Август 2016

Библиография

016:620  М12          Анатолій Львович Майстренко : бібліографія. – 2-е видання, доповнене. – К: ІНТМ, 2016. – 110 c.

Вычислительная техника

681.3 Г51     Гитис, В.Б. Теория и практика применения нейронных сетей : пособие / В.Б. Гитис. – Краматорск: ДГМА, 2016. – 208 c.

Горное дело

622 Г36  Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць. Вип. 124. – Дн-ск: ИГТМ НАНУ, 2015. – 306 c.

622 Д67  Донбая 2020: перспективи розвитку очима молодих вчених : VIII Міжнародний науково-практичний практикум (31 травня – 1 червня, 2016 р., М. Красноармійськ) : матеріали конференцій ( на CD. – Красноармійськ: ДНТУ, 2016

622 З-41  Збірник наукових праць НГУ. № 48 : наукові праці. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 326 c.

622 З-41  Збірник наукових праць НГУ. № 49 : наукові праці. – Дн-ськ: НГУ, 2015. – 326 c.

622.32 Ч-49     Чернова, О.Т. Спорудження газосховищ та нафтобаз. Ч.1 : навчальний посібник / О.Т. Чернова. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 472 c.

История Украины

94 Т39  Ті, що пережили пекло : свідчення жертв про місця незаконних ув’язнень на Донбасі. – К: СЦГІ, 2015. – 86 c.

Математика

519 Б43 Белевцов, Л.В. Введение в дискретную математику : учебное пособие / Л.В. Белевцов, Е.Ю. Гудкова. – Краматорск: ДГМА, 2012. – 144 c.

Машиностроение

621 В12  Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку : матеріали ХІV  Міжнародної науково-технічної конференції (31 травня – 3 червня, 2016, Краматорськ) / заг. ред. В.Д. Ковальов. – Краматорськ: ДДМА, 2016. – 104 c.

621.9 В14      Вакуумні   іонно-плазмові технології  зміцнення деталей машин триботехнічного призначення : монографія / О.Й. Мажейка, Л.Ф. Головко, А.М. Лутай, Є.К. Солових. – Кіровоград: КОД, 2014. – 316 c.

621.9 К63      Комп’ютерне моделювання у лазерних технологіях : монографія / Л.Ф. Головко, С.О. Лук’яненко, І.Ю. Михайлова, В.А. Третяк. – К: КПІ, 2015. – 236 c.

621.8 К66     Коржик, В.Н. Упрочнение и реновации инженерией поверхности / В.Н. Коржик, В.П. Лихошва, Э.А. Ткаченко. – К: Наш формат, 2014. – 566 c.

621.9 Л17      Лазерні  технології  та  комп’ютерне моделювання : монографія / під ред. Л.Ф. Головко, С.О. Лук’яненка. – К: Вістка, 2009. – 296 c.

621.643 М29         Мартинюк, Т.А. Машини для спорудження трубопроводів : навчальний посібник / Т.А. Мартинюк, О.Т. Чернова О.Т.. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 330 c.

621.396 М74          Моделювання : ХХХІІІ науково-технічна конференція (15 – 16 січня, 2014, Київ) : тези конференції. – К: ІПМЕ, 2014. – 54 c.

Металлургия

62 В19 Васильєва, Л.В. Автоматизовані системи наукових досліджень : посібник. – Краматорськ: ДДМА, 2016. – 116 c.

669 Д88 Дымнич, А.Х. Основы теории подобия и физического моделирования : монография / А.Х. Дымнич, И.В. Корниец. – К: ФТИМС, 2016. – 172 c.

669 Е22  ЕВРАЗ. ПАО “Евраз ДМЗ им. Петровского” : нам 125 лет. – Дн-ск: ЕВРАЗ, 2012. – 24 c.

Наноматериалы

620.10 А94       Афтанділянц, Є.Г. Наноматеріалознавство : підручник / Є.Г. Афтанділяец, О.В. Зазимко, К.Г. Лопатько. – Херсон: Олді-Плюс, 2015. – 550 c.

620.10 Л63       Лісовський, І.П. Тонкоплівкові структури з нановключеннями кремнію. Фізика, технологія, перспективи застосування : монографія / І.П. Лісовський, А.В. Саріков, М.І. Сипко. – К; Чернівці: Книги-ХХІ, 2014. – 384 c.

620.10 Т48       Ткач, М.В. Квазічастинки у наносистемах. Квантові точки, дроти і плівки : посібник / М.В. Ткач, Ю.О. Сеті, О.М. Войцеховська. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2015. – 386 c.

Наука

001 П75  Прикарпатський вісник НТШ. Число. № 1(33). – Івано-Франківськ: ІФОНТ ім. Шевченка, 2016. – 356 c.

Социология

316 Б79 Болотіна, Є.В. Соціологія : курс лекцій / Є.В. Болотіна, В.Б. Мішура. – Краматорськ: ДДМА, 2016. – 110 c.

316 С69  Соціальна відповідальність: сучасні виклики : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 квітня, 2016 року, Краматорськ). – Краматорськ: ДДМА, 2016. – 236 c.

Физика

53 В74  Вопросы атомной науки и техники : № 3(103). – Харьков: ХФТИ, 2016. – 172 c.  – ( Сер. Ядерно-физические исследования. Вып. 66) )

Экономика

338 Ш37 Шевченко, Н.Ю. Моделирование экономической динамики : пособие / Н.Ю. Шевченко, Е.Н. Крикуненко. – Краматорск: ДГМА, 2014. – 80 c.

Патенты

669.2/.8 Патент № 2588218. Россия. МКИ С22В 3/08. Способ гидрометаллургической переработки цинксодержащих пылей металлургического производства. / федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Национальный минерально-сырьевой университет “Горный” ; Иванов Баир Станиславович, Лытаева Татьяна Анатольвна, Бодуэн Анна Ярославовна и др. – № 2013145648/05. – Заявл. 2013.19.11 ; Опубл. 2016.06.26 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 18

669.2/.8 Патент № 2588904. Россия. МКИ С22В 23/00. Способ переработки сульфидного никелевого сырья. / Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Национальный исследовательский технологический университет “МИСиС ; Медведев Александр Сергеевич, Александров Павел Владимирович, Имидеев Виталий Александрович и др. – № 2015103667/02. – Заявл. 2015.02.04 ; Опубл. 2016.07.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 19

669.2/.8 Патент № 2588910. Россия. МКИ С22В 7/00. Способ переработки мелкодисперсного красного шлама на основе оксидов металлов и кремниевых соединений. / Оленников Владимир Григорьевич, Ивановский Александр Евгеньевич, Ванг Хайчао и др. – № 2015117394/02. – Заявл. 2015.05.07 ; Опубл. 2016.07.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 19

669.2/.8 Патент № 2588976. Россия. МКИ С22В 34/012. Способ переработки титанового лома. / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Сибирский государственный индустриальный университет” ; Горюшкин Владимир Фёдорович, Бендре Юлия Владимировна, Зенцова Светлана Витальевна и др. – № 2014149014/02. – Заявл. 2014.12.04 ; Опубл. 2016.07.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 19

669.2/.8 Патент № 2589948. Россия. МКИ С22В 11/10. Способ получения алюминиевого чугуна из красного шлама. / Оленников Владимир Григорьевич, Ивановский Александр Евгеньевич, Ванг Хайчао и др. – № 2014153077/02. – Заявл. 2014.12.26 ; Опубл. 2016.07.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 19

669.2/.8 Патент № 2590034. Россия. МКИ С22В 1/244. Способ окускования железорудных материалов. / Общество с ограниченной ответственностью “Научно-производственное внедренческое предприятие ТОРЭКС” ; Евстюгин Сергей Николаевич, Берсенев Иван Сергеевич, Петрышев Александр Юрьевич и др. – № 2015101054/02. – Заявл. 2015.01.12 ; Опубл. 2016.07.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 19

669.2/.8 Патент № 2590441. Россия. МКИ С22В 7/00. Брикет для легирования при выплавке алюминиевых сплавов. / Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина” ; Евстюгин Сергей Николаевич, Берсенев Иван Сергеевич, Петрышев Александр Юрьевич и др. – № 2015119309/02. – Заявл. 2015.06.21 ; Опубл. 2016.07.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 19

669.2/.8 Патент № 2590757. Россия. МКИ С22В 34/12. Способ контроля и регулирования температуры процесса вакуумной сепарации губчатого титана. / ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА” ; Яковлев Владимир Викторович . – № 2014146351/02. – Заявл. 2014.11.18 ; Опубл. 2016.07.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 19

669.2/.8 Патент № 2590781. Россия. МКИ С22В 13/00. Способ извлечения сурьмы и свинца. / Открытое акционерное общество “Уралэлектромедь” ; Королев Алексей Анатольевич, Мастюгин Сергей Аркадьевич, Финеев Дмитрий Сергеевич и др. – № 2015107649/02. – Заявл. 2015.03.04 ; Опубл. 2016.07.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 19

669.18 Патент № 2590792. Россия. МКИ С22С 19/05. Жаропрочный никелевый сплав для получения изделий методом металлургии гранул. / Открытое акционерное общество “Ступинская металлургическая компания” ; Бойко В.С., Шебаніц Е.М., Кліманчук В.В., та інші.. – № 2015112981/02. – Заявл. 15.04.2016 ; Опубл. 10.07.2016 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень – № 19

669.2/.8 Патент № 2588926. Россия. МКИ С22С 33/04. Способ производства ванадиевого шлака. / Федеральное государственное унитарное предприятие “Центральный научно-исследовательский институт чёрной Металлургии им. И.П. Бардина” ; Серегин Александр Николаевич, Мазуров Евгений Федорович . – № 2014143537/02. – Заявл. 2014.10.29 ; Опубл. 2016.07.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 19

669.2/.8 Патент № 2588949. Россия. МКИ С22С 19/05. Сплав на основе интерметаллида Ni3Al. / Федеральное государственное унитарное предприятие “Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов” ; Каблов Евгений Николаевич, Базылева Ольга Анатольевна, Шестаков Александр Викторович и др. – № 2015111812/02. – Заявл. 2016.04.01 ; Опубл. 2016.07.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 19

669.2/.8 Патент № 2590403. Россия. МКИ С22С 21/00. Сплав на основе алюминия. / Открытое акционерное общество “Завод алюминиевых сплавов” ; Белов Николай Александрович, Цыденов Андрей Геннадьевич, Алабин Александр Николаевич . – № 2015107293/02. – Заявл. 2016.03.03 ; Опубл. 2016.07.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 19

669.18 Патент № 2590741. Россия. МКИ С22С 38/00. Способ изготовления нетекстурированной кремнистой стали. / АЙРОН БАОШАН ЭНД СТИЛ КО ; ЦЗО.У, Лян, ВАН, Бо, ЛЮ, Сяньдун и др. – № 2014133411/02. – Заявл. 2012.03.29 ; Опубл. 2016.07.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 19

669.18 Патент № 2590742. Россия. МКИ С22С 33/04. Способ производства низкоуглеродистого феррохрома. / Федеральное государственное унитарное предприятие “Центральный научно-исследовательский институт чёрной Металлургии им. И.П. Бардина” ; Серегин Александр Николаевич, Мазуров Евгений Федорович . – № 2014147552/02. – Заявл. 2014.11.26 ; Опубл. 2016.07.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 19

669.18 Патент № 2591096. Россия. МКИ С22С 19/05. Сплав на основе никеля для защиты конструктивного элемента. / СИМЕНС АКЦИЕНГЕЗЕЛЛЬШАФТ ; ШТАММ, Вернер . – № 2014108597/02. – Заявл. 2012.06.22 ; Опубл. 2016.07.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 19

669.2/.8 Патент № 2590781. Россия. МКИ С22В 13/00. Способ извлечения сурьмы и свинца. / Открытое акционерное общество “Уралэлектромедь” ; Королев Алексей Анатольевич, Мастюгин Сергей Аркадьевич, Финеев Дмитрий Сергеевич и др. – № 2015107649/02. – Заявл. 2015.03.04 ; Опубл. 2016.07.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 19

621.771 Патент № 2589961. Россия. МКИ В21В 1/46. Способ получения плоского катаного продукта из высокопрочной низколегированной стали. / ПРАЙМЕТАЛЗ ТЕКНОЛОДЖИЗ АУСТРИА ГМБХ ; АРТ, Грегор, БЕРНХАРД, Кристиан, ЭККЕРШТОРФЕР, Геральд и др. – № 2011149098/02. – Заявл. 2011.12.01 ; Опубл. 2016.07.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 19

621.74 Патент № 2591142. Россия. МКИ В22D 17/24. Способ изготовления изделий с отверстиями методом литья. / Алексеев Андрей Николаевич. – № 2014114569/05. – Заявл. 2014.04.11 ; Опубл. 2016.07.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 19

669.2/.8 Патент № 2588960. Россия. МКИ С22В 3/10. Способ обработки алюминийсодержащего материала. / ОРБИТ ЭЛЮМИНЭ ИНК ; БУДРО, Ришар, ПРИМО, Дени, ФУРНЬЕ, Жоэль и др.. – № 2013146790/02. – Заявл. 2012.03.19 ; Опубл. 2016.07.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 19

621.771 Патент № 2588756. Россия. МКИ В21В 1/46. Способ разрезания непрерывнолитого сляба для последующей горячей прокатки. / БАОШАН АЙРОН ЭНД СТИЛ КО ; ЧЖАНЬ Сюйи, ЧЖАН Соцюань, ХУАН Ли и др. – № 2014110123/02. – Заявл. 2012.03.14 ; Опубл. 2016.07.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 19

621.771 Патент № 2588937. Россия. МКИ В21В 25/00. Способ изготовления оправки. / НИППОН СТИЛ ЭНД СУМИТОМО МЕТАЛ КОРПОРЕЙШН ; ЯМАМОТО, Томохиро, ХИГАСИДА, Ясуто, ХИДАКА, Ясуйоси. – № 2014147214/02. – Заявл. 2013.03.19 ; Опубл. 2016.07.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 19

621.771 Патент № 2588819. Россия. МКИ В21В 19/02. Клеть стана поперечно-винтовой прокатки. / Некрасов Александр Борисович . – № 2015100493/02. – Заявл. 2015.01.12 ; Опубл. 2016.07.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 19

621.771 Патент № 2588870. Россия. МКИ В21В 19/02. Грибовидный валок для стана поперечно-винтовой прокатки. / Некрасов Александр Борисович . – № 2014150842/02. – Заявл. 2014.12.15 ; Опубл. 2016.07.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 19

621.771 Патент № 2589961. Россия. МКИ В21В 1/46. Способ получения плоского катаного продукта из высокопрочной низколегированной стали. / ПРАЙМЕТАЛЗ ТЕКНОЛОДЖИЗ АУСТРИА ГМБХ ; АРТ, Грегор, БЕРНХАРД, Кристиан, ЭККЕРШТОРФЕР, Геральд и др. – № 2011149098/02. – Заявл. 2011.12.01 ; Опубл. 2016.07.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 19

621.771 Патент № 2589962. Россия. МКИ В21В 1/22. Способ прокатки в прокатном стане прокатного материала, изготовленного методом разлива в слитки. / ПРАЙМЕТАЛЗ ТЕКНОЛОДЖИЗ ДЖЕРМАНИ ГМБХ ; ШМИДТ, Биргер . – № 2011149098/02. – Заявл. 2012.02.29 ; Опубл. 2016.07.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 19

621.74  Патент № 2588701. Россия. МКИ В21D 11/20. Способ изготовления стержневой формы с формообразующей поверхностью для формирования дискретной рельефной поверхности. / Ненашев Сергей Сергеевич . – № 2014146342/02. – Заявл. 2014.11.18 ; Опубл. 2016.06.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 19

621.771 Патент № 2590517. Россия. МКИ В21D 53/78. Способ пошаговой формовки. / ТОЙОТА ДЗИДОСЯ КАБУСИКИ КАЙСЯ ; НОНОМУРА, Киеси, КУРОДЗУМИ, Кодзи, ИНОУЕ, Кодзи . – № 2014140200/02. – Заявл. 2013.04.02 ; Опубл. 2016.07.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 19

621.771 Патент № 2590790. Россия. МКИ В21D 3/02. Способ получения упрочненных листовых заготовок. / федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Казанский (Приволжский) федеральный университет” ; Панкратов Дмитрий Леонидович, Шеногин Владимир Петрович, Тепин Николай Васильевич и др. – № 2014137697/02. – Заявл. 2014.09.17 ; Опубл. 2016.07.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 19

621.771 Патент № 2590807. Россия. МКИ В21D 19/10. Способ отбортовки отверстий в листовом материале. / Открытое акционерное общество “Научно-производственное объединение “Сатурн” ; Панкратов Дмитрий Леонидович, Шеногин Владимир Петрович, Тепин Николай Васильевич и др. – № 2014140883/02. – Заявл. 2014.10.09 ; Опубл. 2016.07.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 19

621.771 Патент № 2589965. Россия. МКИ В21D 53/78. Способ получения изделия из заготовки. / Акционерное общество “ОДК – Пермские моторы” ; Боровиков Сергей Николаевич, Лебедев Владимир Михайлович, Лебедев Максим Владимирович и др. – № 2014133257/02. – Заявл. 2014.08.12 ; Опубл. 2016.07.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 19

621.774 Патент № 2588902. Россия. МКИ В21С 37/083. Устройство для непрерывной формовки прямошовных труб из листового материала. / СМС Меер ГмбХ ; РОССБАХ, Аксель . – № 2014112947/02. – Заявл. 2012.10.05 ; Опубл. 2016.07.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 19

621.771 Патент № 2588929. Россия. МКИ В21D 39/04. . Заготовка для изготовления коррозионно-стойкого изделия путем горячей обработки. / КЛАДИНОКС ИНТЕРНЕЙШОНАЛ ЛИМИТЕД ; КЭКЭСИ, Антонино, Гиоргио . – № 2012120911/02. – Заявл. 2010.10.19 ; Опубл. 2016.07.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 19

669.18 Патент № 2590742. Россия. МКИ С22С 33/04. Способ производства низкоуглеродистого феррохрома. / Федеральное государственное унитарное предприятие “Центральный научно-исследовательский институт чёрной Металлургии им. И.П. Бардина” ; Серегин Александр Николаевич, Мазуров Евгений Федорович . – № 2014147552/02. – Заявл. 2014.11.26 ; Опубл. 2016.07.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 19

669.18 Патент № 2588755. Россия. МКИ С21В 8/02. Способ получения губчатого железа из железорудного сырья в виде кусковой руды или окатышей. / БАОШАН АЙРОН ЭНД СТИЛ КО ; ХЭЙ, Хунсюй, ВАН, Бо, СЕ, Шишу и др. – № 2015101025/02. – Заявл. 2012.06.25 ; Опубл. 2016.07.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 19

669.18 Патент № 2590405. Россия. МКИ С21В 8/12. Способ изготовления полосы из нетекстурированной кремнистой стали. / СЕ, Шишу, ЛЮ, Сяньдун, ЧЕНЬ, Сяо и др. – № 2014132733/02. – Заявл. 2012.12.11 ; Опубл. 2016.07.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 19

622.78 Патент № 2588915. Россия. МКИ С21С 1/02. Способ десульфурации чугуна. / ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ООО “ЭКОС” ; Гернер Владимир Иосифович, Обрезков Владимир Вениаминович, Мухаметшин Евгений Джимович и др. – № 2015110313/02. – Заявл. 2016.03.23 ; Опубл. 2016.07.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 19

622.78 Патент № 2588932. Россия. МКИ С21С 7/06. . Смесь для модифицирования и рафинирования стали и чугуна. / Открытое акционерное общество “Научно-производственная корпорация “Уралвагонзавод” ; Филиппенков Анатолий Анатольевич, Попов Сергей Ильич, Шаньгин Юрий Павлович и др. – № 2015105644/02. – Заявл. 2015.02.18 ; Опубл. 2016.07.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 19

622.78 Патент № 2588965. Россия. МКИ С21С 1/10. Способ модифицирования расплава чугуна. / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Иркутский государственный технический университет” ; Кондратьев Виктор Викторович, Ржечицкий Эдвард Петрович, Балановский Андрей Евгеньевич и др. – № 2015106439/02. – Заявл. 2015.02.25 ; Опубл. 2016.07.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 19

669.18 Патент № 2590462. Россия. МКИ С21С 5/54. Способ изготовления флюса. / Публичное акционерное общество “Корпорация ВСМПО-АВИСМА” ; Чуланов Владимир Леонидович, Новожилов Алексей Сергеевич, Махонин Анатолий Сергеевич . – № 2015106439/02. – Заявл. 2015.02.25 ; Опубл. 2016.07.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 19

669.18 Патент № 2590740. Россия. МКИ С21С 7/00. Способ получения нетекстурированной электротехнической стали. / БАОШАН АЙРОН ЭНД СТИЛ КО ; Чуланов Владимир Леонидович, Новожилов Алексей Сергеевич, Махонин Анатолий Сергеевич . – № 2014132735/02. – Заявл. 2012.03.27 ; Опубл. 2016.07.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 19

669.18  Патент № 2591097. Россия. МКИ С21В 8/12. Способ получения листов нормализованной кремнистой стали. / БАОШАН АЙРОН ЭНД СТИЛ КО ; ХЭЙ, Хунсюй, ВАН, Бо, СЕ, Шишу и др. – № 2014132738/02. – Заявл. 2012.03.26 ; Опубл. 2016.07.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 19

669.2/.8 Патент № 2589948. Россия. МКИ С22В 11/10. Способ получения алюминиевого чугуна из красного шлама. / Оленников Владимир Григорьевич, Ивановский Александр Евгеньевич, Ванг Хайчао и др. – № 2014153077/02. – Заявл. 2014.12.26 ; Опубл. 2016.07.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 19

669.18 Патент № 2590029. Россия. МКИ С21В 13/02. Способ получения губчатого железа из железорудного сырья в виде кусковой руды или окатышей в шахтной печи. / Общество с ограниченной ответственностью “Научно-производственное внедренческое предприятие ТОРЭКС” ; Поволоцкий Владимир Юрьевич, Боковиков Борис Александрович, Евстюгин Сергей Николаевич и др. – № 2015100741/02. – Заявл. 2015.01.12 ; Опубл. 2016.07.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 19

669.18 Патент № 2590031. Россия. МКИ С21В 13/02. Способ получения губчатого железа из железорудного сырья в виде кусковой руды или окатышей. / Общество с ограниченной ответственностью “Научно-производственное внедренческое предприятие ТОРЭКС” ; Поволоцкий Владимир Юрьевич, Боковиков Борис Александрович, Евстюгин Сергей Николаевич и др. – № 2015101025/02. – Заявл. 2015.01.12 ; Опубл. 2016.07.10 //  Изобретения. Полезные модели. Официальный бюллетень. – 2016 – № 19