ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Координационно-методическая работа  //  В помощь работнику НТБ  //  В ПОМОЩЬ РАБОТНИКУ НТБ №1 2014

В ПОМОЩЬ РАБОТНИКУ НТБ №1 2014

Данное издание содержит законодательные, нормативные и информационные  материалы по организации деятельности НТБ.

Материал представлен по состоянию на 01.04.14.

 

СТРУКТУРА СБОРНИКА

 

 

       1.Офіційні матеріали та законодавча база…………………………………………………………..С.1-2

       «Про затвердження методики розрахунку вартості надання послуг у сфері культури»
Наказ Міністерства культури України від 28.11.2013г. № 1222…………………………………………..С.1
 

       2. Інформаційні ресурси…….. ………………………...........................................................................С.3-20

       К вопросу перспектив развития информационных библиотечных систем в условиях мирового кризиса / А.А. Косолапов, А.В.Мотин, Д.В. Лоскутов………………………………………………………………..С.3

       Видавництво «Elsevier» як джерело поповнення сучасних бібліотечних ресурсів/Ю. Камінський…………………………………………………………………………………………………….С.5

       Концептуальна модель каталогізації як засіб забезпечення доступу до бібліографічних ресурсів/ І.Зарванська…………………………………………………………………………………………………...С.9

       Кооперація як засіб успішного функціонування бібліотек інформаційному середовищі/ Т. Вилегжаніна…………………………………………………………………………………………………..С.15

       Назустріч користувачам: віртуальна довідка в комунікаційному середовищі (за матеріалами зарубіжної періодики)…………………………………………………….........................................................................С.18

  

     3. Новітні  технології в практику  діяльності бібліотек ……………………………………………С.21-39

     Віртуальна служба бібліотеки вищого навчального закладу – нова форма довідково-бібліографічного обслуговування/ З.Ф.Ковальова………………………………………………………………………….С.21

    Програми відцифрування Британської бібліотеки/ О. Керзюк…………………………………………С.24

    Вплив галузевих стандартів на трансформацію діяльності бібліотек/ В.Ярощук…………………….С.29

    Оценка научной деятельности организаций Беларуси с использованием индексов цитирования/ Н.Березкина, О. Сикорская, Г.Хренова……………………………………………………………………С.31

    Контент-менеджмент сайта: опыт Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси/ Н.Грек-Тарасевич………………………………………………………………С.36

  

     4. На допомогу бібліотекарю.…………….…………………………………………………………...С.40-66

     Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4: 1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ).  ДСТУ 3582:2013……………………………………………...С.40

     IV Всеукраїнська школа методиста/ Т. Проценко………………………………………………………С.55

    Сучасні шляхи підвищення фахового рівня бібліотекарів( за матеріалами зарубіжної періодики)/ Н.Богун……………………………………………………………………………………………………....С.56

    Практичні аспекти проведення атестації працівників публічних бібліотек/ Н.Розколупа…………..С.60

    До питання щодо нормативів ресурсного забезпечення публічних бібліотек (на прикладі матеріально-технічних ресурсів)/ С.Ковальчук………………………………………………………………………....С.62

   

   5. Бібліотекарю про різне …………………………………………………………………………….С.67-89

    Конфіденціальність і свобода слова: роль бібліотек(інтерв’ю з Барборою Джонс-директором Офісу інтелектуальної свободи Американської Бібліотечної асоціації , виконавчим директором Фундації зі свободи читання)……………………………………………………………………………………….…...С.67

    Музеї книги і виставкові комплекси в бібліотеках України/ В.Соколов…………………………......С.69

    Національна бібліотека Франції: основні напрями діяльності/ Н.Малолєтов………………………С.74

    Формування інноваційної моделі наукової бібліотеки в Ісламській Республіці ................................С.82

 

    6. Нові надходження до фонду ДЗ «ЦДНТБ  ГМК України» ……………………………………С.90-100

 

    Ответственный за выпуск и                                                            Тираж: 30 экз.

     составитель: Новикова И.А.                                                          Конт. тел.: (056)744-87-26

 

 Расширенный поиск РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Переводы ПЕРЕВОДЫ