АВГУСТ 2013

Автореферат диссертации

621.791 СП  А47      Алексеєнко, Т.О. Структура та механічні властивості металу зони термічного спливу зварних з”єднань високоміцних низьколегованих сталей : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.02.01 – матеріалознавство / Т.О. Алексеєнко. – Київ: ІЕЗ, 2013. – 20 c.

621.791 СП  Б77    Бойко, І.О. Удосконалення самозахисного порошкового дроту для наплавлення інструменту гарячого пресування мідних сплавів : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.03.06 – Зварювання та споріднені процеси і технології / .О. Бойко. – Краматорськ: ДДМА, 2013. – 20 c.

621.774 СП   Г20       Гармашов, Д.Ю. Обгрунтування та розробка вдосконаленої технології  короткооправочного волочіння крупногабаритних труб підвищеної точності для елементів бурової техніки : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.03.05 – Процеси та машини обробки тиском / Д.Ю. Гармашов. – Дн-ськ: НМетАУ, 2013. – 20 c.

622.79 СП  Г60    Голіков, О.С. Підвищення ефективності роботи водно-шламових схем вуглезбагачувальних фабрик за рахунок скорочення часу нестаціонарного режиму : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.08 – збагачення корисних копалин / О.С. Голіков. – Кривий Ріг: КНУ, 2013. – 20 c.

620.9  СП  К53     Книш, Л.І. Розвиток наукових основ створення високоефективних  термофотоелектричних сонячних станцій з параболоциліндричними концентраторами : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика / Л.І. Книш. – Дн-ськ: НМетАУ, 2013. – 20 c.

621.313 СП  К71    Косенко І.О. Удосконалення автоматичного керування асинхронним електроприводом з автономним інвертором струму : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.09.03 – Електротехнычны комплекси та системи / В.П. Розен. – Дн-вськ: НГУ, 2013. – 20 c.

622.24 СП  К91   Кунцяк, Я.В. Розробка та впровадження комплексу технічних засобів і технологій буріння похило-скерованих і горизонтальних свердловин (для умов нафтогазових родовищ України) : Автореферат дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.15.10 – буріння свердловин / Я.В. Кунцяк. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 20 c.

621.791 СП К96     Кущй, Г.М. Удосконалення складу високопродуктивних електродів для ремонтного зварювання : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.03.06 – Зварювання та споріднені процеси і технології / Г.М. Кущій. – Краматорськ: ДДМА, 2013. – 20 c.

622.8 СП  Л25   Ларченко, Г.В. Методологія визначення зосереджених деформацій земної поверхні при розробці світи пологих вугільних пластів : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.15.01 –  Маркшейдерія / Г.В. Ларченко. – Дн-ськ: НГУ, 2013. – 20 c.

622.271 СП  Л64    Літучий, В.В. Обгрунтування технологічних рішень зі зменшення порушень земель при розробці горизонтальних родовищ : Автореферат дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.03 – Відкрита розробка родовищ корисних копалин / В.В. Літучий. – Дн-ськ: НГУ, 2013. – 20 c.

 

620.10 СП Л87    Лучка, М.В. Науково практичні засади формування зносостійких композиційних покриттів методом гальванопорошкового градієнтного зміцнення для критичних умов тертя : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.02.01 – Матеріалознавство / М.В. Лучка. – К: ІПМ, 2013. – 20 c.

622.24 СП  М21   Мальцев, Д.В.  Обгрунтування параметрів буропідривних  робіт при руйнуванні масиву  урановмісних руд : Автореферат   дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.02 – Підземна  розробка родовищ корисних копалин / Д.В. Мальцев. – Дн-вськ: НГУ, 2013. – 20 c.

550.3  СП   М50       Мендрій, Я.В. Прогнозування зон тріщинуватості за даними сейсморозвідки в умовах вугленосних формацій : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 04.00.22 – Геофізика / Я.В. Мандрій. – Дн-ськ: НГУ, 2013. – 20 c.

681.5 СП М61    Мінєєв, О.С. Автоматизація вібророзпушувальної установки для розвантаження сипких змерзлих вантажів : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.13.07 – Автоматизаця процесів керування / О.С. Мінаєв. – Дн-ськ: НГУ, 2013. – 20 c.

622.271 СП  М79   Мормуль, Т.М. Обгрунтування науково-методичних рішень щодо створення раціональних землезберігаючих технологій відкритої розробки горизонтальних родовищ : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.03 – Відкрита розробка родовищ корисних копалин / Т.М. Мормуль. – Дн-ськ: НГУ, 2013. – 20 c.

622.79 СП  Н34       Науменко, В.Г. Обгрунтування параметрів інтенсифікації процесу зневоднення вугільних шламів : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.08 – збагачення корисних копалин / В.Г. Науменко. – Кривий Ріг: КНУ, 2013. – 20 c.

669.187 СП   П16    Панченко, О.І. Розробка, дослідження і впровадження технології виробництва підшипникової електросталі підвищеної якості і конкурентноспроможності : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / О.І. Панченко. – Дн-ськ: НМетАУ, 2013. – 20 c.

622.8 СП П24     Педченко, С.В. Обгрунтування параметрів гідрогеомеханічної стійкості водорозділяючих шарів в умовах згортання гірничих робіт : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.09 – Геотехнічна і гірнича механіка / С.В. Педченко. – Дн-ськ: НГУ, 2013. – 20 c.

622.6 СП П65    Почужевський, О.Д. Обгрунтування раціональних параметрів системи “двигун-трансмісія” кар”єрних самоскидів : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.05.06 – гірничі машини / О.Д. Почужевський. – Кривий Ріг: КНУ, 2013. – 20 c.

621.74 СП Р41    Реп’ях, С.І. Теоретичні та технологічні основи формування точності виливків особливо відповідального призначення, що виготовляються витоплюваними моделями : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.16.04 – Ливарне виробництво / С.І. Реп’ях. – Дн-ськ: НМетАУ, 2013. – 20 c.

621.311 СП Р64    Розен, В.П. Формування енергоефективних режимів електроспоживання виробничих систем : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи / В.П. Розен. – Дн-вськ: НГУ, 2013. – 20 c.

622.275/.276 СП С50         Сміх, П.М. Оптимізація розміщення свердловин на нафтових і газових родовищах з використанням гідродинамічного моделювання : Автореферат дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.06 – Розробка нафтових та газових родовищ / П.М. Сміх. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 20 c.

622.8 СП С77    Старікова, І.Г. Вплив теплопередачі у вміщуючі породи і дифузії кисню на процес самонагрівання  метанонасиченого вугільного пласта : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.09 – Геотехнічна і гірнича механіка / Я.В. Шпажко. – Донецьк: ІФГП, 2013. – 20 c.

622.1 СП Т52    Толкач, О.М. Геометризація родовищ пірофілітової сировини на основі комплексного врахування якісних показників покладу : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.01 – Маркшейдерія / О.М. Толкач. – Дн-ськ: НГУ, 2013. – 20 c.

622.8 СП Ф51    Філатьєв, М.В. Прогнозування параметрів процесів зрушення підроблених породного масиву та земної поверхні після відпрацювання антрацитових пластів : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.01 – Маркшейдерія / М.В. Філатьєв. – Дн-ськ: НГУ, 2013. – 20 c.

621.746 СП  Х82   Хорошилов, О.М. Процес горизонтального безперервного лиття мідних сплавів з вимушеним короткотерміновим реверсивним рухом заготовок підвищеної якості в нерухомому кристалізаторі : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.16.04 – ливарне виробництво / О.М. Хорошилов. – Дн-ськ: НМетАУ, 2013. – 20 c.

621.791 СП  Ч-34    Чейлях, Я.О. Розробка наплавлювального матеріалу і технології поверхневого зміцнення з формуванням зносостійкого метастабільного сплаву : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.03.06 – Зварювання та споріднені процеси і технології / Я.О. Розен. – Краматорськ: ДДМА, 2013. – 20 c.

662.74 СП Ч-42      Чемеринський, М.С. Удосконалення діючих  технологій коксування  вугільних шихт шляхом залучення газового вугілля, термічно підготовленого в електромагнітному полі : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.17.07 – Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів / М.С. Чемеринський. – Дн-ськ: НМетАУ, 2013. – 20 c.

669.18 СП  Ч-72      Чичкарьов, Є.А. Розвиток теоретичних основ, розробка і впровадження ресурсозберігаючих технологій позапічної обробки якісної сталі : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня д.т.н. : Спец. 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів / Є.А. Чичкарьов. – Маріуполь: ПДТУ, 2013. – 20 c.

622.8 СП Ш83     Шпажко, Я.В. Обгрунтування параметрів способу оцінки метаноносності вугільних пластів в привибійній зоні : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.15.09 – Геотехнічна і гірнича механіка / Я.В. Шпажко. – Донецьк: ІФГП, 2013. – 20 c.

681.5  СП  Я80      Ясір, Ю.Х. Аль.Х. Інтелектуальна ідентифікація станів барабанних млинів на основі  спектральних методів формування інформаційних ознак : Автореферат  дис.  на здобуття наук. ступеня к.т.н. : Спец. 05.13.07 – Автоматизація процесів керування / Ясір. – Дн-ськ: НГУ, 2013. – 20 c.

Горное  дело

622.8 А46     Александров, С.Н. Охрана труда в угольной промышленности : учебное пособие / С.Н. Александров, Ю.Ф. Булгаков, В.В. Яйло. – Донецк: ДонНТУ, 2012. – 480 c.

622.33 Д79       Дубінін, С.В. Автокомпенсація ємнісних струмів витоку на землю в мережі з перетворювачем частоти конвертування негативного опору : монографія / С.В. Дубінін, К.М. Маренич. – Донецьк: ДВНЗ “ДонНТУ”, 2013. – 104 c.

622.33 М25       Маренич, К.М. Комутаційні процеси в шахтній дільничій електромережі як фактор впливу на стійкість роботи засобів захисного знеструмлення : монографія / К.М. Маренич, С.А. Руссіян. – Донецьк: ДВНЗ “ДонНТУ”, 2013. – 116 c.

622.7  С50     Смирнов, В.О. Переробка корисних копалин / В.О., В.С. Білецький, Р.О. Шолда. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2013. – 299 c.

Машиностроение

621.643 Л93         Любин, А.Е. Надземные промышленные трубопроводы металлургических предприятий. Металлические конструкции. – К: Сталь, 2013. – 260

621.771 СП  С74    Справочник по металлопрокату. – 3-е изд., перераб. и доп.. – Харьков: Металлика, 2008. – 930 c.

621.771 СП С74                Справочник по нержавеющему прокату / Д.Ю. Хорольский, Е.И. Булгаков, С.Л. Каныгин, Ю.В. Фомин. – Харьков: Металлика, 2010. – 943 c.

621.774 СП  Х81               Хорольский, Д.Ю. Справочник по трубам стальным / Д.Ю. Хорольский, С.Л. Каныгин. – Харьков: Металлика, 2011. – 911 c.

Металлургия

669.14 СП С74    Справочник по инструментальным сталям. – Харьков: Металлика, 2009. -242 c

669.14 С76  Стальные страницы Украины : Справочник металлоторговых организаций. – Харьков: Металлика, 2013. – 430 c.

Огнеупоры

666.76  Т38        Технология и применение огнеупоров и технической керамики в промышленности : Международная научно-техническая конференция (16-17 апреля, 2013, Харьков). – Харьков: Оригинал, 2013. – 107 c.

Право

34 Г36  Геологічне право України : систематизований збірник нормативно-правових актів. – Дн-ськ: НГУ, 2012. – 1022 c.

Психология

159.9  Л38     Левченко, Т.І. Мотивація суб”єкта в різних видах діяльності. – Вінниця: Нова книга, 2011. – 444 c.

Экология

574  И66  Инновационные пути модернизации базовых отраслей промышленности, энерго-  и ресурсосбережение, охрана окружающей природной среды : II  Международная научно-практическая конференция молодых ученых и спец. в области проектирования … (27-28 марта, 2013, г. Харьков) : сборник трудов : +ЭБ. – Харьков: УНТЦМП “Энергосталь”, 2013. – 501 c.

 

Экономика

339  Х19 Ханін, І.Г. Інституційні передумови функціонування інформаційного простору світової економіки : монографія. – Дн-ськ: АРТ-ПРЕС, 2012. – 239 c.