ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Координационно-методическая работа  //  Нормативные документы  //  Про обов'язковий примірник документів (закон)

Про обов'язковий примірник документів (закон)

 

Про обов'язковий примірник документів
ЗАКОН УКРАЇНИ
від 9 квітня 1999 року N 595-XIV

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 22-23, ст.199 )
 
   ( Із змінами, внесеними згідно із Законом
     N 2953-III ( 2953-14 ) від 17.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.121 )
 
     Цей Закон  визначає  правові  засади  функціонування  системи
обов'язкового  примірника  документів  та   регулює   інформаційні
відносини,  пов'язані  з  поповненням національного інформаційного
фонду України.
 
                             Розділ I
 
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
     Стаття 1. Визначення термінів та понять
 
     У цьому Законі нижченаведені терміни та поняття вживаються  у
такому значенні:
 
     обов'язковий примірник  документів  -  примірник різних видів
тиражованих документів,  який передає його виробник на безоплатній
або платній основі юридичним особам, визначеним цим Законом;
 
     система обов'язкового   примірника  документів  -  сукупність
видів обов'язкових примірників  документів,  а  також  порядок  їх
доставляння, зберігання та використання;
 
     документ -    матеріальна    форма   одержання,   зберігання,
використання  і  поширення  інформації,  зафіксованої  на  папері,
магнітній, кіно-, фотоплівці, оптичному диску або іншому носієві;
 
     тиражований документ - документ, виготовлений певним тиражем;
 
     патентні документи  -  описи до патентів на винаходи (корисні
моделі) та методичні документи до них;
 
     виробник документів -  юридична  особа  незалежно  від  форми
власності   або  фізична  особа,  яка  виготовляє  (в  тому  числі
публікує) різні види тиражованих документів;
 
     одержувач обов'язкового   примірника   документів   (далі   -
одержувач  документів)  -  юридична  особа  України,  яка  одержує
обов'язковий  примірник  документів  на  безоплатній  або  платній
основі та забезпечує його зберігання і використання;
 
     національний інформаційний    фонд   України   -   сукупність
інформаційних фондів (інформаційних ресурсів) держави:  архівного,
бібліотечного, стандартів, архіву друку, фонду фільмів, патентного
та інших фондів.
 
     Стаття 2. Основні завдання Закону
 
     Основними завданнями цього Закону є:
 
     визначення загальних принципів  державної  політики  у  сфері
поповнення національного інформаційного фонду України обов'язковим
примірником документів;
 
     регулювання інформаційних     відносин,     пов'язаних     із
функціонуванням системи обов'язкового примірника документів;
 
     встановлення обов'язків   і  прав  виробників  документів  та
одержувачів документів.
 
     Стаття 3. Сфера дії Закону
 
     Дія цього Закону поширюється на відносини, які виникають при:
 
     виготовленні (в  тому  числі  публікуванні)   юридичними   та
фізичними  особами  України  різних видів тиражованих документів в
Україні та за її межами;
 
     виготовленні різних видів тиражованих  документів  в  Україні
юридичними та фізичними особами інших держав;
 
     одержанні обов'язкового   примірника   документів  юридичними
особами України.
 
     Цей Закон не поширюється  на  відносини,  які  виникають  при
виготовленні   документів   з   обмеженим   доступом,   документів
управлінського та особистого характеру,  документів  в  одиничному
виконанні.
 
     Стаття 4. Законодавство  України  про обов'язковий примірник
               документів
 
     Законодавство України про обов'язковий  примірник  документів
складається  з  цього  Закону  та  інших нормативно-правових актів
України.
 
     Стаття 5. Суб'єкти  та  об'єкти  відносин,  що  виникають  у
               процесі функціонування    системи    обов'язкового
               примірника документів
 
     Суб'єктами відносин,  що виникають у  процесі  функціонування
системи обов'язкового примірника документів, є юридичні особи усіх
форм власності та фізичні особи,  які виготовляють,  публікують  і
доставляють обов'язковий примірник документів,  та юридичні особи,
які одержують,  зберігають і використовують обов'язковий примірник
документів.
 
     Об'єктом відносин,  що  виникають  у  процесі  функціонування
системи  обов'язкового  примірника  документів,   є   обов'язковий
примірник   документів,   який  підлягає  доставлянню  виробниками
документів одержувачам документів, визначених цим Законом.
 
     Стаття 6. Види  документів,  віднесених   до   обов'язкового
               примірника
 
     До обов'язкового примірника документів належать такі їх види:
 
     видання текстові, нотні, картографічні, образотворчі;
 
     видання електронні;
 
     видання, аудіопродукція та інші документи для сліпих;
 
     аудіо-, візуальна,  аудіовізуальна продукція (кіно-,  відео-,
фото-, фонодокументи);
 
     нормативно-правові акти у сфері стандартизації, метрології та
сертифікації;
 
     патентні документи.
 
     Стаття 7. Порядок   доставляння   обов'язкового  примірника
               документів
 
     Порядок доставляння   обов'язкового   примірника   документів
встановлює Кабінет Міністрів України.
 
                            Розділ II
 
            ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ВИРОБНИКІВ ДОКУМЕНТІВ ТА
                      ОДЕРЖУВАЧІВ ДОКУМЕНТІВ
 
     Стаття 8. Обов'язки виробників документів
 
     Виробники документів  доставляють  всі  або  окремі   за   їх
профілем чи/та видом:
 
     1) обов'язковий  безоплатний  примірник  видань  -  Книжковій
палаті  України,  національним,  у  тому  числі   спеціалізованим,
всеукраїнським бібліотекам,  Верховній Раді України,  Президентові
України,  Кабінетові Міністрів України, органам виконавчої влади у
галузі  інформації,  на які покладена функція державної реєстрації
засобів масової інформації та ведення Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції;
 
     2) обов'язковий     безоплатний    примірник    видань,    що
виготовляються  (в  тому  числі   публікуються)   на   відповідній
території, - універсальним бібліотекам (Автономної Республіки Крим
та обласним);
 
     3) обов'язковий безоплатний примірник патентних документів  -
державним  центрам  науково-технічної та  економічної  інформації,
всеукраїнським галузевим бібліотекам;
 
     4) обов'язковий  безоплатний  примірник  аудіо-,  візуальної,
аудіовізуальної продукції:
 
     державному фондові фільмів при центральному