Список знайдених записів в каталогі по тематичній підбірці "Прокатне виробництво" : 9 939

1 2 3 332
УДК 621.771

    Модель прокатування стрижнів в калібрах системи "овал-круг" / В.М. Самохвал, О.П. Максименко, О.В. Нікулін, А.Б. Приймак //Збірник наукових праць ДДТУ.-2022.-№1(40).-c.25-35. - Бібліогр.: 18 назвРозроблено математичну модель неперервного прокатування круглих стрижнів, яка дозволяє визначати формозміну розкатів, розміри калібрів та інші технологічні параметри.
Прокатне виробництво
621.771

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.771

   Кашко С. А. Нормы расхода металла в прокатном производстве / С. А. Кашко //Литье и металлургия.-2022.-№2.-c.40-43У цій статті наведено алгоритми розрахунку індивідуальних специфічних норм витрати металу при виробництві прокату на прокатному стані 370/150 ВАТ «БМЗ – керуюча компанія холдингу «БМК».
Прокатне виробництво
621.771

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.771

    Дресирування гарячекатаного особливотонкого листового прокату із низьковуглецевої сталі / В.З. Куцова, В.Г. Іванченко, Т.В. Котова, М.А. Ковзель //Сучасні проблеми металургії : наукові вісті.-2022.-№25.-c.85-92. - Бібліогр.: 7 назвПроведено аналіз впливу заключної операції обробки - дресирування на структуру і властивості гарячекатаного особливотонкого листового прокату із низьковуглецевої сталі 08пс.
Прокатне виробництво
621.771

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.771

    Моделювання впливу хімічного складу та структури на механічні властивості легованого прокату / В.А. Луценко, Т.М. Голубенко, І.М. Чуйко, О.В. Луценко //Сучасні проблеми металургії : наукові вісті.-2022.-№25.-c.93-101. - Бібліогр.: 11 назвМетою дослідження було моделювання ролі хімічного складу на формування механічних властивостей та структури при визначенні впливу швидкості охолодження з температур аустенітизації сталі 31CrMoV9.
Прокатне виробництво
621.771

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.771

    Теплообмінні процеси при валковій розливці-прокатці металів / А.С. Нурадінов, О.В. Ноговіцин, І.А. Нурадінов та ін. //Метал та лиття України.-2022.-№2.-c.47-53. - Бібліогр.: 21 назвиФізичним моделюванням вивчені процеси теплообміну між розплавом і валковим кристалізатором при валковій розливці-прокатці металів.
Прокатне виробництво
621.771

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.771

   Багрій В.В. Нечіткий регулятор системи подачі прутка стану поперечно-клинової прокатки на базі Arduino в середовищі LabVIEW / В.В. Багрій, Р.В. Волошин, К.Р. Волошина //Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету.-2022.-№1.-c.132-143. - Бібліогр.: 22 назвиОсновна мета наукової роботи-це розробка регулятору на основі нечіткої логіки для електронної системи управління подачею пруткової заготовки в автоматизованих комплексах поперечно-клинової прокатки.
Прокатне виробництво
621.771

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.771

    Використання методу "мінімального ризику" в технічній діагностиці / Гречаний О.М., Васильченко Т.О., Федоренко С.В. та ін. //Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні : ІТММ 2022 : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. (Дніпро, 18 травня 2022 р.).-Дніпро.,2022.-c.15-19. - Бібліогр. : 5 назвЗ метою підвищення надійності та довговічності шпиндельного вузла привода прокатної кліті стана гарячої прокатки «1680», пропонується перехід з систем змащення бронзових вкладишів та вальниць механізму врівноваження типу «масляний туман» на системи типу - «масло-повітря».
Прокатне виробництво
621.771

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.771

   Зінченко М.Д. Дослідження лабораторного прокатного стана 150 як об'єкта автоматизації / Зінченко М.Д., Потап О.Ю. //Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні : ІТММ 2022 : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. (Дніпро, 18 травня 2022 р.).-Дніпро.,2022.-c.284-288. - Бібліогр.: 1 назваПроведені експериментальні дослідження роботи лабораторного стана 150 довели можливість його використання для формування у студентів компетенцій щодо дослідження об'єктів автоматизації та синтезу САР. При цьому визначено достатність для проведення лабораторного заняття трьох свинцевих зразків.
Прокатне виробництво
621.771

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.771

   Чубенко В.А. Дослідження раціональних режимів обробки при прокатуванні прямокутної смуги / В.А. Чубенк, І. Дмітрієв //Вісник Криворізького національного університету : зб. наук. пр..-Кривий Ріг.,2022.-№Вип. 54.-c.94-98. - Бібліогр.: 15 назвВиконано дослідження технологічного процесу прокатки смуги гарячекатаної загального призначення, розміром 15 х 65 мм із квадратної сталевої заготовки 80 х 80 мм та запропоновано його удосконалення. Було досліджено і обрано обладнання, на якому можливо виготовити даний продукт.
Прокатне виробництво
621.771

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.771

    Теплообмінні процеси у валковому кристалізаторі при безлитковій прокатці металів / А.С. Нурадінов, О.Л. Гончаров, І.А. Нурадінов та ін. //Литво. Металургія. 2022: матеріали XVIII Міжнародної наук.-практ. конф. (4-6 жовтня 2022 р., м. Харків-м. Київ).-Харків.,2022.-c.109-112. - Бібліогр.: 5 назвОтримані результати показують, що використовуючи різні прийоми, можна керувати теплообмінними процесами у валкових кристалізаторах.
Прокатне виробництво
621.771

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.771

    Моделювання процесів кристалізації і формування листових заготовок при беззлитковій прокатці металів / А.С. Нурадінов, О.В.Ноговіцин, І.А. Нурадінов та ін. //Литво. Металургія. 2022: матеріали XVIII Міжнародної наук.-практ. конф. (4-6 жовтня 2022 р., м. Харків-м. Київ).-Харків.,2022.-c.113-115. - Бібліогр.: 5 назвВстановлено, що формування листової заготовки при беззлитковій прокатці, головним чином, визначається характером тепло- масообмінних процесів у міжвалковому просторі.
Прокатне виробництво
621.771

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.771

    Метод уточнения констант, определяющих термокинетические параметры в формуле расчета напряжения течения металла / Яковченко А.В., Денищенко П.Н., Кравцова С.И., Ивлева Н.И. //Сборник научных трудов Донбасского государственного технического института.-2022.-№26.-c.30-40. - Бібліогр.: 5 назвПоказано, що константи, що визначають термокінетичні параметри у формулі розрахунку напруги течії металу з урахуванням процесів динамічного перетворення його структури при гарячій пластичній деформації, не забезпечують прийнятну точність розрахунків у всьому заявленому діапазоні зміни хімічних елементів. Розроблено математичну модель, метод та комп'ютерну програму розрахунку уточнених констант.
Прокатне виробництво
621.771

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.771.2

    Вдосконалення методики розрахунку деформаційних параметрів при калібруванні валків для дротяного стану / О.П. Максименко, О.В. Нікулін, А.Б. Приймак, І.О. Мілютін //Збірник наукових праць ДДТУ.-2022.-№2 (41).-c.48-57. - Бібліогр.: 15 назвРозроблено методику розрахунку параметрів деформації розкату при калібруванні валків для прокатки катанки на сортових сучасних безперервних станах з урахуванням рівноваги металу у валках та поздовжньої стійкості процесу.
Прокатне виробництво
621.771.2

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.771

    Графічна факторизація впливу технологічних чинників при безперервному прокатуванні / О.В. Нікулін, О.П. Максименко, В.М. Самохвал, О.О. Григориця //Збірник наукових праць ДДТУ.-2022.-№2 (41).-c.36-47. - Бібліогр.: 25 назвВиконано узагальнену графічну факторизацію технологічних параметрів безперервної сортової прокатки, яка дозволяє визначати причинно-наслідкові зв 'язки кінематичних і силових процесів, а також формозміни розкатів у виробничих умовах.
Прокатне виробництво
621.771

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.771

   Самохвал В.М. Аналіз механічних властивостей валків станів довгомірного прокату / В.М. Самохвал, Р.О. Басак //Збірник наукових праць ДДТУ.-2022.-№2 (41).-c.72-82. - Бібліогр.: 21 назваПроаналізовано сучасні матеріали для виготовлення валків станів довгомірного прокату та механічні властивості валків за пропозиціями виробників.
Прокатне виробництво
621.771

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.771

   Кухар В.В. Енергоспоживання та витрати емульсолу при холодній прокатці смуг з вуглецевої сталі на безперервному 4-х клітьовому стані 1680 / Кухар В.В., Горностай В.М., Курпе О.Г. //Обробка матеріалів тиском = Materials working by pressure.-Краматорськ.,2022.-№1(51).-c.134-140. - Бібліогр.: 16 назвУ роботі виконане порівняння споживання електроенергії при холодній прокатці на безперервному 4-х клітьовому стані тандем 1680 для сортаменту з вуглецевих сталей із використанням мастильно-охолоджуючих емульсолів «Quakerol» та «Універсал 1ТС».
Прокатне виробництво
621.771

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.771

   Кулік Т.О. Дослідження температурного фактора формування мікрорельєфу поверхні смуги при теплій прокатці / Кулік Т.О. //Обробка матеріалів тиском = Materials working by pressure.-Краматорськ.,2022.-№1(51).-c.141-146.- Бібл.: 8 назв. - Текст англ.Досліджено температурний фактор формування мікрорельєфу смуги, отриману в результаті реалізації процеса теплої прокатки. Проаналізовано різні схеми нагрівання смуги до потрібної температури на основі отриманої математичної моделі розподілу температури як за товщиною смуги, так і за довжиною осередку деформації.
Прокатне виробництво
621.771

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.771

   Корева В.О. Холодне прокатування алюмінієвого сплаву системи AL-MG / Корева В.О. //Обробка матеріалів тиском = Materials working by pressure.-Краматорськ.,2022.-№1(51).-c.147-153. - Бібліогр.: 8 назвВ роботі виконано дослідження деформаційної обробки алюмінієвого сплаву системи Al-Mg холодним прокатуванням.
Прокатне виробництво
621.771

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.771

    Характеристики вертикальної вібрації полосового прокатного стану при складному пошкодженні підшипника валків / Донсяо Хау, Чженнань Сан, Цзіньтао Мю, Паймінь Ші //ISIJ International. Vol. 62.-2022.-№1.-c.179-190. - Бібл.: 27 назв. - Текст англ.Розроблено тривимірну модель вертикальних вібрацій полосового прокатного стану зі складними пошкодженнями підшипника кочення на зовнішній і внутрішній доріжках кочення.
Прокатне виробництво
621.771

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.771

   Номура Шуня. Моделювання матеріалу гарячекатаного сталевого листа з урахуванням диференціального зміцнення та моделювання розширення отвору / Шуня Номура, Тосіхіко Кувабара //ISIJ International. Vol. 62.-2022.-№1.-c.191-199. - Бібл.: 32 назв. - Текст англ.З метою отримання достовірних моделей матеріалів для подальшого аналізу методом кінцевих елементів (МКЕ), було досліджено характеристики процесу пружнопластичної деформації гарячекатаного сталевого листа 440 МПа, підданого повторюваним напруженням за лінійними траєкторіями, шляхом проведення двовісних випробувань на розтяг із хрестоподібними зразками (ISO 16842: 2014) і багатоосьових випробувань на розширення труб.
Прокатне виробництво
621.771

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.771

    Характеристика деформації при холодній прокатці феритної сталі, що містить частинки міді, за допомогою аналізу нейтронного пропускання / Йодзіро Оба, Сатоші Морука, Кадзукі Охіші та ін. //ISIJ International. Vol. 62.-2022.-№1.-c.173-178. - Бібл.: 33 назв. - Текст англ.Для характеристики змін кристалографічної текстури феритових зерен і наноструктури дисперсних частинок міді під час холодної прокатки, було досліджено нейтронні спектри пропускання залізно-мідного сплаву (т.зв. "мідної сталі") із вмістом 2 мас.% міді.
Прокатне виробництво
621.771

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.771

    Вплив холодної прокатки та швидкості нагріву на утворення аустеніту в низьковуглецевій сталі / Івон Аланіс-Фуерте, Педро Гарніка-Гонсалес, Едгар Лопес-Мартінес та ін. //ISIJ International. Vol. 62.-2022.-№1.-c.227-236. - Бібл.: 33 назв. - Текст англ.За допомогою дилатометричного аналізу під час безперервного нагріву досліджено кінетику утворення аустеніту в низьковуглецевої сталі, підданій двом видам обробки: віджигу та холодній прокатці (0,08C-1,22Mn-0,73Si).
Прокатне виробництво
621.771

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.771

   Мазур В.Л. Реалізація методів розрахунку в спеціалізованій комп'ютерній системі напружено-деформованого і температурного стану рулонів сталевих штаб / В.Л. Мазур, В.І. Тимошенко, І.Ю. Приходько //Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії : зб. наук. пр.-Дніпро.,2022.-№Вип. 36.-c.240-253. - Бібл.: 16 назв. - Текст англ.Розроблено теорію формування та трансформації напружено-деформованого та температурного стану рулонів гарячекатаних та холоднокатаних сталевих штаб при їх змотуванні-розмотуванні у процесах прокатки, термічної обробки, дресирування, транспортування, складування, виконання інших виробничих операцій на металургійних комбінатах.
Прокатне виробництво
621.771

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.771

    Будова та властивості армірування рулонів V-легованою дво- та багатофазною C-Mn-Si-сталлю / В.Л. Плюта, Г.В. Левченко, С.О. Воробей, А.М. Нестеренко //Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії : зб. наук. пр.-Дніпро.,2022.-№Вип. 36.-c.254-264. - Бібл.: 15 назв. - Текст англ.Метою роботи було дослідження впливу легування ванадієм дво- та багатофазних сталей.
Прокатне виробництво
621.771

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.771

    Дослідження технологічних параметрів гарячої сортової прокатки при виробництві корозійностійкого і вогнестійкого арматурного прокату / В.Г. Раздобрєєв, Д.Г. Паламар, К.Ю. Ключніков, О.І. Лещенко //Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії : зб. наук. пр.-Дніпро.,2022.-№Вип. 36.-c.265-284. - Біблыогр.: 23 назви.Метою роботи є адаптування розробленої у Відділі Обробки Металів Тиском (ВОМТ) ІЧМ НАНУ комп’ютерної математичної моделі процесу безперервної сортової прокатки для дослідження та прогнозування механічних властивостей стійкого до корозійного руйнування і вогнестійкого арматурного прокату.
Прокатне виробництво
621.771

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.771

   Кузьменко М.Ю. Аналіз ефективності способів розкрою заготовок при виробництві дрібносортного прокату в стрижнях / М.Ю. Кузьменко, О.П. Єгоров, М.О. Рибальченко //Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії : зб. наук. пр.-Дніпро.,2022.-№Вип. 36.-c.285-298. - Бібліогр.: 6 назвМетою роботи є аналіз ефективності способів розкрою заготовок на безперервних заготовочних станах (БЗС) при виробництві сортового металопрокату в стрижнях.
Прокатне виробництво
621.771

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.771

   Потап О.Ю. Точність регулювання товщини прокату в умовах високочастотних збурень з урахуванням швидкодії натискних пристроїв / О.Ю. Потап, А.В. Іванічик //Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії : зб. наук. пр.-Дніпро.,2022.-№Вип. 36.-c.299-307. - Бібліогр.: 6 назвЗдійснене аналітичне обгрунтування функцій передачі AGC-системи за ексцентриситетом валків та за товщиною підкату з урахуванням реальної швидкодії ГНП. Аналітично визначені частотні характеристики AGC-системи.
Прокатне виробництво
621.771

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.771

   Вереньов В.В. Моделювання динаміки проходження полоси зі зварним швом безперервної групи клітей / В.В. Вереньов, М.І. Подобєдов //Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії : зб. наук. пр.-Дніпро.,2022.-№Вип. 36.-c.308-313. - Бібліогр.: 4 назвиМета роботи полягала в визначенні динамічної реакції стану, тобто натягів і товщини, коли ділянка полоси зі швом поступово прокатується починаючи з першої до останньої кліті. Досліджена динаміка прокатки полоси зі зварним з’єднанням (швом), котрий має незначне потовщення відносно полоси.
Прокатне виробництво
621.771

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.771

   Зінченко М.Д. Дослідження лабораторного прокатного стана 150 як об'єкта автоматизації / М. Д. Зінченко, О. Ю. Потап //Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії : зб. наук. пр.-Дніпро.,2022.-№Вип. 36.-c.314-324. - Бібліогр.: 2 назвиМетою роботи є дослідження лабораторного прокатного стана 150 як об’єкта автоматизації для встановлення зв’язків між параметрами прокатки і розмірами прокату, а також реалізації системи автоматизованого регулювання товщини прокату (САР).
Прокатне виробництво
621.771

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.771

   Веренев, В.В. Динамика прокатного стана "Слябинг 1150" / В.В. Веренев, Н.И. Подобедов.-Днепр: ЛИРА,2022.-84 c.
Цена: 100 грн.

Прокатне виробництво
621.771

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


1 2 3 332