ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Устойчивое развитие  //  База данных “Устойчивое развитие”  //  ЗАКОНОДАВЧА БАЗА  //  З А К О Н У К Р А Ї Н И Про енергозбереження

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про енергозбереження

Друкувати   Шрифт:збільшитизменшити або Ctrl + колесо миші

                                                          

                    З А К О Н  У К Р А Ї Н И

                       Про енергозбереження
 

  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 30, ст.283 )

     { Вводиться в дію Постановою ВР N 75/94-ВР від 01.07.94,
       ВВР, 1994, N 30, ст.284 }

 { Із змінами, внесеними згідно із Законами
   N  783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274
   N 2509-IV  ( 2509-15 ) від 05.04.2005, ВВР, 2005, N 20, ст.278
   N 3260-IV  ( 3260-15 ) від 22.12.2005, ВВР, 2006, N 15, ст.126
   N 3421-IV  ( 3421-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.199
   N  760-V   (  760-16 ) від 16.03.2007, ВВР, 2007, N 23, ст.301
   N 1026-V   ( 1026-16 ) від 16.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.444
   N 3038-VI  ( 3038-17 ) від 17.02.2011, ВВР, 2011, N 34, ст.343
   N 4318-VІ  ( 4318-17 ) від 12.01.2012, ВВР, 2012, N 39, ст.464
   N 4845-VI  ( 4845-17 ) від 24.05.2012, ВВР, 2013, N 16, ст.138
   N 5463-VI  ( 5463-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N  4, ст.61 }
 

     Цей  Закон  визначає  правові,  економічні,   соціальні    та
екологічні основи енергозбереження для всіх підприємств, об'єднань
та організацій, розташованих на території  України,  а  також  для
громадян.

     У цьому Законі вживаються такі поняття:

     "енергозбереження"  -  діяльність  (організаційна,   наукова,
практична,  інформаційна),  яка    спрямована    на    раціональне
використання та  економне  витрачання  первинної  та  перетвореної
енергії  і  природних  енергетичних  ресурсів   в    національному
господарстві  і  яка  реалізується  з  використанням    технічних,
економічних та правових методів;

     "енергозберігаюча  політика"  -  адміністративно-правове    і
фінансово-економічне регулювання процесів видобування,  переробки,
транспортування,    зберігання,    виробництва,    розподілу    та
використання  паливно-енергетичних    ресурсів    з    метою    їх
раціонального використання та економного витрачання;

     "паливно-енергетичні ресурси" - сукупність всіх  природних  і
перетворених видів  палива  та  енергії,  які  використовуються  в
національному господарстві;

     "раціональне використання  паливно-енергетичних  ресурсів"  -
досягнення    максимальної        ефективності        використання
паливно-енергетичних ресурсів при існуючому рівні розвитку техніки
та  технології  і  одночасному  зниженні  техногенного  впливу  на
навколишнє природне середовище;

     "економія  паливно-енергетичних    ресурсів"    -    відносне
скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів, що виявляється  у
зниженні їх питомих витрат  на  виробництво  продукції,  виконання
робіт і надання послуг встановленої якості;

     енергоефективні продукція, технологія, обладнання - продукція
або  метод,  засіб  її  виробництва,  що  забезпечують раціональне
використання  паливно-енергетичних  ресурсів  порівняно  з  іншими
варіантами   використання  або  виробництва  продукції  однакового
споживчого    рівня   чи   з   аналогічними   техніко-економічними
показниками; ( Абзац восьмий преамбули в редакції Закону N 3260-IV
( 3260-15 ) від 22.12.2005 )

     енергозберігаючі (енергоефективні)     заходи    -    заходи,
спрямовані  на  впровадження   та   виробництво   енергоефективних
продукції,  технологій та обладнання; ( Абзац дев'ятий преамбули в
редакції Закону N 3260-IV ( 3260-15 ) від 22.12.2005 )

     енергоефективний  проект  - проект, спрямований на скорочення
енергоспоживання, а саме: реконструкція мереж і систем постачання,
регулювання і облік споживання води, газу, теплової та електричної
енергії,  модернізація  огороджувальних  конструкцій та технологій
виробничих  процесів;  (  Преамбулу  доповнено  абзацом  згідно із
Законом N 3260-IV ( 3260-15 ) від 22.12.2005 )

     енергетичний аудит   (енергетичне  обстеження)  -  визначення
ефективності   використання   паливно-енергетичних   ресурсів   та
розроблення рекомендацій щодо її поліпшення; ( Преамбулу доповнено
абзацом згідно із Законом N 3260-IV ( 3260-15 ) від 22.12.2005 )

     менеджмент з    енергозбереження    -   система   управління,
спрямована на забезпечення раціонального використання  споживачами
паливно-енергетичних   ресурсів;  (  Преамбулу  доповнено  абзацом
згідно із Законом N 3260-IV ( 3260-15 ) від 22.12.2005 )

     норми питомих  витрат  палива  та  енергії  -  регламентована
величина питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів  для  даного
виробництва,    процесу,   даної   продукції,   роботи,   послуги;
(   Преамбулу  доповнено  абзацом  згідно  із  Законом  N  3260-IV
( 3260-15 ) від 22.12.2005 )

     прямі втрати    паливно-енергетичних    ресурсів   -   втрата
паливно-енергетичних ресурсів поза технологічними  процесами  (вид
нераціонального   використання   паливно-енергетичних   ресурсів);
(   Преамбулу  доповнено  абзацом  згідно  із  Законом  N  3260-IV
( 3260-15 ) від 22.12.2005 )
 

     {  Абзац  п'ятнадцятий преамбули виключено на підставі Закону
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
 

     {  Абзац  шістнадцятий преамбули виключено на підставі Закону
N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }
 

     "вторинні  енергетичні  ресурси"  -  енергетичний   потенціал
продукції,  відходів,