Список знайдених записів в каталогі по тематичній підбірці "Чорна металургія" : 6 586

1 2 3 220
УДК 669.1

   Кравченко, В.П. Автоматизація технологічних процесів і виробництв у чорній металургії: навчальний посібник: +ЭБ / В.П. Кравченко.-Одеса: Олді,2023.-276 c.
Цена: 300 грн.

Чорна металургія
669.1-52(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.1

   Сігарьов, Є.М. Кольорові метали в чорній металургії: навчальний посібник: +ЭБ / Є.М. Сігарьов, М.А. Кащєєв.-Кам'янське: ДДТУ,2023.-156 c.
Цена: 100 грн.

Чорна металургія
669.1(07)+669.2/.8(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.1

   Сігарьов, Є.М. Основи металургії кольорових металів / Є.М. Сігарьов, М.А. Кащєєв //Кольорові метали в чорній металургії.-Кам'янське.,2023.-c.8-16
Чорна металургія
669.1(07)+669.2/.8(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.1

   Сігарьов, Є.М. Руди кольорових металів та їх збагачення / Є.М. Сігарьов, М.А. Кащєєв //Кольорові метали в чорній металургії.-Кам'янське.,2023.-c.17-38
Чорна металургія
669.1(07)+669.2/.8(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.1

   Сігарьов, Є.М. Основи виробництва кольорових металів / Є.М. Сігарьов, М.А. Кащєєв //Кольорові метали в чорній металургії.-Кам'янське.,2023.-c.39-86
Чорна металургія
669.1(07)+669.2/.8(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.1

   Сігарьов, Є.М. Вплив добавок кольорових металів на властивості чавуну та сталі / Є.М. Сігарьов, М.А. Кащєєв //Кольорові метали в чорній металургії.-Кам'янське.,2023.-c.87-128
Чорна металургія
669.1(07)+669.2/.8(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.1

   Сігарьов, Є.М. Використання відходів кольорової металургії / Є.М. Сігарьов, М.А. Кащєєв //Кольорові метали в чорній металургії.-Кам'янське.,2023.-c.129-153
Чорна металургія
669.1(07)+669.2/.8(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.1

    Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії: Зб. наук. праць. Вип.37 / отв. ред. А.И. Бабаченко и др..-Дніпро: ИЧМ НАНУ,2023.-600 c.
Цена: 200 грн.

Чорна металургія
669.1(06)+669.162.2(06)+669(06)+669.18.046.5(06)+669.184(06)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.1

   Сігарьов, Є.М. Основи металургії чавуну і сталі: навчальний посібник / Є.М. Сігарьов, М.А. Кащеєв, Г.Ю. Крячко.-Кам'янське: ДДТУ,2022.-274 c.
Цена: 150 грн.

Чорна металургія
669.1(07)+669.162(07)+669.184(07)+669.18(07)+669.14(07)+669.18.046.51(07)+621.365.5(07)+621.74(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.1

    Науково-технічне супроводження Концепції сталого розвитку чорної металургії України / О.І. Бабаченко, Л.Г. Тубольцев, О.Є. Меркулов, Г.В. Левченко //Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії : зб. наук. пр.-Дніпро.,2022.-№Вип. 36.-c.4-20. - Бібліогр.: 12 назвУ статті розглянуто перспективи науково-технічного супроводження розвитку чорної металургійної України з урахуванням наслідків військової агресії РФ.
Чорна металургія
669.1

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.1

   Тубольцев Л.Г. Експертно-математична оцінка розвитку чорної металургії України / Л.Г. Тубольцев, В.О. Горохова //Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії : зб. наук. пр.-Дніпро.,2022.-№Вип. 36.-c.21-34. - Бібліогр.: 10 назвУ статті розглянуто можливість аналізу сучасного стану та перспектив розвитку металургійної галузі за рахунок використання комплексного показника ймовірності.
Чорна металургія
669.1

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.1

    Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії: Зб. наук. праць. Вип.36: +ЭБ / отв. ред. А.И. Бабаченко и др..-Дніпро: ИЧМ НАНУ,2022.-330 c.
Цена: 200 грн.

Чорна металургія
669.1(06)+669.162.2(06)+669(06)+669.18.046.5(06)+669.184(06)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.1

    Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии: Сб.научн. трудов. Вып.36: ЭБ / отв.ред. А.И. Бабаченко и др..-Дн-ск: ИЧМ НАНУ,2022.-522 c.
Цена: б.ц.

Чорна металургія
669.1(06)+669.162.2(06)+669(06)+669.18.046.5(06)+669.184(06)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.1

   Мишин Ю.П. О конкурентоспособности российской черной металлургии / В.В. Цыганов, Р.Э. Мохнач, С.П. Шейко //Сталь.-2021.-№2.-c.58-61. - Библиогр.: 7 назв.В статье рассматриваются отдельные особенности отрасли, которые оказывают влияние на эффективность производства и конкурентоспособность конечной продукции - сырьевое обеспечение, производство агломерата и окатышей, коксохимическое производство, доменное производство, прямое восстановление железа и производство стали.
Чорна металургія
669.1

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 339.9:669.1

   Пащенко О.В. Сучасні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України металопродукцією з країнами ЄС / О.В. Пащенко //Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання.-2021.-№2.-c.Бібліогр. : 21 назваВ статті розкрито особливості зовнішньої торгівлі України металопродукцією з країнами ЄС. Було проведено комплексний аналіз динаміки, визначено проблеми та перспективи зовнішньої торгівлі України металопродукцією з країнами ЄС.
Чорна металургія
339.9:669.1

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.1

   Зиновьева Н.Г. Черная металлургия Китая в 2020 г. и мировой кризис / Н.Г. Зиновьева //Черная металлургия: бюл. НТИ.-2021.-№3.-c.251-261. - Библиогр.: 7 назв.Приведена динамика изменения цен на некоторые виды стальной продукции, железную руду, которая дает представление о состоянии рынка и тенденциях его изменения в 2019-2020 гг.
Чорна металургія
669.1

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.1

   Плещенко В.И. Влияние эпидемии коронавируса на развитие предприятий черной металлургии России / В.И. Плещенко //Черная металлургия: бюл. НТИ.-2021.-№3.-c.327-333. - Библиогр.: 24 назв.Металлургическая отрасль, как важная часть современной промышленности, в полной мере ощутила на себе все проблемы и ограничения, вызванные распространением вируса COVID-19.
Чорна металургія
669.1

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 661.631

   А. А. Юсупходжаев А.А. Использование нетрадиционных восстановителей для расширения ресурсной базы ОАО «Узметкомбинат» / А. А. Юсупходжаев, Ш. Т. Хожиев, У. А. Акрамов //Черные металлы. Пер. с нем.-2021.-№4.-c.4-8.- Библиогр.: 19 назв.Рассмотрена проблема получения металлизированных железных концентратов из низкосортного сырья.
Чорна металургія
661.631

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 661.774

   Коликов А.П. Применение моделирования для исследования качества сварных труб по геометрическим размерам / А.П. Коликов, Д. Ю. Звонарев //Черные металлы. Пер. с нем.-2021.-№4.-c.9-13.- Библиогр.: 21 назв.Выполнено математическое моделирование режимов пластического формоизменения листовой заготовки с количественной оценкой эквивалентных и остаточных напряжений и показателей качества готовых труб.
Чорна металургія
661.774

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669 СП

   Мяновська, Я.В. Наукові та технологічні засади залучення у металургійне виробництво техногенних матеріалів для розширення сировинної бази металургії: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня д.т.н.: Спец.05.16.02 - Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / Я.В. Мяновська.-Дніпро: НМетАУ,2021.-43 c.
Цена: Б.ц.

Чорна металургія
669.002.3

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.041

    Использование природных ресурсов Томской области в черной металлургии / И.В. Строкина, И.В. Ноздрин, О.А. Полях, Н.Ф. Якушевич //Металлургия: технологии, инновации, качество ("Металлургия - 2021") : тр. XXII Международной науч.-практ. конф.: в 2-х ч. Ч. 2.-Новокузнецк.,2021.-c.118- 121.- Библиогр.: 34назв.Рассмотрена возможность использования концентратов железных руд Бакчарского месторождения и полукокса бурого угля Таловского месторождения Томской области для получения высокометаллизованного сырья в сталеплавильном производстве.
Чорна металургія
669.041

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.1

    Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии: Сб.научн. трудов. Вып.35: ЭБ / отв.ред. А.И. Бабаченко и др..-Дн-ск: ИЧМ НАНУ,2021.-272 c.
Цена: б.ц.

Чорна металургія
669.1(06)+669.162.2(06)+669(06)+669.18.046.5(06)+669.184(06)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.1

    Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії: Зб. наук. праць. Вип.35 / отв. ред. А.И. Бабаченко и др..-Дніпро: ИЧМ НАНУ,2021.-330 c.
Цена: 200 грн.

Чорна металургія
669.1(06)+669.162.2(06)+669(06)+669.18.046.5(06)+669.184(06)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.1

   Лифар В.В. Совершенствование управления развитием энергетических хозяйств металлургических предприятий / Лифар В.В. //Металлург.-2020.-№2.-c.86-8827-28 ноября 2019 г. в Череповце прошла международная конференция руководителей и специалистов энергетических служб предприятий металлургической промышленности «Опыт совершенствования управления развитием и повышением эффективности энергетических хозяйств предприятий металлургической промышленности».
Чорна металургія
669.1

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.1

   Юзов О.В. Тенденции изменения производственных и экономических показателей металлургических и трубных предприятий России / О.В. Юзов, A.M. Седых, T.M. Петракова //Сталь.-2020.-№9.-c.58-65. - Библиогр.: 5 назв.Представлены тенденции изменения экономических показателей производства продукции черной металлургии России в период 1990-2019 гг.; анализ повышающих и понижающих факторов ценообразования, себестоимости и рентабельности продукции.
Чорна металургія
669.1

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 338

   Колобов А.В. Повышение эффективности бизнес-системы предприятия на основе применения цифровых инструментов в металлургии / А.В. Колобов, И.А. Варфоломеев //Сталь.-2020.-№10.-c.69-73. - Библиогр.: 12 назв.Одним из перспективных способов повышения эффективности бизнес-системы предприятий является применение цифровых инструментов. Для решения данной проблемы предложен новый подход к разворачиванию трансформационного проекта с применением цифровых технологий.
Чорна металургія
338

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.1

   Зиновьева Н.Г. Тенденции экспорта и импорта продукции черной металлургии России за 9 мес. 2019 г / Н.Г. Зиновьева //Черная металлургия: бюл. НТИ.-2020.-№2.-c.107-112. - Библиогр.: 5 назв.Представлена структура российского экспорта и импорта продукции черной металлургии по итогам 9 мес. 2019 г.
Чорна металургія
669.1

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 622.78

    Исследование влияния бентонитовых глин на показатели качества окатышей / Ф.М. Журавлев, Е.В. Чупринов, В.П. Лялюк и др. //Черная металлургия: бюл. НТИ.-2020.-№2.-c.116-122. - Библиогр.: 3 назв.Осуществлены лабораторные исследования разных по минералогическому составу и обменному ионному комплексу бентонитовых глин. Для оценки металлургических характеристик окатышей, полученных с применением различных видов связующих, определены их влажность, прочность при сжатии сырых и сухих окатышей, количество сбрасываний без разрушения сырых окатышей и температура "шока".
Чорна металургія
622.78

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 338:669:622.3

   Гончарук О.В. Сучасний стан гірничо-металургійного комплексу України : чинники, тенденції й результати / О.В. Гончарук, Т.Б. Ігнашкіна, В.Ю. Броннікова //Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання.-2020.-№9В статті досліджено результати роботи компаній гірничо-металургійного комплексу України в 2019 р. та першому півріччі 2020 р. Досліджено тенденції, що склались і розвиваються в світовому гірничо-металургійному комплексі.
Чорна металургія
338:669:622.3

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.1

   Шапуров А.А. Экономический вектор развития мировой и локальной металлургии / А.А. Шапуров, Е.А. Шапурова //Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання.-2020.-№1.-c.11. - Библиогр.: 33 назв.В статье использованы методы анализа рядов динамики для характеристики мирового и локального потенциала отрасли металлургии; эконометрический метод (расчет параметров уровня тренда) для прогноза производства стали; метод иерархий (подход Томаса Саати) для расчета индекса эффективности использования экономического потенциала производственно - хозяйственной деятельности корпорации.
Чорна металургія
669.1

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


1 2 3 220