ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Страничка стандартизатора  //  ДСТУ, ГОСТ  //  Метрология

Метрология

                            Державні стандарти України

ДСТУ  2568 -94. Метрологія. Порядок атестації використання довідкових даних про фізичні стани та властивості речовин і матеріалів.- Чинний від 1995-07-01 // Каталог нормативних документів.- К.: Держстандарт України, 2001.- Група 17.020.

 *ДСТУ 2614-94. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань енергії згоряння,-Чиннии від: 1997-01-01- //Каталог нормативних документів.- К.: Держстандарт України, 2001-Група 17.020 (Т84).

*ДСТУ 2681-94. Метрологія. Терміни та визначення.-Чинний від: 1995-01-01- // Каталог нормативних документів.- К.: Держстандарт України, -Група 01.040.17;  17.020 (Г80).

*ДСТУ 2708-99. Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення.- Чинний від: 2000-07-01 // Каталог нормативних документів.- К.: Держстандарт України, 2001.- Група 17.020.

*ДСТУ 2709-94. Метрологія. Автоматизовані системи керування технологічними процесами. Метрологічне забезпечення. Основні положення.- Чинний від: 1995-07-01// Каталог нормативних документів.- К.: Держстандарт України, 2001.- Група 17.020(Т80).

ДСТУ 2870-94. Метрологія. Вимірювання часу та частоти. Терміни та визначення.- Чинний від: 1996-01-01 //Каталог нормативних документів.- К.:Держстандарт України, 2001. -Група 01.040.17; 17.080(ТОО)

 *ДСТУ 3026-95. Метрологія. Подільники напруги постійного струму вимірювальні  високовольтні. Метоли та засоби повірки.- Чинний від 1996-01-01 //Каталог нормативних документів.- К.: Держстандарт України, 2001.-Група 17.220(Т88).

*ДСТУ 3193-95. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань  енергетичної освітленості некогерентним випромінюванням.- Чинний від 1996-07-01 //Каталог нормативних документів.- К.: Держстандарт України, 2001.- Гр.17.020 (Т 84).

 *ДСТУ 3194-95. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань  температури. Термометри за випромінюванням. - Чинний від 1996-07-01 //Каталог нормативних документів.-К.: Держстандарт України, 2001.-Група 17.020 (Т84).

*ДСТУ 3214-95- Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань концентрації компонентів у газових середовищах.- Чинний від 1996-07-01 //.Каталог нормативних документів.-К.: Держстандарт України, 2001-Група 17.020 (Т84).

.*ДСТУ 3215-95. Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки.  Організація та порядок проведення,- Чинний від 1996-07-01 //Каталог нормативних документів.-К.:Держстандарт України.-Група 17.020 (Т80).

*ДСТУ 3231-95 ( ГОСТ 8.057-80). Метрологія. Еталони державні та вторинні одиниць вимірювань. Основні положення, порядок розроблення, затвердження і реєстрації, зберігання та застосування.- Чинний від 1996-07-01 // Каталог нормативних документів.-К.: Держстандарт України, 2001.-Група 17.020 (Т80)

*ДСТУ 3240-95. Метрологія. Вимірювання іонізуючих випромінень. Метрологічне забезпечення. Основні положення,- Чинний від: 1997-01-01.-К.: Держстандарт України, 1996.- УДК 389.14.- Група 17.240 (Т80).- 8с.

*ДСТУ 3381-96. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань маси,- Чинний від: 1997-01-01.- К.: Держстандарт України, 1996.- УДК 531.751.-Група 17.020 (Т84).

ДСТУ 3382-96. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань прискорення сили ваги.- Чинний від: 1997-0І-01//Каталог нормативних документів.-К.: Держстандарт України, 2001. -Група 17.020 (Т84). 

 ДСТУ 3383-96. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань об'єму та  об'ємної витрати газу,-Чинний від: 1997-01-01// Каталог нормативних документів.- К.: Держстандарт України, 2001.- Група 17.020.

ДСТУ 3384-96. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань потужності електромагнітних коливань у хвнлевндних трактах в діапазоні частот від 37,5 до 178,6 ГГц.-Чинний від: 1997-01-01//Каталог нормативних документів.- К.: Держстандарт України, 2001.-Група 17.020.

ДСТУ 3385-96. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань параметрів евольвентних поверхонь та кута нажиму лінії зуба.- Чинний від: 1997-01-01 // Каталог нормативних документів.-К.: Держстандарт України, 2001.-Група 17.020 (Т84).

|ДСТУ 3386-96. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань відхилень  від прямолінійності та площинності.-Чинний від 1997-01-01 //Каталог нормативних документів.-К.: Держстандарт України, 2001.-Група 17.020 (Т84).

ДСТУ 3387-96. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань потужності слабких імпульсних світових потоків випромінювання від 10 в 6 степені до 10 в 2 степені Вт в діапазоні довжин хвиль від 0,4 до 1,6 мкм.- Чинний від: 1997-01-01// Каталог нормативних документів.- К.Держстандарт України,2001- Група 17.020 (Т84).

ДСТУ 3388-96. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань абсолютного тиску в діапазоні від 10 в 6 степені до 10 в 3 степені Па,- Чинний від: 1997-01-01// Каталог нормативних документів. К.: Держстандарт України, 2001.-Група 17.020 (Т84).

 *ДСТУ 3390-96 (ГОСТ 8.144-97). Державна система забезпечення єдності вимірювань. Державна повірочна схема для засобів вимірювань магнітного поля в діапазоні від 0,05 до 2 Тл.-Чинний від: 1997-01-01//Каталог нормативних документів.-К.: Держстандарт України, 2001.-Група 17.020; 17,220 (Т84).

*ДСТУ 3391-96 (ГОСТ 8.110-97). Метрологія. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Державна повірочна схема для засобів вимірювань коефіцієнта гармонік. - Чинний від: 1997-01-01//Каталог нормативних документів, 2001.- Група 17.020; 17,220 (Т84).

*ДСТУ 3392-96 (ГОСТ 8.232-97). Державна система забезпечення єдності вимірювань. Державна повірочна схема для засобів вимірювань девіації частоти.- Чинний від: 1997-01-01// Каталог нормативних документів.- К.: Держстандарт України, 2001.-Група 17.020; 17.220 (Т84).

*ДСТУ 3393-96 (ГОСТ 8.109-97). Державна система забезпечення єдності вимірювань. Державна повірочна схема для засобів вимірювань коефіцієнта амплітудної модуляції високочастотних коливань,-Чинний від: 1997-01-01//Каталог нормативних документів.- К.: Держстандарт України, 2001- Група 17.020; 17.220 (Т84).

ДСТУ 3394-96. Метрологія. Державна повірна схема для засобів вимірювань світлових величин.- Чинний від: 1997-01-01 // Каталог нормативних документів.- К.: Держстандарт України, 2001.-Група 17.020 (Т84). 

 .

ДСТУ 3395-96. Метрологія. Державна повірна схема для засобів вимірювань енергетичної освітленості малих рівнів,- Чинний від 1997-01-01 // Каталог нормативних документів.-К.: Держстандарт України, 2001.-Група 17.020 (Т84).

*ДСТУ 3400-2000. Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів.- Чинний від: 2000-07-01.- К.: Держстандарт України,2000,-УДК 389.6.-Група 17.020 (Т81).

 ДСТУ 3496-97. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань  абсолютного тиску у діапазоні від 2,7х 10 у 2 ст. до 4х 10 у 5 ст. Па.- На заміну ГОСТ  8.223-76.- Чинний від 1997-07-01//Каталог нормативних документів.- К.: Держстандарт України, 2001.-Група 17.020 (Т84).

*ДСТУ 3497-97. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань рівня рідини.-Чннний від: 1997-01-01//Каталог нормативних документів.- К.: Держстандарт України, 2001.- Група 17.020 (Т84).

 *ДСТУ 3536-97. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань об'ємної активності радону -222 .-Чинний від 1998-01-01 // Каталог нормативних документів. К.: Держстандарт України, 2001.- Група 17.240 (Т84).

 *ДСТУ 3537-97. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань об'єму ' рідини,-Чинний від: 1998-01-01 //Каталог нормативних документів.-К.: Держстандарт України, 2001.- Група 17.020; 17.220 (Т84).

 *ДСТУ 3538-97. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань часу та частоти,- Чинний від: 1998-01-01// Каталог нормативних документів.- К.: Держстандарт України, 2001-Група 17.080; 39.040.20 (Т84).

*ДСТУ 3539-97. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань середньої  потужності та енергії імпульсного лазерного випрмінювання в діапазоні довжин хвиль від 0,3 до 12мкм.-Чинний від: 1998-01-01//Каталог нормативних документів.- К.: Держстандарт України, 2001. -Група 17.020 (Т84).

*ДСТУ 3651.0-97. Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин. Міжнародна система одиниць. Основні положення, назви та позначення,- Чинний від: 1999.-01-01 // Каталог нормативних документів.- К.: Держстандарт України, 2001.-Група 01.060; 17,020 (Т80).

*ДСТУ 3651.1-97. Метрологія. Одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення.-Чинний від: 1999-01-01// Каталог нормативних документів.- К.: Держстандарт України, 2001.- Група 01.060; 17.020 (Т80).

*ДСТУ 3651.2-97. Метрологія. Одиниці фізичних величин. Фізичні сталі та характеристичні числа. Основні положення, позначення, назви та значення.- Чинний від: 1999-01-01//Каталог нормативних документів.- К.: Держстандарт України, 2001-Група 01.060; 17.020 (Т80).

*ДСТУ 3709.1-98 ( ISO  4064-1: 1993) Вимірювання витрат води в закритих каналах. Лічильники холодної питної води. Частина І. Технічні вимоги.-Чинний від 1999.-01-01.- К.: Держстандарт України, 1998.- УДК 681.121.27 : 006.354.- Гр. 17.200. (П 15).- 13с.

*ДСТУ 3709.2-98 (ISO 4064-2: 1978). Вимірювання витрат води в закритих каналах. Лічильники холодної питної води. Частина ІІ. Вимоги до встановлення.- Чинний від 1999-01-01.- К.: Держстандарт України, 1998.- УДК 681.121.2/7: 006.354.- Гр. 17.200 (П 15).

*ДСТУ 3709.3-98 (ISO 4064-3: 1983). Вимірювання витрат води в закритих каналах. Лічильники холодної питної води. Частина ІІІ. Методи і засоби випробувань.- Чинний від 1999-01-01.- К.: Держстандарт України, 1998.- УДК 681.121.2/7 : 006.354.- Гр. 17.200 ( П 15).

*ДСТУ 3711-98. Засоби вимірювань тиску. Терміни та визначення.- Чинний від 1999-01-01.- К.: Держстандарт України, 1998.- УДК 001.4 : 531.787.- Гр. 01.4: 531.787.- Гр. 01.040.17 (П 00).- 17 с.

*дсту 3712-98. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електричного опору.- Чинний від: І999-01-01.- К.: Держстандарт  України, 1998.-Група 17.220.20 ( Т84). УДК 621.3.01.2

*ДСТУ  3741-98. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань довжни,-  На заміну МИ 2060-90.-Чинний від 1999-01-01.- К.: Держстандарт України, 1998.-Група 17.020; 17.040 (Т84).- УДК 531.711.

*дсту 3742-98. Метрологія. Державна иовірочиа схема для засобів вимірювань температури.- На заміну ГОСТ 8.558-93 в частині І та 2, крім діапазону температур від  0,8 до 13.8 К.- Чиний від 1999-01-01.- К.: Держстандарт України, 1998.-Група 17.200.20 (Т84).- УДК 536.5.081.- 27 с.

 *ДСТУ 3743-98. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань  активності,  питомої актнвності та об'ємної активності радіонуклідів.-На заміну ГОСТ 8.033-84. - К.: Держстандарт України,, 1998.-Група 17.020; 17.240 (Т84).- УДК 539.03.- 5с.

* ДСТУ 3765-98 (ГОСТ 30686-2000). Пірометри. Методи випробувань.- Чинний від  2001-07-01.- К.: Держстандарт України, 2001.- УДК 536.521.- Гр.. 17.200.20 (П 26).- 10с.

*ДСТУ 3777-98. (ГОСТ 8.331-91). Метрологія. Вимірювачі коефіцієнта гармонік. Методи і засоби повірки та каліб