Список знайдених записів в каталогі по тематичній підбірці "Сталь" : 2 986

1 2 3 100
УДК 669.14

   Марукович Е.И. Наноструктурная кристаллизация стали / Е.И. Марукович, В.Ю. Стеценко, А.В. Стеценко //Литье и металлургия.-2022.-№2.-c.31-33. - Библиогр.: 6 назв.Показано, що кристалізація сталі є наноструктурним процесом.
Сталь
669.14

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.14

   Пантейков, С.П. Спеціальна металургія сталей і сплавів. Т.2. Процеси спеціальної металургії: навчальний посібник / С.П. Пантейков, М.А. Кащеєв.-Кам'янське: ДДТУ,2022.-273 c.
Цена: 200 грн.

Сталь
669.14(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.18

   Довнар, Г.В. Расчет шихты для плавки стали: пособие: ЭБ / Г.В. Довнар, Б.М. Немененок, Г.А. Румянцева.-Минск: БНТУ,2022
Цена: б.ц.

Сталь
669.18(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.14

    Дослідження впливу співвідношення вмісту Si/Mn на дендритну структуру сталей для залізничних осей / Бабаченко О.І., Балаханова Т.В., Сафронова О.А., Кононенко Г.А. //Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.-2022.-№1.-c.6-12. - Бібліогр.: 15 назвВиконано порівняльний аналіз мікроструктури дослідних плавок сталей зі змінюваним хімічним складом.
Сталь
669.14

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.14

   Малінов Л.С. Підвищення механічних властивостей маловуглецевих низьколегованих сталей нормалізацією і гартуванням з витримкою у міжкритичному інтервалі температур / Малінов Л.С., Малінов В.Л., Бурова Д.В. //Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.-2022.-№1.-c.26-35. - Бібліогр.: 31 назваПоказано, що технології нормалізації та гартування з витримкою в МКІТ, а також нагріванням до або після неї на типову температуру аустенітизації підвищують механічні властивості досліджених сталей порівняно з рівнем їх після типової термообробки.
Сталь
669.14

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.14

   Сидорчук О.М. Штампова сталь 4Х4Н5М4Ф2 для гарячого деформування міді / Сидорчук О.М. //Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.-2022.-№1.-c.49-52. - Бібліогр.: 10 назвДослідно-промислові випробування з деталей типу коліс екструдерів з кованої сталі 4Х4Н5М4Ф2 для гарячого деформування міді марки Мі, показало підвищену стійкість у порівнянні зі сталлю Ні3, яка застосовується на одному з китайських підприємств.
Сталь
669.14

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.14

    Моделювання фазових перетворень у процесі охолодження легованих сталей / Бобирь С.В., Парусов Е.В., Голубенко Т.М., Лошкарьов Д.В. //Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні : ІТММ 2022 : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. (Дніпро, 18 травня 2022 р.).-Дніпро.,2022.-c.52-55. - Бібліогр. : 5 назвМета роботи - моделювання фазово-структурних перетворень при охолодженні складнолегованих сталей із урахуванням утворення усіх структурних складових, зокрема залишкового аустеніту.
Сталь
669.14

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.14

   Котова Т.В. Структура і властивості тонколистової сталі 08ПС після дресирування / Котова Т.В., Ковзель М.А. //Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні : ІТММ 2022 : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. (Дніпро, 18 травня 2022 р.).-Дніпро.,2022.-c.56-60. - Бібліогр. : 6 назвВизначено, що в результаті термообробки і дресирування на окремо розташованому стані гарячекатаної тонколистової низьковуглецевої сталі підвищується пластичність металу та формується однорідна структура згідно з вимогами ДСТУ 2834-94.
Сталь
669.14

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.14

    Фактори впливу на формування механічних властивостей та структуру сталей для виготовлення залізничних осей / Бабаченко О.І., Тогобицька Д.М., Балаханова Т.В., Кононенко Г.А. //Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні : ІТММ 2022 : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. (Дніпро, 18 травня 2022 р.).-Дніпро.,2022.-c.215-217В роботі були вивчені характеристики двох масивів промислових даних хімічного складу та механічних властивостей зразків, відібраних від чорнових залізничних осей зі сталей марок ОС (~0,44 % С, 0,71 % Mn, 0,22% Si) та EA1N (~0,35 % С, 0,86 % Mn, 0,21% Si).
Сталь
669.14

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.14

    Виготовлення рейкової сталі нового покоління / Подольський Р.В., Сафронова О.А., Меркулов О.Є., Кононенко Г.А. //Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні : ІТММ 2022 : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. (Дніпро, 18 травня 2022 р.).-Дніпро.,2022.-c.244-247. - Бібліогр.: 6 назвВ лабораторних умовах ІЧМ НАНУ були виготовлені злитки різного хімічного складу. Проведені дослідження зміни температури в процесі охолодження злитку після кристалізації.
Сталь
669.14

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.14

   Афтанділянц Є.Г. Дослідження рідкотекучості конструкційної сталі / Є.Г. Афтанділянц //Литво. Металургія. 2022: матеріали XVIII Міжнародної наук.-практ. конф. (04-06 жовтня 2022 р., м. Харків-м. Київ).-Харків.,2022.-c.21-24В результаті аналізу процесу формування рідкотекучості теоретично обгрунтовано та експериментально підтверджено, що її рівень визначається дисперсністю дендритної структури, величиною перегріву розплаву над температурою ліквідусу, а також властивостями рідкого металу, теплопровідністю стали при температурі солідусу, теплотою і інтервалом кристалізації.
Сталь
669.14

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.14

   Афтанділянц Є.Г. Вплив структури на прогартованість ливарних сталей / Є.Г. Афтанділянц //Литво. Металургія. 2022: матеріали XVIII Міжнародної наук.-практ. конф. (04-06 жовтня 2022 р., м. Харків-м. Київ).-Харків.,2022.-c.24-27Порівнюючи усереднений питомий вплив елементів на прогартованість конструкційної сталі слід зазначити, що найбільш перспективним є її легування азотом.
Сталь
669.14

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.14

    Високоміцна сталь для виливків спеціального призначення / І.Ф. Кірчу, С.Я. Шипицин, Г.Є. Федоров та ін. //Литво. Металургія. 2022: матеріали XVIII Міжнародної наук.-практ. конф. (4-6 жовтня 2022 р., м. Харків-м. Київ).-Харків.,2022.-c.74-75
Сталь
669.14

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.14

    Вплив міді на зношування заевтектоїдних сталей / В.А. Локтіонов-Ремізовський, В.Г. Новицький, Н.В. Кир'якова та ін. //Литво. Металургія. 2022: матеріали XVIII Міжнародної наук.-практ. конф. (4-6 жовтня 2022 р., м. Харків-м. Київ).-Харків.,2022.-c.85-87Легування міддю заевтектоїдних сталей у литому стані знижує їх зношування, за умов сухого тертя ковзанням, у 10 та більше разів.
Сталь
669.14

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.14

    Абразивне зношування заевтектоїдних сталей / В.А. Локтіонов-Ремізовський, В.Г. Новицький, Н.В. Кир'якова та ін. //Литво. Металургія. 2022: матеріали XVIII Міжнародної наук.-практ. конф. (4-6 жовтня 2022 р., м. Харків-м. Київ).-Харків.,2022.-c.87-89Збільшення рівня легування міддю сталей до 6-10%, в залежності від вмісту вуглецю, зменшує їх абразивне зношування.
Сталь
669.14

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.14

    Зношування гетерогенних хромистих сталей в умовах ковзання по закріпленому абразиву / В.Г. Новицький, В.Л. Лахненко, І.В. Олексенко та ін. //Литво. Металургія. 2022: матеріали XVIII Міжнародної наук.-практ. конф. (4-6 жовтня 2022 р., м. Харків-м. Київ).-Харків.,2022.-c.103-106. - Бібліогр.: 7 назвДослідження гетерогенних литих сталей в умовах ковзання по закріпленому абразиву показали, що інтенсивність зношування сталі системи Fe-C-Cr менша у 1,7 разів при легуванні її Ti (№ 3), для сталі системи Fe-C-Cr-Cu у 1,8 разів менше за легування її Zr (№ 6), для сталі системи Fe-C-Cr-Cu-Ti у 1,2 разів менше за легування її Sn (№ 8).
Сталь
669.14

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.14

    Дисперсійне і дисперсне нітридне зміцнення сталі Гадфільда / С.Я. Шипицин, М.В. Карпець, Г.Є. Федоров та ін. //Литво. Металургія. 2022: матеріали XVIII Міжнародної наук.-практ. конф. (4-6 жовтня 2022 р., м. Харків-м. Київ).-Харків.,2022.-c.153-155. - Бібліогр.: 3 назвиДослідили вплив ударної пластичної деформації в інтервалі: 5,1 - 16,6 % на зміну структури поверхневого шару сталі Гадфільда.
Сталь
669.14

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.15

   Валько А.Л. Перевод чисел твердости при испытаниях поверхностно-упрочненных стальных изделий / А.Л. Валько, С.П. Руденко, С.Г. Сандомирский //Литье и металлургия.-2022.-№3.-c.64-69. - Бібліогр.: 11 назвВиконано аналіз формул перерахунку твердості в одиницях HRC у твердість за Віккерсом HV30 для загартованих та відпущених конструкційних сталей, наведених у стандартах ASTME 140-07 та ISO 18265:2013.
Сталь
669.15

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.14

    Усовершенствованные метод и компьютерная программа определения уточненных констант формул расчета термокинетических параметров для групп марок сталей / Яковченко А.В., Денищенко П.Н., Кравцова С.И., Ивлева Н.И. //Сборник научных трудов Донбасского государственного технического института.-2022.-№27.-c.27-37. - Бібліогр.: 7 назвРозроблено вдосконалені метод та комп'ютерна програма розрахунку уточнених констант формул, що визначають термокінетичні параметри в теорії розрахунку напруження течії металу з урахуванням процесів динамічного перетворення його структури при гарячій пластичній деформації як для окремих марок сталей, так і для груп (до 25 марок сталей).
Сталь
669.14

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.14

    Комплексний аналіз впливу примісних та легувальних елементів на ударну в'язкість сталей для виготовлення залізничних осей / О.І. Бабаченко, Д.М. Тогобицька, Т.В. Балаханова, Г.А. Кононенко //Системні технології.-2022.-№2.-c.21-30. - Бібліогр.: 12 назвВ роботі приведено та узагальнено результати статистичного аналізу промислових даних хімічного складу та механічних властивостей понад 1500 зразків, відібраних від чорнових залізничних осей зі сталі марок ОС та EA1N.
Сталь
669.14

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.18

    Основні відмінності високотемпературних характеристик лимонітового нікелевого латериту і рядового лимоніту / Їшао Зю, Дейджінг Чжу, Цзянь Пен та ін. //ISIJ International. Vol. 62.-2022.-№1.-c.29-37. - Бібл.: 43 назв. - Текст англ.З метою підвищення ефективності використання лимонітового нікелевого латериту в масовому виробництві нержавіючої сталі, було виконане системне дослідження основних відмінностей його високотемпературних характеристик від характеристик рядового лимоніту в процесі спікання пресовок із зазначених матеріалів.
Сталь
669.18

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.14

    Оцінювання та прогнозування пітинготривкості пластинчастих теплообмінників зі сталі AISI304 під час їх експлуатації в оборотних водах / Нарівський О.Е., Субботін С.А., Пуліна Т.В., Хома М.С. //Фізико-хімічна механіка матеріалів, т. 58.-2022.-№1.-c.41-45. - Бібліогр.: 25 назвРозроблено математичну модель залежності критичної температури пітингування (КТП) сталі AISI304 від її хімічного складу, структурної гетерогенності, а також pH і концентрації хлоридів оборотної води.
Сталь
669.14

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.14

    Структура та властивості кованої сталі з регульованим аустенітним перетворенням / О.М. Сидорчук, О.М. Мисливченко, К.О. Гогаєв, Є. Хонггуанг //Фізико-хімічна механіка матеріалів, т. 58.-2022.-№1.-c.112-118. - Бібліогр.: 7 назвРекомендовано розширити температурний інтервал експлуатації кованої сталі з РАП (марки 4Х4Н5М4Ф2) та використовувати її в мартенситному стані за температур < 630°С. Для цього вивчено фазово-структурний стан цієї сталі після оптимізованих температурних режимів термічної обробки (гартування та відпуск).
Сталь
669.14

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.14

    Вплив вмісту хімічних елементів та деформаційного і термічного оброблення на формування фазового складу колісних сталей / Н.Ю. Філоненко, О.І. Бабаченко, Г.А. Кононенко,О.А. Сафронова //Фізико-хімічна механіка матеріалів, т. 58.-2022.-№2.-c.42-47. - Бібліогр.: 17 назвЗдійснено порівняльний аналіз фазового складу двох дослідних сталей: марки К та К+ (з додатковим комплексним легуванням алюмінієм, азотом та титаном) та відомої сталі марки 2 для залізничних коліс.
Сталь
669.14

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.14

    Корозійно-механічне зношування азотованих сталей у кислих середовищах / М.С. Стечишин, М.С. Скиба, Н.М. Стечишина, А.В. Мартинюк //Фізико-хімічна механіка матеріалів, т. 58.-2022.-№2.-c.121-126. - Бібліогр.: 20 назвНаведено результата дослідження корозійно-механічного зношування (КМЗ) зміцнених азотуванням у безводневому середовищі і незміцнених сталей 20; 45; 40Х; 38Х2МЮА та сірого чавуну СЧ20 у кислому модельному середовищі.
Сталь
669.14

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 620.19

    Корозія та трибокорозія сталі 07X16Н6 у сірководневих середовищах / М.С. Хома, В.А. Винар, Н.Б. Рацька та ін. //Фізико-хімічна механіка матеріалів, т. 58.-2022.-№3.-c.5-12. - Бібліогр.: 18 назв.Досліджено вплив концентрації сірководню (0...1500 mg/dm3) у хлоридно-ацетатних розчинах на корозійні процеси, наводнювання та корозійно-механічне зношування сталі 07X16Н6.
Сталь
620.19

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.14

    Корозія трубної сталі групи міцності Q125 у модельній пластовій воді за різних температури та тиску сірководню і вуглекислого газу / Х.Б. Василів, М.Р. Чучман, В.Р. Івашків та ін. //Фізико-хімічна механіка матеріалів, т. 58.-2022.-№3.-c.13-19. - Бібліогр.: 11 назв.Електрохімічні дослідження сталі Q125 у МПВ за різного співвідношення РСО2/РН2О показали, що основним катодним процесом є воднева деполяризація, механізм якої не залежить від концентрації сірководню в розчині.
Сталь
669.14

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.14

    Кавітаційне зношування феритно-мартенситної сталі Т91 / Г.Ю. Ростова, Г.Д. Толстолуцъка, Р.Л. Василенко та ін. //Фізико-хімічна механіка матеріалів, т. 58.-2022.-№3.-c.79-83. - Бібліогр.: 19 назв.Досліджено мікроструктуру, твердість та кавітаційне зношування феритно-мартенситної сталі Т91, яку порівняно з іншими реакторними сталями марок Eurofer97 і Crl8NilOTi.
Сталь
669.14

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.14

   Журавель І.М. Моделювання мікроструктури сталі 12Х1МФ з урахуванням її різнозернистості / І.М. Журавель, Л.З. Минуда //Фізико-хімічна механіка матеріалів, т. 58.-2022.-№3.-c.112-116. - Бібліогр.: 16 назв.Розроблено метод моделювання меж зерен мікроструктури сталі 12Х1МФ на основі усередненого діаметра зерен металу та врахування його різнозернистості.
Сталь
669.14

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.14

    Структура та опір руйнуванню сталей у різних зонах залізничних осей / О.І. Бабаченко, Г.А. Кононенко, Р.В. Подольський та ін. //Фізико-хімічна механіка матеріалів, т. 58.-2022.-№3.-c.124-128. - Бібліогр.: 21 назв.Досліджено втомну довговічність та мікроструктуру залізничних осей з особливостями макроструктури, виявленими за допомогою ультразвукового контролю (вісь № 178), та без таких особливостей (вісь № 143) марки EA1N, виготовлених за стандартом EN 13261:2020.
Сталь
669.14

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


1 2 3 100