Список знайдених записів в каталогі по тематичній підбірці "Чавун" : 683

1 2 3 23
УДК 669.16

   Сіренко К.А. Розвиток методики визначення складу шихти для виплавлення чавуну в індукційних тигельних печах / К.А. Сіренко //Метал та лиття України.-2022.-№2.-c.20-29. - Бібліогр.: 9 назвРеалізовано можливість посилення ефективності регулювання вмісту хімічних елементів у чавуні, що виплавляється в індукційних тигельних печах, шляхом врахування нестабільності хімічного складу компонентів шихти.
Чавун
669.16

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.16

    Вплив комплексних модифікаторів на структуру чавунів з різним вмістом сірки / Л.Х. Іванова, Є.В. Колотило, О.Ю. Хитько, В.О. Терехін //Метал та лиття України.-2022.-№2.-c.30-34. - Бібліогр.: 4 назвиНаведено результати дослідження і уточнення технології застосування комплексних модифікаторів у вальцеливарному виробництві.
Чавун
669.16

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

   Іванова Л.Х. Рідкісноземельні метали у валкових чавунах / Іванова Л.Х., Колотило Є.В., Мирошниченко Г.О. //Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні : ІТММ 2022 : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. (Дніпро, 18 травня 2022 р.).-Дніпро.,2022.-c.30-34. - Бібліогр. : 6 назвВстановлено подібний впливу дослідних рідкісноземельних металів на параметри кристалізації валкового чавуну та критичні їх концентрації, які призводили до найбільших змін параметрів кристалізації та утворення кулястих графітних включень в структурах модифікованих чавунів.
Чавун
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669,16

   Пушкаренко М.В. Порівняльний аналіз методів введення активних реагентів у рідкий чавун для здійснення процесу комплексного рафінування / Пушкаренко М.В., Молчанов Л.С., Кисляков В.Г. //Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні : ІТММ 2022 : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. (Дніпро, 18 травня 2022 р.).-Дніпро.,2022.-c.71-73. - Бібліогр. : 5 назвНайбільш раціональною схемою введення реагентів при здійсненні процесу паралельного видалення домішок з чавуну є подача одного реагенту за рахунок інжекції, а іншого у формі порошкового дроту при використанні трайб апаратів. Саме зазначена технологія є найбільш перспективною з технологічного боку у разі реалізації процесу комплексного рафінування чавуну від сірки та кремнію.
Чавун
669,16

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.13

    Особливості взаємодії силікокальцію СК30 з розплавом чавуну / Ю.Д. Бачинський, В.Б. Бубликов, О.П. Нестерук, С.С. Логунов //Литво. Металургія. 2022: матеріали XVIII Міжнародної наук.-практ. конф. (04-06 жовтня 2022 р., м. Харків-м. Київ).-Харків.,2022.-c.27-29. - Бібліогр. : 1 назваВ роботі наведено результати, які отримані під час дослідження швидкості розчинення, зміни фазового складу та мікроструктури зразків силікокальцію СК30 масою 8-12 г в процесі фізико-хімічної взаємодії впродовж 3-10 секунд з 10 кг розплаву чавуну температури 1350-1450 °С.
Чавун
669.13

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.16

    Одержання високоміцного чавуну феритного класу / В.Б. Бубликов, Ю.Д. Бачинський, В.О. Овсянников, Н.П. Моісеєва //Литво. Металургія. 2022: матеріали XVIII Міжнародної наук.-практ. конф. (4-6 жовтня 2022 р., м. Харків-м. Київ).-Харків.,2022.-c.34-36. - Бібліогр.: 1 назваЕкспериментально встановлено переваги застосування процесу модифікування FeSi45Mg7Ca4 лігатурою для одержання високих показників відносного видовження і ударної в’язкості високоміцного чавуну, виплавленого з використанням в шихті переробного чавуну ПЛ2 з високою масовою часткою S (до 0,03 %) і P (до 0,08 %), який значно дешевший порівняно з рафінованим продуванням магнієм чушковим чавуном.
Чавун
669.16

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

   Калюжний П.Б. Формування мікроструктури армованого чавуну при литті за моделями, що газифікуються / П.Б. Калюжний, І.А. Шалевська, В.А. Слюсарєв //Литво. Металургія. 2022: матеріали XVIII Міжнародної наук.-практ. конф. (4-6 жовтня 2022 р., м. Харків-м. Київ).-Харків.,2022.-c.71-73. - Бібліогр.: 4 назвиДифузійний шар між арматурою та матричним сплавом значною мірою впливає на фізико-механічні властивості литого композиту, тому в подальшому буде проведено їх визначення та встановлення впливу на них методу ЛГМ.
Чавун
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.16

    Підвищення якості, вдосконалення структури і властивостей високоміцних чавунів / А.М. Недужий, А.Г. Пригунова //Литво. Металургія. 2022: матеріали XVIII Міжнародної наук.-практ. конф. (4-6 жовтня 2022 р., м. Харків-м. Київ).-Харків.,2022.-c.101-103. - Бібліогр.: 1 назваВисокоміцний чавун - конструкційний матеріал для широкої номенклатури литих деталей, який відповідає вимогам підвищеної міцності, високої теплопровідності, забезпечує отримання якісних (без усадкових дефектів) виливків складної конфігурації та має хороші ливарні властивості.
Чавун
669.16

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.13

    Регулювання мікроструктури високоміцного чавуну у тонкостінних виливках / О.О. Ясинський, В.Б. Бубликов, Д.М. Берчук, О.О. Ясинська //Литво. Металургія. 2022: матеріали XVIII Міжнародної наук.-практ. конф. (4-6 жовтня 2022 р., м. Харків-м. Київ).-Харків.,2022.-c.169-170Прогресивним напрямком розвитку технологій високоміцного чавуну є підвищення ефективності оброблення вихідного розплаву шляхом застосування пізнього внутрішньоформового модифікування у протоковому реакторі, передбаченому конструкцією ливниково-живильної системи.
Чавун
669.13

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.16

   Самотугіна Ю.С. Структура і механічні властивості білого чавуну після плазмового поверхневого модифікування / Ю.С. Самотупна, Є.А. Ткачова //Фізико-хімічна механіка матеріалів, т. 58.-2022.-№1.-c.98-104. - Бібліогр.: 19 назвДосліджено вплив поверхневого модифікування висококонцентрованим плазмовим струменем на механізми кристалізації і фазових перетворень у наплавленому білому чавуні 300X25H3C3.
Чавун
669.16

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.16

    Вибір базових компонентів шлакоутворюючої суміші для одностадійного видалення домішок із чавуну / В.Г. Кисляков, Д.М. Тогобицька, Л.С. Молчанов та ін. //Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії : зб. наук. пр.-Дніпро.,2022.-№Вип. 36.-c.134-141. - Бібліогр.: 4 назвиСтаття присвячена дослідженням по розробці варіанту компонентного складу шлакоутворюючої суміші при проведенні комплексної обробки чавуну для виделення таких домішок як кремній, сірка та фосфор.
Чавун
669.16

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.16

    Закономірності змін складу шлаку і вмісту сірки в чавуні у технологічному ланцюзі "доменна піч - комплекс десульфурації чавуну - конвертер" / A.П. Шевченко, B.Г. Кисляков, Б.В. Двоскін та ін. //Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії : зб. наук. пр.-Дніпро.,2022.-№Вип. 36.-c.152-171. - Бібліогр.: 12 назвВ роботі проаналізовано зміну вмісту сірки в чавуні та складу шлаку в технологічному ланцюзі ДП - КДЧ - ККЦ.
Чавун
669.16

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.16

    Оцінка параметрів занурення частинок реагенту з газом у розплав при інжекційній позапічній десульфурації чавуну / B.І. Єлісєєв, І.О. Маначин, А.П. Шевченко, C.А. Шевченко //Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії : зб. наук. пр.-Дніпро.,2022.-№Вип. 36.-c.172-181. - Бібліогр.: 11 назвМетою роботи є розробка математичної моделі для оцінки занурення частинок реагенту з газом у розплав чавуну під час десульфурації.
Чавун
669.16

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.16

    Расчет тепловых потерь при транспортировке и разливке жидкого чугуна с применением теплоизолирующей смеси / С.К. Вильданов, Л.В. Рогалева, П.И. Черноусов, Г.В. Торохов //Сталь.-2021.-№2.-c.67-71. - Библиогр.: 18 назв.Рассчитаны тепловые потери, возникающие при транспортировке и разливке жидкого чугуна в чугуновозном ковше.
Чавун
669.16

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.16

   Носенко О.В. Організація технологічного варіанту підвищення ступеня використання вапна, що вдувається у металевий розплав для реалізації технології комплексного рафінування чавуну / О.В. Носенко, К.І. Чубін, О.А. Чубіна //Молоді вчені 2021 - від теорії до практики: матеріали ХІІ Всеукраїнської конференції (25 березня 2021 р., м. Дніпро).-Дніпро.,2021.-c.82-86. - Бібліогр.: 10 назвНа підставі аналізу відомих даних теоретичних і практичних досліджень механізму рафінування чавуну в кисневих конвертерах і ковшах сформульовані можливі принципи організації технологічного варіанту підвищення ступеня використання вапна, що вдувається в потоці окисного газу на видалення сірки з одночасним ошлакуванням продукту (SiO2) знекремнювання чавуну.
Чавун
669.16

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.16

   Шаповалова Г.Я. Исследование влияния параметров качества поверхностного слоя на эксплуатационные свойства высокопрочных чугунов при обработке с нагревом / Шаповалова Г.Я. //Ресурсосберегающие технологии производства и обработки давлением материалов в машиностроении: сб. науч. тр.-Луганск.,2021.-№2 (35).-c.114-124. - Библиогр.: 7 назв.Настоящая работа посвящена изучению влияния параметров качества поверхностного слоя на эксплуатационные свойства после механической обработки с предварительным нагревом. Разработаны математические зависимости, влияния параметров состояния повехностного слоя на эксплуатационные характеристики деталей машин.
Чавун
669.16

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.16

   Геворгян Г.А. Повышение эффективности модифицирования чугунов путем импульсного воздействия на расплав / Геворгян Г.А., Гущин В.Н. //Металлургия XXI столетия глазами молодых : VIІ Международная науч.-практ. конф. молодых ученых и студентов (24-26 мая, 2021 г., Донецк) : сб. докладов.-Донецк.,2021.-c.8-10. - Библиогр.: 7 назв.Применение комплексного метода ввода модификаторов при ЭИО позволяет: усилить эффект, получаемый при использовании одиночного модификатора; обеспечить более равномерное его распределения по объему жидкой ванны; создать возможность минимизировать содержание модификатора; создает возможность получения особо мелких и специальных структур при измельчении макро- и микроструктуры литья; усиливается и продлевается по времени модифицирующий эффект.
Чавун
669.16

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.16

   Халеев Р.А. Разработка технологии выплавки жаропрочного корозионостойкого чугуна марки ИЧХ28Н2 для фасонного литья / Халеев Р.А., Симоненко В.И. //Металлургия XXI столетия глазами молодых : VIІ Международная науч.-практ. конф. молодых ученых и студентов (24-26 мая, 2021 г., Донецк) : сб. докладов.-Донецк.,2021.-c.11-14. - Библиогр.: 2 назв.В статье рассматривается разработка технологии для фасонного литья жаропрочного корозионостойкого чугуна марки ИЧХ28Н2.
Чавун
669.16

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.16

   Константинов И.В. Особенности получения чугуна с вермикулярной формой графита / Константинов И.В., Чеберяк О.И. //Металлургия XXI столетия глазами молодых : VIІ Международная науч.-практ. конф. молодых ученых и студентов (24-26 мая, 2021 г., Донецк) : сб. докладов.-Донецк.,2021.-c.53-55. - Библиогр.: 3 назв.Моделирование показало, что использование предлагаемого модификатора позволяет снизить количество усадочных пор. Решение по замене модификатора позволило уменьшить брак на 13%, что позволит полностью компенсировать разницу в стоимости модифицирующей добавки с РЗМ.
Чавун
669.16

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.13

   Барон А. А. Влияние направления заливки на качество поступающего в форму расплава и получение годной стандартной литой пробы чугуна / А. А. Барон, Л. В. Палаткина, С. В. Палаткин //Известия ВолгГТУ.-2021.-№10.-c.68-79. - Библиогр.: 12 назв.В работе представлены результаты компьютерного моделирования (на примере серого чугуна марки СЧ 20) влияния направления заливки расплава на степень поражения дефектами усадочного происхождения осевой зоны шейки разрывного образца при заполнении полости формы стандартной литой пробы для оптимальных значений массового расхода расплава.
Чавун
669.13

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.14

   Патент№ 124971. Україна. МКИ C22C33/04. Виливок гіперевтектичного білого чавуну / ВІР МІНЕРАЛС АВСТРАЛІЯ ЛТД; Маслова Тетяна Михайлiвна.-№ a202000496.-Заявл. 2016.06.26; Опубл. 2021.12.22 // Промислова власність. Офіційний бюлетень.-2021-№51Виливок гіперевтектичного білого чавуну, який у стані виливка "як у ливарній формі", має мікроструктуру, що включає в себе матрицю з чорного металу, що містить 12-20 мас. % хрому у розчині в матриці, евтектичні карбіди хрому, дисперговані в матриці, і первинні карбіди хрому, дисперговані в матриці, у якому евтектичні карбіди складають 15-25 об'ємних відсотків виливка і первинні карбіди складають 25-35 об'ємних відсотків виливка.
Чавун


Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.16

   Миронова Т.М. Влияние термической обработки на структуру и свойства дактилированных белых чугунов после горячей деформации / Миронова Т.М., Забродская А.А. //Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід : матеріали ІV Міжнародної конференції.-Дніпро-Гельсінкі.,2021.-c.216-220. - Бібліогр.: 5 назвЦелью работы является изучение возможностей управления структурой дактилированных чугунов после горячей деформации для получения заданных технологических и эксплуатационных свойств.
Чавун
669.16

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.16

    Исследование комплексных подходов защиты мульд при производстве чугуна / В. Я. Перерва, А. В. Ивченко, О. В. Зуев, А. В. Андрюшкин, Ю. А. Бубликов //Металургійна та гірничорудна промисловість.-2021.-№3.-c.29-35. - Бібліогр.: 11 назвВ процессе эксплуатации мульд, изготовленных с нелегированного серого чугуна, наблюдается низкая стойкость, что обуславливает простои разливочной машины.
Чавун
669.16

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.16

   Миронова Т.М Структуроутворення в матриці дактильованих білих чавунів процесі високотемпературної обробки / Миронова Т.М., Пройдак С.В. //Теорія і практика металургії.-2021.-№2.-c.14-21. - Бібліогр.: 26 назвУ роботі розглянуто вплив режимів відпалу на формування зеренної структури аустенітної матриці в білих дактильованих чавунах. Підвищення пластичності таких сплавів забезпечується за рахунок розвитку карбідного перетворення в легованому ванадієм евтектичному цементиті.
Чавун
669.16

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.16

    Моделирование процесса формирования литой структуры высокопрочного чугуна / Рафальский И.В., Лущик П.Е., Морозов Д.С., Покровский А.И. //Металлургия : республ. межведом. сб. науч. тр.-Минск.,2021.-№Вып. 42.-c.137-147. - Библиогр.: 3 назв.Разработана математическая модель формирования литой структуры при затвердевании высокопрочного чугуна, описывающая процесс образования и роста графитных включений шаровидной (сферической) формы в системе Fe-C.
Чавун
669.16

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.16

   Раковец А.С. Исследование первичной структуры серого чугуна с наноструктурными присадками / Раковец А.С., КуисД.В., Свидунович Н.А. //Металлургия : республ. межведом. сб. науч. тр.-Минск.,2021.-№Вып. 42.-c.148-155. - Библиогр.: 6 назв.В статье приведены результаты исследований первичной структуры серого чугуна, полученного модифицированием ферросилицием с барием и лигатурой с наноуглеродными компонентами. Описана методика выявления дендритной структуры и эвтектического зерна.
Чавун
669.16

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.16

   Барановский К.Э. Повышение ресурса работы деталей из износостойких хромистых чугунов. Сообщение 2. Повышение ресурса работы за счет применения литья в кокили и комбинированные формы, а также использования заэвтектических чугунов / К.Э. Барановский //Металлургия : республ. межведом. сб. науч. тр.-Минск.,2021.-№Вып. 42.-c.156-165. - Библиогр.: 6 назв.В статье рассмотрены вопросы повышения износостойкости эвтектических хромистых чугунов за счет использования литья в металлические и комбинированные формы. Представлены результаты исследований по легированию и модифицированию заэвтектических хромистых чугунов для повышения их механических свойств и износостойкости.
Чавун
669.16

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.16

    Технологические особенности получения чугуна с шаровидным графитом / А.Г. Слуцкий, В.А. Шейнерт, И.А. Касперович, П.Д. Хорольский //Металлургия : республ. межведом. сб. науч. тр.-Минск.,2021.-№Вып. 42.-c.173-179. - Библиогр.: 6 назв.В работе выполнен анализ основных факторов, определяющих физикомеханические характеристики высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Показана решающая роль выбора исходного химического состава чугуна, способа его сфероидизирующей обработки, типа и состава лигатуры, в том числе и для вторичного модифицирования, а также режима термической обработки.
Чавун
669.16

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.16

   Іванова Л.Х. Кулястий графіт в заевтектичному чавуні / Іванова Л.Х., Колотило Є.В. //Теорія і практика металургії.-2021.-№3.-c.17-20. - Бібліогр.: 11 назвВперше проведено аналіз розподілу гадолінію в кулястому графіті заевтектичного чавуну. Визначення ролі модифікатора в процесі формоутворення графіту дозволить створити найбільш ефективні модифікатори і розробити раціональну технологію отримання чавуну з кулястим графітом. Результати роботи будуть використані при виготовленні литих прокатних валків із комплексно модифікованих чавунів.
Чавун
669.16

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.046

    Исследование ресурсосберегающей технологии повышения стойкости сменного металлургического оборудования / Д.А. Лубяной, А.Б. Юрьев, И.С. Кузнецов и др. //Металлургия: технологии, инновации, качество ("Металлургия - 2021") : тр. XXII Международной науч.-практ. конф.: в 2-х ч. Ч. 1.-Новокузнецк.,2021.-c.136-140. - Библиогр.: 10 назв.В работе рассматривается технология плавки чугуна с термовременной обработкой и вопрос применения прямого легирования чугуна марганцем в индукционных печах.
Чавун
669.046

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


1 2 3 23