Список знайдених записів в каталогі по тематичній підбірці "Сталеплавильне виробництво" : 9 899

1 2 3 330
УДК 669.18

   Патент№ 120485. Україна. МКИ C21D 6/00. Спосіб виробництва листової сталі з пластичністю.- / АРСЕЛОРМІТТАЛ; Іунґ Тьєрі, Петіґан Жерар, Стодт Йонас.-№ a 2018 12099.-Заявл. 22.05.2017; Опубл. 10.12.2023 // Промислова власність. Офіційний бюлетень.-2023-№23Спосіб виробництва листової сталі з пластичністю, наведеною двійникуванням, підданої холодній прокатці, поверненню і нанесенню покриття, що включає послідовні стадії, приведені в патенті.
Сталеплавильне виробництво
621.774

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.18

   Патент№ 127037. Україна. МКИ C21D 9/50. Спосіб виробництва листової сталі з попередньо нанесеним покриттям.- / АРСЕЛОРМІТТАЛ; Шміт Франсіс, Бернарді Кентен.-№ a202002429.-Заявл. 19.15.2018; Опубл. 23.03.2023 // Промислова власність. Офіційний бюлетень.-2023-№13Спосіб виробництва листової сталі з попередньо нанесеним покриттям, який включає послідовні стадії, приведені в патенті.
Сталеплавильне виробництво
621.774

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.18

   Патент№ 127232. Україна. МКИ В23К 9/18. Спосіб електродугового високошвидкісного наплавлення високовуглецевих сталей з попереднім і супутнім підігріваннями і термічною обробкою після наплавлення.- / ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ; Щетинін Сергій Вікторович, Щетиніна Віра Іванівна.-№ a 2020 08400.-Заявл. 28.12.2020; Опубл. 14.06.2023 // Промислова власність. Офіційний бюлетень.-2023-№24Спосіб електродугового високошвидкісного наплавлення високовуглецевих сталей з попереднім і супутнім підігріваннями і термічною обробкою після наплавлення, відрізняється тим, що наплавлення здійснюють на низькому наплавному струмі, величину якого встановлюють залежно від швидкості наплавлення і діаметра електрода відповідно до виразу, приведеного в патенті.
Сталеплавильне виробництво
621.774

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.18

   Патент№ 127233. Україна. МКИ В23К 9/18. Спосіб електродугового наплавлення чавуну з попереднім і співпадаючим підігрівами і термічною обробкою після наплавлення.- / ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ; Щетинін Сергій Вікторович, Щетиніна Віра Іванівна.-№ a202008401.-Заявл. 28.12.2020; Опубл. 14.06.2023 // Промислова власність. Офіційний бюлетень.-2023-№24Спосіб електродугового наплавлення чавуну з попереднім співпадаючим підігрівами і термічною обробкою після наплавлення, відрізняється тим, що високошвидкісне наплавлення здійснюють хромонікелевим зварювальним дротом Св06Х19Н9Т з таким складом, мас. %: вуглець - до 0,08, кремній - 0,4-1,0, марганець - 1,0-2,0, хром - 18-20, нікель - 8-10 і титан - 0,5-1,0, при низькій ефективній потужності дуги, величину якої встановлюють залежно від швидкості наплавлення відповідно до виразу, приведеного в патенті.
Сталеплавильне виробництво
621.774

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.18

   Патент№ 125090. Україна. МКИ C25D3/58. Спосіб електроосадження мультишарового мідно-олов'яного покриття з електроліту / НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" НТУ "ХПІ"; Майзеліс Антоніна Олександрівна .-№ a201910881.-Заявл. 2019.08.06; Опубл. 2021.02.10 // Промислова власність. Офіційний бюлетень.-2022-№1Спосіб електроосадження мультишарового мідно-олов'яного покриття з електроліту, відрізняється тим, що покриття електроосаджують у пірофосфатнотрилонатному електроліті при відношенні молярної концентрації трилону Б до сумарної концентрації іонів металів 0,45-0,55, та потенціал осадження переключають зі значення Е1 в діапазоні -0,93…-0,95 В до значення E2 в діапазоні -1,18…-1,2 В.
Сталеплавильне виробництво


Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.18

   Патент№ 125158. Україна. МКИ C22C5/56. Холоднокатана і термооброблена листова сталь / АРСЕЛОРМІТТАЛ; Цзун Коралі, Цзун Корали .-№ a202003658.-Заявл. 2018.12.18; Опубл. 2022.01.05 // Промислова власність. Офіційний бюлетень.-2022-№3Холоднокатана і термооброблена листова сталь, одержана зі сталі, яка має наведений далі хімічний склад, приведенний в патенті
Сталеплавильне виробництво


Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.18

   Патент№ 125188. Україна. МКИ В22F3/26. Спосіб виготовлення композиційних матеріалів. / НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ СІКОРСЬКОГО"; Мініцький Анатолій Вячеславович .-№ a202000660.-Заявл. 2010.02.04; Опубл. 2021.08.04 // Промислова власність. Офіційний бюлетень.-2022-№4Спосіб виготовлення композиційних матеріалів, який відрізняється тим, що пористі каркаси виготовляють з композиційних матеріалів на основі заліза та формують статичним пресуванням або селективним лазерним плавленням, як просочувальний матеріал використовують алюміній або сплави на його основі, а під корекцією тиску розуміють створення градієнта тиску шляхом застосування форвакуумного насоса.
Сталеплавильне виробництво


Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.18

   Патент№ 125195. Україна. МКИ В22F3/26. Спосіб виготовлення композиційних матеріалів. / НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ СІКОРСЬКОГО"; Мініцький Анатолій Вячеславович .-№ a202000660.-Заявл. 2010.02.04; Опубл. 2021.08.04 // Промислова власність. Офіційний бюлетень.-2022-№4Спосіб виготовлення композиційних матеріалів, який відрізняється тим, що пористі каркаси виготовляють з композиційних матеріалів на основі заліза та формують статичним пресуванням або селективним лазерним плавленням, як просочувальний матеріал використовують алюміній або сплави на його основі, а під корекцією тиску розуміють створення градієнта тиску шляхом застосування форвакуумного насоса.
Сталеплавильне виробництво


Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.18

   Патент№ 125195. Україна. МКИ С23С2/02. Спосіб виготовлення оцинкованої і відпаленої листової сталі / НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ СІКОРСЬКОГО"; Запіко Альварес Давід .-№ a202003387.-Заявл. 2018.10.19; Опубл. 2020.08.25 // Промислова власність. Офіційний бюлетень.-2022-№4Спосіб виготовлення оцинкованої і відпаленої листової сталі, який включає одержання листової сталі, яка характеризується таким хімічним складом, при вираженні у масових відсотках: 0,05 С 0,20, 1,5 Mn 3,0, 0,10 Si 0,45, 0,10 Сr 0,60, Al 0,20, V.
Сталеплавильне виробництво


Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.18

   Харченко О.В. Термодинамічний аналіз фізико-хімічних процесів в високотемпературній реакційній зоні рідкої сталеплавильної ванни. Частина 1. Системи залізо-кисень, залізо-кисень-вуглець / О.В. Харченко, Н.В. Лічконенко //Метал та лиття України.-2022.-№1.-c.28-34. - Бібліогр.: 15 назвРоботу присвячено аналізу фізико-хімічних процесів в високотемпературній реакційній зоні (ВРЗ), що утворюється в автотермічних сталеплавильних процесах з продуванням киснем, таких як конвертерне виробництво. В публікації наведено важливі теоретичні і практичні аспекти дослідження ВРЗ в контексті створення нових ефективних металургійних технологій і систем проєктування та оптимізації плавки сталі.
Сталеплавильне виробництво
669.18

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.18

    Розробка раціональної технології мікролегування та модифікування спокійних марок сталі порошкоподібними матеріалами / К.Г. Нізяєв, В.І. Хотюн, О.М. Стоянов, Є.В. Синегін //Метал та лиття України.-2022.-№1.-c.35-41. - Бібліогр.: 15 назвУ статті виконано аналіз ефективності мікролегування і модифікування сталі різними матеріалами. Наведено дані лабораторних випробувань, запропоновано раціональні варіанти і технології введення мікролегуючих і модифікуючих добавок з метою отримання якісного металу.
Сталеплавильне виробництво
669.18

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.18

   Воденнікова О.С. Десульфурація сталі: сучасні технології, тенденції та перспективи / О.С. Воденнікова, Л.В. Воденнікова //Метал та лиття України.-2022.-№1.-c.42-53. - Бібліогр.: 25 назвПроаналізовано сучасний погляд на процес десульфурації сталі в умовах сталеплавильного виробництва різних країн світу.
Сталеплавильне виробництво
669.18

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.14

   Голуб Т.С. Дослідження методів вимірювання фізичних показників факелу догоряння димових газів, як засіб прогнозування перебігу фізико- хімічних перетворень в процесах виплавки сталі / Голуб Т.С., Молчанов Л.С., Семикін С.І. //Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні : ІТММ 2022 : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. (Дніпро, 18 травня 2022 р.).-Дніпро.,2022.-c.9-14. - Бібліогр. : 6 назвШляхом зіставлення отриманих вимірюваних показників із встановленими дослідним шляхом показниками згідно заданих за технологією параметрів ведення продувки та граничними значеннями можна робити висновки, в залежності від їх відхилення, про необхідність, наприклад, зміни положення фурми для досягнення необхідного результату за показниками або проведення інших корегуючих операцій (наприклад, подачі сипучих в конвертер для коригування стану шлаку) й досягати кращих технологічних результатів ведення продувки металевого розплаву.
Сталеплавильне виробництво
669.14

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.14

   Камкін В.Ю. Моделювання розчинення вапна в шлаку окислювального періоду виплавки сталі в ДСП / Камкін В.Ю., Мішалкін А.П. //Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні : ІТММ 2022 : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. (Дніпро, 18 травня 2022 р.).-Дніпро.,2022.-c.259-260Вивчали кінетику розчинення вапна в шлаку окислювального періоду виплавки сталі в ДСП шляхом введення на поверхню ванни високотемпературної моделі печі (40 кг; ЛПЗ - 67 з периклазовим футеруванням) при використанні вапняків фракції 3 і 10 мм з різним ступенем випалу.
Сталеплавильне виробництво
669.14

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.187

   Малий Е.І. Дослідження властивостей електродних пеків / Малий Е.І., Чемеринський М.С.,Старовойт М.А. //Теорія і практика металургії.-2022.-№1.-c.48-52. - Бібліогр.: 5 назвЗа результами роботи встановлено, що певний показник відповідає загальному принципу явищ, що відбуваються при змочуванні, що дає можливість повноцінніше охарактеризувати поведінку електродних пеків під час виробництва графітованих виробів.
Сталеплавильне виробництво
669.187

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.18

   Куберский С.В. Анализ энергетического баланса метода дугового глубинного восстановления кремния / Куберский С.В., Проценко М.Ю., Воронько М.И. //Сборник научных трудов Донбасского государственного технического института.-2022.-№27.-c.45-51. - Бібліогр.: 12 назвВиконано аналіз основних витрат електроенергії при використанні електричної дуги в технологіях виплавки та позапічної обробки сталі. Складено енергетичний баланс процесу дугового глибинного відновлення (ДГВ) кремнію з піску в залізовуглецевий розплав.
Сталеплавильне виробництво
669.18

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 004:669.18

   Зіборов І.К. Розробка інтелектуальної систем підтримки прийняття рішень з самонавчанням для керування технологічними процесами виробництва сталі / І.К. Зіборов, Т.А. Желдак //Системні технології.-2022.-№3.-c.35-46. - Бібліогр.: 11 назвВ роботі запропоновано принцип інтегрування системи підтримки прийняття рішень у металургійне виробництво з мінімальним втручанням у процес, що полягає у прогнозуванні перебігу процесу з видачею рекомендації щодо впливу на нього задля оптимізації зовнішнього критерію ефективності. Запропонована система спирається на самонавчання та одержання знань із аналізу дій людини.
Сталеплавильне виробництво
004:669.18

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.18

   Мартінссон Йохан. Вплив твердих частинок і крапель рідини на характеристики процесу піноутворення - холодна модель і високотемпературні експерименти / Йохан Мартінссон, Аманда Вікерфелт, Ду Січен //ISIJ International. Vol. 62.-2022.-№1.-c.104-111. - Бібл.: 13 назв. - Текст англ.З метою подальшого вивчення особливостей процесу піноутворення в металургійному шлаку, були проведені високотемпературні експерименти, під час яких вимірювали висоту спінювання шлаків системи FeO-CaO-SiO2-MgO, які містять осаджені частинки MgO-FeO.
Сталеплавильне виробництво
669.18

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.18

   Ямамото Тецуа. Моделювання процесу зневуглецювання розплавленого заліза за допомогою газового струменя двоокису вуглецю із врахуванням особливостей взаємодії між потоком та чинною хімічною реакцією / Тецуа Ямамото, Такеші Оморі, Такео Каджішіма //ISIJ International. Vol. 62.-2022.-№1.-c.38-47. - Бібл.: 43 назв. - Текст англ.В роботі запропоновано новий чисельний метод для надійного прогнозування рівня декарбюрізації сталі дікосидом вуглецю.
Сталеплавильне виробництво
669.18

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.18

   Юшкевич П.О. Загальний концепт типізації будови та конструктивних особливостей склепінь печей віддзеркального типу / П.O. Юшкевич //Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії : зб. наук. пр.-Дніпро.,2022.-№Вип. 36.-c.182-193. - Бібліогр.: 16 назвУ роботі досягнута мета і сформульовано загальний концепт типізації будови та конструктивних особливостей склепінь печей віддзеркального типу, що використовувались за останні роки в умовах роботи вітчизняних металургійних підприємств та охарактеризовано найпоширеніші футерувальні матеріали для них.
Сталеплавильне виробництво
669.18

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.184

    Дослідження перебігу допалювання в порожнині робочого простору кисневого конвертера за рахунок оцінки фізичних параметрів димових газів та полум'я / Т.С. Голуб, Л.С. Молчанов, Є.С. Какушкін, П.Г. Прокопенко //Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії : зб. наук. пр.-Дніпро.,2022.-№Вип. 36.-c.194-207. - Бібліогр.: 14 назвРобота присвячена розробці та оцінюванню ефективності доступного методу контролю стану конвертерної ванни за показником фізичними показниками полум’я, що утворюється при допалюванні вихідних газів.
Сталеплавильне виробництво
669.184

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.184

   Семикін С.І. Аналітичне дослідження характеристик струменів, що витікають із сопел складеного типу / С.І. Семикін, Т.С. Голуб, Л.С. Молчанов //Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії : зб. наук. пр.-Дніпро.,2022.-№Вип. 36.-c.208-217. - Бібліогр.: 16 назв У статті наведено результати дослідження та аналізу використання складених сопел когерентного типу.
Сталеплавильне виробництво
669.184

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.184

   Михайловський М.В. Дослідження термічної підготовки ковшів / М.В. Михайловський, В.І. Шибакінський, С.В. Бейцун //Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії : зб. наук. пр.-Дніпро.,2022.-№Вип. 36.-c.218-225. - Бібліогр.: 7 назвМетою роботи є розробка комп'ютерної моделі нагрівання ковша відкритим факелом на установці сушіння та високотемпературного розігріву для управління процесом термічної підготовки.
Сталеплавильне виробництво
669.184

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.184

   Молчанов Л.С. Дослідження зміни структурного та хімічного складу периклазовуглецевих вогнетривів у процесі експлуатації у складі футерівки кисневих конверторів / Л.С. Молчанов, Т.С. Голуб //Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії : зб. наук. пр.-Дніпро.,2022.-№Вип. 36.-c.226-239. - Бібліогр.: 16 назвУ проведеній роботі було виконано дослідження змін у футеровці кисневого конвертера ємністю 50-т для розширення уявлень про вплив технологічних чинників на макрокартину руйнування футеровки.
Сталеплавильне виробництво
669.184

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.18

   Патент№ 126159. Україна. МКИ C21С 7/064. Спосіб випуску шлаку в процесі виробництва наднизькофосфористої сталі.- / НАНЬЯНГ ХАНЬЄ СПЕШІАЛ СТІЛ КО; Чжу Шученґ, Чжао Ху, Сю Шаоп та ін.-№ a201908304.-Заявл. 23.05.2019; Опубл. 25.08.2022 // Промислова власність. Офіційний бюлетень.-2022-№34Спосіб випуску шлаку в процесі виробництва наднизькофосфористої сталі, відрізняється тим, що кількість добавки вапна в розрахунку на масу розплавленої сталі становить 0,5-3 кг/т, і переважно кількість добавки вапна становить 0,7-1 кг/т.
Сталеплавильне виробництво
621.774

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.18

   Патент№ 126092. Україна. МКИ C22С 38/02. Холоднокатана і термооброблена листова сталь, спосіб її виробництва і використання такої сталі у виготовленні деталей транспортих засобів.- / АРСЕЛОРМІТТАЛ; Барж Патрік, Суасо Родріґес Іан Альберто.-№ a202004464.-Заявл. 18.12.2018; Опубл. 10.08.2022 // Промислова власність. Офіційний бюлетень.-2022-№32Холоднокатана і термооброблена листова сталь, яка має хімічний склад, приведений в патенті.
Сталеплавильне виробництво
621.774

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.18

   Патент№ 124457. Україна. МКИ C22C38/02. Композиції сталі для виготовлення компонентів з поліпшеними властивостями проти нагароутворення.- / ВАЛЛУРЕК ТЬЮБС ФРАНС; Россі Валєнтін .-№ a201808413.-Заявл. 2018.10.25; Опубл. 2021.09.22 // Промислова власність. Офіційний бюлетень.-2021-№38Композиція сталі для виготовлення компонентів з поліпшеними властивостями проти нагароутворення, яка містить, мас. %: - не більше 0,15 вуглецю (C), - від 0,3 до 1 марганцю (Mn), - від 1,4 до 3 кремнію (Si), - від 0,5 до 3 міді (Cu), - від 8 до 10 хрому (Cr), - від 0,5 до 3 нікелю (Ni), - від 0,01 до 0,07 азоту (N), - від 0,8 до 1,1 молібдену (Mo), - від 0,005 до 0,03 алюмінію (Al), при цьому решта композиції містить залізо (Fe) і домішки. 2. Композиція сталі за п. 1, де вміст інших хімічних елементів не перевищує, мас. %: - 0,025 фосфору (P), - 0,02 сірки (S), - 0,02 титану (Ti), - 0,05 ніобію (Nb), - 0,05 ванадію (V), - 0,1 вольфраму (W) та - 0,05 кобальту (Co).
Сталеплавильне виробництво


Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.18

    Разработка и использование шлакообразующих смесей собственного производства на МНЛЗ ККЦ и ЭСПЦ / Е.П. Лозовский, А.Г. Алексеев, Д.В. Юречко и др. //Сталь.-2021.-№1.-c.14-15. - Библиогр.: 3 назв.Представлены данные о применении на МНЛЗ ПАО "ММК" шлакообразующих смесей (ШОС), изготовленных в условиях ООО "Шлаксервис", с целью замещения привозных ШОС, в том числе импортируемых из-за границы.
Сталеплавильне виробництво
669.18

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.18

   Стриченко С.М. Совершенствование шлакового режима конвертерной плавки с применением железорудных окатышей / С.М. Стриченко, А.Л. Сотников //Сталь.-2021.-№1.-c.16-18. - Библиогр.: 4 назв.Предложены решения по нормализации процесса шлакообразования, в том числе растворения извести.
Сталеплавильне виробництво
669.18

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.18

   Стулов В.В. Моделирование затвердевания стали в охлаждаемой модели кристаллизатора / В.В. Стулов, О.М. Шафиев //Сталь.-2021.-№2.-c.18-20. - Библиогр.: 9 назв.Установлено образование складок на наружной поверхности парафиновой отливки даже при отсутствии ее вытягивания из модели кристаллизатора. Проведены замеры времени образования на поверхности отливки одной складки, толщины корочки отливки, количества отведенного тепла, необходимой температуры перегрева стали и диаметра стальной заготовки.
Сталеплавильне виробництво
669.18

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


1 2 3 330