ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Гражданская оборона  //  Стандарты, нормы, правила  //  Стандарты  //  ДСТУ 2273 ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ

ДСТУ 2273 ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ

ДСТУ 2273

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює українські терміни та визначення понять стосовно пожежної техніки.

До стандарту включено терміни та визначення відповідних понять, які стосуються:

- пожежних машин (пожежних транспортних засобів та інших пожежних машин);

- пожежного обладнання (гідравлічного і допоміжного);

- пожежних рятувальних пристроїв;

- переносного пожежного інструменту;

- засобів індивідуального захисту пожежника;

- установок пожежогасіння;

- вогнегасників;

- засобів пожежної сигналізації.

Терміни, встановлені стандартом, обов'язкові для використання в нормативних документах усіх видів, науково-технічній і довідковій літературі, у комп'ютерних інформаційних системах, які стосуються пожежної техніки, а також для робіт зі стандартизування. Для наукової, навчально-методичної та публіцистичної літератури терміни стандарту - рекомендовані.

Вимоги стандарту чинні для застосування у роботі підприємств, установ і організацій, що діють в Україні, технічних комітетів стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств і відомств.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2299-93 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Терміни та визначення.

ДСТУ 3960-2000 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної і охоронно-пожежної сигналізації. Терміни та визначення.

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕНЯ

Для кожного визначення встановлено один, а в окремих випадках - два застандартизовані терміни.

Застандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом. Недозволені для вживання терміни-синоніми подано світлим курсивом з позначкою "Нд". У вузькоспеціалізованих документах узяту в круглі дужки частину терміна можна не вживати, а використовувати його коротку форму.

Терміни, встановлені цим стандартом, вжиті у визначеннях, виділено підкресленням.

Подаючи встановлені цим стандартом визначення понять у інших нормативних і ненормативних документах, у разі потреби їх можна змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи зміст поняття, зазначаючи об'єкти, що належать обсягові виозначуваного поняття.

У випадках, коли термін містить усі необхідні й достатні ознаки поняття, замість визначення поставлено риску.

В цьому стандарті уточнено визначення окремих понять (терміностатті 4.9.2, 4.9.3, 4.9.4, 4.9.6, 4.9.15, 4.9.16), які стосуються вже застандартизованих термінів (ДСТУ 3960).

У стандарті як довідкові наведено англійські (en), німецькі (de), французькі (fr) та російські (ru) терміни-відповідники застандартизованих термінів, узяті з відповідних міжнародних та державних стандартів і термінологічних словників.

У стандарті наведено абетковий покажчик встановлених цим стандартом українських термінів (додаток А) та абеткові покажчики іншомовних термінів-відповідників кожною мовою окремо (додатки Б-Д).

Бібліографію термінологічних джерел подано в додатку Е.

4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

4.1 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

4.1.1

пожежна техніка
Технічні засоби, призначені для запобігання, локалізації та ліквідації пожеж, захисту людей, матеріальних цінностей та довкілля від впливу небезпечних факторів пожежі, проведення пожежно-рятувальних робіт

de

Brandshutztechnik [4]

ru

пожарная техника [4]

4.1.2

пожежна машина
Машина, призначена для забезпечення гасіння пожеж та (або) проведення пожежно-рятувальних робіт

de

Fahrzeuge und Pumpen der Feuerwehr [4]

ru

пожарная машина [4]

4.1.3

пожежне обладнання
Обладнання, призначене для відбирання, транспортування, регулювання витрат, формування і спрямування струменів вогнегасних речовин із застосуванням пожежних машин або мережі водопостачання, а також допоміжні засоби його застосування та технічного обслуговування

de

Angriffsgerate der Feuerwehr [4]

ru

пожарное оборудование [4]

4.1.4

пожежний рятувальний пристрій
Технічний пристрій, призначений для рятування людей під час гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних робіт

de

Rettungsgerate der Feuerwehr [4]

ru

пожарное спасательное устройство [4]

4.1.5

переносний пожежний інструмент
Переносний інструмент, призначений для застосування під час гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних робіт

de

Hiftsgerate der Feuerwehr [4]

ru

ручной пожарный инструмент [4]

4.1.6

засіб індивідуального захисту пожежника
Засіб захисту, що надягається на тіло пожежника або його частину і застосовується під час гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних робіт

de

personliche Schutzausrustung der Einsatzkrafte der Feuerwehr [4]

en

personal protective equipement [3]

fr

equipement de protection individuel [3]

ru

средства индивидуальной защиты пожарных [4]

4.1.7

установка пожежогасіння
Стаціонарний або транспортований комплекс технічних засобів, до складу якого входять один або декілька резервуарів для вогнегасної речовини, призначений для локалізації або ліквідації пожежі подаванням вогнегасної речовини до фіксованого об'єкта протипожежного захисту

de

Feuerloschanlage [4]

ru

установка пожаротушения [4]

4.1.8

вогнегасник
Технічний засіб, призначений для припинення горіння подаванням вогнегасної речовини, що міститься в ньому, під дією надлишкового тиску, за масою і конструктивним виконанням придатний для транспортування і застосування однією людиною

de

Feuerloschgerat [4]

en

fire extinguisher [2]

fr

extincteur [2]

ru

огнетушитель [4]

4.1.9

установка пожежної сигналізації
Комплекс технічних засобів, призначений для виявлення ознак горіння, формування сигналів про виникнення пожежі та технічний стан цих засобів, а також для передавання сигналів на інші виконавчі пристрої без втручання людини

de

Brandmeldeanlage [4]

ru

установка пожарной сигнали-зации [4]

4.1.10

пожежна автоматика
Технічні засоби, призначені для виявлення ознак горіння, оповіщення про їх виникнення, локалізації або ліквідації пожежі без втручання людини

 

 

4.1.11

установка пожежної автоматики
Спроектований, змонтований і введений в експлуатацію на об'єкті протипожежного захисту комплекс технічних засобів, який виконує функції пожежної автоматики

 

 

4.1.12

пожежно-технічне оснащення
Комплект пожежного обладнання, переносного пожежного інструменту, пожежних рятувальних пристроїв, засобів індивідуального захисту пожежника, вогнегасників, яким оснащується пожежний транспортний засіб

de

Feuerwehrtechnik [4]

ru

пожарно-техническое вооружение [4]

4.2 ПОЖЕЖНІ МАШИНИ

4.2.1 ПОЖЕЖНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

4.2.1.1

пожежний транспортний засіб
Самохідна або транспортована пожежна машина

 

 

4.2.1.2

пожежний автомобіль
Автомобіль, призначений для перевезення пожежників і застосування для гасіння пожеж та (або) проведення пожежно-рятувальних робіт

de

Feuerwehrkraftfahrzeug [4]

ru

пожарный автомобиль [4]

4.2.1.3

(пожежний) автомобіль пінного гасіння
Пожежний автомобіль, призначений для перевезення водопінних вогнегасних речовин, генерування та подавання піни

de

Shaumloschfahrzeug [4]

en

foam tender [3]

fr

fourgon emulseur grande puissance [3]

ru

пожарный автомобиль пенного тушения [4]

4.2.1.4

(пожежний) автомобіль порошкового гасіння
Пожежний автомобіль, призначений для перевезення та подавання вогнегасного порошку

de

Pulverloschfahrzeug [4]

en

dry powder appliance [3]

fr

fourgon poudre [3]

ru

пожарный автомобиль порошкового тушения [2]

4.2.1.5

(пожежний) автомобіль газового гасіння
Пожежний автомобіль, призначений для перевезення та подавання газових вогнегасних речовин

de

Gasloschfahrzeug [4]

ru

пожарный автомобиль газового тушения [4]

4.2.1.6

(пожежний) автомобіль комбінованого гасіння
Пожежний автомобіль, призначений для перевезення та подавання кількох вогнегасних речовин різних видів

ru

пожарный автомобиль комбиниро-ванного тушения [4]

4.2.1.7

(пожежний) автомобіль газо-водяного гасіння
Пожежний автомобіль комбінованого гасіння, призначений для подавання водних вогнегасних речовин з використанням газового струменя

de

Gas-Wasser-Loschfahrzeug [4]

ru

<