ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Устойчивое развитие  //  База данных “Устойчивое развитие”  //  ЗАКОНОДАВЧА БАЗА  //  З А К О Н У К Р А Ї Н И Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності

                                                           

                    З А К О Н   У К Р А Ї Н И

      Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності

  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 48, ст.483 )

 { Із змінами, внесеними згідно із Законами
   N 1759-VI  ( 1759-17 ) від 15.12.2009, ВВР, 2010, N  9, ст.76
   N 1869-VI  ( 1869-17 ) від 11.02.2010, ВВР, 2010, N 13, ст.128
   N 2451-VI  ( 2451-17 ) від 07.07.2010, ВВР, 2010, N 46, ст.547
                                   Кодексом
   N 2755-VI  ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
                                           N 15-16, N 17, ст.112
                                   Законами
   N 3204-VI  ( 3204-17 ) від 07.04.2011, ВВР, 2011, N 42, ст.426
   N 3261-VI  ( 3261-17 ) від 21.04.2011, ВВР, 2011, N 43, ст.444
   N 3392-VI  ( 3392-17 ) від 19.05.2011, ВВР, 2011, N 47, ст.532
                                   Кодексом
   N 3393-VI  ( 3393-17 ) від 19.05.2011, ВВР, 2011, N 48-49, ст.536
                                   Законами
   N 3610-VI  ( 3610-17 ) від 07.07.2011, ВВР, 2012, N  7, ст.53
   N 3720-VI  ( 3720-17 ) від 08.09.2011, ВВР, 2012, N 19-20, ст.170
   N 3993-VI  ( 3993-17 ) від 03.11.2011, ВВР, 2012, N 23, ст.236
   N 4154-VI  ( 4154-17 ) від 09.12.2011, ВВР, 2012, N 29, ст.332
   N 4403-VI  ( 4403-17 ) від 10.02.2012, ВВР, 2012, N 42, ст.521
   N 4442-VI  ( 4442-17 ) від 23.02.2012, ВВР, 2012, N 49, ст.553
   N 4496-VI  ( 4496-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2013, N  2, ст.4
   N 4782-VI  ( 4782-17 ) від 17.05.2012, ВВР, 2013, N 15, ст.105
   N 5203-VI  ( 5203-17 ) від 06.09.2012, ВВР, 2013, N 32, ст.409
   N 5316-VI  ( 5316-17 ) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 38, ст.502
   N 5406-VI  ( 5406-17 ) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 41, ст.551
   N 5410-VI  ( 5410-17 ) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 42, ст.586
   N 5463-VI  ( 5463-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N  4, ст.61
   N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 }
 

    { У тексті Закону слово "адміністратор" в усіх відмінках і
      числах    замінено    відповідно    словами   "державний
      адміністратор"  у  відповідному відмінку та числі згідно
      із Законом N 1869-VI ( 1869-17 ) від 11.02.2010 }

      { У тексті Закону, крім частини другої статті 8, слова
        "Севастопольська  міська  державна  адміністрація" в
        усіх   відмінках   замінено  словами   "Київська  та
        Севастопольська  міські  державні  адміністрації"  у
        відповідному  відмінку  згідно  із Законом N 2451-VI
        ( 2451-17 ) від 07.07.2010 }
 

     Цей Закон    визначає   правові   та   організаційні   засади
функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності
і встановлює порядок діяльності дозвільних органів,  уповноважених
видавати    документи    дозвільного   характеру,   та   державних
адміністраторів.

     Стаття 1. Основні терміни

     1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

     дозвільна система  у   сфері   господарської   діяльності   -
сукупність  урегульованих  законодавством відносин,  які виникають
між   дозвільними   органами,   державними   адміністраторами   та
суб'єктами   господарювання   у   зв'язку   з  видачею  документів
дозвільного  характеру,   переоформленням,   видачею   дублікатів,
анулюванням документів дозвільного характеру;

     дозвільні   органи   -   органи  виконавчої  влади,  державні
колегіальні  органи,  органи місцевого самоврядування, їх посадові
особи,   уповноважені  відповідно  до  закону  видавати  документи
дозвільного  характеру;  { Абзац третій частини першої статті 1 із
змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 3610-VI ( 3610-17 ) від
07.07.2011 }

     документ дозвільного характеру - дозвіл,  висновок,  рішення,
погодження,  свідоцтво,  інший  документ,  який  дозвільний  орган
зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у  разі  надання  йому
права  на  провадження  певних  дій  щодо здійснення господарської
діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності
якого  суб'єкт  господарювання не може проваджувати певні дії щодо
здійснення  господарської  діяльності  або   видів   господарської
діяльності;

     місцеві дозвільні  органи - міські ради міст обласного та/або
республіканського  Автономної   Республіки   Крим   значення   (їх
виконавчі органи), районні та районні у містах Києві і Севастополі
державні адміністрації, територіальні (місцеві) органи центральних
органів   виконавчої   влади,   їх  посадові  особи,  уповноважені
відповідно  до  закону  від свого імені проводити чи залучатися до
проведення  експертизи  та  обстеження  об'єктів, на які видається
документ  дозвільного  характеру,  видавати  документи дозвільного
характеру   у   межах  відповідної  адміністративно-територіальної
одиниці   (відповідних   адміністративно-територіальних  одиниць);
{  Абзац  п'ятий  частини  першої  статті  1 із змінами, внесеними
згідно із Законами N 3204-VI ( 3204-17 ) від 07.04.2011, N 3993-VI
( 3993-17 ) від 03.11.2011 }

     регіональні   дозвільні   органи   -   територіальні   органи
міністерств  та  інших  центральних  органів  виконавчої  влади  в
областях  та  Автономній  Республіці Крим, органи виконавчої влади
Автономної  Республіки  Крим, обласні, Київська та Севастопольська
міські  державні  адміністрації,  їх  посадові особи, уповноважені
відповідно  до  закону  від свого імені проводити чи залучатися до
проведення  експертизи  та  обстеження  об'єктів, на які видаються
документи  дозвільного  характеру, видавати такі документи в межах
відповідної   адміністративно-територіальної  одиниці;  {  Частину
першу статті 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 3993-VI
( 3993-17 ) від 03.11.2011 }

     об'єкт, на  який  видається  документ  дозвільного  характеру
(далі - об'єкт),  - природні ресурси,  земельна ділянка, ґрунтовий
покрив   земельних   ділянок,   споруда,   будівля,    приміщення,
устаткування, обладнання та механізми, що вводяться в експлуатацію
або проектуються, окрема операція, господарська діяльність певного
виду,  робота та послуга,  а також документи, які використовуються
суб'єктом  господарювання  у  процесі  проходження  погоджувальної
(дозвільної)   процедури  (проектна  документація  на  будівництво
об'єктів,  землевпорядна документація,  містобудівна документація,
гірничий відвід);

     декларація