ЦГНТБ ГМК
ГЛАВНАЯ
О БИБЛИОТЕКЕ
ПАРТНЕРЫ
ССЫЛКИ
КОНТАКТЫ
в нашем каталоге
260740
записей


Задать вопрос

Реклама

Авторские книги Стасовский Ю.Н. Хотим предложить Вам на нашем сайте книгу Стасовский Ю.Н. "Проектирование современных производств обработки металлов давлением: Учебник."
Купить здесь.


Мироненко М.А. "Менеджмент ощадливого виробництва"
Купить здесь.Научно-технический и производственный журнал «Металлургическая и горнорудная промышленность» Единственное в Украине специализированное издание, освящающее все проблемы ГМК. Журнал имеет государственную и зарубежную сферу распространения. Главная задача журнала – рекламная поддержка передовых технологий, публикация информации о новейших научно-технических достижениях.


Интернет магазин бытовой техники и электроники. Доставка по Украине

Интернет магазин бытовой техники и электроники Mega-Mart

Профсоюз металлургов и горняков Украины

Металлургический государственный музей Украины
Инновационный центр СЛАЛЕН. Помощь изобретателям.


 
 
Указатель РАЗДЕЛЫ  //  Устойчивое развитие  //  База данных “Устойчивое развитие”  //  ЗАКОНОДАВЧА БАЗА  //  ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру

Друкувати   Шрифт:збільшитизменшити або Ctrl + колесо миші

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340):

1) у пункті 3 статті 9-1, пункті 2 статті 9-2, пункті 1 статті 10 слова "клопотань про" виключити;

2) статтю 49 виключити.

2. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):

1) у статті 8-1:

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5) видача дозволів на спеціальне водокористування";

пункт 6 виключити;

2) пункт 2 статті 9 виключити;

3) пункт 7 статті 14 викласти в такій редакції:

"7) встановлення порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування, днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду, а також порядку розроблення та затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти та переліку забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується, розроблення та затвердження критеріїв оцінки забруднення підземних горизонтів водних об’єктів";

4) у пункті 5 частини першої статті 15-1 слова "на проведення робіт на землях, зайнятих морями" замінити словами "на проведення робіт на землях водного фонду у межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі";

5) пункт 9-1 частини першої статті 16 викласти в такій редакції:

"9-1) видача, анулювання, здійснення переоформлення та видача дублікатів дозволів на проведення робіт на землях водного фонду (крім проведення робіт на землях водного фонду у межах прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах, лиманах і територіальному морі)";

6) пункти 4 і 5 статті 17 виключити;

7) у статті 17-1:

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4) видача дозволів на спеціальне водокористування";

пункти 8 і 11 виключити;

8) у статті 17-2:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1) видача дозволів на спеціальне водокористування";

пункт 3 виключити;

9) частину третю статті 48 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"скид води з водних об’єктів для підтримання санітарних витрат у річці та з метою запобігання виникненню гідродинамічних аварій".

У зв’язку з цим абзаци третій - одинадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - дванадцятим;

10) у статті 49:

частину третю замінити п’ятьма частинами такого змісту:

"Дозвіл на спеціальне водокористування надається безоплатно.

Строк видачі дозволу на спеціальне водокористування або надання письмового повідомлення про відмову в його видачі становить не більше тридцяти календарних днів з дня надходження на розгляд заяви та відповідних документів.

Органи, зазначені у частині другій цієї статті, зобов’язані протягом п’яти календарних днів з дня надходження заяви на отримання дозволу на спеціальне водокористування надіслати завірені ними копії відповідних документів до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, у разі використання підземних вод - до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, у разі використання водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних, - до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Центральні органи виконавчої влади, зазначені у частині п’ятій цієї статті, зобов’язані протягом п’ятнадцяти календарних днів з дня одержання копій документів надати безоплатно органам, що приймають рішення про видачу дозволу на спеціальне водокористування, свої висновки щодо можливості його видачі.

Органи, визначені частиною другою цієї статті, при прийнятті рішення про видачу дозволу на спеціальне водокористування або відмову в його видачі обов’язково враховують відповідні висновки центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я".

У зв’язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно частинами восьмою - десятою;

у частині восьмій слова "погодження та" виключити;

11) частину четверту статті 68 виключити;

12) частину третю статті 106 викласти в такій редакції:

"Зазначена документація погоджується у порядку, встановленому Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності".

3. У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 21, ст. 170):

1) частину третю статті 57 виключити;

2) статтю 61 викласти в такій редакції:

"Стаття 61. Використання земельних лісових ділянок для розташування підприємств, споруд та інших об’єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів

Використання земельних лісових ділянок для розташування підприємств, споруд та інших об’єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів, здійснюється після надання таких ділянок для зазначених цілей у порядку, встановленому Земельним кодексом України";

3) частину першу статті 62 викласти в такій редакції:

"Використання земельних лісових ділянок для видобування корисних копалин (крім видобування корисних копалин місцевого значення для власних потреб), прокладання кабельних ліній, трубопроводів та інших комунікацій, здійснення бурових, підривних та інших робіт, не пов’язаних із веденням лісового господарства, здійснюється після надання таких ділянок для зазначених цілей у порядку, встановленому Земельним кодексом України";

4) статтю 87 виключити.

4. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446):

1) у пункті 2 частини другої статті 18 слова "заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю)" замінити словами "заходів реагування щодо державного нагляду (контролю), дозвільної системи у сфері господарської діяльності";

2) у статті 183-2:

а) у пункті 5 частини першої слова "заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю)" замінити словами "заходів реагування щодо державного нагляду (контролю), дозвільної системи у сфері господарської діяльності";

б) у частині дванадцятій:

у першому реченні слова "скасування заходів реагування" замінити словами "скасування заходів реагування щодо державного нагляду (контролю)";

у другому реченні слова "відповідних заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю)" замінити словами "відповідних заходів реагування щодо державного нагляду (контролю)";

в) в абзаці першому частини тринадцятої слова "заходів реагування" замінити словами "заходів реагування щодо державного нагляду (контролю)".

5. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 2000 р., № 5, ст. 34; 2001 р., № 48, ст. 252; 2003 р., № 4, ст. 31; 2009 р., № 30, ст. 428; 2011 р., № 23, ст. 160; 2013 р., № 46, ст. 640):

1) у пункті "д" частини першої статті 17 слова "розміщення відходів" замінити словами "а також порядок надання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами";

2) у пункті "ж" частини першої статті 18 та пункті "д" частини першої статті 19 слова "та ліміти на утворення і розміщення відходів" виключити;

3) частину першу статті 20 доповнити пунктом "о" такого змісту:

"о) видача документів дозвільного характеру в галузі охорони навколишнього природного середовища";

4) у пункті "г" частини першої статті 20-1 слова "захоронення (складування) небезпечних відходів" виключити;

5) у пункті "ї" частини першої статі 20-2 слова "розміщення відходів" виключити;

6) у пункті "д" частини першої статті 20-3 слова "видача дозволів на захоронення (складування) відходів (крім небезпечних)" замінити словами "видача дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами";

7) у статті 20-4:

у пункті "ґ" слова "та лімітів на утворення і розміщення відходів" виключити;

у пункті "д" слова "видача дозволів на захоронення (складування) відходів (крім небезпечних)" замінити словами "видача дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами";

8) у пункті "в" статті 41 слова "та на утворення і розміщення відходів" виключити;

9) в абзаці першому статті 44 слова "утворення і розміщення відходів промислового, сільськогосподарського, будівельного та іншого виробництва" виключити, а слова "а також інші види" замінити словами "та інших видів";

10) у статті 53:

частину другу викласти в такій редакції:

"Створення нових штаммів мікроорганізмів та біологічно активних речовин здійснюється за наявності оцінки їх впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людей";

частину четверту викласти в такій редакції:

"Виробництво і використання нових штаммів мікроорганізмів та інших біологічно активних речовин, а також генетично модифікованих організмів, продукції, отриманої з використанням штаммів мікроорганізмів, інших біологічно активних речовин та генетично модифікованих організмів";

11) частину другу статті 55 викласти в такій редакції:

"Здійснення операцій у сфері поводження з відходами