Список знайдених записів в каталогі по тематичній підбірці "Металургія" : 5 711

1 2 3 191
УДК 669

    Инвестиционное проектирование в металлургическом производстве: практикум: ЭБ.-Гомель: ГГТУ,2023.-57 c.
Цена: б.ц.

Металургія
669(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74:004

    Компьютерные технологии проектирования литейных и металлургических процессов: учебно-методическое пособие: ЭБ.-Гомель: ГГТУ,2023.-194 c.
Цена: б.ц.

Металургія
621.74:004(07)+669:004(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

   Сігарьов, Є.М. Технології ресурсосбереження в металургії. Ч.2. : навчальний посібник / Є.М. Сігарьов, О.А. Чубіна.-Кам'янське: ДДТУ,2023.-244 c.
Цена: 200 грн.

Металургія
669:658.567(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

    Концепція сталого розвитку металургії України. Стан, досвід, перспективи / Л. Тубольцев, А. Пригунова, А. Нарівський, В. Петренко.-Дніпро,2023.-364 c.
Цена: 250 грн.

Металургія
669(477)+338:574(477)+574:338(477)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

    Обгрунтування Концепції сталого розвитку металургії України / Л. Тубольцев, А. Пригунова, А. Нарівський, В. Петренко //Концепція сталого розвитку металургії України. Стан, досвід, перспективи.-Дніпро.,2023.-c.11-43
Металургія
669(477)+338:574(477)+574:338(477)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

    Сучасний стан чорної металургії України та світу / Л. Тубольцев, А. Пригунова, А. Нарівський, В. Петренко //Концепція сталого розвитку металургії України. Стан, досвід, перспективи.-Дніпро.,2023.-c.44-83
Металургія
669(477)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

    Металургійні процеси / Л. Тубольцев, А. Пригунова, А. Нарівський, В. Петренко //Концепція сталого розвитку металургії України. Стан, досвід, перспективи.-Дніпро.,2023.-c.84-114
Металургія
669(477)+669.162(477)+669.13(477)+669.18(477)+621.771(477)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

    Особливості розвитку металургії України / Л. Тубольцев, А. Пригунова, А. Нарівський, В. Петренко //Концепція сталого розвитку металургії України. Стан, досвід, перспективи.-Дніпро.,2023.-c.115-218
Металургія
669(477)+669:338(477)+669.1(477)+669:574(477)+621.311(477)+669:331.4

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

    Продукція чорної металургії України / Л. Тубольцев, А. Пригунова, А. Нарівський, В. Петренко //Концепція сталого розвитку металургії України. Стан, досвід, перспективи.-Дніпро.,2023.-c.219-236
Металургія
669(477)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

    Технологічний рівень металургійного виробництва / Л. Тубольцев, А. Пригунова, А. Нарівський, В. Петренко //Концепція сталого розвитку металургії України. Стан, досвід, перспективи.-Дніпро.,2023.-c.237-267
Металургія
669(477)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

    Теоретичні аспекти розроблення Концепції розвитку металургії / Л. Тубольцев, А. Пригунова, А. Нарівський, В. Петренко //Концепція сталого розвитку металургії України. Стан, досвід, перспективи.-Дніпро.,2023.-c.268-305
Металургія
669(477)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

    Етапи структурних реформ в металургії / Л. Тубольцев, А. Пригунова, А. Нарівський, В. Петренко //Концепція сталого розвитку металургії України. Стан, досвід, перспективи.-Дніпро.,2023.-c.306-354
Металургія
669(477)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

   Щербань, О.П. Міжфазний граничний коефіціент розподілу двокомпонентних металічних систем при кристалізації із розплаву: препринт / О.П. Щербань.-Харків: ХФТІ,2023.-34 c.
Цена: б.ц.

Металургія
669

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

    Металлургия: Сборник научных трудов Запорожской гос. инж. академии, Вып.1: наукові праці Запорізької державної інженерної академії:ЭБ.-Запоріжжя: ЗДІА,2023.-92 c.
Цена: б.ц.

Металургія
669(06)+669.1(06)+669.2/.8(06)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

   Патент№ 126626. Україна. МКИ С22С 38/02. Прокатний валок.- / ІНЖЕНЕРНИЙ ІНСТИТУТ ЗАПОРІЗЬКОГО; Огінський Йосип Кузьмич, Таратута Костянтин Васильович, Востоцький Сергій Миколайович та ін..-№ a201904296.-Заявл. 22.04.2019; Опубл. 04.01.2023 // Промислова власність. Офіційний бюлетень.-2023-№1Прокатний валок, відрізняється тим, що внутрішня розпірна конічна втулка містить додатково заплечик, виконаний з боку заплечика зовнішньої розпірної конічної втулки, кожна втулка містить щонайменше два рівновіддалені поздовжні пази, виконані з боку їх конусних поверхонь, а на внутрішній втулці між заплечиками встановлене щонайменше одне обмежувальне кільце.
Металургія
621.774

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

   Одарченко, И.Б. Математическое моделирование металлургических и литейных процессов: учебное пособие: ЭБ / И.Б. Одарченко, В.А. Жаранов, И.Н. Прусенко.-Гомель,2023.-273 c.
Цена: б.ц.

Металургія
669(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

   Патент№ 127239. Україна. МКИ C21D6/00. Холоднокатаний і відпалений сталевий лист.- / АРСЕЛОРМІТТАЛ; де Дієґо Кальдерон Ірен, Хел Жан-Крістоф .-№ a202103762.-Заявл. 02.12.2019; Опубл. 15.06.2023 // Промислова власність. Офіційний бюлетень.-2023-№24Холоднокатаний і відпалений сталевий лист, відрізняється тим, що містить масу, приведену в патенті.
Металургія
621.774

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

    Металлургия и термическая обработка металлов. Т.2 (97): ЭБ,2022
Цена: б.ц.

Металургія
669(06)+621.78(06)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 016:669

    Зот Ілліч Некрасов: бібліографічний покажчик.-Дніпро: ДЗ "ЦДНТБ ГМК України",2022.-26 c.
Цена: б.ц.

Металургія
016:669

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

    Сучасні проблеми металургії. № 25: наукові вісті: ЭБ.-Дніпро: УДУНТ,2022.-203 c.
Цена: б.ц.

Металургія
669(06)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669(477)

   Венгер, В.В. Металургійна галузь України: Фактори зростання та напрями державного регулювання: +ЭБ / В.В. Венгер.-К: Ліра-К,2022.-324 c.
Цена: 200 грн.

Металургія
669(477)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

   Венгер В.В. Особливості розвитку металургійної галузі України в умовах ринкової трансформації / В.В. Венгер //Венгер В.В. Металургійна галузь України : фактори зростання та напрями державного регулювання.-Київ.,2022.-c.10-87В розділі прозглянуті питання: місце і роль металургійної галузі в національному господарстві України; ринкова трансформація та основні етапи розвитку металургійної галузі України; особливості створення бізнес-груп у металургійній галузі України.
Металургія
669

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

   Венгер В.В. Сучасні тенденції розвитку світового ринку металопродукції та його вплив на металургійну галузь України / В.В. Венгер //Венгер В.В. Металургійна галузь України : фактори зростання та напрями державного регулювання.-Київ.,2022.-c.88-154В розділі прозглянуті питання: сучасні тенденції у структурі та динаміці світової торгівлі; металургійна галузь України на світовому ринку сталі; внутрішній ринок України.
Металургія
669

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

   Венгер В.В. Аналіз та оцінка впливу екзогенних чинників на динаміку випуску продукції металургійної галузі України / В.В. Венгер //Венгер В.В. Металургійна галузь України : фактори зростання та напрями державного регулювання.-Київ.,2022.-c.155-195
Металургія
669

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

   Венгер В.В. Державна політика щодо забезпечення економічного зростання в металургійній галузі України / В.В. Венгер //Венгер В.В. Металургійна галузь України : фактори зростання та напрями державного регулювання.-Київ.,2022.-c.196-316В розділі прозглянуті питання: промислова політика держави, роль держави у розвитку металургійної галузі, реформування інституційного середовища як передумова економічного зростання металургійної галузі України.
Металургія
669

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.1

   Нікіфорова В.А. Довгострокові фактори і тенденції розвитку металургії України / В.А. Нікіфорова //Економіка промисловості.-2022.-№1.-c.32-61Статтю присвячено дослідженню довгострокових факторів і тенденцій розвитку металургійної промисловості України в контексті впливу глобальних галузевих трендів.
Металургія
669.1

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 574

   Заніздра М.Ю. Карбоноємність промисловості України: поточний стан і форсайтинг / М.Ю. Заніздра //Економіка промисловості.-2022.-№1.-c.61-88Виявлені позитивні тенденції скорочення карбоноємності зумовлені деструктивними в довгостроковій перспективі явищами (деіндустріалізацією економіки та економічною стагнацією внаслідок пандемії) та мають тимчасовий характер.
Металургія
574

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

   Пантейков, С.П. Математичне моделювання технологічних та фізичних процесів в металургії; лабораторний практикум: навчальний посібник / С.П. Пантейков.-Кам'янське: ДДТУ,2022.-156 c.
Цена: 250 грн.

Металургія
669(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669

    Сучасні проблеми металургії. № 25: наукові вісті: ЭБ.-Дніпро: УДУНТ-ІВК "Системні технології",2022.-231 c.
Цена: б.ц.

Металургія
669

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669(477)

    Концепція салого розвитку металургії України. Стан, досвід, перспективи: ЭБ / Л. Тубольцев, А. Пригунов, А. Нарівський, В. Петренко.-Дніпро,2022.-364 c.
Цена: б.ц.

Металургія
669(477)+574:338(477)+338:574(477)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


1 2 3 191