ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Изобреталю и рационализатору  //  Рационализация в нормативных документах

Рационализация в нормативных документах

Центральная государственная научно-техническая библиотека

горно-металлургического комплекса Украины

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Днепропетровск

2000

 

Сборник составлен по нормативным материалам, действующим на территории Украины на 01.10.2000г.

Данная работа содержит материалы, которые обосновывают правовые отношения в сфере рационализаторства и могут быть использованы работниками соответствующих служб предприятий и организаций, а также рационализаторами в их творческой деятельности.

На базе излагаемых материалов предприятия и организации также могут разработать свои Положения о рационализации с учетом специфики их производственной деятельности.

 

 

 

 

 

 

 1.  
  1. Рационализация в нормативных документах./ Ручкина В.Г.- Дн-ск: ЦГНТБ ГМК Украины,2000.
  2. -

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: В.Г. Ручкина, патентный поверенный Украины.

Ответственная за выпуск: И.Г. Перепелица, зав. отделом специальных видов литературы ЦГНТБ ГМК Украины.

 

 

 

 

 

 

 

 

С ЦГНТБ ГМК Украины, 2000

Законодавство України щодо стимулювання, створення та використання об’єктів інтелектуальної власності

1. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

(витяг)

Стаття 41.

Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності ...

Стаття 54.

Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності;

ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом ...

2. ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ВЛАСНІСТЬ”

від 07.02.91р.

Стаття 40. Субєкти права інтелектуальної власності.

Субєктами права інтелектуальної власності визначаються громодяни, юридичні лиця та держава.

Стаття 41. Обєкти права інтелектуальної власності.

Обєктами права інтелектуальної власності є твори науки, літератури та містецтва, відкриття, винаходи, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, результати науково-дослідних робіт і інші результати інтелектуальної праці.

Стаття 42. Законодавство України про інтелектуальну власність.

Відношення по створенню і використанню обєктів права інтелектуальної власності регулюються: Цівільним кодексом Української РСР (ст.517); Цівільним процесуальним кодексом (ст. ст. 126, 218, 374);

Кримінальним кодексом України (ст.137) та спеціальним законодавством України.

3. КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ УКРАЇНИ.

Стаття 91. Збереження попередніх розцінок при впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції.

За працівником, який створив винахід, корисну модель, промисловий зразок або вніс раціоналізаторську пропозицію, що зумовили зміну технічних норм і розцінок, зберігаються попередні розцінки протягом шести місяців від дати початку їх впровадження. Попередні розцінки зберігаються і в тих випадках, коли автор зазначених обєктів інтелектуальної власності, раніше не виконував роботи, норми і розцінки на яку змінено у звязку з їх впровадженням, і був переведений на цю роботу після їх впровадження.

Стаття 126. Гарантії для працівників-авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій.

За працівниками-авторами винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій зберігається середній зароботок при звільненні від основної роботи для участі у впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції на тому ж підприємстві, в установі, організації .

При впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка або раціоналізаторської пропозиції на іншому підприємстві, в установі, організації за працівником зберігається посада за місцем постійной роботи, а робота по впровадженню винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції оплачується за погодженням сторін у розмірі не нижче середнього заробітку за місцем постійной роботи.

4. ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ” від 28 грудня 1994р.

Стаття 9. Витрати виробництва (обігу), що відносяться на собівартість продукції (робіт, послуг), втрати і витрати, що відносяться на збитки підприємства.

9.1. Матеріальні витрати

 1.  
  1.  
   1. … на винахідництво і раціоналізацію, включаючи витрати на проведення дослідно-експериментальних робіт, виготовлення та випробування моделей і зразків за винахідницькими і раціоналізаторськими пропозиціями, пов
   2. язані з основною діяльністю підприємства, виплати авторських винагород, якщо вони не є роялті.

Витрати, передбачені цим пунктом, відносяться на собівартість освоєної

продукції з початку ії використання.

9.1.6. Витрати, повязані з управлінням виробництвом: - оплата робіт (послуг)

консультаційного та інформаційного характеру, повязаних із забеспеченням

виробництва, зберіганням і реалізацією продукції, включаючи послуги щодо

зміни структури управління приватизованим підприємством, а також

передбачених законодавством обов’язкових аудиторських перевірок.

5. ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ” від 5 листопада 1991р. Постанова ВРУ від 7 лютого 1996р. №36/96-ВР.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17 червня 1993р. №3290-ХІІ страхові внески на соціальне страхування та до Пенсійного фонду на винагороди авторам за використання винаходів, корисних моделей, промис