ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Изобреталю и рационализатору  //  Нормативные документы

Нормативные документы
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (витяг) НАКАЗ N 184 від 11.03.2002
НАКАЗ 29.06.2005 N 387 НАКАЗ N 520 від 16.07.2001
НАКАЗ N 575 від 03.08.2001 НАКАЗ N 577 від 03.08.2001
НАКАЗ N 521 від 16.07.2001 Н А К А З N 574 від 03.08.2001
НАКАЗ 22.04.2005 N 247 НАКАЗ N 298 від 13.05.2002
ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону прав на винаходи і корисні моделі ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону прав на зазначення походження товарів
ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону прав на промислові зразки
ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем ПОСТАНОВА від 27 серпня 1997 р. N 938 Київ
ПОСТАНОВА від 23 грудня 2004 р. N 1716 Київ Н А К А З N 197 від 15.03.2002
НАКАЗ N 198 від 18.03.2002 НАКАЗ N 22 від 22.01.2001
НАКАЗ N 260 від 18.04.2002 НАКАЗ N 110 від 18.02.2002
НАКАЗ N 116 від 28.07.95 П О С Т А Н О В А від 11 липня 1994 р. N 473 Київ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 23 квітня 2001 р. N 149-р

Стандарты

ДСТУ 3574-97. Патентний формуляр: Основні положення. Порядок складання та оформлення.-К.:Держстандарт України,1997.-14с.

ДСТУ 3575-97. Патентні дослідження та порядок проведення.-К.: Держстандарт України,1997.-18с.

Законы

О собственности. Введено с 07.12.91г. №2690// Сборник нормативных актов по вопросам промышленной собственности/ Сост.: В.А. Жаров и др.; Под ред. В.Л. Петрова, В.А. Жарова.-К.: Вища шк., 1998.-519с.

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України: вводиться в дію з 01.07.94р. згідно з Постановою ВР №3769-12 від 23.12.93р., ВВР 1994, №7 ст.33//Світ.-15 квітня.-1998.-с.4-6.

Про державниі наукові та науково-технічні програми// Світ.-1999.-№35-36 (вересень).-с.4.

Про державну политику регулювання в галузі генетично-інженерної діяльності//Світ.-1999.-№41-42(листопад).-с.4.

Про інноваційну діяльність// Світ.-1999.-№33-34(вересень).-с.4.

Про наукову і науково-технічну експертизу (вводиться в дію Постановою ВРУ №52/95-ВР від 10.02.95// Світ.-1998.-№11(березень).-с.4.

Про охорону прав на зазначення походження товарів. Від 16.06.№752-XIV//Світ.-1999.-№31-32(серпень).-с.4.

Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем. Від 5 листопада 1997р. №621/97ВР//Промислова власність.-1998.-№6(1).-с.1.1.

Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроника та сенсорна техніка", №Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона", "Інститут монокристалів". Від 16.07.99. №991- XIV//Світ.-1999.-№31-32(серпень).-с.3

Про внесення змін др Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Від 16.06.99 №751- XIV// Інтелектуальна власність.-1999.-№8.-с.47.

Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу. Від 21.09.99 №1069- XIV //Світ.-1999.-№43-44(листопад).-с.3.

Постанови.

Про державний комітет України з питань науки та інтелектуальної власності//Інтелектуальна власність.-1999.-№9.-с.57.

Про державний реєстр України топографій інтегральних мікросхем та порядок видачі свідоцтв. Затверджен наказом Держстандарту України 27.02.98 №19; Зареєстров. Мінюстом України 08.06.98 №368/2808//Промислова власність.-1998.-№6(1).-с.1.10.

Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем та знаки для товарів і послуг: Затверджено постановою КМ України від 10.10.94. №701(зі змінами і доповненнями за станом на 28.04.98)//Винахідник і раціоналізатор.-1998.-№5-6.-с.5-13.

Зміни і доповнення, що вносяться до положення "Про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарів і послуг: Затверджено постановою КМ України від 14.08.96№98//Промислова власність.-1998.-№1.-с.1.7

Указы. Правила.

Порядок розгляду завки на винахід (корисну модель). Затверджено наказом ДержпатентуУкраїни від 29.09.96 №244.Зареєстров. в Мінюсті України 20.12.96№730/1755//Винахідник і раціоналізатор.-1998.-№1,2.-с.12-18.

Правила складання, подання і розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми: Затверджено наказом Держпатенту України 18.06.98№51//Промислова власність.-1998.-№4(1).-с.1.1.

Правила складання та подання заявки на видачу патенту України на винахід і корисну модель: Затверджені наказом Держпатенту України від 17 .09.94 №132//Винахідник і раціоналізатор.-1998.-№2.-с.23.

Про забезпечення функціонування державної системи охорони прав на об'єкти промислової власності в кризовий період: Затверджено Держпатентом України 25.09.98 №90; Зареєстров. Мінюстом України 30.09.98 №615/3055//Промислова власність.-1998.-№6(1).-с.1.2.6.

Про державну підтримку науко