Список знайдених записів в каталогі по тематичній підбірці "Зварювальне виробництво" : 400

1 2 3 14
УДК 621.791

    Аналіз управління якістю зварних конструкцій на основі системи обстеження та технологічного регулювання їх виробництва у відповідності до вимог стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 / Ю.К. Бондаренко, А.Г. Потап'євський, К.О. Артюх, Ю.В. Логінова //Технічна діагностика та неруйнівний контроль.-2021.-№3.-c.37-43. - Бібліогр.: 4 назвЗгідно зі стандартом ДСТУ ISO 9001:2015 організація повинна розробити, задокументувати, впровадити та підтримувати в робочому стані систему менеджменту якості, постійно поліпшувати її результативність відповідно до вимог даного стандарту.
Зварювальне виробництво
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

   Бондаренко Ю.К. Сучасні законодавчі та нормативні вимоги до зварювальної продукції / Ю.К. Бондаренко, О.В. Ковальчук //Технічна діагностика та неруйнівний контроль.-2021.-№3.-c.44-48. - Бібліогр.: 6 назвПроаналізовано сучасний стан міжнародного та державного технічного регулювання. На підставі аналізу поля нормативних документів визначено, яка зварювальна продукція підпадає під дію технічних регламентів, гармонізованих з Європейськими директивами, які є обов'язковими до застосування.
Зварювальне виробництво
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

   Максимова С.В. Вплив легуючих елементів на температури солідусу і ліквідусу сплавів системи Cu-Mn-Ni-Si / С.В. Максимова, І.В. Зволінський, Е.В. Іванченко //Автоматичне зварювання.-2021.-№8.-c.24-28. - Бібліогр.: 16 назвВ даній роботі показана можливість зниження температури паяння шляхом застосування припоїв, що мають меншу температуру плавлення. Методом високотемпературного диференційного термічного аналізу встановлено вплив марганцю, нікелю та кремнію на температури солідусу та ліквідусу експериментальних сплавів системи Cu-Mn-Ni-Si.
Зварювальне виробництво
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.14

    Единая система группирования сталей в сварочном производстве по ISO/TR15608 / Т.И. Бендик, Н.И. Урбанович, Д.А. Назаров, Ф.К Фигурин //Литье и металлургия.-2020.-№2.-c.63-68Предложены рекомендации по отнесению марок сталей, наиболее часто применяемых в промышленности и энергетике Республики Беларусь, к конкретной группе и подгруппе международного стандарта ISO/TR15608.
Зварювальне виробництво
669.14

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

    Вплив термічних циклів зварювання на формування структури та властивостей корозійностійкої сталі 06Г2БДП / А.В. Завдовєєв, В.Д. Позняков, С.Л. Жданов та ін. //Автоматичне зварювання.-2020.-№9.-c.22-27. - Бібліогр.: 11 назвУ роботі розглянуто питання впливу термічних циклів зварювання на механічні властивості та структуру металу ЗТВ зварних з'єднань атмосферостійкої сталі 06Г2БДП. Показано, що за показниками статичної міцності, пластичності і ударної в'язкості сталь 06Г2БДП не поступається сталі 06Г2Б, та переважає сталь 10ХСНД, її використання доцільно в якості альтернативи зазначеним сталям при виготовленні сучасних металоконструкцій ручним дуговим і механізованим в захисних газах зварюванням в визначеному для них діапазоні швидкостей охолодження металу ЗТВ.
Зварювальне виробництво
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

    Вплив локальної термообробки на механічні властивості зварних з'єднань інтерметаліду системи TiAl, одержаного методом електронно-променевого зварювання / Л.М. Лобанов, Ю.А. Асніс, Н.В. Піскун та ін. //Автоматичне зварювання.-2020.-№9.-c.36-41. - Бібліогр.: 14 назвВ роботі досліджувалися зварні з'єднання інтерметалідного в-стабілізованого сплаву TiAl-Ti-44Al-5Nb-3Cr-1,5Zr (at. %).
Зварювальне виробництво
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

   Пантелеймонов Є.О. Подвійна термічна обробка зварних стиків залізничних рейок / Є.О. Пантелеймонов //Автоматичне зварювання.-2020.-№9.-c.47-50. - Бібліогр.: 12 назвПриведено результати термічної обробки зварних стиків рейок Р65 із сталі К76Ф, виконаних контактним стиковим зварюванням.
Зварювальне виробництво
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

    Зварювання полімерних плівок лазерами малої потужності / М.Г. Кораб, М.В. Юрженко, А.В. Ващук, М.Г. Менжерес //Автоматичне зварювання.-2020.-№9.-c.51-53. - Бібліогр.: 9 назвТехнологія лазерного зварювання трансмісійним методом дозволяє зварювати внапуск полімерні плівки та листи різної товщини. Експерименти показали, що за допомогою такого лазера можливе утворення якісного з'єднання медичної плівки Wipak з папером.
Зварювальне виробництво
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

   Махлін Н.М. Процеси при збудженні зварювальної дуги: огляд / Н.М. Махлін //Автоматичне зварювання.-2020.-№9.-c.54-60. - Бібліогр.: 15 назвНаведено отримані на основі багатьох досліджень (у тому числі теоретичних), досвіду розробки та застосування вольтододаючих пристроїв вимоги до параметрів імпульсів, що генеруються цими пристроями. Запропоновано аналітичні вирази для створення теорії процесу збудження зварювальної дуги постійного струму.
Зварювальне виробництво
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

   Кучук-Яценко С.І. Розробка технології та обладнання для пресового зварювання трубчастих деталей в умовах виробництва з метою економії ресурсу та підвищення надійності високонавантажених виробів / С.І. Кучук-Яценко, В.С. Качинський, М.П. Коваль //Автоматичне зварювання.-2020.-№10.-c.3-7. - Бібліогр.: 7 назвВ роботі наведено матеріали виконаних досліджень по пресовому зварюванню високонавантажених сталевих трубчастих деталей діаметром до 120 мм с товщиною стінки до 6 мм, розробленню системи керування, проведених металографічних та механічних досліджень по визначенню властивостей зварних з'єднань.
Зварювальне виробництво
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

    Вплив обробки імпульсним електромагнітним полем на напружено-деформований стан кільцевих зварних з'єднань алюмінієвого сплаву АМг6 / Л.М. Лобанов, М.О. Пащин, О.Л. Миходуй та ін. //Автоматичне зварювання.-2020.-№10.-c.8-13. - Бібліогр.: 8 назвМетою роботи є дослідження впливу обробки імпульсним електромагнітним полем на напружено-деформований стан кільцевих зварних з'єднань алюмінієвого сплаву АМг6. Розроблено оригінальну експериментальну методику дослідження кінетики сили електродинамічного тиску при обробці імпульсним електромагнітним полем металевих матеріалів.
Зварювальне виробництво
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

    Влияние энерготехнологических режимов сварки под флюсом на основе шлака производства силикомарганца на газонасыщенность металла сварного шва / А.А. Усольцев, Н.А. Козырев, А.Р. Михно и др. //Вестник СибГИУ.-2020.-№4.-c.15-19. - Библиогр.: 4 назв.Представлены результаты исследования влияния энерготехнологических режимов автоматической сварки под слоем флюса, изготовленного из шлака силикомарганца, на газонасыщенность металла сварного шва. Показаны полученные в ходе экспериментов зависимости влияния энерготехнологических режимов на концентрацию кислорода и азота в металле сварного шва.
Зварювальне виробництво
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791(09)

    Отделу № 80 «Сварка пластмасс» Института электросварка им. Е.О. Патона НАН Украины 40 лет! / М.В. Юрженко, В.Л. Гохфельд, Н.Г.Кораб и др. //Сварщик.-2019.-№1.-c.6-16В статье приводится краткая история его создания в 1979 г. и плодотворной работы в течение этих 40 лет. В хронологическом порядке описаны события и трудности, с которыми сталкивался отдел на этом долгом пути, кратко раскрыты результаты научных исследований и разработок отдела. Приведены воспоминания людей, в той или иной мере связанных с деятельностью отдела, а также фотоматериалы начиная с 1979 г. и до настоящего времени.
Зварювальне виробництво
621.791(09)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

   Максимов С.Ю. Техника механизированной дуговой сварки в защитных газах неповоротных стыковых соединений труб при реконструкции и ремонте магистральных газопроводов / С.Ю. Максимов, А.А. Гаврилюк, В.И. Удод //Сварщик.-2019.-№1.-c.18-21. - Библиогр.: 6 назв.Для сокращения продолжительности сварочных работ с одновременным повышением их качества предлагается использовать механизированную дуговую сварку. С этой целью в ИЭС им. Е.О. Патона были отработаны основные приёмы механизированной сварки в защитных газах проволокой сплошного сечения неповоротных кольцевых стыковых сварных соединений труб 0 до 1420 мм. Разработаны рекомендации по выполнению корневого, заполняющих и облицовочного проходов с учетом пространственного положения.
Зварювальне виробництво
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

   Калеко Д.М. К вопросу о контактном электрическом сопротивлении разновеликих поверхностей / Д.М. Калеко //Автоматическая сварка.-2019.-№1.-c.11-17. - Библиогр.: 12 назв.В теории электрических контактов принята экспериментально проверенная обратная пропорциональность электрического переходного сопротивления от приложенной нагрузки. В статье показано, что это условие не выполняется при небольших усилиях сжатия разновеликих контактов, которые имеют место, в частности, при возбуждении электрической дуги касанием или разрушением тонкого проводника.
Зварювальне виробництво
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

    Восстановительная термообработка паропроводов и их сварных соединений : обзор / В. В. Дмитрик, Е. С. Гаращенко, А. В. Глушко и др. //Автоматическая сварка.-2019.-№1.-c.18-22. - Библиогр.: 23 назв.Рассмотрены состояние и ключевые направления развития технологий восстановительной термообработки сварных соединений труб паропроводов. Представлены технологии термообработки и их достоинства и недостатки.
Зварювальне виробництво
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

    Міцність та довговічність з'єднань високоміцного сплаву АА7056-Т351, виконаних електронно-променевим зварюванням / І. М. Клочков, В. М. Нестеренков, О. М. Берднікова, С. І. Мотруніч //Автоматическая сварка.-2019.-№1.-c.23-28. - Библиогр.: 8 назв.Ціль даної роботи дослідити рівень знеміцнення, структурні особливості, величину залишкових післязварювальних напружень, механічні властивості та закономірності опору втомі з'єднань термічнозміцненого алюмінієвого сплаву АА7056-Т351 з підвищеним вмістом цинку, отриманих електронно-променевим зварюванням.
Зварювальне виробництво
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

   Размышляев А.Д. Влияние магнитного поля на кристаллизацию швов при дуговой сварке / А.Д. Размышляев, М.В. Агеева //Автоматическая сварка.-2019.-№1.-c.40-43. - Библиогр.: 20 назв.В работе рассмотрены существующие представления о том, что кластер - это кристаллоподобное сгущение атомов. Авторы публикаций достигли успехов в объяснении формирующейся структуры слитков, исходя из кластерного механизма процесса кристаллизации жидких металлов и сплавов. Авторы данной работы высказали предположение, что перегретый жидкий металл в головной части ванны, имеющей более мелкие кластеры, перемещается под действием магнитных полей в хвостовую ее часть, и обеспечивает измельчение первичной структуры металла шва.
Зварювальне виробництво
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

    Роботизированная сварка трубчатых узлов / С. Кайтель, У. Мюккенхайм, У. Вольски и др. //Автоматическая сварка.-2019.-№1.-c.44-49. - Библиогр.: 1 назв. -Текст англ.Конструкции с полым профилем значительно более устойчивы, чем конструкции, изготовленные с использованием открытых профилей, что является основной причиной их использования в фермах и ферменных конструкциях. Узел пересечения таких конструкций требует трехмерных изогнутых сварных соединений. Малые и средние предприятия обычно сваривают трубчатые каркасные и ферменные конструкции вручную, что требует больших затрат времени и средств. Кроме того, этот метод требует, чтобы эту работу выполнял персонал с соответствующей квалификацией, так как сварщикам необходимо адаптироваться к постоянно меняющимся условиям подготовки и положения сварного шва, что, очевидно, требует обеспечение эффективного обучения. Замена ручных способов сварки на механизированные процессы значительно облегчит работу сварщиков.
Зварювальне виробництво
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

    Опытному заводу сварочного оборудования ИЭС им. Е. О. Патона - 60! //Автоматическая сварка.-2019.-№2.-c.3-7
Зварювальне виробництво
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

    Сопротивление замедленному разрушению сварных соединений роторной стали 25Х2НМФА после повторного сварочного нагрева / В. Ю. Скульский, Г. Н. Стрижиус, М. А. Нимко и др. //Автоматическая сварка.-2019.-№2.-c.9-16. - Библиогр.: 22 назв.Работа посвящена экспериментальному изучению влияния повторных термических воздействий в условиях ручной дуговой сварки закаливающейся теплоустойчивой стали на сопротивление замедленному разрушению металла в области ЗТВ у ранее выполненных проходов. Показано, что получаемое сопротивление трещинообразованию при сварке без предварительного подогрева может быть сопоставимым с сопротивлением при сварке с подогревом. Оценено влияние повторных нагревов на изменение структурного и водородного факторов, влияющих на трещинообразование.
Зварювальне виробництво
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

   Покляцкий А.Г. Прочность сварных соединений термоупрочненных алюминиевых сплавов при сварке ТИГ и СТП / А. Г. Покляцкий, С. И. Мотрунич //Автоматическая сварка.-2019.-№2.-c.17-24. - Библиогр.: 16 назв.Исследовано влияние модификаторов циркония и скандия в присадочной проволоке и колебаний дуги, обусловленных пропусканием электрического тока через участок присадки при аргонодуговой сварке неплавящимся электродом, а также процесса сварки трением с перемешиванием на формирование структуры швов тонколистовых алюминиевых сплавов 1460 и 1201.
Зварювальне виробництво
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

   Райсген У. Соединения высокой прочности из сталей и других материалов при сварке различными способами / У. Райсген, Л. Стейн //Автоматическая сварка.-2019.-№2.-c.29-35. - Библиогр.: 7 назв.- Текст англ.Технологические продукты постоянно развиваются, что во многих случаях требует применения новых материалов и их комбинаций. В свою очередь, применение новых материалов требует специальных технологий соединения. Хотя классические методы соединения во многих случаях могут быть адаптированы, часто все же имеют недостатки, связанные с этими адаптациями. Новые процессы соединения, такие как лазерная сварка в вакууме, MIG-пайка алюминия со сталью или новые технологии для соединения стали с пластмассами армированными волокнами, направлены на преодоление существующих ценовых или конструктивных ограничений, а также на предоставление инженерам новых возможностей для реализации будущих продуктов.
Зварювальне виробництво
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

   Дегтярев В.А. Методы оценки повышения сопротивления усталости стыковых сварных соединений низкоуглеродистых сталей после высокочастотной механической проковки / В.А. Дегтярев //Автоматическая сварка.-2019.-№2.-c.43-50. - Библиогр.: 14 назв.Исследовано влияние режимов высокочастотной механической проковки на повышение сопротивления усталости стыковых сварных соединений стали Ст3сп.
Зварювальне виробництво
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791(09)

   Корниенко А.Н. Выдающийся ученый, инженер, педагог: к 125-летию академика К.К. Хренова / А.Н Корниенко //Автоматическая сварка.-2019.-№3.-c.9-11Основные этапы жизни и деятельности выдающегося ученого и инженера Константина Константиновича Хренова.
Зварювальне виробництво
621.791(09)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

   Позняков В.Д. Направления научных исследований и разработки отдела "Сварка легированных сталей" ИЭС им. Е.О. Патона / В.Д. Позняков //Сварщик.-2019.-№2.-c.6-11В отделе разработаны технологии ручной дуговой, механизированной в среде защитных газов и автоматической под слоем флюса сварок, которые были внедрены в производство для изготовления сварных металлоконструкций ж/д транспорта, экскаваторов, автомобилей (от 75 т), автокранов, уникальных сооружений, в т. ч. спортивных арен и стадионов.
Зварювальне виробництво
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

    Получение металлических порошковых материалов распылением из проволок-анодов дуговой плазмой / А.В. Демчишин, М.А. Полещук, В.И. Зеленин и др. //Сварщик.-2019.-№2.-c.18-19. - Библиогр.: 4 назв.В ИЭС им. Е.О. Патона разработана новая технология плазменно-дугового распыления проволок в порошки, где проволоки используются в качестве анода. Способ позволяет получать порошки сферической формы из широкого ассортимента стандартных проволок.
Зварювальне виробництво
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

   Литвинов В.М. Эксплуатация и обслуживание аппаратуры для газопламенной обработки металлов / В.М. Литвинов, Ю.Н. Лысенко, С.А. Чумак //Сварщик.-2019.-№2.-c.20-22. - Библиогр.: 4 назв.Рассмотрены основные правила эксплуатации и обслуживания аппаратуры для газопламенной обработки металлов (ручные газокислородные горелки и резаки, жидкотопливные резаки). Представлены особенности обслуживания жидкотопливных резаков, в частности керосинорезов РК-32 и РК-02М.
Зварювальне виробництво
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

   Лащенко Г.И. Аттестация технологии сварки / Г. И. Лащенко, Ю.А. Никитюк //Сварщик.-2019.-№2.-c.28-30. - Библиогр.: 4 назв.Рассмотрены нормативные документы по аттестации технологии сварки в Украине согласно стандартам ДСТУ ISO 15607 - ДСТУ ISO 15614. Отмечено, что аттестация технологии сварки может выполняться с участием третьей стороны по требованию заказчика. Приведен опыт ПАО "Сумское НПО" по аттестации технологии сварки согласно требований стандартов США (ACME, API и AWS).
Зварювальне виробництво
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.791

   Хатько В. Визуальный контроль сварных соединений. Подходы к разработке методики контроля. Наиболее частые практические ошибки / В. Хатько //Сварщик.-2019.-№2.-c.38-44Изложена методика выполнения визуального контроля, а также возникающие при разработке методик проблемы и ошибки,т.к. ни один стандарт не устанавливает унифицированных подходов.
Зварювальне виробництво
621.791

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


1 2 3 14