наукових праць ДДТУ.-2022.-№1(40).-c.7-15. - Бібліогр.: 7 назвДосліджено макроструктуру зламу проб доменного шлаку при виплавці переробного чавуну з вдуванням пиловугільного палива на трьох доменних печах об'ємом 1500 і 1386.
Доменне виробництво
669.162

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

   Кузнецов М.С. Тенденції зміни розмірів горна нових та модернізованих доменних печей / М.С. Кузнецов, Г.Ю. Крячко, Є.М. Сігарьов //Збірник наукових праць ДДТУ.-2022.-№1(40).-c.16-24. - Бібліогр.: 19 назвМетою роботи є виявлення тенденцій в проектуванні горна доменних печей.
Доменне виробництво
669.162

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

   Меркулов О.Є. Моделювання процесів доменної плавки при зміні програми завантаження шихти / О.Є. Меркулов, Ю.С. Семенов, М.Г. Джигота //Сучасні проблеми металургії : наукові вісті.-2022.-№25.-c.117-125. - Бібліогр.: 5 назвНаведено результати прогнозної оцінки моделювання процесів та кінцевих показників доменної плавки при зміні програми завантаження шихти на доменній печі об'ємом 1719 м3 з наступним зіставленням з фактично отриманими результатами.
Доменне виробництво
669.162

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

   Молчанов Л.С. Термодинамічний аналіз технологічної операції паралельного видалення сірки та кремнію з чавуну / Л.С. Молчанов, М.В. Пушкаренко, В.Г. Кисляков //Сучасні проблеми металургії : наукові вісті.-2022.-№25.-c.126-135. - Бібліогр.: 5 назвУ роботі наведені результати термодинамічний аналіз процесу паралельного видалення сірки та кремнію з росплаву за рахунок вдування порошкоподібного вапна в струмені кисню та введення у розплав додаткового відновника.
Доменне виробництво
669.162

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

    Аналіз тенденцій розвитку уявлень та технологій, спрямованих на зменшення емісії діоксиду вуглецю в доменному виробництві / О.Л. Чайка, Б.В. Корнілов, О.Є. Меркулов та ін. //Метал та лиття України.-2022.-№2.-c.8-19. - Бібліогр.: 50 назвУ роботі наведено результати аналізу напрямів скорочення викидів діоксиду вуглецю та зменшення витрати вуглецю в доменному виробництві за рахунок вдосконалення існуючих технологій та впровадження інноваційних технологій зменшення викидів СО2, заснованих на вдуванні в горн доменної печі паливних добавок до дуття: водню; коксового газу; відмитого колошникового газу.
Доменне виробництво
669.162

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

    Особливості використання методів векторної оптимізації для вибору оптимального складу багатокомпонентної доменної шихти / Бєлькова А.І., Тогобицька Д.М., Степаненко Д.О, Ліхачов Ю.М. //Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні : ІТММ 2022 : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. (Дніпро, 18 травня 2022 р.).-Дніпро.,2022.-c.218-222. - Бібліогр.: 2 назвиЗа допомогою розробленого алгоритму з використанням методів векторної оптимізації знаходиться прийнятне (за Парето) оптимальне компромісне рішення в заданій області обмежень, що дозволяє сформувати науково обгрунтовані рекомендації щодо вибору раціонального складу шихтових матеріалів у сучасних умовах доменного виробництва.
Доменне виробництво
669.162

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

   Кузнецов М.С. Зміни у проектуванні і роботі накопичувальної частини доменних печей в процесі удосконалення технології плавки / Кузнецов М.С., Крячко Г.Ю., Сігарьов Є.М. //Теорія і практика металургії.-2022.-№1.-c.5-15. - Бібліогр.: 30 назвМетою роботи є виявлення змін в проектуванні і роботі накопичувальної частини доменних печей, обумовлених удосконаленням технології плавки, а також зростанням потужності і питомої продуктивності агрегатів.
Доменне виробництво
669.162

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

   Русанов И.Ф. Колебания ситового состава агломерата на выходе из бункеров и их компенсация в доменном процессе / Русанов И.Ф., Русанова Н.И., Лебедев В.А. //Сборник научных трудов Донбасского государственного технического института.-2022.-№27.-c.38-44. - Бібліогр.: 5 назвНаведено результати дослідження зміни ситового складу скіпового агломерату при випорожненні шихтових бункерів.
Доменне виробництво
669.162

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

    Дослідження перепаду тиску та характеристик газового потоку в межах зони когезії для доменної печі на кисневому дутті з використанням комбінованого експериментально-аналітичного підходу та залученням моделі пористого середовища / Конг Лі, Ючжі Пан, Жен Зю та ін. //ISIJ International. Vol. 62.-2022.-№1.-c.91-98. - Бібл.: 16 назв. - Текст англ.Встановлено, що при вхідній швидкості на рівні 5 м/с, незважаючи збільшення товщини розм'якшених/розплавлених шарів руди, падіння тиску в зоні когезії для КГР-КДП процесу не відрізняється від аналогічного показника для ТДП процесу і становить приблизно 90 кПа. Отриманий результат свідчить, що проникність зони когезії є достатньою роботи доменної печі в процесі КГР-КДП на такому ж сталому рівні, як і у випадку використання ТДП процесу.
Доменне виробництво
669.162

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

   Хасімото Йошінарі. Модель відтворення поведінки оператора для регулювання теплового режиму доменної печі / Йошінарі Хасімото, Рьосуке Масуда, Сатокі Ясухара //ISIJ International. Vol. 62.-2022.-№1.-c.157-164. - Бібл.: 16 назв. - Текст англ.Для ефективного регулювання теплового режиму доменної печі була розроблена модель оператора, яка імітує поведінку кваліфікованих спеціалістів, використовуючи згортову нейронну мережу (ЗНМ).
Доменне виробництво
669.162

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

    Дослідження впливу технологій використання ПВП, природного та коксового газу на декарбонізацію доменного виробництва / О.Л. Чайка, Б.В. Корнілов, А.О. Москалина та ін. //Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії : зб. наук. пр.-Дніпро.,2022.-№Вип. 36.-c.49-66. - Бібліогр.: 26 назвМетою роботи є встановлення закономірностей використання різних паливних добавок, спрямованих на зменшення викидів діоксиду вуглецю з доменної печі.
Доменне виробництво
669.162

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

    Розробка та випробування алгоритмічного забезпечення експертної системи вибору оптимального складу багатокомпонентної доменної шихти у конкретних умовах роботи доменних печей / Д.М. Тогобицька, А.І. Бєлькова, І.Г. Муравйова та ін. //Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії : зб. наук. пр.-Дніпро.,2022.-№Вип. 36.-c.67-81. - Бібліогр.: 8 назвМетою роботи є розробка та тестування для конкретних умов роботи доменної печі алгоритмічних засобів Експертної системи вибору оптимального складу багатокомпонентної шихти, що забезпечує необхідні техніко-економічні показники плавки в змінних сировинних та енергетичних умовах.
Доменне виробництво
669.162

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

    Реалізація математичних моделей матеріального та теплового балансів доменної плавки в складі АСУ ТП ПРАТ "МК "Азовсталь" / О.Л. Чайка, Б.В. Корнілов, В.В. Лебідь та ін. //Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії : зб. наук. пр.-Дніпро.,2022.-№Вип. 36.-c.82-94. - Бібліогр.: 11 назвВ статті наведено опис інформаційної системи розрахунку математичних моделей матеріального та теплового балансів доменної плавки, яка базується на розроблених в Інституті чорної металургії НАН України математичних моделях. Розрахунок матеріального балансу ведеться за «системою обліку».
Доменне виробництво
669.162

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

    Метод визначення положення і форми пластичної зони в доменній печі з використанням показників розподілу температури газового потоку / І.Г. Муравйова, М.Г. Іванча, В.Р. Щербачов та ін. //Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії : зб. наук. пр.-Дніпро.,2022.-№Вип. 36.-c.95-108. - Бібліогр.: 19 назвМетою роботи є розроблення аналітичних і непрямих методів визначення форми та положення пластичної зони стовпа шихтових матеріалів доменної печі.
Доменне виробництво
669.162

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

   Цюпа Н.О. Дослідження закономірностей впливу лужних сполук на вогнетривку футерівку доменної печі в умовах використання вторинних ресурсів / H.О. Цюпа, Д.О. Степаненко, I.Р. Снігура //Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії : зб. наук. пр.-Дніпро.,2022.-№Вип. 36.-c.109-122. - Бібліогр.: 13 назвВ роботі встановлено, що при збільшенні вмісту оксидів лужних металів у шлаку збільшується константа просочення вогнетриву шлаком, а отже, збільшується її знос і, як наслідок, знижується термін її експлуатації.
Доменне виробництво
669.162

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

   Грес Л.П. Вплив збагачення повітря горіння киснем на стійкість кладки доменних повітронагрівачів / Л.П. Грес, О.О. Єрьомін, О.В. Гупало //Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії : зб. наук. пр.-Дніпро.,2022.-№Вип. 36.-c.123-133. - Бібліогр.: 7 назвСтаттю присвячено проблемі підвищення ефективності роботи обладнання доменних печей.
Доменне виробництво
669.162

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

    Створення інтелектуальних систем вибору оптимального складу багатокомпонентної доменної шихти. Нові підходи / І.Г. Муравйова та ін.-К: Науково-видавнича рада,2022.-232 c.
Цена: 400 грн.

Доменне виробництво
669.162

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

    Аналітичний огляд методів вибору раціонального складу доменної шихти / І.Г. Муравйова, Д.М. Тогобицька, А.І. Белькова та ін //Створення інтелектуальних систем вибору оптимального складу багатокомпонентної доменної шихти. Нові підходи.-К.,2022.-c.6-18
Доменне виробництво
669.162

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

    Шихтові матеріали, що завантажуються в доменну піч, їх властивості та технологічні обмеження по використанню / І.Г. Муравйова, Д.М. Тогобицька, А.І. Белькова та ін //Створення інтелектуальних систем вибору оптимального складу багатокомпонентної доменної шихти. Нові підходи.-К.,2022.-c.19-56
Доменне виробництво
669.162

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

    Концептуальна модель експертної системи вибору оптимального складу багатокомпонентної доменної шихти / І.Г. Муравйова, Д.М. Тогобицька, А.І. Белькова та ін //Створення інтелектуальних систем вибору оптимального складу багатокомпонентної доменної шихти. Нові підходи.-К.,2022.-c.57-62
Доменне виробництво
669.162

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.162

    Комплексна математична модель розподілу багатокомпонентної доменної шихти / І.Г. Муравйова, Д.М. Тогобицька, А.І. Белькова та ін //Створення інтелектуальних систем вибору оптимального складу багатокомпонентної доменної шихти. Нові підходи.-К.,2022.-c.63-74
Доменне виробництво
669.162

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


1 2 3 75