Список знайдених записів в каталогі по тематичній підбірці "Кольорова металургія" : 7 673

1 2 3 256
УДК 669.2/.8 СП

   Кімстач, Т.В. Дослідженя та розробка олов'яно-алюмінієвої бронзи з підвищеними ливарними, триботехнічними та корозійними властивостями: Автореферат дисертації на здоб. наук. ступ. к.т.н.: Спец. 05.16.01 - Металознавство та термічна обробка металів / Т.В. Кімстач.-Дніпро: ІЧМ,2023.-28 c.
Цена: Б.ц.

Кольорова металургія
669.2/.8+669.35

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.2/.8

   Дробов А. Н. Влияние ионно-плазменного азотирования на износостойкость и характер изменения шероховатости поверхности титановых сплавов ВТ1-0, ВТ6 и ОТ4-1 / А. Н. Дробов, М. Н. Босяков, И. Л. Поболь //Литье и металлургия.-2022.-№2.-c.78-83. - Библиогр.: 5 назв.Досліджено вплив температури процесу іонно-плазмового азотування на зносостійкість одержуваних зміцнених шарів на титані ВТ1-0 та титанових сплавах ВТ6 та ОТ4-1.
Кольорова металургія
669.2/.8

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.2/.8

   Крень А. П. Измерение пластичности алюминиевых сплавов при их динамическом и статическом нагружении пирамидой Виккерса / А. П. Крень //Литье и металлургия.-2022.-№2.-c.84-90. - Библиогр.: 15 назв.У роботі розглянуто можливість оцінки пластичності алюмінієвих сплавів та алюмоматричних композитів методом квазістатичного та мікроударного індентування.
Кольорова металургія
669.2/.8

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.2/.8

    Исследование свойств защитных составов при контакте кислотсодержащими отходящими газами, образующихся при получении вторичного алюминия в САТ-0,15, САТ-0,5 и САТ-2,5 / А. С. Панасюгин, А. Р. Цыганов, И. Л. Кулинич и др. //Литье и металлургия.-2022.-№2.-c.118-122У цій роботі проведено аналіз утворення парів мінеральних кислот та їх взаємодії із захисними покриттями на основі бентонітових глин, периклазу та шунгіту.
Кольорова металургія
669.2/.8

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 621.74

    Вплив ливарної форми і перегріву розплаву алюмінієвої бронзи на структуру виливків і якість їх поверхні / Л.І. Солоненко,С.І. Реп'ях, К.І. Узлов, В.Ф. Мазорчук //Метал та лиття України.-2022.-№2.-c.59-71. - Бібліогр.: 16 назвРоботу присвячено виявленню закономірностей впливу ливарної форми, структурованої в паро-мікрохвильовому середовищі (спосіб паро-мікрохвильового затвердіння - ПМЗ-процес) з піщано-рідкоскляної суміші (ПРС), та перегріву розплаву міді з 9,4 % А! на структуру виливків та якість їх поверхні.
Кольорова металургія
621.74

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.2/.8

   Ворон М.М. Сучасні підходи в розробці біосумісних титанових сплавів з підвищеним рівнем експлуатаційних властивостей / М.М. Ворон, С.Л. Шваб, Р.В. Селін //Метал та лиття України.-2022.-№2.-c.88-95. - Бібліогр.: 34 назвиПредставлено аналіз головних аспектів створення титанових сплавів для ендопротезування, які б володіли най більш оптимальним комплексом експлуатаційних характеристик - біосумісності та механічних властивостей.
Кольорова металургія
669.2/.8

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.2/.8

   Верховлюк А.М. Вплив Mg, Ag, Sn, Fe, Ni на структуру та властивості мідних заготовок / А.М. Верховлюк, Р.В. Петровський, В.М. Бабич //Литво. Металургія. 2022: матеріали XVIII Міжнародної наук.-практ. конф. (4-6 жовтня 2022 р., м. Харків-м. Київ).-Харків.,2022.-c.36-39. - Бібліогр.: 8 назвЛегування міді, яке супроводжується утворенням твердих розчинів, можна використовувати як засіб зниження електропровідності та одночасного зміцнення сплаву.
Кольорова металургія
669.2/.8

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.2/.8

    Хімічний та фазовий склад алюмінію, одержаного з ливарного шлаку / А.М. Верховлюк, О.А. Щерецький, В.В. Довбенко, О.В. Железняк //Литво. Металургія. 2022: матеріали XVIII Міжнародної наук.-практ. конф. (4-6 жовтня 2022 р., м. Харків-м. Київ).-Харків.,2022.-c.39-41. - Бібліогр.: 1 назваДосліджено процес одержання алюмінію з ливарного алюмінієвого шлаку металургійним способом.
Кольорова металургія
669.2/.8

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.2/.8

    Формування композиційних шарів при контактному легуванні антифрикційних алюмінієвих сплавів розплавами свинцю та олова / А.С. Затуловський, В.О. Щерецький, О.А. Набока, О.А. Кузьменко //Литво. Металургія. 2022: матеріали XVIII Міжнародної наук.-практ. конф. (4-6 жовтня 2022 р., м. Харків-м. Київ).-Харків.,2022.-c.64-65Проведено оцінку можливості утворення композиційних шарів внаслідок твердо-рідинного масопереносу, монотектичного розшарування рідин та хімічного синтезу в системах Al-Sn-Pb-х де х це легуючі елементи ливарних алюмінієвих сплавів: Si, Mg, Cu, Mn.
Кольорова металургія
669.2/.8

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.2/.8

    Виготовлення відповідальних виливків з жароміцного нікелевого сплаву ЖС3ДК-ВІ з покращеними техніко-економічними показниками / В.В. Клочихін, О.О. Педаш, С.М. Данілов та ін. //Литво. Металургія. 2022: матеріали XVIII Міжнародної наук.-практ. конф. (4-6 жовтня 2022 р., м. Харків-м. Київ).-Харків.,2022.-c.76-79Встановлено, що хімічний склад, а також механічні та жароміцні властивості матеріалу робочих лопаток турбіни вентилятора, відлитих зі сплаву ЖС3ДК-ВІ, модифікованого нікелево-ітрієвою лігатурою ИТН-1 (як без ГІП, так і після операції газо-статування), задовільні і відповідають вимогам ОСТ 1.90.126-85.
Кольорова металургія
669.2/.8

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.2/.8

   Недужий А.М. Використання високоміцних алюмінієвих сплавів, що деформуються, в промисловості / А.М. Недужий, А.Г. Пригунова //Литво. Металургія. 2022: матеріали XVIII Міжнародної наук.-практ. конф. (4-6 жовтня 2022 р., м. Харків-м. Київ).-Харків.,2022.-c.98-101. - Бібліогр.: 7 назвВисокоміцні алюмінієві сплави, що деформуються, зокрема сплави Д16 і В95 є перспективними конструкційними матеріалами, які широко використовуються в літакобудуванні, для виготовлення деталей: фюзеляжу, крил, кіля, хвостових частин літаків, шпангоутів, лонжеронів та ін.
Кольорова металургія
669.2/.8

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.2/.8

    Вплив заліза на фазові перетворення в сплаві АК5М2 / А.Г. Пригунова, Л.К. Шеневідько, М.В. Кошелєв та ін. //Литво. Металургія. 2022: матеріали XVIII Міжнародної наук.-практ. конф. (4-6 жовтня 2022 р., м. Харків-м. Київ).-Харків.,2022.-c.119-121Встановлено, що збільшення вмісту заліза призводить до підвищення температури початку процесу тверднення розплаву, до зменшення його переохолодження і збільшення інтервалу температур ліквідус-солідус, до чітко вираженого перегину на низькотемпературній гілці першого максимуму ДТА-кривих тверднення з підвищенням вмісту заліза, до збільшення кількості залізовмісних фаз, а також до зміни порядку і механізму їх утворення, що визначено методом «стоп-гартування».
Кольорова металургія
669.2/.8

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.2/.8

    Покращення механічних та антикорозійних властивостей поверхні стопу АМг6 електроіскровим легуванням Ті та високочастотним ударним обробленням / В.В. Могилко, А.П. Бурмак, С.М. Волошко та ін. //Металофізика та новітні технології.-2022.-№2.-c.223-240. - Бібліогр.: 29 назвПроаналізовано мікроструктуру, зміцнення та корозійні властивості поверхневих шарів алюмінієвого стопу АМг6, модифікованих ультразвуковим ударним обробленням (УЗУО) та комбінованим обробленням, що поєднувало електроіскрове легування (ЕІЛ) Титаном і УЗУО.
Кольорова металургія
669.2/.8

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.2/.8

    Впорядковані стопи цирконію з інтерметалідним зміцненням / О.М. Малка, П.М. Романко, В.Г. Ткаченко, О.І. Кондрашев //Металофізика та новітні технології.-2022.-№4.-c.443-457. - Бібліогр.: 13 назвВ даній роботі обгрунтовані хемічні склади і режими оброблення нових експериментальних стопів в системі Zr-8Al-1Nb з інтерметалідним зміцненням для подальшого підвищення механічних властивостей цирконійових стопів на основі формування впорядкованої надструктури.
Кольорова металургія
669.2/.8

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.2/.8

    Температура солідусу та гаряча твердість стопів Ti-Nb-Mo / О.М. Мисливченко, А.А. Бондар, В.М. Вобліков та ін. //Металофізика та новітні технології.-2022.-№4.-c.459-469. - Бібліогр.: 24 назвиНа основі експериментальних даних побудовані температурні залежності твердості стопів та розраховано енергії активації деформування матеріалу під індентором. Проведено аналізу кривих залежності твердості стопів та визначена температура різкого знеміцнення матеріалу.
Кольорова металургія
669.2/.8

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.2/.8

    Морфологія поверхні та властивості поверхневого шару алюмінійового стопу 6111 після оброблення імпульсним пучком релятивістських електронів / В.В. Брюховецький, В.Ф. Клепіков, В.В. Литвиненко та ін. //Металофізика та новітні технології.-2022.-№4.-c.515-530. - Бібліогр.: 25 назвДосліджено морфологію поверхні та особливості мікроструктури поверхневого шару алюмінійового стопу 6111, опроміненого імпульсним пучком релятивістських електронів.
Кольорова металургія
669.2/.8

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.2/.8

    Структурно-фазовий стан і властивості поверхні стопу АМг6 після електроіскрового легування Вольфрамом і фінішного ультразвукового оброблення / В.В. Могилко, А.П. Бурмак, С.М. Волошко та ін. //Металофізика та новітні технології.-2022.-№5.-c.639-657. - Бібліогр.: 39 назвПроаналізовано ефективність модифікування поверхневих шарів алюмінійового стопу АМгб комбінованим обробленням, що включає електроіскрове легування (ЕІЛ) Вольфрамом та фінішне ультразвукове ударне оброблення (УЗУО), щодо покращення мікроструктури, міцності та корозійних властивостей.
Кольорова металургія
669.2/.8

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.2/.8

    Термодинамічне моделювання та термічна аналіза стопу АК5М2 із 0,8-3,3% Феруму / А.Г. Пригунова, О.А. Щерецький, М.В. Кошелев та ін. //Металофізика та новітні технології.-2022.-№5.-c.672-689. - Бібліогр.: 14 назвНаведено результати теоретичних і експериментальних досліджень особливостей фазових перетворень у складнолегованому стопі АК5М2, що виготовляється з брухту та відходів при зміні вмісту Феруму від 0,83 до 3,3%.
Кольорова металургія
669.2/.8

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.2/.8

    Вплив Ніобію і Силіцію на структуру біосумісних стопів Ті-xNb-(1-1,2)Si литих та після термооброблення / О.М. Шевченко, Л.Д. Кулак, М.М. Кузьменко та ін. //Металофізика та новітні технології.-2022.-№8.-c.1059-1075. - Бібліогр.: 17 назвПроведено дослідження впливу легуючих елементів і термооброблення на структуру, фазовий склад та твердість у двох серіях литих стопів системи Ti-Nb-Si з вмістом Силіцію 1 і 1,2% ваг. та різним вмістом Ніобію від 10 до 18% ваг.
Кольорова металургія
669.2/.8

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.2/.8

    Комплексная переработка полиметаллических сульфидных промпродуктов предприятий цветной металлургии: монография: ЭБ.-Екатеринбург: Урал. ун-т,2022.-142 c.
Цена: б.ц.

Кольорова металургія
669.2/.8

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.2/.8

    Минерально-сырьевая база цветной металлургии: учебное пособие: ЭБ / под ред. О.Б. Колмачихиной.-Екатеринбург: Урал. ун-т,2022.-94 c.
Цена: б.ц.

Кольорова металургія
669.2/.8(07)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.2/.8

   Gasik M.I. Metallurgie des metaux non ferreux: аннотация учебного пособия "Металлургия цветных металлов" / M.I. Gasik.-Dnipro,2022.-32 c.
Цена: б.ц.

Кольорова металургія
669.2/.8

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.2/.8

   Королев Ю.М. Получение особо крупногабаритных тиглей из беспористого вольфрама с использованием экологически чистого фторидного передела при кругообороте реагентов / Ю.М. Королев, О.А. Скачков //Сталь.-2021.-№5.-c.45-53. - Библиогр.: 26 назв.Кругооборот используемых реагентов обеспечивает соблюдение экологических норм. Предложенная "замкнутая" цепочка аппаратов, потребляющая порошок вольфрама или металлические отходы, обеспечивает производительность по готовым изделиям 93-127 т/год и может тиражироваться.
Кольорова металургія
669.2/.8

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.2

    Генерация цианида натрия путем газификации угля для золотоизвлекательных фабрик / Н.В. Васюнина, И.В. Дубова, С.П. Бакшеев и др. //Вестник ИрГТУ.-2021.-№4.-c.488-497. - Библиогр.: 21 назв.Цель - оценка технологической возможности генерации цианида натрия путем газификации угля с изучением влияния параметров процесса (температуры, продолжительности эксперимента, типа угля) на концентрацию цианида натрия в полученных растворах и выявление оптимальных режимов процесса.
Кольорова металургія
669.2

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.3

   Осинцев О.Е., Федоров В.Н. Медь и медные сплавы. Отечественные и зарубежные марки: справочник: ЭБ / О.Е. Осинцев, В.Н. Федоров.-3-е изд., испр.-М.: Инновационное машиностроение,2021.-360 c.
Цена: б.ц.

Кольорова металургія
669.3(039)

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.2/.8

    Влияние химического состава и структуры на температуру восстановления формы сплавов на основе никелида титана / Коллеров М.Ю., Гусев Д.Е., Шаронов А.А., Афонина М.Б. //Металлург.-2021.-№1.-c.84-92. - Библиогр.: 25 назв.Показано, что в структуре сплавов на основе никелида титана, получаемых по промышленной технологии всегда присутствуют богатые титаном фазы типа TiNi/TiNi(ON) даже при условии концентрации никеля в В2-фазе, превышающей эквиатомный состав.
Кольорова металургія
669.2/.8

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.2/.8

    Опыт и перспективы применения алюминий-литиевых сплавов в изделиях авиационной и космической техники / Каблов Е.Н., Антипов В.В., Оглодкова Ю.С., Оглодков М.С. //Металлург.-2021.-№1.-c.62-70. - Библиогр.: 24 назв.В статье представлена история развитая алюминий-литиевых сплавов и их применения.
Кольорова металургія
669.2/.8

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.2/.8

   Веселовский А.А. Переработка отвальных никелевых шлаков в ликвидные продукты на примере шлаков Южно-Уральского никелевого комбината / Веселовский А.А. //Металлург.-2021.-№1.-c.93-98. - Библиогр.: 15 назв.На основе проведенных исследований разработана схема переработки отвалов никелевых шлаков с их поэтапной пирометаллургической переработкой в промышленных условиях.
Кольорова металургія
669.2/.8

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.2/.8

    Исследование и разработка технологических параметров плавки в вакууме коррозионностойких жаропрочных никелевых сплавов / Каблов Е.Н., Сидоров В.В., Мин П.Г. и др. //Металлург.-2021.-№2.-c.62-68. - Библиогр.: 17 назв.Проведено исследование по разработке основных технологических параметров выплавки высокохромистых коррозионностойких никелевых жаропрочных сплавов в вакуумных индукционных печах.
Кольорова металургія
669.2/.8

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


УДК 669.2/.8

   Селиванов Е.Н. Структура сульфидно-мышьяковистого кека и растворимость его сплавов с серой / Селиванов Е.Н., Новиков Д.О., Галкова Л.И. //Металлург.-2021.-№2.-c.85-90. - Библиогр.: 19 назв.Показана возможность утилизации сульфидно-мышьяковистых кеков путем их термообработки с добавками элементной серы.
Кольорова металургія
669.2/.8

Замовити електронну доставку документаЗамовити переклад


1 2 3 256