ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
266520
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Изобреталю и рационализатору  //  Нормативные документы

Нормативные документы
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (витяг) НАКАЗ N 184 від 11.03.2002
НАКАЗ 29.06.2005 N 387 НАКАЗ N 520 від 16.07.2001
НАКАЗ N 575 від 03.08.2001 НАКАЗ N 577 від 03.08.2001
НАКАЗ N 521 від 16.07.2001 Н А К А З N 574 від 03.08.2001
НАКАЗ 22.04.2005 N 247 НАКАЗ N 298 від 13.05.2002
ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону прав на винаходи і корисні моделі ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону прав на зазначення походження товарів
ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону прав на промислові зразки
ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем ПОСТАНОВА від 27 серпня 1997 р. N 938 Київ
ПОСТАНОВА від 23 грудня 2004 р. N 1716 Київ Н А К А З N 197 від 15.03.2002
НАКАЗ N 198 від 18.03.2002 НАКАЗ N 22 від 22.01.2001
НАКАЗ N 260 від 18.04.2002 НАКАЗ N 110 від 18.02.2002
НАКАЗ N 116 від 28.07.95 П О С Т А Н О В А від 11 липня 1994 р. N 473 Київ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 23 квітня 2001 р. N 149-р

Стандарты

ДСТУ 3574-97. Патентний формуляр: Основні положення. Порядок складання та оформлення.-К.:Держстандарт України,1997.-14с.

ДСТУ 3575-97. Патентні дослідження та порядок проведення.-К.: Держстандарт України,1997.-18с.

Законы

О собственности. Введено с 07.12.91г. №2690// Сборник нормативных актов по вопросам промышленной собственности/ Сост.: В.А. Жаров и др.; Под ред. В.Л. Петрова, В.А. Жарова.-К.: Вища шк., 1998.-519с.

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України: вводиться в дію з 01.07.94р. згідно з Постановою ВР №3769-12 від 23.12.93р., ВВР 1994, №7 ст.33//Світ.-15 квітня.-1998.-с.4-6.

Про державниі наукові та науково-технічні програми// Світ.-1999.-№35-36 (вересень).-с.4.

Про державну политику регулювання в галузі генетично-інженерної діяльності//Світ.-1999.-№41-42(листопад).-с.4.

Про інноваційну діяльність// Світ.-1999.-№33-34(вересень).-с.4.

Про наукову і науково-технічну експертизу (вводиться в дію Постановою ВРУ №52/95-ВР від 10.02.95// Світ.-1998.-№11(березень).-с.4.

Про охорону прав на зазначення походження товарів. Від 16.06.№752-XIV//Світ.-1999.-№31-32(серпень).-с.4.

Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем. Від 5 листопада 1997р. №621/97ВР//Промислова власність.-1998.-№6(1).-с.1.1.

Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроника та сенсорна техніка", №Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона", "Інститут монокристалів". Від 16.07.99. №991- XIV//Світ.-1999.-№31-32(серпень).-с.3

Про внесення змін др Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Від 16.06.99 №751- XIV// Інтелектуальна власність.-1999.-№8.-с.47.

Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу. Від 21.09.99 №1069- XIV //Світ.-1999.-№43-44(листопад).-с.3.

Постанови.

Про державний комітет України з питань науки та інтелектуальної власності//Інтелектуальна власність.-1999.-№9.-с.57.

Про державний реєстр України топографій інтегральних мікросхем та порядок видачі свідоцтв. Затверджен наказом Держстандарту України 27.02.98 №19; Зареєстров. Мінюстом України 08.06.98 №368/2808//Промислова власність.-1998.-№6(1).-с.1.10.

Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем та знаки для товарів і послуг: Затверджено постановою КМ України від 10.10.94. №701(зі змінами і доповненнями за станом на 28.04.98)//Винахідник і раціоналізатор.-1998.-№5-6.-с.5-13.

Зміни і доповнення, що вносяться до положення "Про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарів і послуг: Затверджено постановою КМ України від 14.08.96№98//Промислова власність.-1998.-№1.-с.1.7

Указы. Правила.

Порядок розгляду завки на винахід (корисну модель). Затверджено наказом ДержпатентуУкраїни від 29.09.96 №244.Зареєстров. в Мінюсті України 20.12.96№730/1755//Винахідник і раціоналізатор.-1998.-№1,2.-с.12-18.

Правила складання, подання і розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми: Затверджено наказом Держпатенту України 18.06.98№51//Промислова власність.-1998.-№4(1).-с.1.1.

Правила складання та подання заявки на видачу патенту України на винахід і корисну модель: Затверджені наказом Держпатенту України від 17 .09.94 №132//Винахідник і раціоналізатор.-1998.-№2.-с.23.

Про забезпечення функціонування державної системи охорони прав на об'єкти промислової власності в кризовий період: Затверджено Держпатентом України 25.09.98 №90; Зареєстров. Мінюстом України 30.09.98 №615/3055//Промислова власність.-1998.-№6(1).-с.1.2.6.

Про державну підтримку наукових установ, які працюють над новіїніми науково-технічними розробками//Світ.-1998.-№13.-с.6.

Про Положення про Державний комітет України з питань науки та інтелектуальної власності від 13.08.99 №987/99//Інтелектуальна власність.-1999.-№9.-с.57.

Угода про торговільні аспекти прав інтелектуальної власності//Інтелектуальна власність.-1999.-№5,6,7.

Другие нормативные документы.

Женевський акт гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків//Інтелектуальна власність.-1999.-№10.-с.50-61.

Інструкція до розгляду заявки про наміри здійснити патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах//Винахідник і раціоналізатор.-1998.-№1.-с21.22.

Визначення прибутку від використання об'єктів промислової власності. Методичні рекомендації//Світ.-1998.-№33(вересень).-с.3.

 

 


ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (витяг)
НАКАЗ N 184 від 11.03.2002
Про затвердження Інструкції про видачу патентів України на секретні винаходи, які охороняються авторськими Про затвердження Інструкції про видачу патентів України на секретні винаходи, які охороняються авторськими свідоцтвами СРСР на секретні винаходи
НАКАЗ 29.06.2005 N 387
Про затвердження Інструкції про порядок
видачі патенту України на винахід, що охороняється авторським свідоцтвом СРСР
НАКАЗ N 520 від 16.07.2001
Про затвердження Інструкції про офіційну публікацію заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) та клопотання про її відкликання
НАКАЗ N 575 від 03.08.2001
Про затвердження Інструкції про офіційну публікацію заяви про надання будь-якій особі дозволу на використаннязапатентованого промислового зразка та клопотання про її відкликання
НАКАЗ N 577 від 03.08.2001
Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на використання топографії інтегральної мікросхеми
НАКАЗ N 521 від 16.07.2001
Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)
Н А К А З N 574 від 03.08.2001
Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка
НАКАЗ 22.04.2005 N 247
Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на об'єкт права інтелектуальної власності
НАКАЗ N 298 від 13.05.2002
Про затвердження Інструкції про порядок продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу компетентного органу
ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону прав на винаходи і корисні моделі
ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону прав на зазначення походження товарів
ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг
ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону прав на промислові зразки
ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем
ПОСТАНОВА від 27 серпня 1997 р. N 938 Київ
Про затвердження Положення про представників у справах інтелектуальної
власності (патентних повірених)
ПОСТАНОВА від 23 грудня 2004 р. N 1716 Київ
Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності
Н А К А З N 197 від 15.03.2002
Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель
НАКАЗ N 198 від 18.03.2002
Про затвердження Правил розгляду заявки на промисловий зразок
НАКАЗ N 22 від 22.01.2001
Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель
НАКАЗ N 260 від 18.04.2002
Про затвердження Правил складання, подання та розгляду
заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми
НАКАЗ N 110 від 18.02.2002
Про затвердження Правил складання та подання
заявки на промисловий зразок
НАКАЗ N 116 від 28.07.95
Про затвердження Правил складання і
подання заявки на видачу свідоцтва
України на знак для товарів і послуг
П О С Т А Н О В А від 11 липня 1994 р. N 473 Київ
Про порядок виплати винагороди авторам
винаходів і промислових зразків, що
охороняються чинними на території
України свідоцтвами СРСР
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 23 квітня 2001 р. N 149-р
Про спеціально уповноважені органи для
визначення та контролю особливих властивостей
та інших характеристик товарів

Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ

Подборки ПОДБОРКИ

Фонд книг ЦГНТБ ГМК Украины КНИГИ

Фонд аналитических описаний ЦГНТБ ГМК Украины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Фонд стандартов ЦГНТБ ГМК Украины СТАНДАРТЫ

Фонд патентов ЦГНТБ ГМК Украины ПАТЕНТЫРеклама

ГЛАВНАЯ    О БИБЛИОТЕКЕ    ПАРТНЕРЫ    ССЫЛКИ    КОНТАКТЫ   
Copyrights © ЦГНТБ ГМК Украины 2000-2019
Design and programming by Lemaryn