ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.
  • Купить часы Casio

    Ценителям точности и надежности предлагаем купить часы Casio 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Изобреталю и рационализатору  //  Нормативные документы  //  ПОСТАНОВА від 23 грудня 2004 р. N 1716 Київ

ПОСТАНОВА від 23 грудня 2004 р. N 1716 Київ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 23 грудня 2004 р. N 1716
Київ

Про затвердження Порядку сплати зборів
за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти
інтелектуальної власності

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 754 ( 754-2005-п ) від 18.08.2005
N 1148 ( 1148-2007-п ) від 19.09.2007 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з
охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 22 травня 2001 р.
N 543 ( 543-2001-п ) "Про затвердження Положення про порядок
сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти
інтелектуальної власності" (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 21, ст. 940);

постанову Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 р.
N 901 ( 901-2003-п ) "Про внесення змін до Положення про порядок
сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти
інтелектуальної власності" (Офіційний вісник України, 2003 р.,
N 25, ст. 1191).

3. Ця постанова набирає чинності через 30 днів після
опублікування.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України М.АЗАРОВ

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2004 р. N 1716

ПОРЯДОК
сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав
на об'єкти інтелектуальної власності

1. Цей Порядок визначає строки і механізм сплати зборів за
дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної
власності, а також розміри зазначених зборів згідно з додатком.

2. { Абзац перший пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 1148 ( 1148-2007-п ) від 19.09.2007 }

{ Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 1148 ( 1148-2007-п ) від 19.09.2007 }

Фізичні особи, що постійно проживають за межами України та
юридичні особи з місцезнаходженням за межами України можуть
сплачувати збори у гривнях, євро чи доларах США за офіційним
курсом Національного банку на день сплати збору. { Абзац третій
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1148
( 1148-2007-п ) від 19.09.2007 }

{ Абзац четвертий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 1148 ( 1148-2007-п ) від 19.09.2007 }

До суми збору не включається вартість послуг, пов'язаних з
його сплатою.
( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 754 ( 754-2005-п ) від
18.08.2005 )

3. У разі коли заявником (заявниками) чи власником
(власниками) відповідного патенту або свідоцтва про державну
реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми є винахідник
(винахідники) винаходу чи корисної моделі або автор (автори)
промислового зразка чи топографії інтегральної мікросхеми, кожен
збір за дії, пов'язані з охороною прав на ці об'єкти, за винятком
зборів за кодами 13300, 13400, 22200, 22400, 32100 і 32300,
сплачується у розмірі 5 відсотків установленого розміру.

У разі подальшого включення до складу заявників особи, яка не
є винахідником або автором, здійснюється доплата зборів, сплачених
за останні три роки перед таким включенням, до повного розміру,
встановленого згідно з додатком до цього Порядку.

У разі подальшого протягом п'яти років з дати державної
реєстрації патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок
або реєстрації топографії інтегральної мікросхеми включення до
складу власників відповідного патенту чи свідоцтва особи, яка не є
винахідником чи автором, здійснюється доплата зборів, сплачених за
останні три роки перед таким включенням, до повного розміру,
встановленого згідно з додатком до цього Порядку.
{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1148
( 1148-2007-п ) від 19.09.2007 }

3-1. У разі коли заявником (заявниками) чи власником
(власниками) патенту на винахід (корисну модель) є неприбуткові
установи та організації, кожен збір за дії, пов'язані з охороною
прав на винахід (корисну модель), за винятком зборів за кодами
13300, 13400 і 13500, сплачується у розмірі 10 відсотків
установленого розміру.
{ Порядок доповнено пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ N 1148
( 1148-2007-п ) від 19.09.2007 }

4. Збори сплачуються на поточні рахунки уповноваженого МОН
закладу експертизи, що входить до державної системи правової
охорони інтелектуальної власності (далі - заклад експертизи).

Відомості про реквізити поточних рахунків закладу експертизи
публікуються в офіційному бюлетені МОН та в газеті "Урядовий
кур'єр".

Надходження від зборів мають цільове призначення і в
установленому МОН порядку використовуються виключно для
забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової
охорони інтелектуальної власності.

5. Під час сплати збору у відповідному розрахунковому
документі (на паперовому чи електронному носії) зазначаються:

ім'я (найменування) платника збору;

слово "збір";

{ Абзац четвертий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 1148 ( 1148-2007-п ) від 19.09.2007 }

вид збору (скорочено) та його код, визначені згідно
з додатком до цього Порядку; { Абзац п'ятий пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1148 ( 1148-2007-п ) від
19.09.2007 }

сума збору у розмірі, встановленому згідно з додатком до
цього Порядку;

номер заявки на відповідний об'єкт інтелектуальної власності,
наданий закладом експертизи, або, якщо цей номер заявнику
не повідомлено, - порядковий номер заявки, визначений заявником
під час подання заявки. У разі коли сплата збору стосується
виданого патенту чи свідоцтва, замість номера заявки зазначається
номер відповідного патенту чи свідоцтва;

у разі коли збір сплачено від імені фізичної особи, що
постійно проживає за межами України, або юридичної особи з
місцезнаходженням за межами України, - код його країни. { Абзац
восьмий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1148 ( 1148-2007-п ) від 19.09.2007 }

Документом про сплату збору вважається виписка з особового
банківського рахунка закладу експертизи.

У разі відсутності у виписці з особового банківського рахунка
зазначення номера заявки на відповідний об'єкт інтелектуальної
власності документом про сплату збору є розрахунковий документ на
паперовому носії (платіжне доручення, касовий чек, квитанція
тощо), що міститься в матеріалах заявки та відповідає вимогам,
установленим цим пунктом.

Платник має право сплатити декілька зборів шляхом оформлення
одного розрахункового документа.
{ Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1148
( 1148-2007-п ) від 19.09.2007 }

6. Датою надходження документа про сплату збору вважається
дата зарахування суми збору на поточний рахунок закладу
експертизи. У разі зарахування суми збору до надходження
відповідної заявки на об'єкт інтелектуальної власності,
клопотання, заперечення тощо (далі - заява) до закладу експертизи
датою надходження документа про сплату збору вважається дата
надходження до закладу експертизи цієї заяви, у разі коли вона
надійшла:

а) протягом трьох місяців від дати зарахування суми збору, за
умови, що у цей період розмір відповідного збору залишався
незмінним;

б) протягом одного місяця від дня введення в дію зміненого
розміру збору.

У разі коли дата зарахування збору на поточний рахунок
закладу експертизи є пізнішою, ніж допустима згідно із законом
кінцева дата його сплати, датою надходження документа про сплату
збору вважається дата, зазначена у розрахунковому документі на
паперовому носії, що відповідає вимогам, зазначеним у пункті 5
цього Порядку.

7. Сплачений збір підлягає поверненню:

1) повністю у разі:

сплати збору без подання заяви у строки, встановлені пунктом
6 цього Порядку;

визнання заяви такою, що вважається неподаною або не підлягає
розглядові;

сплати збору після закінчення встановленого законом строку;

задоволення Апеляційною палатою заперечення повністю або
частково;

2) частково у разі сплати збору у розмірі більшому, ніж
передбачено цим Порядком;

3) в інших випадках, установлених законодавством.

У разі припинення з вини платника збору передбачених законом
дій, пов'язаних з охороною прав на об'єкт інтелектуальної
власності, зокрема у разі визнання заявки на відповідний об'єкт
інтелектуальної власності такою, що вважається відкликаною,
сплачений частково чи повністю збір поверненню не підлягає.

Збір повертається за умови подання до закладу експертизи
відповідної заяви про його повернення протягом трьох років від дня
зарахування збору на поточний рахунок цього закладу, з урахуванням
відшкодування витрат закладу експертизи, пов'язаних з його
поверненням. Повернення збору за подання заперечення до
Апеляційної палати здійснюється без відшкодування витрат закладу
експертизи на його повернення.

Кошти, визнані такими, що підлягають поверненню, за
клопотанням платника збору можуть бути перезараховані закладом
експертизи в рахунок відповідного збору, встановленого згідно з
додатком до цього Порядку, який платник повинен внести за вчинення
іншої дії, пов'язаної з охороною прав на об'єкт інтелектуальної
власності, з урахуванням відшкодування витрат на перезарахування
зазначених коштів.
{ Пункт 7 із з